Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Henry Hansen

Rapportdato: 2023-02-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 400 072 og med ett samlet driftsresultat på 124 996. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 12 av virksomhetene driftsunderskudd, og 14 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 19 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Rs15 Invest AS Styrets leder 2022 - Aktiv 10 831 6 197
Robsrud Invest AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 -125
Terningen Arena Næringsbygg AS Styrets leder 2021 - Aktiv 10 313 7 414
Elverum Eiendomsinvest AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -283
Elverum Eiendomsholding AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -172

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Lørenskog Eiendomsinvest AS Styrets leder 2022 - 2022
Robsrud Holding AS Styrets leder 2022 - 2022
Helsfyr Kontorholding Iii AS Styre­medlem 2021 - 2021
Deliveien 10 AS Styre­medlem 2019 - 2020
Vestby Logistikkinvest AS Styre­medlem 2018 - 2020

Rs15 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rs15 Invest AS - 923181636
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 831 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 959 000
Egenkapital
46 922 000
Gjeld
94 989 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 6 0
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 57 52 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 831 12 432 0
Driftsresultat 6 197 3 783 -2 247
Resultat før skatt 3 620 875 -1 782
Ordinært resultat 3 620 875 -1 782
Årsresultat 3 620 875 -1 782
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 138 959 141 608 69 202
Sum omløpsmidler 2 951 1 504 69 455
Sum eiendeler 141 910 143 113 138 657
Sum egenkapital 46 922 43 301 44 418
Sum langsiktig gjeld 10 047 98 189 91 000
Sum kortsiktig gjeld 84 942 1 622 3 240

Robsrud Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Robsrud Invest AS - 928048322
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 182 000
Egenkapital
61 157 000
Gjeld
4 763 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 8
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -125
Resultat før skatt 537
Ordinært resultat 537
Årsresultat 537
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 61 182
Sum omløpsmidler 4 738
Sum eiendeler 65 920
Sum egenkapital 61 157
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4 763

Terningen Arena Næringsbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Terningen Arena Næringsbygg AS - 914573661
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 313 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
107 455 000
Egenkapital
107 611 000
Gjeld
8 820 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 6 6 0
Totalt 74 72 56
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 313 10 298 10 006
Driftsresultat 7 414 7 344 7 219
Resultat før skatt 5 783 4 053 2 840
Ordinært resultat 5 783 4 053 2 840
Årsresultat 5 783 4 053 2 840
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 107 455 109 777 112 149
Sum omløpsmidler 8 977 5 366 3 057
Sum eiendeler 116 431 115 143 115 206
Sum egenkapital 107 611 108 785 21 118
Sum langsiktig gjeld 2 333 2 072 78 935
Sum kortsiktig gjeld 6 487 4 286 15 153

Elverum Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elverum Eiendomsinvest AS - 821580722
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 825 000
Egenkapital
60 018 000
Gjeld
200 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 8 28 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -283 -257 0
Resultat før skatt 0 3 518 0
Ordinært resultat 0 3 518 0
Årsresultat 0 3 518 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 59 825 60 025 0
Sum omløpsmidler 393 4 196 34
Sum eiendeler 60 218 64 221 34
Sum egenkapital 60 018 60 018 34
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200 4 203 0

Elverum Eiendomsholding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elverum Eiendomsholding AS - 921580746
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
165 583 000
Egenkapital
55 804 000
Gjeld
114 174 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 8 2 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -172 -170 0
Resultat før skatt 0 -4 021 0
Ordinært resultat 0 -4 021 0
Årsresultat 0 -4 021 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 165 583 167 615 0
Sum omløpsmidler 4 395 558 34
Sum eiendeler 169 978 168 173 34
Sum egenkapital 55 804 56 004 34
Sum langsiktig gjeld 110 000 110 000 0
Sum kortsiktig gjeld 4 174 2 169 0

Terningen Eiendomsholding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Terningen Eiendomsholding AS - 923641378
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
885 206 000
Egenkapital
274 014 000
Gjeld
612 900 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -344 0 0
Resultat før skatt -24 486 0 0
Ordinært resultat -24 486 0 0
Årsresultat -24 486 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 885 206 0 0
Sum omløpsmidler 1 708 34 33
Sum eiendeler 886 914 34 33
Sum egenkapital 274 014 34 33
Sum langsiktig gjeld 613 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld -100 0 0

Terningen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Terningen Invest AS - 923641432
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
382 785 000
Egenkapital
386 528 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 058 0 0
Resultat før skatt 885 0 0
Ordinært resultat 885 0 0
Årsresultat 885 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 382 785 0 0
Sum omløpsmidler 3 743 34 33
Sum eiendeler 386 528 34 33
Sum egenkapital 386 528 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Terningen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Terningen Eiendom AS - 916865961
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 013 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
676 497 000
Egenkapital
605 538 000
Gjeld
89 518 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 4
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 78 60 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 44 013 42 653 42 339
Driftsresultat 23 787 22 332 22 194
Resultat før skatt 16 893 9 064 5 280
Ordinært resultat 16 893 9 064 5 280
Årsresultat 16 893 9 064 5 280
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 676 497 762 357 759 248
Sum omløpsmidler 18 559 16 378 15 723
Sum eiendeler 695 056 778 734 774 971
Sum egenkapital 605 538 239 775 230 711
Sum langsiktig gjeld 85 096 530 367 539 233
Sum kortsiktig gjeld 4 422 8 593 5 027

Helsfyr Kontorinvest Iii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helsfyr Kontorinvest Iii AS - 921580622
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
91 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
449 665 000
Egenkapital
451 909 000
Gjeld
1 851 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 30 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 103 -186 0
Resultat før skatt 2 033 -144 0
Ordinært resultat 2 033 -144 0
Årsresultat 2 033 -144 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 449 665 449 421 0
Sum omløpsmidler 4 094 600 34
Sum eiendeler 453 759 450 022 34
Sum egenkapital 451 909 449 876 34
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 851 146 0

Helsfyr Kontorholding Iii B AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helsfyr Kontorholding Iii B AS - 923641270
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 071 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 194 648 000
Egenkapital
446 001 000
Gjeld
790 494 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 65 12 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 52 071 0 0
Driftsresultat 27 472 0 0
Resultat før skatt 2 898 1 0
Ordinært resultat 2 898 1 0
Årsresultat 2 898 1 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 194 648 445 001 0
Sum omløpsmidler 41 846 1 034 33
Sum eiendeler 1 236 494 446 035 33
Sum egenkapital 446 001 446 001 33
Sum langsiktig gjeld 784 419 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 075 33 0

Portalen Forretning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Portalen Forretning AS - 914054176
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 880 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
93 019 000
Egenkapital
92 142 000
Gjeld
2 899 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 75 72 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 880 3 014 4 625
Driftsresultat 1 139 675 2 553
Resultat før skatt 890 110 1 891
Ordinært resultat 890 110 1 891
Årsresultat 890 110 1 891
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 93 019 93 803 95 600
Sum omløpsmidler 2 022 2 025 4 532
Sum eiendeler 95 041 95 828 100 131
Sum egenkapital 92 142 94 142 5 970
Sum langsiktig gjeld 1 695 1 444 88 089
Sum kortsiktig gjeld 1 204 242 6 072

Portalen Kontor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Portalen Kontor AS - 992809558
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 942 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
521 296 000
Egenkapital
482 873 000
Gjeld
47 267 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 73 70 78
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 45 942 44 739 44 238
Driftsresultat 29 162 27 459 26 215
Resultat før skatt 22 746 20 917 18 027
Ordinært resultat 22 746 20 917 18 027
Årsresultat 22 746 20 917 18 027
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 521 296 535 988 550 615
Sum omløpsmidler 8 845 12 353 27 617
Sum eiendeler 530 141 548 342 578 232
Sum egenkapital 482 873 511 373 460 896
Sum langsiktig gjeld 12 217 11 300 111 809
Sum kortsiktig gjeld 35 050 25 668 5 526

Tærudparken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tærudparken AS - 863657652
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 137 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 432 000
Egenkapital
51 667 000
Gjeld
5 638 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 78 78 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 137 8 050 8 367
Driftsresultat 2 037 5 530 6 308
Resultat før skatt 1 589 4 152 3 998
Ordinært resultat 1 589 4 152 3 998
Årsresultat 1 589 4 152 3 998
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 53 432 54 756 55 570
Sum omløpsmidler 3 873 5 300 2 362
Sum eiendeler 57 305 60 056 57 932
Sum egenkapital 51 667 51 667 18 804
Sum langsiktig gjeld 3 209 3 133 36 454
Sum kortsiktig gjeld 2 429 5 256 2 673

Portalen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Portalen Invest AS - 923640797
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
160 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
334 233 000
Egenkapital
352 006 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 33 20 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 074 -958 0
Resultat før skatt 12 829 2 664 0
Ordinært resultat 12 829 2 664 0
Årsresultat 12 829 2 664 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 334 233 361 652 0
Sum omløpsmidler 17 775 1 549 33
Sum eiendeler 352 009 363 201 33
Sum egenkapital 352 006 363 176 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 25 0

Hellebæk Eiendom II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hellebæk Eiendom II AS - 921886306
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 125 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 305 000
Egenkapital
90 670 000
Gjeld
18 045 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 72 67 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 16 125 15 866 15 566
Driftsresultat 12 953 12 612 12 337
Resultat før skatt 10 103 9 873 5 563
Ordinært resultat 10 103 9 873 5 563
Årsresultat 10 103 9 873 5 563
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 105 305 107 784 110 264
Sum omløpsmidler 3 410 3 184 9 674
Sum eiendeler 108 715 110 968 119 937
Sum egenkapital 90 670 93 670 106 370
Sum langsiktig gjeld 3 965 3 739 3 453
Sum kortsiktig gjeld 14 080 13 559 10 114

Portalen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Portalen Holding AS - 921580665
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 015 348 000
Egenkapital
316 165 000
Gjeld
712 896 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 14 14 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -56 -108 0
Resultat før skatt -10 780 -7 288 0
Ordinært resultat -10 780 -7 288 0
Årsresultat -10 780 -7 288 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 015 348 1 041 563 0
Sum omløpsmidler 13 713 26 659 34
Sum eiendeler 1 029 061 1 068 222 34
Sum egenkapital 316 165 350 745 34
Sum langsiktig gjeld 711 000 711 000 0
Sum kortsiktig gjeld 1 896 6 477 0

Helge Klyve AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helge Klyve AS - 940168759
Oppføring av bygninger
Bergheimveien 9, 3269 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
61
Styremedlemmer
0
Omsetning
172 799 000
Personalkostnader
32 793 000
Lederlønn
988 000
Anleggsmidler
3 530 000
Egenkapital
14 273 000
Gjeld
45 747 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 2 7
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 12 2 4
Kontantstrøm fra drift 7 1 3
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 65 29 49
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 172 799 82 811 162 095
Driftsresultat 8 856 156 4 349
Resultat før skatt 6 919 12 3 177
Ordinært resultat 6 919 12 3 177
Årsresultat 6 919 12 3 177
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 530 2 759 1 739
Sum omløpsmidler 56 490 30 874 45 325
Sum eiendeler 60 020 33 634 47 064
Sum egenkapital 14 273 12 429 11 226
Sum langsiktig gjeld 3 428 3 312 8 577
Sum kortsiktig gjeld 42 319 17 893 27 260

D48 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) D48 Invest AS - 921562829
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
103 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
81 869 000
Egenkapital
83 796 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 32 36 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -597 -515 -408
Resultat før skatt 633 5 673 585
Ordinært resultat 633 5 673 585
Årsresultat 633 5 673 585
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 81 869 86 167 98 888
Sum omløpsmidler 1 950 7 452 7 621
Sum eiendeler 83 819 93 619 106 509
Sum egenkapital 83 796 93 579 99 106
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 40 7 404

D48 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) D48 Holding AS - 921562853
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
232 235 000
Egenkapital
80 349 000
Gjeld
164 588 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 6 2
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 19 19 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -27 -10
Resultat før skatt 287 2 406 -1 520
Ordinært resultat 287 2 406 -1 520
Årsresultat 287 2 406 -1 520
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 232 235 235 090 248 183
Sum omløpsmidler 12 702 7 916 18 868
Sum eiendeler 244 937 243 006 267 051
Sum egenkapital 80 349 84 549 96 349
Sum langsiktig gjeld 161 842 153 675 152 049
Sum kortsiktig gjeld 2 746 4 781 18 653

Svinesundparken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svinesundparken AS - 919225092
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Datapluss AS Borgejordet 80, 3269 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 977 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 007 000
Egenkapital
27 534 000
Gjeld
39 270 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 50 58 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 977 5 429 5 002
Driftsresultat 1 868 3 936 3 550
Resultat før skatt 584 1 864 1 328
Ordinært resultat 584 1 864 1 328
Årsresultat 584 1 864 1 328
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 64 007 62 530 62 838
Sum omløpsmidler 2 798 3 889 1 274
Sum eiendeler 66 804 66 419 64 113
Sum egenkapital 27 534 26 305 22 939
Sum langsiktig gjeld 31 948 31 507 40 238
Sum kortsiktig gjeld 7 322 8 607 936

Skolmar 19 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skolmar 19 AS - 971211709
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bergheimveien 9, 3269 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 363 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 341 000
Egenkapital
5 817 000
Gjeld
5 094 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 74 74 70
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 363 1 279 1 465
Driftsresultat 739 750 1 144
Resultat før skatt 511 508 462
Ordinært resultat 511 508 462
Årsresultat 511 508 462
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 341 8 592 8 842
Sum omløpsmidler 2 570 1 925 2 035
Sum eiendeler 10 912 10 516 10 877
Sum egenkapital 5 817 5 306 5 051
Sum langsiktig gjeld 3 796 4 284 4 744
Sum kortsiktig gjeld 1 298 927 1 083

Liatoppen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Liatoppen Invest AS - 988906336
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Liaveien 15, 3292 Stavern
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2015 Aktiv 7,4 år
Styrets leder 2005 Aktiv 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 338 000
Egenkapital
694 000
Gjeld
18 701 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 4 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 46 60 40
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 45 45 50
Driftsresultat -49 41 24
Resultat før skatt 251 37 -258
Ordinært resultat 251 37 -258
Årsresultat 251 37 -258
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 16 338 10 323 4 014
Sum omløpsmidler 3 057 3 132 6 010
Sum eiendeler 19 395 13 455 10 024
Sum egenkapital 694 443 407
Sum langsiktig gjeld 18 607 13 002 9 614
Sum kortsiktig gjeld 94 10 3

Knaskerøtter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Knaskerøtter AS - 990057192
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Berganmoen Industriområde Øst, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 363 000
Personalkostnader
9 078 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 785 000
Egenkapital
14 260 000
Gjeld
9 920 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 86 88 88
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 28 363 34 837 43 211
Driftsresultat 6 042 7 906 9 149
Resultat før skatt 4 986 6 401 8 032
Ordinært resultat 4 986 6 401 8 032
Årsresultat 4 986 6 401 8 032
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 785 11 769 16 228
Sum omløpsmidler 8 395 12 379 9 861
Sum eiendeler 24 180 24 149 26 089
Sum egenkapital 14 260 14 274 12 873
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 920 9 875 13 216

Kapittel To Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kapittel To Eiendom AS - 992694106
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Berganmoen Industriområde Øst, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 042 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 187 000
Egenkapital
25 057 000
Gjeld
1 641 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 82 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 042 2 997 2 910
Driftsresultat 2 279 2 240 2 022
Resultat før skatt 1 850 1 761 1 557
Ordinært resultat 1 850 1 761 1 557
Årsresultat 1 850 1 761 1 557
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 16 187 16 819 17 450
Sum omløpsmidler 10 510 8 114 10 955
Sum eiendeler 26 698 24 933 28 404
Sum egenkapital 25 057 23 207 21 446
Sum langsiktig gjeld 995 1 001 6 369
Sum kortsiktig gjeld 646 725 590

Modima Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Modima Holding AS - 989223569
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Berganmoen Industriområde Øst, 3277 Steinsholt
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
177 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 505 000
Egenkapital
49 431 000
Gjeld
18 025 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 40 40
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -231 -60 -182
Resultat før skatt 12 591 6 475 6 258
Ordinært resultat 12 591 6 475 6 258
Årsresultat 12 591 6 475 6 258
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 39 505 29 404 26 327
Sum omløpsmidler 27 951 18 332 22 571
Sum eiendeler 67 456 47 736 48 899
Sum egenkapital 49 431 39 839 36 364
Sum langsiktig gjeld 18 002 4 896 9 535
Sum kortsiktig gjeld 23 3 001 3 000

Natana Jewels AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Natana Jewels AS - 994480790
Engroshandel med gull- og sølvvarer
Liaveien 15, 3292 Stavern
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
171 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
883 000
Gjeld
43 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 82 76 74
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 171 145 117
Driftsresultat 165 139 110
Resultat før skatt 128 109 86
Ordinært resultat 128 109 86
Årsresultat 128 109 86
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 5 0
Sum omløpsmidler 927 854 862
Sum eiendeler 927 860 862
Sum egenkapital 883 755 646
Sum langsiktig gjeld 0 63 174
Sum kortsiktig gjeld 43 42 41

Lørenskog Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lørenskog Eiendomsinvest AS - 924037628
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 2022 < 1 år

Robsrud Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Robsrud Holding AS - 928048462
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 2022 < 1 år

Helsfyr Kontorholding Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Helsfyr Kontorholding Iii AS - 921563140
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 2021 < 1 år

Deliveien 10 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Deliveien 10 AS - 982374669
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kronprinsesse Märthas Plass 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,1 år

Vestby Logistikkinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestby Logistikkinvest AS - 920035027
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 983 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
345 121 000
Egenkapital
161 351 000
Gjeld
188 221 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 63 21 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 23 983 0 0
Driftsresultat 16 434 -1 136 -641
Resultat før skatt 7 725 6 594 -219
Ordinært resultat 7 725 6 594 -219
Årsresultat 7 725 6 594 -219
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 345 121 328 812 331 172
Sum omløpsmidler 4 451 17 162 19 868
Sum eiendeler 349 572 345 974 351 040
Sum egenkapital 161 351 152 349 145 755
Sum langsiktig gjeld 186 139 193 586 190 000
Sum kortsiktig gjeld 2 082 39 15 286

Baksåsveien Park AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baksåsveien Park AS - 913804066
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Bjørn J Hansen AS Storgaten 33, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 182 000
Egenkapital
-1 007 000
Gjeld
4 257 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -26 -22
Resultat før skatt -122 -119 -101
Ordinært resultat -122 -119 -101
Årsresultat -122 -119 -101
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 182 2 915 2 593
Sum omløpsmidler 68 348 407
Sum eiendeler 3 250 3 263 3 001
Sum egenkapital -1 007 -885 -765
Sum langsiktig gjeld 4 223 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 4 148 3 766

Svinesundparken Invest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Svinesundparken Invest KS - 988706205
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år

Etatbygg Holding 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Etatbygg Holding 1 AS - 981125428
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
C/o Basale Gruppen AS Innherredsveien 7, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,5 år

Neguen Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neguen Norge AS - 991480684
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kronprinsens gate 23, 3290 Stavern
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 6,1 år
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år