Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kim Johnsen

Rapportdato: 2019-12-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 113 528 og med ett samlet driftsresultat på 25 585. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 18 av virksomhetene driftsunderskudd, og 16 av virksomhetene driftsoverskudd. 17 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 27 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 61.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Munkedamsveien 68 Styre­medlem 2019 - Aktiv 352 -20
Schweigaardsgate 58 AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 3 077 2 188
- Styrets leder 2018 - Aktiv 3 077 2 188
Sinsengarasjer AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 9 174 3 858
Osv 2-8 AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -14
Boligsameiet Bogstadveien 9 Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 427 376

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Munkedamsveien 68 Styrets leder 2015 - 2019
Sameiet Jens Bjelkes gate 15 Styre­medlem 2019 - 2019
Kingos gate 11-13 AS Vara­medlem 2019 - 2019
Munthesgate 33 Eiendom AS Styre­medlem 2018 - 2019
Schæffer 12 AS Styre­medlem 2018 - 2019

Sameiet Munkedamsveien 68

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Munkedamsveien 68 - 991419772
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 68, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2015 2019 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
352 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
42 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2011
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2011
Driftsinntekter 352
Driftsresultat -20
Resultat før skatt -20
Ordinært resultat -20
Årsresultat -20
Balanseregnskap
2011
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 54
Sum eiendeler 54
Sum egenkapital 42
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 12

Schweigaardsgate 58 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schweigaardsgate 58 AS - 918579370
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tullins gate 2, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1 år
Styrets leder 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 077 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 541 000
Egenkapital
33 000
Gjeld
2 255 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 75 82
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 3 077 3 294
Driftsresultat 2 188 1 477
Resultat før skatt 1 661 1 103
Ordinært resultat 1 661 1 103
Årsresultat 1 661 1 103
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 1 541 1 197
Sum omløpsmidler 747 1 379
Sum eiendeler 2 287 2 576
Sum egenkapital 33 34
Sum langsiktig gjeld 0 955
Sum kortsiktig gjeld 2 255 1 587

Sinsengarasjer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinsengarasjer AS - 820130022
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 174 000
Personalkostnader
402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 174 000
Egenkapital
2 643 000
Gjeld
15 187 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 8
Totalt 78 83
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 9 174 7 388
Driftsresultat 3 858 2 667
Resultat før skatt 1 818 3 808
Ordinært resultat 1 818 3 808
Årsresultat 1 818 3 808
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 14 174 14 122
Sum omløpsmidler 3 656 3 626
Sum eiendeler 17 830 17 748
Sum egenkapital 2 643 3 572
Sum langsiktig gjeld 12 079 12 423
Sum kortsiktig gjeld 3 108 1 753

Osv 2-8 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Osv 2-8 AS - 921576404
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
161 204 000
Egenkapital
-1 837 000
Gjeld
164 945 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -14
Resultat før skatt -1 867
Ordinært resultat -1 867
Årsresultat -1 867
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 161 204
Sum omløpsmidler 1 904
Sum eiendeler 163 108
Sum egenkapital -1 837
Sum langsiktig gjeld 162 700
Sum kortsiktig gjeld 2 245

Boligsameiet Bogstadveien 9

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Bogstadveien 9 - 974987546
Lønnet arbeid i private husholdninger
Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 427 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 318 000
Gjeld
153 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 87 87 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 427 1 300 1 331
Driftsresultat 376 303 -338
Resultat før skatt 397 327 -319
Ordinært resultat 397 327 -319
Årsresultat 397 327 -319
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 471 2 167 1 954
Sum eiendeler 2 471 2 167 1 954
Sum egenkapital 2 318 1 921 1 594
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153 246 360

Trondheimsveien 102 Invest 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheimsveien 102 Invest 1 AS - 996343391
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wergelandsveien 21, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 157 000
Egenkapital
10 282 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -4 -29
Resultat før skatt -10 127 115
Ordinært resultat -10 127 115
Årsresultat -10 127 115
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 157 1 167 1 177
Sum omløpsmidler 9 125 9 305 9 299
Sum eiendeler 10 282 10 472 10 476
Sum egenkapital 10 282 10 292 10 302
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 180 174

Trondhjemsveien 110 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondhjemsveien 110 AS - 988987328
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wergelandsveien 21, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 539 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 623 000
Egenkapital
19 110 000
Gjeld
10 190 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 74 64 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 539 6 891 6 394
Driftsresultat 3 960 1 859 3 309
Resultat før skatt 3 179 1 529 2 658
Ordinært resultat 3 179 1 529 2 658
Årsresultat 3 179 1 529 2 658
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 623 25 373 23 958
Sum omløpsmidler 3 676 11 858 7 636
Sum eiendeler 29 299 37 231 31 594
Sum egenkapital 19 110 19 136 19 108
Sum langsiktig gjeld 4 436 4 706 8 436
Sum kortsiktig gjeld 5 754 13 389 4 050

Trondheimsveien 102 Invest 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheimsveien 102 Invest 2 AS - 996493318
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wergelandsveien 21, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
390 000
Egenkapital
820 000
Gjeld
48 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 22 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -11 -5 -3
Ordinært resultat -11 -5 -3
Årsresultat -11 -5 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 390 390 390
Sum omløpsmidler 478 534 526
Sum eiendeler 868 924 916
Sum egenkapital 820 868 916
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48 56 0

Trondheimsveien 102 ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheimsveien 102 ANS - 996345386
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wergelandsveien 21, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 665 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 232 000
Egenkapital
28 202 000
Gjeld
1 003 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 87 86 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 665 6 877 6 552
Driftsresultat 4 881 4 754 3 449
Resultat før skatt 4 859 4 864 3 612
Ordinært resultat 4 859 4 864 3 612
Årsresultat 4 859 4 864 3 612
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 232 1 235 894
Sum omløpsmidler 27 972 24 529 19 988
Sum eiendeler 29 204 25 763 20 882
Sum egenkapital 28 202 23 342 18 479
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 003 2 421 2 404

Rv Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rv Holding AS - 989027239
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
7. Etasje Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
976 000
Lederlønn
800 000
Anleggsmidler
186 925 000
Egenkapital
183 496 000
Gjeld
161 165 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 52 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1 228 0
Driftsresultat -2 256 -1 264 -2 132
Resultat før skatt 1 247 25 350 28 267
Ordinært resultat 1 247 25 350 28 267
Årsresultat 1 247 25 350 28 267
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 186 925 205 357 125 317
Sum omløpsmidler 157 737 225 240 187 149
Sum eiendeler 344 662 430 597 312 465
Sum egenkapital 183 496 185 214 159 714
Sum langsiktig gjeld 131 831 237 021 148 404
Sum kortsiktig gjeld 29 334 8 362 4 348

Tvetenveien 267 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tvetenveien 267 AS - 919073535
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
63 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 853 000
Egenkapital
-763 000
Gjeld
12 472 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 12 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 63 0
Driftsresultat -164 -7
Resultat før skatt -786 -7
Ordinært resultat -786 -7
Årsresultat -786 -7
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 10 853 0
Sum omløpsmidler 856 23
Sum eiendeler 11 709 23
Sum egenkapital -763 23
Sum langsiktig gjeld 12 063 0
Sum kortsiktig gjeld 409 0

Lysakerelva Fiskeforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Lysakerelva Fiskeforening - 920497519
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Anders Høilund Finns vei 3, 0575 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år

Markveien 53 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Markveien 53 AS - 920482511
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Oslo Eiendomssenter 7. Etg. Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 023 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 641 000
Egenkapital
-478 000
Gjeld
47 686 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 33
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 1 023
Driftsresultat -15
Resultat før skatt -508
Ordinært resultat -508
Årsresultat -508
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 46 641
Sum omløpsmidler 567
Sum eiendeler 47 208
Sum egenkapital -478
Sum langsiktig gjeld 47 348
Sum kortsiktig gjeld 338

Jordal 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jordal 2 AS - 919929707
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Oslo Eiendomssenter 7. Etasje Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
225 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 038 000
Egenkapital
1 056 000
Gjeld
2 614 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 6
Likviditetsgrad II 10
Totalt 63
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 225
Driftsresultat 168
Resultat før skatt 78
Ordinært resultat 78
Årsresultat 78
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1 038
Sum omløpsmidler 2 631
Sum eiendeler 3 669
Sum egenkapital 1 056
Sum langsiktig gjeld 2 455
Sum kortsiktig gjeld 159

Jordal 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jordal 3 AS - 819929912
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Oslo Eiendomssenter 7. Etasje Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
97 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
645 000
Egenkapital
638 000
Gjeld
2 496 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 10
Totalt 36
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 97
Driftsresultat 59
Resultat før skatt -8
Ordinært resultat -8
Årsresultat -8
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 645
Sum omløpsmidler 2 488
Sum eiendeler 3 133
Sum egenkapital 638
Sum langsiktig gjeld 2 450
Sum kortsiktig gjeld 46

Thm 44 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thm 44 AS - 920283454
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Oslo Eiendomssenter 7. Etasje Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 929 000
Egenkapital
-569 000
Gjeld
19 059 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 23
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 1 000
Driftsresultat -372
Resultat før skatt -599
Ordinært resultat -599
Årsresultat -599
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 17 929
Sum omløpsmidler 561
Sum eiendeler 18 490
Sum egenkapital -569
Sum langsiktig gjeld 17 399
Sum kortsiktig gjeld 1 660

Stamina Kurssenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stamina Kurssenter AS - 870902492
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Hedmarksgata 15, 0658 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 956 000
Personalkostnader
4 985 000
Lederlønn
815 000
Anleggsmidler
105 000
Egenkapital
2 739 000
Gjeld
5 556 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 10
Totalt 84 86 93
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 956 18 532 20 219
Driftsresultat 2 324 3 677 5 262
Resultat før skatt 1 788 2 817 3 969
Ordinært resultat 1 788 2 817 3 969
Årsresultat 1 788 2 817 3 969
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 105 157 2 843
Sum omløpsmidler 8 191 7 616 16 857
Sum eiendeler 8 296 7 773 19 699
Sum egenkapital 2 739 951 17 339
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 556 6 822 2 360

Munkedam Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Munkedam Borettslag - 917969418
Borettslag
Wergelandsveien 21b, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 853 000
Egenkapital
-51 000
Gjeld
25 850 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -92 -6 -11
Resultat før skatt -94 -9 -27
Ordinært resultat -94 -9 -27
Årsresultat -94 -9 -27
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 853 36 713 31 462
Sum omløpsmidler 3 946 446 273
Sum eiendeler 25 799 37 159 31 736
Sum egenkapital -51 43 52
Sum langsiktig gjeld 0 17 778 27 335
Sum kortsiktig gjeld 25 850 19 337 4 349

Mv68 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mv68 Holding AS - 917861455
Kjøp og salg av egen fast eiendom
V/terje Hansen-tangen Eilert Sundts gate 7, 0259 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 000
Egenkapital
-43 000
Gjeld
172 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 0 -80
Resultat før skatt -8 -1 -65
Ordinært resultat -8 -1 -65
Årsresultat -8 -1 -65
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 106 20 21
Sum omløpsmidler 23 30 30
Sum eiendeler 129 50 51
Sum egenkapital -43 -36 -35
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 172 86 86

Crico AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Crico AS - 934540506
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wergelandsveien 21, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
687 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
741 000
Egenkapital
47 000
Gjeld
4 783 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 67 81 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 687 3 682 2 528
Driftsresultat 534 1 119 1 077
Resultat før skatt 437 875 1 155
Ordinært resultat 437 875 1 155
Årsresultat 437 875 1 155
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 741 4 662 4 662
Sum omløpsmidler 4 089 2 543 2 134
Sum eiendeler 4 830 7 205 6 796
Sum egenkapital 47 4 064 4 630
Sum langsiktig gjeld 604 1 082 1 434
Sum kortsiktig gjeld 4 179 2 058 731

Holsts gate 9 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holsts gate 9 AS - 917425302
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Rv Holding AS 7. Etg. Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
420 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 275 000
Egenkapital
-332 000
Gjeld
7 039 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 18 14
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 44 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 420 424 400
Driftsresultat -209 68 35
Resultat før skatt -346 -15 0
Ordinært resultat -346 -15 0
Årsresultat -346 -15 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 275 5 575 5 712
Sum omløpsmidler 1 432 282 74
Sum eiendeler 6 707 5 858 5 786
Sum egenkapital -332 15 30
Sum langsiktig gjeld 7 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39 5 843 5 756

Trondheimsveien 154 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheimsveien 154 AS - 916590954
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Rv Holding AS 7. Etg. Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 922 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
374 108 000
Egenkapital
25 582 000
Gjeld
371 858 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 4 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 52 5 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 922 4 626 1 772
Driftsresultat 4 041 -6 960 754
Resultat før skatt 882 -5 477 466
Ordinært resultat 882 -5 477 466
Årsresultat 882 -5 477 466
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 374 108 50 962 26 750
Sum omløpsmidler 23 332 1 159 457
Sum eiendeler 397 440 52 121 27 207
Sum egenkapital 25 582 17 001 478
Sum langsiktig gjeld 313 743 0 26 693
Sum kortsiktig gjeld 58 115 35 121 36

Mosseveien 144-146 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosseveien 144-146 AS - 916733895
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Rv Holding AS 7. Etasje Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 252 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 333 000
Egenkapital
10 571 000
Gjeld
45 578 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 4
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 67 68 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 252 3 726 1 118
Driftsresultat 2 838 2 624 622
Resultat før skatt 1 164 1 225 152
Ordinært resultat 1 164 1 225 152
Årsresultat 1 164 1 225 152
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 40 333 38 967 37 034
Sum omløpsmidler 15 815 14 961 1 538
Sum eiendeler 56 147 53 928 38 572
Sum egenkapital 10 571 9 407 182
Sum langsiktig gjeld 44 355 44 411 26 048
Sum kortsiktig gjeld 1 223 109 12 342

Arilno AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arilno AS - 971206802
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 223 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 169 000
Egenkapital
8 868 000
Gjeld
2 210 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 77 81 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 223 1 132 800
Driftsresultat 865 669 -499
Resultat før skatt 721 563 -321
Ordinært resultat 721 563 -321
Årsresultat 721 563 -321
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 169 8 169 8 169
Sum omløpsmidler 2 909 1 964 1 233
Sum eiendeler 11 078 10 132 9 402
Sum egenkapital 8 868 8 752 8 189
Sum langsiktig gjeld 1 217 1 254 1 148
Sum kortsiktig gjeld 993 126 64

Nord76 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nord76 AS - 913999126
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år
Adm. direktør 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 797 000
Egenkapital
2 832 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -6 -50
Resultat før skatt -1 -4 -44
Ordinært resultat -1 -4 -44
Årsresultat -1 -4 -44
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 797 2 794 2 444
Sum omløpsmidler 36 52 439
Sum eiendeler 2 834 2 846 2 883
Sum egenkapital 2 832 2 846 2 850
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 0 33

Markveien 48 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Markveien 48 AS - 913088948
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Oslo Eiendomssenter 7. Etasje Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 572 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
231 864 000
Egenkapital
92 915 000
Gjeld
164 211 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 8 20 20
Kontantstrøm fra drift 1 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 60 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 572 6 051 5 190
Driftsresultat 1 987 4 299 3 182
Resultat før skatt -596 3 473 363
Ordinært resultat -596 3 473 363
Årsresultat -596 3 473 363
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 231 864 199 866 102 258
Sum omløpsmidler 25 262 39 811 2 027
Sum eiendeler 257 126 239 677 104 285
Sum egenkapital 92 915 93 511 8 038
Sum langsiktig gjeld 162 500 145 927 95 963
Sum kortsiktig gjeld 1 711 239 284

Yatack Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Yatack Norge AS - 983498965
Postordre-/internetthandel med bredt vareutvalg
Nydalsveien 36, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
15 236 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 16 8
Kontantstrøm fra drift 18 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 58 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 200 200 200
Driftsresultat 28 21 10
Resultat før skatt 21 15 33
Ordinært resultat 21 15 33
Årsresultat 21 15 33
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 16 20
Sum omløpsmidler 15 231 15 221 15 226
Sum eiendeler 15 242 15 237 15 246
Sum egenkapital 15 236 15 215 15 200
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 21 46

Komba AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komba AS - 997871138
Oppføring av bygninger
Munkedamsveien 53b, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 000
Egenkapital
203 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -12 -11
Resultat før skatt -12 -11 -10
Ordinært resultat -12 -11 -10
Årsresultat -12 -11 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 200 198 197
Sum omløpsmidler 3 17 30
Sum eiendeler 203 215 227
Sum egenkapital 203 215 226
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1

Ullern Boligutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ullern Boligutvikling AS - 897523302
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/terje Hansen-tangen Eilert Sundts gate 7, 0259 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 228 000
Personalkostnader
857 000
Lederlønn
364 000
Anleggsmidler
155 000
Egenkapital
9 714 000
Gjeld
36 254 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 1 18 20
Rentedekningsgrad 4 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 69 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 228 10 503 20 845
Driftsresultat 1 675 3 170 5 425
Resultat før skatt 14 1 210 7 103
Ordinært resultat 14 1 210 7 103
Årsresultat 14 1 210 7 103
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 155 256 168
Sum omløpsmidler 45 813 40 565 46 868
Sum eiendeler 45 968 40 821 47 036
Sum egenkapital 9 714 9 700 8 491
Sum langsiktig gjeld 36 028 30 139 36 640
Sum kortsiktig gjeld 226 982 1 906

Bygdøy Allè Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bygdøy Allè Management AS - 997341872
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,2 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 222 000
Personalkostnader
1 153 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-5 264 000
Gjeld
6 581 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 10 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 14 23 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 222 4 755 383
Driftsresultat -520 -741 -1 674
Resultat før skatt -520 -741 -2 320
Ordinært resultat -520 -741 -2 320
Årsresultat -520 -741 -2 320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 5
Sum omløpsmidler 1 318 656 794
Sum eiendeler 1 318 656 799
Sum egenkapital -5 264 -4 744 -4 004
Sum langsiktig gjeld 6 306 5 056 4 370
Sum kortsiktig gjeld 275 343 432

Øysundet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øysundet AS - 933255131
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,3 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 10,6 år
Vara­medlem 2008 2011 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
778 000
Gjeld
208 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -7 -27
Resultat før skatt 3 0 -13
Ordinært resultat 3 0 -13
Årsresultat 3 0 -13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 985 1 118 1 299
Sum eiendeler 985 1 118 1 299
Sum egenkapital 778 859 959
Sum langsiktig gjeld 98 128 167
Sum kortsiktig gjeld 110 131 174

Vestvendt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestvendt AS - 996368165
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,9 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
347 000
Gjeld
939 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 30 14 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -4 -17
Resultat før skatt 68 -18 -7
Ordinært resultat 68 -18 -7
Årsresultat 68 -18 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 1 149 1 173
Sum omløpsmidler 1 285 70 90
Sum eiendeler 1 285 1 219 1 262
Sum egenkapital 347 302 334
Sum langsiktig gjeld 909 900 73
Sum kortsiktig gjeld 30 17 855

Vestvendt Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestvendt Holding AS - 996335437
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 8,9 år
Kontakt­person 2010 Aktiv 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
122 000
Egenkapital
148 000
Gjeld
49 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 33 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -21 -27
Resultat før skatt 17 -3 -12
Ordinært resultat 17 -3 -12
Årsresultat 17 -3 -12
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 122 122 122
Sum omløpsmidler 75 80 135
Sum eiendeler 197 202 258
Sum egenkapital 148 131 134
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49 71 123

Stallbakken Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stallbakken Invest AS - 989766449
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Rv Holding AS 7 Etasje Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 11,7 år

Jens Bjelkesgt 82 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jens Bjelkesgt 82 ANS - 965036962
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Advokatfirmaet Vodal Zimmermann & Co AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 12,3 år

Gyldenløve Property Invest Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gyldenløve Property Invest Norway AS - 990599718
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
625 000
Egenkapital
-2 813 000
Gjeld
3 475 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 10 0
Totalt 25 36 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -11 -39
Resultat før skatt 75 523 -39
Ordinært resultat 75 523 -39
Årsresultat 75 523 -39
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 625 625 625
Sum omløpsmidler 37 2 562 13
Sum eiendeler 662 3 187 638
Sum egenkapital -2 813 -2 888 -3 411
Sum langsiktig gjeld 3 445 6 045 4 020
Sum kortsiktig gjeld 30 30 28

B.a. 5 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) B.a. 5 Invest AS - 960610202
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 15,3 år
Adm. direktør 2004 Aktiv 15,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
204 000
Personalkostnader
367 000
Lederlønn
12 000
Anleggsmidler
219 955 000
Egenkapital
59 747 000
Gjeld
258 825 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 17 54 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 204 6 370 20 349
Driftsresultat -465 -4 430 2 702
Resultat før skatt -6 847 11 510 25 111
Ordinært resultat -6 847 11 510 25 111
Årsresultat -6 847 11 510 25 111
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 219 955 124 844 79 867
Sum omløpsmidler 98 616 112 402 105 899
Sum eiendeler 318 571 237 246 185 766
Sum egenkapital 59 747 68 520 59 835
Sum langsiktig gjeld 219 338 158 087 117 728
Sum kortsiktig gjeld 39 487 10 638 8 203

Sameiet Jens Bjelkes gate 15

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Jens Bjelkes gate 15 - 914835550
Ikke tilgjengelig
C/o S & J Eiendomsforvaltning AS Tullins gate 2, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
415 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-388 000
Gjeld
424 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 5 37 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 415 367 345
Driftsresultat -18 17 -16
Resultat før skatt -30 5 -28
Ordinært resultat -30 5 -28
Årsresultat -30 5 -28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 35 48 38
Sum eiendeler 35 48 38
Sum egenkapital -388 -359 -364
Sum langsiktig gjeld 307 321 335
Sum kortsiktig gjeld 117 86 67

Kingos gate 11-13 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kingos gate 11-13 AS - 822180132
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
7. Etasje Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 937 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 921 000
Egenkapital
3 672 000
Gjeld
1 288 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 12
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 79
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 2 937
Driftsresultat 941
Resultat før skatt 728
Ordinært resultat 728
Årsresultat 728
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 3 921
Sum omløpsmidler 1 039
Sum eiendeler 4 960
Sum egenkapital 3 672
Sum langsiktig gjeld 79
Sum kortsiktig gjeld 1 209

Munthesgate 33 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Munthesgate 33 Eiendom AS - 921517017
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 951 000
Egenkapital
-521 000
Gjeld
26 531 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -328
Resultat før skatt -549
Ordinært resultat -549
Årsresultat -549
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 25 951
Sum omløpsmidler 58
Sum eiendeler 26 009
Sum egenkapital -521
Sum langsiktig gjeld 20 000
Sum kortsiktig gjeld 6 531

Schæffer 12 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schæffer 12 AS - 921270410
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Schæffers gate 12a, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 410 000
Egenkapital
-2 000
Gjeld
2 417 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -36
Resultat før skatt -27
Ordinært resultat -27
Årsresultat -27
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 2 410
Sum omløpsmidler 5
Sum eiendeler 2 414
Sum egenkapital -2
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2 417

Lantan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lantan AS - 821015472
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 159 000
Egenkapital
-47 000
Gjeld
4 230 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 24
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 40
Driftsresultat 11
Resultat før skatt -72
Ordinært resultat -72
Årsresultat -72
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 4 159
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 4 183
Sum egenkapital -47
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4 230

Grønland 16 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønland 16 AS - 920234151
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grenseveien 73d, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 116 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 800 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
37 921 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 14
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 48
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 1 116
Driftsresultat 90
Resultat før skatt 70
Ordinært resultat 70
Årsresultat 70
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 37 800
Sum omløpsmidler 221
Sum eiendeler 38 021
Sum egenkapital 100
Sum langsiktig gjeld 20
Sum kortsiktig gjeld 37 901

Bekkenstenveien 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkenstenveien 6 AS - 935793955
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 586 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 153 000
Egenkapital
14 541 000
Gjeld
19 321 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 73 2 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 586 4 117 3 625
Driftsresultat 3 883 -45 3 162
Resultat før skatt 2 728 -40 2 325
Ordinært resultat 2 728 -40 2 325
Årsresultat 2 728 -40 2 325
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 153 32 153 32 153
Sum omløpsmidler 1 709 1 552 122
Sum eiendeler 33 862 33 706 32 275
Sum egenkapital 14 541 14 415 14 383
Sum langsiktig gjeld 19 100 736 6 962
Sum kortsiktig gjeld 221 18 555 10 931

Trove 12 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trove 12 AS - 918544607
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Entras Bolig AS Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 234 000
Egenkapital
774 000
Gjeld
18 757 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -419 -420
Resultat før skatt -108 -612
Ordinært resultat -108 -612
Årsresultat -108 -612
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 19 234 5 586
Sum omløpsmidler 298 845
Sum eiendeler 19 531 6 431
Sum egenkapital 774 882
Sum langsiktig gjeld 70 471
Sum kortsiktig gjeld 18 687 5 078

Rådhusgata 28 Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rådhusgata 28 Oslo AS - 913811496
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Olav Vs gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2019 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 003 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 196 000
Egenkapital
5 299 000
Gjeld
64 883 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 56 67 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 003 5 041 5 259
Driftsresultat 432 1 558 2 465
Resultat før skatt 394 1 155 887
Ordinært resultat 394 1 155 887
Årsresultat 394 1 155 887
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 67 196 67 782 68 665
Sum omløpsmidler 2 986 2 418 5 781
Sum eiendeler 70 182 70 200 74 446
Sum egenkapital 5 299 4 904 3 749
Sum langsiktig gjeld 62 897 64 360 70 088
Sum kortsiktig gjeld 1 986 936 610

Hedmarkgården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hedmarkgården AS - 969057646
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 703 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
148 638 000
Egenkapital
841 000
Gjeld
150 916 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 55 61 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 703 6 522 5 369
Driftsresultat 1 902 3 547 2 366
Resultat før skatt 110 2 730 1 671
Ordinært resultat 110 2 730 1 671
Årsresultat 110 2 730 1 671
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 148 638 148 193 18 451
Sum omløpsmidler 3 119 3 638 3 201
Sum eiendeler 151 758 151 831 21 652
Sum egenkapital 841 1 448 10 955
Sum langsiktig gjeld 145 805 145 877 1 582
Sum kortsiktig gjeld 5 111 4 506 9 115

Hedmarksgata AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hedmarksgata AS - 917999724
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
846 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 541 000
Egenkapital
330 000
Gjeld
51 958 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 6 0
Likviditetsgrad II 4 8
Totalt 58 8
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 846 0
Driftsresultat 268 -1
Resultat før skatt 1 038 -27
Ordinært resultat 1 038 -27
Årsresultat 1 038 -27
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 46 541 27 745
Sum omløpsmidler 5 747 1 796
Sum eiendeler 52 289 29 541
Sum egenkapital 330 -4
Sum langsiktig gjeld 46 596 28 712
Sum kortsiktig gjeld 5 362 833

Kr. Augustsgt. 7a AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kr. Augustsgt. 7a AS - 813072602
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Axera Business Management AS Haakon Viis gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 763 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 964 000
Egenkapital
2 029 000
Gjeld
12 844 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 68 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 763 2 762 1 804
Driftsresultat 1 246 1 438 776
Resultat før skatt 625 885 313
Ordinært resultat 625 885 313
Årsresultat 625 885 313
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 964 10 159 10 399
Sum omløpsmidler 4 908 931 385
Sum eiendeler 14 872 11 090 10 784
Sum egenkapital 2 029 1 404 1 123
Sum langsiktig gjeld 130 189 111
Sum kortsiktig gjeld 12 714 9 497 9 550

Sinsenveien 29 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinsenveien 29 AS - 991296875
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Lyberg & Partnere AS Sigurd I. Solem Filipstad Brygge 1b, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 268 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 206 000
Egenkapital
9 957 000
Gjeld
938 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 70 61 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 268 881 894
Driftsresultat 440 124 394
Resultat før skatt 331 81 279
Ordinært resultat 331 81 279
Årsresultat 331 81 279
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 206 10 325 9 726
Sum omløpsmidler 689 470 166
Sum eiendeler 10 895 10 795 9 892
Sum egenkapital 9 957 9 778 9 697
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 938 1 017 195

Sameiet Middelthunsgate 14

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Middelthunsgate 14 - 976612329
Ikke tilgjengelig
Tullins gate 2, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2019 2,4 år
Styre­medlem 2013 2016 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
289 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
38 000
Gjeld
31 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 3 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 8 47 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 289 329 850
Driftsresultat -5 5 40
Resultat før skatt -5 5 40
Ordinært resultat -5 5 40
Årsresultat -5 5 40
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 69 57 74
Sum eiendeler 69 57 74
Sum egenkapital 38 43 38
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 15 37

Helgesens gate 50 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helgesens gate 50 AS - 916541066
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karlstadgata 11, 0553 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 785 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 165 000
Egenkapital
107 000
Gjeld
42 281 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 0 7
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 39 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 785 2 315 1 507
Driftsresultat 1 714 908 885
Resultat før skatt 356 -175 84
Ordinært resultat 356 -175 84
Årsresultat 356 -175 84
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 41 165 41 053 41 001
Sum omløpsmidler 1 222 902 1 055
Sum eiendeler 42 387 41 955 42 056
Sum egenkapital 107 -67 108
Sum langsiktig gjeld 41 897 42 006 41 779
Sum kortsiktig gjeld 384 16 169

Mv 68 Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mv 68 Iii AS - 915571093
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,6 år

Mv 68 i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mv 68 i AS - 915418538
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,7 år

Mv 68 II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mv 68 II AS - 915418554
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,7 år

Sameiet Toftesgate 20

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Toftesgate 20 - 980330613
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o S & J Eiendomsforvaltning AS Tullins gate 2, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 1,8 år
Styre­medlem 2012 2013 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
718 000
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
686 000
Gjeld
73 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 63 88 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 718 718 937
Driftsresultat 50 144 228
Resultat før skatt 50 145 229
Ordinært resultat 50 145 229
Årsresultat 50 145 229
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 758 698 721
Sum eiendeler 758 698 721
Sum egenkapital 686 636 646
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73 63 75

Frem Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frem Utvikling AS - 913901835
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-63 000
Gjeld
71 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -13 -37
Resultat før skatt -2 -14 -38
Ordinært resultat -2 -14 -38
Årsresultat -2 -14 -38
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8 9 2
Sum eiendeler 8 9 2
Sum egenkapital -63 -61 -47
Sum langsiktig gjeld 70 70 0
Sum kortsiktig gjeld 1 0 50

Applics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Applics AS - 982720168
Programmeringstjenester
Sommerrogata 17, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,8 år
Adm. direktør 2009 2009 < 1 år
Styrets leder 2008 2014 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 126 000
Gjeld
1 462 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 7 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 187 1 962
Driftsresultat -10 -26 438
Resultat før skatt -58 -70 405
Ordinært resultat -58 -70 405
Årsresultat -58 -70 405
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 336 394 1 437
Sum eiendeler 336 394 1 437
Sum egenkapital -1 126 -1 067 -997
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 462 1 462 2 435

Borettslaget Deichmannsgate 6

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Deichmannsgate 6 - 912331407
Borettslag
Karlstadgata 11, 0553 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
215 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 601 000
Egenkapital
-1 559 000
Gjeld
29 420 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 12 0 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 215 220 263
Driftsresultat -38 -43 -23
Resultat før skatt -900 -859 -727
Ordinært resultat -900 -859 -727
Årsresultat -900 -859 -727
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 601 27 601 27 601
Sum omløpsmidler 261 392 1 158
Sum eiendeler 27 861 27 993 28 758
Sum egenkapital -1 559 -659 201
Sum langsiktig gjeld 29 414 28 651 28 538
Sum kortsiktig gjeld 6 0 20

Skredvigs AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skredvigs AS - 998840074
Riving av bygninger og andre konstruksjoner
Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2014 2 år

Brude Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brude Eiendom AS - 898432122
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kirkeveien 43, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 430 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 270 000
Egenkapital
1 231 000
Gjeld
25 084 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 67 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 430 2 405 2 315
Driftsresultat 1 800 2 101 1 924
Resultat før skatt 1 129 1 362 1 136
Ordinært resultat 1 129 1 362 1 136
Årsresultat 1 129 1 362 1 136
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 270 26 373 26 478
Sum omløpsmidler 44 51 73
Sum eiendeler 26 314 26 424 26 551
Sum egenkapital 1 231 102 110
Sum langsiktig gjeld 0 0 1
Sum kortsiktig gjeld 25 084 26 323 26 440

Borettslaget Arbosgate 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Arbosgate 1 - 997391756
Borettslag
C/o Enqvist Eiendomsdrift AS Konghellegata 3, 0569 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2011 2013 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 101 000
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 375 000
Egenkapital
373 000
Gjeld
86 323 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 101 1 067 1 071
Driftsresultat -110 -56 112
Resultat før skatt -93 -39 124
Ordinært resultat -93 -39 124
Årsresultat -93 -39 124
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 86 375 86 375 86 375
Sum omløpsmidler 321 455 443
Sum eiendeler 86 696 86 830 86 818
Sum egenkapital 373 466 505
Sum langsiktig gjeld 86 267 86 267 86 267
Sum kortsiktig gjeld 56 98 46

Mkr Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mkr Utvikling AS - 997341554
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Vaagen Corporate Finance AS Munkedamsveien 45c, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 2,2 år

Sofienberggata 2 B - C Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Sofienberggata 2 B - C Sameie - 995024039
Ikke tilgjengelig
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
613 000
Personalkostnader
34 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
240 000
Driftscore
2014 2013 2012
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2014 2013 2012
Driftsinntekter 613 731 699
Driftsresultat -1 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2014 2013 2012
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 240 82 267
Sum eiendeler 240 82 267
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 240 82 267

Borettslaget Maridalsveien 256

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Maridalsveien 256 - 994849816
Borettslag
C/o Norianregnskap AS Rosenkrantz gate 16, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
394 000
Personalkostnader
40 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 650 000
Egenkapital
-450 000
Gjeld
21 489 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 6 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 60 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 394 352 363
Driftsresultat -827 75 109
Resultat før skatt -876 47 78
Ordinært resultat -876 47 78
Årsresultat -876 47 78
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 650 20 650 20 650
Sum omløpsmidler 389 211 201
Sum eiendeler 21 039 20 861 20 851
Sum egenkapital -450 426 380
Sum langsiktig gjeld 21 482 20 425 20 466
Sum kortsiktig gjeld 7 10 6

Maridalen 256 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maridalen 256 AS - 994246631
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 1 C/o Adv Vodal Zimmermann & Co AS, 0117 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,6 år

Borettslaget Hessel 8

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Hessel 8 - 893765212
Borettslag
C/o Enqvist Eiendomsdrift AS Konghellegata 3, 0569 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 184 000
Personalkostnader
91 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 750 000
Egenkapital
-2 640 000
Gjeld
52 643 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 5 0 3
Rentedekningsgrad 4 0 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 17 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 184 1 115 1 069
Driftsresultat 285 -2 574 202
Resultat før skatt 45 -2 781 18
Ordinært resultat 45 -2 781 18
Årsresultat 45 -2 781 18
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 49 750 49 750 49 750
Sum omløpsmidler 253 503 961
Sum eiendeler 50 003 50 253 50 711
Sum egenkapital -2 640 -2 685 96
Sum langsiktig gjeld 52 572 52 874 50 557
Sum kortsiktig gjeld 71 63 57

Hesselbolig AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hesselbolig AS - 993748161
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 1 C/o Adv Vodal Zimmermann & Co AS, 0117 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 1,4 år

Jens Bjelkesgate Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Jens Bjelkesgate Borettslag - 991471707
Borettslag
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 887 000
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 388 000
Egenkapital
4 076 000
Gjeld
37 587 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 16 16
Kontantstrøm fra drift 3 7 7
Rentedekningsgrad 4 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 33 48 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 887 1 666 1 552
Driftsresultat 127 175 197
Resultat før skatt 42 77 81
Ordinært resultat 42 77 81
Årsresultat 42 77 81
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 41 388 41 388 41 388
Sum omløpsmidler 275 330 344
Sum eiendeler 41 663 41 718 41 732
Sum egenkapital 4 076 4 034 3 957
Sum langsiktig gjeld 37 550 37 625 37 680
Sum kortsiktig gjeld 37 59 95

Vogtsgate 48 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vogtsgate 48 AS - 991477535
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Colbjørnsgate 1, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
364 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 810 000
Egenkapital
1 140 000
Gjeld
1 066 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 69 70 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 364 360 348
Driftsresultat 249 275 235
Resultat før skatt 200 234 212
Ordinært resultat 200 234 212
Årsresultat 200 234 212
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 810 2 097 2 456
Sum omløpsmidler 396 128 85
Sum eiendeler 2 206 2 225 2 541
Sum egenkapital 1 140 1 285 1 463
Sum langsiktig gjeld 619 398 476
Sum kortsiktig gjeld 447 543 601

Bs Finans Limited

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Finans Limited - 991353070
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 3,4 år
Adm. direktør 2007 2010 3,4 år

St. Haugen Forretningseiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) St. Haugen Forretningseiendom AS - 990736154
Ikke tilgjengelig
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Hax Bygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hax Bygg AS - 990494495
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Fornebuveien 33, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 7 år

Sven Bruns gate 7 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sven Bruns gate 7 AS - 989805924
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Stensberggata 27, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 576 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 487 000
Egenkapital
13 671 000
Gjeld
27 815 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 61 70 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 576 3 703 3 106
Driftsresultat 3 576 3 703 3 106
Resultat før skatt 2 301 2 263 1 574
Ordinært resultat 2 301 2 263 1 574
Årsresultat 2 301 2 263 1 574
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 41 487 41 487 41 487
Sum omløpsmidler 0 6 727 0
Sum eiendeler 41 487 48 214 41 487
Sum egenkapital 13 671 12 605 5 162
Sum langsiktig gjeld 27 564 35 377 36 325
Sum kortsiktig gjeld 251 231 0

Stabekk Investeringsselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stabekk Investeringsselskap AS - 989715305
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kyrresvei 28 E, 1369 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 2,5 år

Gjeldsforhandling Limited

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjeldsforhandling Limited - 989543792
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 4,7 år
Adm. direktør 2006 2010 4,7 år

Forbruksfinans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forbruksfinans AS - 987515104
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Bygdøy Alle 5, 0201 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 3 år
Adm. direktør 2004 2007 3 år

Park Finans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Park Finans AS - 984185529
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Skollerudveien 11, 1353 Bærums Verk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2007 2,5 år

Multiutleie AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Multiutleie AS - 986482733
Ikke tilgjengelig
Oscarsgate 78, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2005 1,1 år

Nettholding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nettholding AS - 984158556
Ikke tilgjengelig
Bygdøy Alle 5, 0201 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,3 år
Adm. direktør 2004 2005 1,3 år

Johnsen Consulting

Foretaksinfo
(Inaktiv) Johnsen Consulting - 986614397
Ikke tilgjengelig
Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2008 4 år
Adm. direktør 2004 2008 4 år

West Hotell AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) West Hotell AS - 931899953
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Caspar Storms vei 16, 0664 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Skovveien 15 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skovveien 15 AS - 885841902
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skovveien 15, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Moxit AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moxit AS - 983233597
Ikke tilgjengelig
Haakon Vii`s gate 10, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1 år

Finansmegleren Johnsen Innhaver Kim Johnsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finansmegleren Johnsen Innhaver Kim Johnsen - 981196090
Ikke tilgjengelig
Bygdøy Allé 5, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,3 år
Adm. direktør 2000 2008 7,3 år