Management-CV

Jan Magnus Kleven

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-06-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 107 302 000 og med ett samlet driftsresultat på 162 377 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Storvik Maritime Services AS Styrets leder 2018 - Aktiv 551 000 323 000
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 551 000 323 000
Molo Brew AS Styremedlem 2017 - Aktiv 0 -601 000
Bunker Oil Bergen AS Varamedlem 2016 - Aktiv 192 896 000 6 718 000
Nmk Eiendom AS Varamedlem 2016 - Aktiv 58 061 000 32 012 000
Bunker Eiendom AS Styrets leder 2011 - Aktiv 2 028 000 946 000
Kystbunker AS Styrets leder 2010 - Aktiv 9 150 000 1 030 000
Bunker Oil Holding AS Kontaktperson 2009 - Aktiv 3 495 043 000 64 861 000
- Styrets leder 2005 - Aktiv 3 495 043 000 64 861 000
Bunker Invest AS Styremedlem 2000** - Aktiv 2 200 000 2 124 000
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 2 200 000 2 124 000
Bunker Oil AS Nestformann 2000** - Aktiv 3 347 373 000 54 964 000
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 3 347 373 000 54 964 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bunker Oil Bergen AS Styrets leder 2011 - 2016
Nmk Eiendom 2 AS Varamedlem 2016 - 2017
Stamsneset 100 AS Styrets leder 2013 - 2014
Sameiet Drammensveien 103 A og B Styremedlem 2012 - 2013
Villaservice Olje AS Styrets leder 2011 - 2013
Giske Bunker AS Styremedlem 2007 - 2009
Giske Bunker AS Styrets leder 2000** - 2007
Anka AS Adm. direktør 2005 - 2007
Robust AS Styrets leder 2003 - 2008
Robust AS Adm. direktør 2003 - 2008
Krispen AS Styrets leder 2003 - 2008
Krispen AS Adm. direktør 2003 - 2008
Rop AS Styrets leder 2000** - 2013
Rop AS Styrets leder 2000** - 2013

Storvik Maritime Services AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
994853937
Firmanavn
Storvik Maritime Services AS
Bransje
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
551 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 621 000
Egenkapital
42 000
Gjeld
3 476 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2018 Aktiv < 1 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 7 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 7 0
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 70 51 10
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 551 000 563 000 198 000
Driftsresultat 323 000 130 000 -112 000
Resultat før skatt 189 000 -5 000 -177 000
Ordinært resultat 189 000 -5 000 -177 000
Årsresultat 189 000 -5 000 -177 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 2 621 000 2 598 000 1 034 000
Sum omløpsmidler 896 000 692 000 61 000
Sum eiendeler 3 518 000 3 290 000 1 095 000
Sum egenkapital 42 000 -147 000 -142 000
Sum langsiktig gjeld 3 314 000 3 314 000 1 188 000
Sum kortsiktig gjeld 162 000 123 000 48 000

Molo Brew AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
917370192
Firmanavn
Molo Brew AS
Bransje
Produksjon av øl
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 2b, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
167 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
738 000
Egenkapital
6 630 000
Gjeld
239 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 Aktiv < 1 år
Driftscore 2016
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap 2016
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -601 000
Resultat før skatt -464 000
Ordinært resultat -464 000
Årsresultat -464 000
Balanseregnskap 2016
Sum anleggsmidler 738 000
Sum omløpsmidler 6 132 000
Sum eiendeler 6 870 000
Sum egenkapital 6 630 000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 239 000

Bunker Oil Bergen AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989290207
Firmanavn
Bunker Oil Bergen AS
Bransje
Engroshandel med drivstoff og brensel
Besøksadresse
Stamsneset 100, 5252 Søreidgrend
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
192 896 000
Personalkostnader
6 617 000
Lederlønn
903 000
Anleggsmidler
14 543 000
Egenkapital
33 402 000
Gjeld
34 194 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2016 Aktiv 1 år
Styrets leder 2011 2016 5 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 55 54 65
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 192 896 000 198 272 000 152 067 000
Driftsresultat 6 718 000 7 597 000 8 944 000
Resultat før skatt 5 115 000 5 166 000 6 364 000
Ordinært resultat 5 115 000 5 166 000 6 364 000
Årsresultat 5 115 000 5 166 000 6 364 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 14 543 000 13 067 000 12 042 000
Sum omløpsmidler 53 053 000 60 491 000 44 810 000
Sum eiendeler 67 595 000 73 557 000 56 852 000
Sum egenkapital 33 402 000 32 037 000 30 521 000
Sum langsiktig gjeld 112 000 44 000 0
Sum kortsiktig gjeld 34 082 000 41 476 000 26 331 000

Nmk Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995326906
Firmanavn
Nmk Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 061 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
627 201 000
Egenkapital
249 172 000
Gjeld
396 021 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2016 Aktiv 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 60 71
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 58 061 000 52 489 000 52 717 000
Driftsresultat 32 012 000 24 827 000 28 421 000
Resultat før skatt 12 868 000 2 644 000 5 110 000
Ordinært resultat 12 868 000 2 644 000 5 110 000
Årsresultat 12 868 000 2 644 000 5 110 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 627 201 000 622 553 000 367 979 000
Sum omløpsmidler 17 992 000 24 505 000 41 911 000
Sum eiendeler 645 193 000 647 058 000 409 890 000
Sum egenkapital 249 172 000 236 305 000 31 104 000
Sum langsiktig gjeld 393 039 000 405 959 000 373 222 000
Sum kortsiktig gjeld 2 982 000 4 794 000 5 563 000

Bunker Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
993421294
Firmanavn
Bunker Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Stamsneset 100, 5252 Søreidgrend
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 028 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 752 000
Egenkapital
2 166 000
Gjeld
19 057 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 6 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 59 57
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2 028 000 1 947 000 1 925 000
Driftsresultat 946 000 897 000 966 000
Resultat før skatt 404 000 233 000 84 000
Ordinært resultat 404 000 233 000 84 000
Årsresultat 404 000 233 000 84 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 20 752 000 21 439 000 22 127 000
Sum omløpsmidler 471 000 385 000 1 031 000
Sum eiendeler 21 223 000 21 824 000 23 158 000
Sum egenkapital 2 166 000 1 762 000 1 529 000
Sum langsiktig gjeld 17 949 000 18 957 000 19 501 000
Sum kortsiktig gjeld 1 108 000 1 105 000 2 128 000

Kystbunker AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995583976
Firmanavn
Kystbunker AS
Bransje
Innenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 150 000
Personalkostnader
5 077 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 343 000
Egenkapital
3 926 000
Gjeld
15 792 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 8 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 5
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 72 34 17
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9 150 000 9 050 000 9 000 000
Driftsresultat 1 030 000 -287 000 -2 269 000
Resultat før skatt 563 000 -495 000 -2 062 000
Ordinært resultat 563 000 -495 000 -2 062 000
Årsresultat 563 000 -495 000 -2 062 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 11 343 000 12 697 000 14 267 000
Sum omløpsmidler 8 375 000 7 320 000 9 989 000
Sum eiendeler 19 718 000 20 017 000 24 256 000
Sum egenkapital 3 926 000 3 364 000 3 312 000
Sum langsiktig gjeld 14 428 000 15 459 000 16 414 000
Sum kortsiktig gjeld 1 364 000 1 195 000 4 530 000

Bunker Oil Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989090909
Firmanavn
Bunker Oil Holding AS
Bransje
Engroshandel med drivstoff og brensel
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 495 043 000
Personalkostnader
49 159 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
157 844 000
Egenkapital
376 813 000
Gjeld
423 718 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 9 år
Styrets leder 2005 Aktiv 12 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 50 49 49
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3 495 043 000 3 659 637 000 3 929 780 000
Driftsresultat 64 861 000 47 750 000 56 419 000
Resultat før skatt 45 334 000 33 135 000 38 700 000
Ordinært resultat 45 334 000 33 135 000 38 700 000
Årsresultat 44 269 000 32 086 000 37 832 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 157 844 000 148 594 000 156 009 000
Sum omløpsmidler 642 685 000 548 775 000 639 736 000
Sum eiendeler 800 529 000 697 369 000 795 745 000
Sum egenkapital 376 813 000 331 978 000 326 533 000
Sum langsiktig gjeld 4 897 000 9 434 000 16 699 000
Sum kortsiktig gjeld 418 821 000 355 959 000 452 513 000

Bunker Invest AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
964793271
Firmanavn
Bunker Invest AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 225 000
Egenkapital
2 519 000
Gjeld
619 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 Aktiv 17 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 17 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 2
Totalt 89 81 79
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Driftsresultat 2 124 000 2 149 000 2 135 000
Resultat før skatt 1 598 000 1 573 000 1 580 000
Ordinært resultat 1 598 000 1 573 000 1 580 000
Årsresultat 1 598 000 1 573 000 1 580 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 1 225 000 1 265 000 1 311 000
Sum omløpsmidler 1 913 000 1 978 000 2 006 000
Sum eiendeler 3 138 000 3 243 000 3 316 000
Sum egenkapital 2 519 000 920 000 997 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 619 000 2 323 000 2 319 000

Bunker Oil AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
920983162
Firmanavn
Bunker Oil AS
Bransje
Engroshandel med drivstoff og brensel
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 347 373 000
Personalkostnader
37 465 000
Lederlønn
482 000
Anleggsmidler
123 705 000
Egenkapital
225 957 000
Gjeld
417 425 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestformann 2000 Aktiv 17 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 17 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 46 45 41
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3 347 373 000 3 529 645 000 3 820 228 000
Driftsresultat 54 964 000 40 458 000 49 497 000
Resultat før skatt 42 528 000 31 873 000 31 335 000
Ordinært resultat 42 528 000 31 873 000 31 335 000
Årsresultat 42 528 000 31 873 000 31 335 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 123 705 000 113 827 000 110 988 000
Sum omløpsmidler 519 676 000 443 083 000 537 521 000
Sum eiendeler 643 382 000 556 910 000 648 509 000
Sum egenkapital 225 957 000 202 179 000 188 555 000
Sum langsiktig gjeld 29 000 341 000 1 362 000
Sum kortsiktig gjeld 417 396 000 354 390 000 458 592 000

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
998534577
Firmanavn
Nmk Eiendom 2 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2016 2017 1 år

Stamsneset 100 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
997732413
Firmanavn
Stamsneset 100 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Stamsneset 100, 5252 Søreidgrend
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år

Sameiet Drammensveien 103 A og B

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
998002192
Firmanavn
Sameiet Drammensveien 103 A og B
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 103 B, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 2013 1 år

Villaservice Olje AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
980675300
Firmanavn
Villaservice Olje AS
Bransje
Engroshandel med drivstoff og brensel
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2 år

Giske Bunker AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
981537351
Firmanavn
Giske Bunker AS
Bransje
Besøksadresse
, 6052 Giske
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2007 2009 1 år
Styrets leder 2000 2007 6 år

Anka AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
982779049
Firmanavn
Anka AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2007 2 år

Robust AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
986156275
Firmanavn
Robust AS
Bransje
Besøksadresse
Kaptein Linges vei 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 4 år
Adm. direktør 2003 2008 4 år

Krispen AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
986156313
Firmanavn
Krispen AS
Bransje
Besøksadresse
Kaptein Linges vei 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 4 år
Adm. direktør 2003 2008 4 år

Rop AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
919917970
Firmanavn
Rop AS
Bransje
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 059 000
Egenkapital
9 697 000
Gjeld
1 297 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 29 73 63
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 76 000 76 000
Driftsresultat -35 000 41 000 28 000
Resultat før skatt 276 000 415 000 123 000
Ordinært resultat 276 000 415 000 123 000
Årsresultat 276 000 415 000 123 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 7 059 000 1 966 000 1 906 000
Sum omløpsmidler 3 936 000 8 149 000 8 117 000
Sum eiendeler 10 994 000 10 114 000 10 023 000
Sum egenkapital 9 697 000 9 421 000 9 006 000
Sum langsiktig gjeld 4 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 293 000 694 000 1 018 000

Bunker Oil Nor AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
964793182
Firmanavn
Bunker Oil Nor AS
Bransje
Besøksadresse
Fridtjof Nansens Plass 1, 9260 Tromsø
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2006 5 år