Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Kari Steen

Rapportdato: 2019-11-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 005 og med ett samlet driftsresultat på -92. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Odd Fellow Ordenshus Hamar AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 602 -128
Ajerhagan 94 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 403 73
Aks Invest AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -19
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -19
Aos Invest AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -18

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Odd Fellow Ordenshus Hamar AS Vara­medlem 2017 - 2019
Steen Holding AS Styre­medlem 2000** - 2016

Odd Fellow Ordenshus Hamar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odd Fellow Ordenshus Hamar AS - 932407434
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ajerhagan 94, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2017 2019 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
602 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 759 000
Egenkapital
2 827 000
Gjeld
6 319 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 34 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 602 599 554
Driftsresultat -128 -130 -144
Resultat før skatt -244 -291 -345
Ordinært resultat -244 -291 -345
Årsresultat -244 -291 -345
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 759 9 239 9 719
Sum omløpsmidler 386 378 426
Sum eiendeler 9 145 9 617 10 145
Sum egenkapital 2 827 2 794 3 035
Sum langsiktig gjeld 6 281 6 735 7 013
Sum kortsiktig gjeld 38 88 98

Ajerhagan 94 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ajerhagan 94 AS - 997030389
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ajerhagan 94, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
403 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
140 000
Gjeld
243 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 18 18 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 81 80 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 403 487 313
Driftsresultat 73 67 27
Resultat før skatt 56 51 27
Ordinært resultat 56 51 27
Årsresultat 56 51 27
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 383 380 289
Sum eiendeler 383 380 289
Sum egenkapital 140 140 138
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 243 240 151

Aks Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aks Invest AS - 989241109
Uoppgitt
Birkebeinervegen 6, 2316 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 056 000
Gjeld
106 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 26 10 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -32 -59
Resultat før skatt 6 -5 9 254
Ordinært resultat 6 -5 9 254
Årsresultat 6 -5 9 254
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 162 8 635 9 814
Sum eiendeler 7 162 8 635 9 814
Sum egenkapital 7 056 7 985 8 840
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106 650 975

Aos Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aos Invest AS - 989241206
Uoppgitt
Strandgata 71, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 763 000
Gjeld
94 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 28 22 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -30 -58
Resultat før skatt 14 2 9 258
Ordinært resultat 14 2 9 258
Årsresultat 14 2 9 258
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 856 10 819 10 787
Sum eiendeler 10 856 10 819 10 787
Sum egenkapital 10 763 10 749 10 746
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94 71 40

Steen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Steen Holding AS - 938348952
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Torggata 41, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 873 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 339 000
Egenkapital
-4 961 000
Gjeld
17 828 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 7 7 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 873 5 519 4 737
Driftsresultat -8 214 -3 556 1 142
Resultat før skatt -6 674 -2 838 746
Ordinært resultat -6 674 -2 838 746
Årsresultat -6 674 -2 838 746
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 339 8 128 7 883
Sum omløpsmidler 3 528 1 798 1 193
Sum eiendeler 12 868 9 926 9 076
Sum egenkapital -4 961 1 713 4 551
Sum langsiktig gjeld 14 184 5 753 3 192
Sum kortsiktig gjeld 3 644 2 461 1 333