Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Emma Helena Eriksson

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 27 213 og med ett samlet driftsresultat på 194. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akershus Anleggsservice AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 154 144
AB Asfalt AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 26 435 -213
Gamleveien 3b AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 624 263

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Akershus Anleggsservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Anleggsservice AS - 958435266
Grunnarbeid
Gamleveien 3b, 1461 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
154 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 386 000
Egenkapital
1 361 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 67 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 154 0 0
Driftsresultat 144 -9 -9
Resultat før skatt 112 -7 8
Ordinært resultat 112 -7 8
Årsresultat 112 -7 8
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 386 7 9
Sum omløpsmidler 0 1 251 1 234
Sum eiendeler 1 386 1 258 1 243
Sum egenkapital 1 361 1 249 1 243
Sum langsiktig gjeld 22 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 9 0

AB Asfalt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AB Asfalt AS - 929273761
Bygging av veier og motorveier
Gamleveien 3b, 1461 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 435 000
Personalkostnader
9 586 000
Lederlønn
612 000
Anleggsmidler
2 933 000
Egenkapital
9 645 000
Gjeld
8 538 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 8
Resultatgrad 0 12 16
Kontantstrøm fra drift 1 10 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 18 59 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 435 24 445 27 562
Driftsresultat -213 1 602 2 863
Resultat før skatt -209 1 214 2 160
Ordinært resultat -209 1 214 2 160
Årsresultat -209 1 214 2 160
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 933 1 742 1 678
Sum omløpsmidler 15 249 17 468 16 912
Sum eiendeler 18 183 19 210 18 590
Sum egenkapital 9 645 9 854 8 640
Sum langsiktig gjeld 4 411 0 69
Sum kortsiktig gjeld 4 127 9 356 9 880

Gamleveien 3b AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gamleveien 3b AS - 990652945
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Gamleveien 3b, 1461 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
624 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 583 000
Egenkapital
2 233 000
Gjeld
2 371 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 64 74 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 624 622 624
Driftsresultat 263 287 289
Resultat før skatt 199 214 214
Ordinært resultat 199 214 214
Årsresultat 199 214 214
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 583 1 630 1 702
Sum omløpsmidler 21 2 774 2 477
Sum eiendeler 4 604 4 404 4 179
Sum egenkapital 2 233 2 034 1 820
Sum langsiktig gjeld 2 275 2 275 2 275
Sum kortsiktig gjeld 96 95 84