Management-CV

Jan Magnus Kleven

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-10-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 578 957 000 og med ett samlet driftsresultat på 172 797 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Storvik Maritime Services AS Styrets leder 2018 - Aktiv 633 000 332 000
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 633 000 332 000
Molo Brew AS Styremedlem 2017 - Aktiv 9 333 000 -3 664 000
Bunker Oil Bergen AS Varamedlem 2016 - Aktiv 242 976 000 8 275 000
Nmk Eiendom AS Varamedlem 2016 - Aktiv 71 623 000 35 917 000
Bunker Eiendom AS Styrets leder 2011 - Aktiv 1 827 000 801 000
Kystbunker AS Styrets leder 2010 - Aktiv 9 875 000 -1 193 000
Bunker Oil Holding AS Kontaktperson 2009 - Aktiv 4 216 640 000 69 897 000
- Styrets leder 2005 - Aktiv 4 216 640 000 69 897 000
Bunker Invest AS Styremedlem 2000** - Aktiv 2 200 000 2 141 000
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 2 200 000 2 141 000
Bunker Oil AS Nestleder styre 2000** - Aktiv 4 023 850 000 60 291 000
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 4 023 850 000 60 291 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bunker Oil Bergen AS Styrets leder 2011 - 2016
Nmk Eiendom 2 AS Varamedlem 2016 - 2017
Stamsneset 100 AS Styrets leder 2013 - 2014
Sameiet Drammensveien 103 A og B Styremedlem 2012 - 2013
Villaservice Olje AS Styrets leder 2011 - 2013
Giske Bunker AS Styremedlem 2007 - 2009
Giske Bunker AS Styrets leder 2000** - 2007
Anka AS Adm. direktør 2005 - 2007
Robust AS Styrets leder 2003 - 2008
Robust AS Adm. direktør 2003 - 2008
Krispen AS Styrets leder 2003 - 2008
Krispen AS Adm. direktør 2003 - 2008
Rop AS Styrets leder 2000** - 2013
Rop AS Styrets leder 2000** - 2013

Storvik Maritime Services AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
994853937
Firmanavn
Storvik Maritime Services AS
Bransje
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
633 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
945 000
Egenkapital
1 208 000
Gjeld
3 425 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2018 Aktiv < 1 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 8 6 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 70 51
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 633 000 551 000 563 000
Driftsresultat 332 000 323 000 130 000
Resultat før skatt 434 000 189 000 -5 000
Ordinært resultat 434 000 189 000 -5 000
Årsresultat 434 000 189 000 -5 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 945 000 2 621 000 2 598 000
Sum omløpsmidler 3 688 000 896 000 692 000
Sum eiendeler 4 633 000 3 518 000 3 290 000
Sum egenkapital 1 208 000 42 000 -147 000
Sum langsiktig gjeld 3 300 000 3 314 000 3 314 000
Sum kortsiktig gjeld 125 000 162 000 123 000

Molo Brew AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
917370192
Firmanavn
Molo Brew AS
Bransje
Produksjon av øl
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 2b, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 333 000
Personalkostnader
4 696 000
Lederlønn
850 000
Anleggsmidler
12 857 000
Egenkapital
3 541 000
Gjeld
10 651 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 Aktiv 1,1 år
Driftscore 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 7 10
Resultatregnskap 2017 2016
Driftsinntekter 9 333 000 0
Driftsresultat -3 664 000 -601 000
Resultat før skatt -3 089 000 -464 000
Ordinært resultat -3 089 000 -464 000
Årsresultat -3 089 000 -464 000
Balanseregnskap 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 857 000 738 000
Sum omløpsmidler 1 335 000 6 132 000
Sum eiendeler 14 192 000 6 870 000
Sum egenkapital 3 541 000 6 630 000
Sum langsiktig gjeld 7 596 000 0
Sum kortsiktig gjeld 3 055 000 239 000

Bunker Oil Bergen AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989290207
Firmanavn
Bunker Oil Bergen AS
Bransje
Engroshandel med drivstoff og brensel
Besøksadresse
Stamsneset 100, 5252 Søreidgrend
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
242 976 000
Personalkostnader
7 214 000
Lederlønn
935 000
Anleggsmidler
23 465 000
Egenkapital
35 932 000
Gjeld
39 564 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2016 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2011 2016 5,1 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 54 55 54
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 242 976 000 192 896 000 198 272 000
Driftsresultat 8 275 000 6 718 000 7 597 000
Resultat før skatt 6 330 000 5 115 000 5 166 000
Ordinært resultat 6 330 000 5 115 000 5 166 000
Årsresultat 6 330 000 5 115 000 5 166 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 23 465 000 14 543 000 13 067 000
Sum omløpsmidler 52 032 000 53 053 000 60 491 000
Sum eiendeler 75 497 000 67 595 000 73 557 000
Sum egenkapital 35 932 000 33 402 000 32 037 000
Sum langsiktig gjeld 453 000 112 000 44 000
Sum kortsiktig gjeld 39 111 000 34 082 000 41 476 000

Nmk Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995326906
Firmanavn
Nmk Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 623 000
Personalkostnader
224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
908 022 000
Egenkapital
252 761 000
Gjeld
691 245 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2016 Aktiv 2,4 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 71 57
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 71 623 000 58 061 000 52 489 000
Driftsresultat 35 917 000 32 012 000 24 827 000
Resultat før skatt 15 909 000 12 868 000 2 644 000
Ordinært resultat 15 909 000 12 868 000 2 644 000
Årsresultat 15 909 000 12 868 000 2 644 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 908 022 000 627 201 000 622 553 000
Sum omløpsmidler 35 983 000 17 992 000 24 505 000
Sum eiendeler 944 005 000 645 193 000 647 058 000
Sum egenkapital 252 761 000 249 172 000 236 305 000
Sum langsiktig gjeld 668 835 000 393 039 000 405 959 000
Sum kortsiktig gjeld 22 410 000 2 982 000 4 794 000

Bunker Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
993421294
Firmanavn
Bunker Eiendom AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Stamsneset 100, 5252 Søreidgrend
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 827 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 063 000
Egenkapital
2 489 000
Gjeld
18 666 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 7,3 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 54 58 56
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 827 000 2 028 000 1 947 000
Driftsresultat 801 000 946 000 897 000
Resultat før skatt 323 000 404 000 233 000
Ordinært resultat 323 000 404 000 233 000
Årsresultat 323 000 404 000 233 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 20 063 000 20 752 000 21 439 000
Sum omløpsmidler 1 091 000 471 000 385 000
Sum eiendeler 21 155 000 21 223 000 21 824 000
Sum egenkapital 2 489 000 2 166 000 1 762 000
Sum langsiktig gjeld 16 476 000 17 949 000 18 957 000
Sum kortsiktig gjeld 2 190 000 1 108 000 1 105 000

Kystbunker AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
995583976
Firmanavn
Kystbunker AS
Bransje
Innenriks sjøfart med gods
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 875 000
Personalkostnader
6 662 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 686 000
Egenkapital
2 898 000
Gjeld
55 456 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 8,4 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 5 20 14
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 20 72 34
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9 875 000 9 150 000 9 050 000
Driftsresultat -1 193 000 1 030 000 -287 000
Resultat før skatt -1 028 000 563 000 -495 000
Ordinært resultat -1 028 000 563 000 -495 000
Årsresultat -1 028 000 563 000 -495 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 52 686 000 11 343 000 12 697 000
Sum omløpsmidler 5 668 000 8 375 000 7 320 000
Sum eiendeler 58 354 000 19 718 000 20 017 000
Sum egenkapital 2 898 000 3 926 000 3 364 000
Sum langsiktig gjeld 51 857 000 14 428 000 15 459 000
Sum kortsiktig gjeld 3 599 000 1 364 000 1 195 000

Bunker Oil Holding AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
989090909
Firmanavn
Bunker Oil Holding AS
Bransje
Engroshandel med drivstoff og brensel
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 216 640 000
Personalkostnader
52 753 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
243 814 000
Egenkapital
404 713 000
Gjeld
585 914 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Kontaktperson 2009 Aktiv 9,6 år
Styrets leder 2005 Aktiv 12,8 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 47 50 49
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 216 640 000 3 495 043 000 3 659 637 000
Driftsresultat 69 897 000 64 861 000 47 750 000
Resultat før skatt 49 898 000 45 334 000 33 135 000
Ordinært resultat 49 898 000 45 334 000 33 135 000
Årsresultat 49 898 000 44 269 000 32 086 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 243 814 000 157 844 000 148 594 000
Sum omløpsmidler 746 812 000 642 685 000 548 775 000
Sum eiendeler 990 626 000 800 529 000 697 369 000
Sum egenkapital 404 713 000 376 813 000 331 978 000
Sum langsiktig gjeld 7 310 000 4 897 000 9 434 000
Sum kortsiktig gjeld 578 604 000 418 821 000 355 959 000

Bunker Invest AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
964793271
Firmanavn
Bunker Invest AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 212 000
Egenkapital
4 153 000
Gjeld
615 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 Aktiv 17,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 17,8 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 89 89 81
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Driftsresultat 2 141 000 2 124 000 2 149 000
Resultat før skatt 1 634 000 1 598 000 1 573 000
Ordinært resultat 1 634 000 1 598 000 1 573 000
Årsresultat 1 634 000 1 598 000 1 573 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 212 000 1 225 000 1 265 000
Sum omløpsmidler 3 556 000 1 913 000 1 978 000
Sum eiendeler 4 767 000 3 138 000 3 243 000
Sum egenkapital 4 153 000 2 519 000 920 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 615 000 619 000 2 323 000

Bunker Oil AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
920983162
Firmanavn
Bunker Oil AS
Bransje
Engroshandel med drivstoff og brensel
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 023 850 000
Personalkostnader
38 876 000
Lederlønn
929 000
Anleggsmidler
189 721 000
Egenkapital
271 877 000
Gjeld
552 004 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 Aktiv 17,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 17,8 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 46 46 45
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 023 850 000 3 347 373 000 3 529 645 000
Driftsresultat 60 291 000 54 964 000 40 458 000
Resultat før skatt 46 653 000 42 528 000 31 873 000
Ordinært resultat 46 653 000 42 528 000 31 873 000
Årsresultat 46 653 000 42 528 000 31 873 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 189 721 000 123 705 000 113 827 000
Sum omløpsmidler 634 159 000 519 676 000 443 083 000
Sum eiendeler 823 881 000 643 382 000 556 910 000
Sum egenkapital 271 877 000 225 957 000 202 179 000
Sum langsiktig gjeld 15 000 29 000 341 000
Sum kortsiktig gjeld 551 989 000 417 396 000 354 390 000

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
998534577
Firmanavn
Nmk Eiendom 2 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2016 2017 1 år

Stamsneset 100 AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
997732413
Firmanavn
Stamsneset 100 AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Stamsneset 100, 5252 Søreidgrend
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år

Sameiet Drammensveien 103 A og B

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
998002192
Firmanavn
Sameiet Drammensveien 103 A og B
Bransje
Besøksadresse
Drammensveien 103 B, 0273 Oslo
Foretaksstatus
Aktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 2013 1,3 år

Villaservice Olje AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
980675300
Firmanavn
Villaservice Olje AS
Bransje
Engroshandel med drivstoff og brensel
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,4 år

Giske Bunker AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
981537351
Firmanavn
Giske Bunker AS
Bransje
Besøksadresse
, 6052 Giske
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2007 2009 1,2 år
Styrets leder 2000 2007 6,9 år

Anka AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
982779049
Firmanavn
Anka AS
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2007 2,2 år

Robust AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
986156275
Firmanavn
Robust AS
Bransje
Besøksadresse
Kaptein Linges vei 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 4,3 år
Adm. direktør 2003 2008 4,3 år

Krispen AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
986156313
Firmanavn
Krispen AS
Bransje
Besøksadresse
Kaptein Linges vei 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 4,3 år
Adm. direktør 2003 2008 4,3 år

Rop AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
919917970
Firmanavn
Rop AS
Bransje
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Besøksadresse
Kaptein Linges veg 65, 6006 Ålesund
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 059 000
Egenkapital
9 697 000
Gjeld
1 297 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12,8 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 29 73 63
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 76 000 76 000
Driftsresultat -35 000 41 000 28 000
Resultat før skatt 276 000 415 000 123 000
Ordinært resultat 276 000 415 000 123 000
Årsresultat 276 000 415 000 123 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 7 059 000 1 966 000 1 906 000
Sum omløpsmidler 3 936 000 8 149 000 8 117 000
Sum eiendeler 10 994 000 10 114 000 10 023 000
Sum egenkapital 9 697 000 9 421 000 9 006 000
Sum langsiktig gjeld 4 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 293 000 694 000 1 018 000

Bunker Oil Nor AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
964793182
Firmanavn
Bunker Oil Nor AS
Bransje
Besøksadresse
Fridtjof Nansens Plass 1, 9260 Tromsø
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2006 5,2 år