Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Emma Helena Eriksson

Rapportdato: 2020-08-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 27 489 og med ett samlet driftsresultat på 210. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akershus Anleggsservice AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 0 -14
AB Asfalt AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 26 865 -21
Gamleveien 3b AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 624 245

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Akershus Anleggsservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Anleggsservice AS - 958435266
Grunnarbeid
Gamleveien 3b, 1461 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 369 000
Egenkapital
1 350 000
Gjeld
18 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 67 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 154 0
Driftsresultat -14 144 -9
Resultat før skatt -11 112 -7
Ordinært resultat -11 112 -7
Årsresultat -11 112 -7
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 369 1 386 7
Sum omløpsmidler 0 0 1 251
Sum eiendeler 1 369 1 386 1 258
Sum egenkapital 1 350 1 361 1 249
Sum langsiktig gjeld 17 22 0
Sum kortsiktig gjeld 1 3 9

AB Asfalt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AB Asfalt AS - 929273761
Bygging av veier og motorveier
Gamleveien 3b, 1461 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 865 000
Personalkostnader
10 365 000
Lederlønn
783 000
Anleggsmidler
3 655 000
Egenkapital
9 609 000
Gjeld
9 332 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 3 1 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 23 18 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 865 26 435 24 445
Driftsresultat -21 -213 1 602
Resultat før skatt -35 -209 1 214
Ordinært resultat -35 -209 1 214
Årsresultat -35 -209 1 214
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 655 2 933 1 742
Sum omløpsmidler 15 285 15 249 17 468
Sum eiendeler 18 941 18 183 19 210
Sum egenkapital 9 609 9 645 9 854
Sum langsiktig gjeld 4 828 4 411 0
Sum kortsiktig gjeld 4 504 4 127 9 356

Gamleveien 3b AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gamleveien 3b AS - 990652945
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Gamleveien 3b, 1461 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
624 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 853 000
Egenkapital
2 423 000
Gjeld
2 543 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 61 64 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 624 624 622
Driftsresultat 245 263 287
Resultat før skatt 191 199 214
Ordinært resultat 191 199 214
Årsresultat 191 199 214
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 853 4 583 1 630
Sum omløpsmidler 114 21 2 774
Sum eiendeler 4 967 4 604 4 404
Sum egenkapital 2 423 2 233 2 034
Sum langsiktig gjeld 375 2 275 2 275
Sum kortsiktig gjeld 2 168 96 95