Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bente Sollid Storehaug

Rapportdato: 2019-09-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 29 829 194 og med ett samlet driftsresultat på 6 401 873. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 41.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Semway Norge AS Styrets leder 2019 - Aktiv 57 099 -612
N47 Adventures AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 102 1
Velixio AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Motor Gruppen AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 4 490 098 259 564
Hafslund E-co AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 10 786 000 4 413 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hitch AS Styrets leder 2018 - 2019
Smart Energy Network AS Styre­medlem 2017 - 2018
Hafslund AS Styre­medlem 2017 - 2018
The Future Group AS Styre­medlem 2017 - 2018
Bredvid AS Styre­medlem 2017 - 2018

Semway Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Semway Norge AS - 994932691
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Rosenkrantz gate 16, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 099 000
Personalkostnader
24 898 000
Lederlønn
1 149 000
Anleggsmidler
2 623 000
Egenkapital
7 436 000
Gjeld
12 621 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 0 14 8
Kontantstrøm fra drift 3 10 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 27 75 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 57 099 46 813 38 590
Driftsresultat -612 3 760 1 837
Resultat før skatt -199 3 219 1 355
Ordinært resultat -199 3 219 1 355
Årsresultat -199 3 219 1 355
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 623 3 676 78
Sum omløpsmidler 17 434 15 167 13 059
Sum eiendeler 20 057 18 843 13 137
Sum egenkapital 7 436 7 635 4 416
Sum langsiktig gjeld 1 500 2 500 0
Sum kortsiktig gjeld 11 121 8 708 8 721

N47 Adventures AS

Foretaksinfo
(Aktiv) N47 Adventures AS - 921074050
Andre sportsaktiviteter
Damveien 6b, 0587 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
102 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 000
Egenkapital
31 000
Gjeld
14 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 2
Kontantstrøm fra drift 1
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 8
Totalt 30
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 102
Driftsresultat 1
Resultat før skatt 1
Ordinært resultat 1
Årsresultat 1
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 16
Sum omløpsmidler 29
Sum eiendeler 45
Sum egenkapital 31
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 14

Velixio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Velixio AS - 922581193
Programmeringstjenester
Holmenkollveien 122, 0787 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Motor Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Motor Gruppen AS - 935258197
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Østre Aker vei 62, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 490 098 000
Personalkostnader
396 975 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
151 412 000
Egenkapital
385 737 000
Gjeld
994 075 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 64 54 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 490 098 3 875 365 4 105 200
Driftsresultat 259 564 157 393 213 802
Resultat før skatt 189 754 107 455 151 227
Ordinært resultat 189 754 107 455 151 227
Årsresultat 174 460 97 952 138 888
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 151 412 152 621 147 227
Sum omløpsmidler 1 228 401 1 140 683 1 105 980
Sum eiendeler 1 379 812 1 293 304 1 253 207
Sum egenkapital 385 737 317 580 303 153
Sum langsiktig gjeld 100 839 98 387 122 112
Sum kortsiktig gjeld 893 236 877 336 827 942

Hafslund E-co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hafslund E-co AS - 920596509
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Drammensveien 144, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 786 000 000
Personalkostnader
558 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 395 000 000
Egenkapital
16 602 000 000
Gjeld
32 678 000 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 70
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 10 786 000
Driftsresultat 4 413 000
Resultat før skatt 1 605 000
Ordinært resultat 1 605 000
Årsresultat 1 605 000
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 44 395 000
Sum omløpsmidler 4 885 000
Sum eiendeler 49 280 000
Sum egenkapital 16 602 000
Sum langsiktig gjeld 24 414 000
Sum kortsiktig gjeld 8 264 000

Boostcom Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boostcom Group AS - 982316448
Programmeringstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 586 000
Personalkostnader
32 311 000
Lederlønn
2 587 000
Anleggsmidler
45 632 000
Egenkapital
20 876 000
Gjeld
53 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 8 7 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 66 586 64 442 60 746
Driftsresultat -12 128 -6 523 -4 955
Resultat før skatt -14 081 -13 413 -8 320
Ordinært resultat -14 081 -13 413 -8 320
Årsresultat -14 081 -13 413 -8 320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 632 43 988 47 407
Sum omløpsmidler 28 286 23 572 25 228
Sum eiendeler 73 918 67 560 72 635
Sum egenkapital 20 876 25 864 23 813
Sum langsiktig gjeld 16 092 6 101 8 223
Sum kortsiktig gjeld 36 950 35 596 40 599

Eika Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eika Gruppen AS - 979319568
Finansielle holdingselskaper
Parkveien 61, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
313
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 896 660 000
Personalkostnader
562 438 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 526 255 000
Egenkapital
1 957 000 000
Gjeld
10 675 315 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 55 60 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 896 660 2 744 618 2 665 665
Driftsresultat 536 779 624 234 562 521
Resultat før skatt 404 645 447 701 393 994
Ordinært resultat 404 645 447 701 393 994
Årsresultat 404 645 447 701 393 994
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 526 255 3 647 279 3 505 747
Sum omløpsmidler 9 106 060 8 451 085 8 514 120
Sum eiendeler 12 632 315 12 098 364 12 019 867
Sum egenkapital 1 957 000 2 036 856 1 952 529
Sum langsiktig gjeld 621 695 564 422 576 004
Sum kortsiktig gjeld 10 053 620 9 497 086 9 491 335

Europris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris AS - 986762469
Uspesifisert engroshandel
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
376
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 185 801 000
Personalkostnader
258 191 000
Lederlønn
4 131 000
Anleggsmidler
1 560 131 000
Egenkapital
1 793 076 000
Gjeld
1 763 786 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 77 79 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 185 801 3 852 682 3 906 514
Driftsresultat 537 429 515 047 588 590
Resultat før skatt 412 934 388 774 438 327
Ordinært resultat 412 934 388 774 438 327
Årsresultat 412 934 388 774 438 327
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 560 131 1 541 535 1 478 104
Sum omløpsmidler 1 996 730 1 966 352 1 889 214
Sum eiendeler 3 556 862 3 507 887 3 367 319
Sum egenkapital 1 793 076 1 832 729 1 813 836
Sum langsiktig gjeld 598 237 596 371 595 849
Sum kortsiktig gjeld 1 165 549 1 078 787 957 634

Europris Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris Holding AS - 997517946
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 465 050 000
Egenkapital
1 354 491 000
Gjeld
1 151 050 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 22 25 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -101 -85 -57
Resultat før skatt 43 060 63 989 151 833
Ordinært resultat 43 060 63 989 151 833
Årsresultat 43 060 63 989 151 833
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 465 050 2 465 050 2 465 050
Sum omløpsmidler 40 491 41 363 195 906
Sum eiendeler 2 505 541 2 506 413 2 660 956
Sum egenkapital 1 354 491 1 354 931 1 355 942
Sum langsiktig gjeld 1 140 799 1 140 921 1 139 241
Sum kortsiktig gjeld 10 251 10 560 165 773

Europris ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris ASA - 997639588
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 816 984 000
Personalkostnader
898 504 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 469 702 000
Egenkapital
1 788 928 000
Gjeld
2 968 409 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 67 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 816 984 5 422 530 5 085 205
Driftsresultat 587 072 552 007 589 998
Resultat før skatt 429 132 389 799 413 661
Ordinært resultat 429 132 389 799 413 661
Årsresultat 429 132 389 799 413 661
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 469 702 2 327 012 2 265 515
Sum omløpsmidler 2 287 635 2 221 365 2 170 952
Sum eiendeler 4 757 337 4 548 378 4 436 467
Sum egenkapital 1 788 928 1 764 233 1 708 372
Sum langsiktig gjeld 1 694 574 1 699 030 1 693 721
Sum kortsiktig gjeld 1 273 835 1 085 116 1 034 373

Polaris Media ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Polaris Media ASA - 992614145
Utgivelse av aviser
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,2 år
Vara­medlem 2009 2013 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 524 896 000
Personalkostnader
679 857 000
Lederlønn
3 019 000
Anleggsmidler
2 226 869 000
Egenkapital
1 827 996 000
Gjeld
805 930 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 57 63 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 524 896 1 518 211 1 520 739
Driftsresultat 79 052 76 063 -113 409
Resultat før skatt 94 758 87 738 -110 723
Ordinært resultat 94 758 87 738 -110 723
Årsresultat 93 060 86 536 -111 657
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 226 869 2 108 526 1 985 026
Sum omløpsmidler 407 057 370 474 352 368
Sum eiendeler 2 633 926 2 479 000 2 337 394
Sum egenkapital 1 827 996 1 646 958 1 419 831
Sum langsiktig gjeld 427 406 453 089 476 858
Sum kortsiktig gjeld 378 524 378 953 440 705

Digitalt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digitalt AS - 959554706
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 344 000
Personalkostnader
792 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 947 000
Egenkapital
3 011 000
Gjeld
958 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 15 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 18 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 80 65 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 344 1 570 1 127
Driftsresultat 570 -18 100
Resultat før skatt 455 1 603 128
Ordinært resultat 455 1 603 128
Årsresultat 455 1 603 128
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 947 2 289 3 213
Sum omløpsmidler 2 021 3 199 1 300
Sum eiendeler 3 969 5 489 4 513
Sum egenkapital 3 011 4 306 3 603
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 958 1 183 910

Digital Hverdag AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digital Hverdag AS - 983213677
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,7 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 624 000
Personalkostnader
-34 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
853 000
Egenkapital
287 000
Gjeld
1 423 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 80 85 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 624 1 692 925
Driftsresultat 1 247 1 413 683
Resultat før skatt 528 1 491 518
Ordinært resultat 528 1 491 518
Årsresultat 528 1 491 518
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 853 1 187 1 033
Sum omløpsmidler 857 1 638 649
Sum eiendeler 1 710 2 826 1 682
Sum egenkapital 287 1 759 868
Sum langsiktig gjeld 162 211 275
Sum kortsiktig gjeld 1 261 856 540

Hitch AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hitch AS - 918418830
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Rødbergveien 14, 9408 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,1 år

Smart Energy Network AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Smart Energy Network AS - 919824581
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 006 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
170 000
Egenkapital
-512 000
Gjeld
1 457 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 7 4
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 1 006 240
Driftsresultat -594 -178
Resultat før skatt -468 -135
Ordinært resultat -468 -135
Årsresultat -468 -135
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 170 43
Sum omløpsmidler 775 1 226
Sum eiendeler 945 1 269
Sum egenkapital -512 -44
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 457 1 313

Hafslund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hafslund AS - 918705066
Distribusjon av elektrisitet
Drammensveien 144, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 621 000 000
Personalkostnader
308 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 272 000 000
Egenkapital
5 150 000 000
Gjeld
10 288 000 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 64 64
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 5 621 000 5 169 000
Driftsresultat 756 000 961 000
Resultat før skatt 482 000 612 000
Ordinært resultat 482 000 612 000
Årsresultat 482 000 4 314 000
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 14 272 000 13 140 000
Sum omløpsmidler 1 166 000 2 183 000
Sum eiendeler 15 438 000 15 323 000
Sum egenkapital 5 150 000 4 761 000
Sum langsiktig gjeld 5 976 000 7 763 000
Sum kortsiktig gjeld 4 312 000 2 799 000

The Future Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Future Group AS - 812664522
Programmeringstjenester
Gjerdrums vei 10a, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 714 000
Personalkostnader
69 932 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 586 000
Egenkapital
56 000
Gjeld
36 979 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 6
Totalt 11 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 13 714 4 250
Driftsresultat -108 094 -301 252
Resultat før skatt -110 445 -301 194
Ordinært resultat -110 445 -301 194
Årsresultat -110 027 -299 980
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 8 586 13 338
Sum omløpsmidler 28 449 45 257
Sum eiendeler 37 035 58 595
Sum egenkapital 56 26 842
Sum langsiktig gjeld 24 023 900
Sum kortsiktig gjeld 12 956 30 853

Bredvid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bredvid AS - 917573360
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 364 000
Personalkostnader
15 397 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
261 000
Egenkapital
7 845 000
Gjeld
6 983 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 93 88 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 27 364 11 354 2 108
Driftsresultat 6 748 2 174 478
Resultat før skatt 5 179 1 650 359
Ordinært resultat 5 179 1 650 359
Årsresultat 5 179 1 650 359
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 261 114 0
Sum omløpsmidler 14 567 6 359 2 216
Sum eiendeler 14 828 6 473 2 216
Sum egenkapital 7 845 3 384 1 359
Sum langsiktig gjeld 7 5 0
Sum kortsiktig gjeld 6 976 3 084 857

Tenk Digitalt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tenk Digitalt AS - 997869834
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 055 000
Personalkostnader
225 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 000
Egenkapital
1 237 000
Gjeld
2 059 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 85 76 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 055 8 682 922
Driftsresultat 1 397 1 739 -3 160
Resultat før skatt 1 404 1 737 -3 168
Ordinært resultat 1 404 1 737 -3 168
Årsresultat 1 404 1 737 -3 168
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 43 13 0
Sum omløpsmidler 3 254 9 215 1 396
Sum eiendeler 3 296 9 228 1 396
Sum egenkapital 1 237 -2 741 -4 478
Sum langsiktig gjeld 750 750 0
Sum kortsiktig gjeld 1 309 11 219 5 874

Wizaly Nordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wizaly Nordic AS - 915994121
Reklamebyråer
Drammensveien 49, 0271 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3,1 år
Adm. direktør 2015 2018 3,1 år

Enerwe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enerwe AS - 912348717
Utgivelse av aviser
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 976 000
Personalkostnader
2 149 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 000
Egenkapital
1 126 000
Gjeld
1 375 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 2 6
Totalt 20 14 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 976 2 478 2 135
Driftsresultat -523 -2 279 -1 910
Resultat før skatt -523 -2 278 -1 903
Ordinært resultat -523 -2 278 -1 903
Årsresultat -523 -2 278 -1 903
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 134 217 187
Sum omløpsmidler 2 367 821 836
Sum eiendeler 2 501 1 038 1 023
Sum egenkapital 1 126 -352 426
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 375 1 390 597

Cxense ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Cxense ASA - 895166022
Programmeringstjenester
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
164 568 000
Personalkostnader
89 184 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 377 000
Egenkapital
94 178 000
Gjeld
69 950 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 11 14 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 164 568 169 460 213 999
Driftsresultat -91 055 -220 494 -97 615
Resultat før skatt -92 966 -262 487 -70 672
Ordinært resultat -92 966 -262 487 -70 672
Årsresultat -95 276 -268 690 -70 672
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 105 377 78 882 261 148
Sum omløpsmidler 58 751 172 380 223 602
Sum eiendeler 164 129 251 263 484 750
Sum egenkapital 94 178 180 205 405 349
Sum langsiktig gjeld 13 321 1 273 8 485
Sum kortsiktig gjeld 56 629 69 776 70 916

General Storage And Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) General Storage And Technology AS - 993961906
Programmeringstjenester
Nedre vei 24, 3183 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,2 år

Dns Global AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dns Global AS - 996952975
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Thunes vei 2, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
6 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 202 000
Egenkapital
26 356 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 12 49 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 3 921 3 949
Driftsresultat -801 -1 475 -2 569
Resultat før skatt 260 672 -3 869
Ordinært resultat 260 672 -3 869
Årsresultat 260 672 -3 869
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 202 22 264 21 343
Sum omløpsmidler 1 154 5 582 2 285
Sum eiendeler 26 356 27 845 23 628
Sum egenkapital 26 356 22 016 21 344
Sum langsiktig gjeld 0 1 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld 0 4 829 1 284

Amfi Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amfi Media AS - 981144880
Fjernsynskringkasting
Øravegen 4, 6650 Surnadal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 1,9 år
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Inmeta Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inmeta Consulting AS - 977302390
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sandakerveien 114 A, 0402 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
176
Styremedlemmer
0
Omsetning
213 570 000
Personalkostnader
136 401 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 725 000
Egenkapital
43 239 000
Gjeld
52 915 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 10 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 85 60 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 213 570 161 104 170 743
Driftsresultat 16 320 7 041 13 622
Resultat før skatt 25 104 6 237 11 157
Ordinært resultat 25 104 6 237 11 157
Årsresultat 25 104 6 237 11 157
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 725 6 559 7 110
Sum omløpsmidler 78 429 52 698 58 498
Sum eiendeler 96 154 59 257 65 608
Sum egenkapital 43 239 17 998 15 303
Sum langsiktig gjeld 3 268 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49 647 41 259 50 305

Stochasto AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stochasto AS - 986304428
Programmeringstjenester
Sigurd Syrs gate 2, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,9 år

DnB Private Equity AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) DnB Private Equity AS - 991609490
Fondsforvaltningsvirksomhet
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,9 år

Vy Communication AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vy Communication AS - 971201509
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Kongens gate 11, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 2,7 år
Styre­medlem 2006 2007 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 593 000
Personalkostnader
9 570 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 557 000
Egenkapital
3 821 000
Gjeld
6 376 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 18 18 8
Kontantstrøm fra drift 20 18 5
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 91 91 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 593 25 551 20 980
Driftsresultat 4 364 3 426 828
Resultat før skatt 3 899 3 337 491
Ordinært resultat 3 899 3 337 491
Årsresultat 3 899 3 337 491
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 557 704 114
Sum omløpsmidler 8 639 5 310 5 422
Sum eiendeler 10 197 6 014 5 536
Sum egenkapital 3 821 1 664 -5 788
Sum langsiktig gjeld 0 72 7 249
Sum kortsiktig gjeld 6 376 4 278 4 074

Strongpoint ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Strongpoint ASA - 982769221
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Slynga 10, 2005 Rælingen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 067 683 000
Personalkostnader
331 908 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
274 245 000
Egenkapital
265 137 000
Gjeld
390 249 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 14
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 41 37 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 067 683 951 478 1 120 166
Driftsresultat 29 870 19 906 78 315
Resultat før skatt 13 447 10 035 74 199
Ordinært resultat 13 447 10 035 74 199
Årsresultat 13 447 10 035 74 199
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 274 245 324 390 287 666
Sum omløpsmidler 381 141 371 218 371 658
Sum eiendeler 655 386 695 608 659 324
Sum egenkapital 265 137 281 012 320 981
Sum langsiktig gjeld 70 494 52 045 38 075
Sum kortsiktig gjeld 319 755 362 551 300 268

Nettposten Sunnmøre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nettposten Sunnmøre AS - 981224981
Ikke tilgjengelig
Kirkegata 10 B, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,7 år

Mediasalg Sunnmøre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mediasalg Sunnmøre AS - 981224965
Ikke tilgjengelig
Kirkegata 10 B, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,7 år

Tvnordvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tvnordvest AS - 964054452
Fjernsynskringkasting
Nedre Enggate 5-7, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år

Mediagruppen Møre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mediagruppen Møre AS - 989636286
Ikke tilgjengelig
Nedre Enggate 5 - 7, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2 år

Consafe Logistics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Consafe Logistics AS - 989521373
Utgivelse av annen programvare
Jogstadveien 11, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 241 000
Personalkostnader
13 571 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
13 446 000
Gjeld
7 729 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 57 61 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 241 36 838 38 546
Driftsresultat 1 506 2 053 1 869
Resultat før skatt 1 633 2 071 2 169
Ordinært resultat 1 633 2 071 2 169
Årsresultat 1 633 2 071 2 169
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 21 175 21 201 19 265
Sum eiendeler 21 175 21 201 19 265
Sum egenkapital 13 446 11 812 9 741
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 729 9 389 9 524

Forward Communications AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forward Communications AS - 985435499
Ikke tilgjengelig
Øvre Slottsgate 27 4 Etg, 0301 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2005 < 1 år

DnB Asset Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) DnB Asset Management AS - 880109162
Fondsforvaltningsvirksomhet
Bygg M-12 Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2011 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
140
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 886 094 000
Personalkostnader
299 431 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
165 401 000
Egenkapital
501 192 000
Gjeld
820 532 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 91 91 91
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 886 094 1 651 614 1 225 840
Driftsresultat 465 530 449 638 434 383
Resultat før skatt 352 194 346 414 330 976
Ordinært resultat 352 194 346 414 330 976
Årsresultat 352 194 346 414 330 976
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 165 401 158 267 159 609
Sum omløpsmidler 1 156 323 1 158 528 1 029 934
Sum eiendeler 1 321 724 1 316 795 1 189 543
Sum egenkapital 501 192 507 987 507 063
Sum langsiktig gjeld 86 544 71 269 57 545
Sum kortsiktig gjeld 733 988 737 539 624 935

Eierseksjonssameiet Holbergsgate 11

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Holbergsgate 11 - 885460992
Ikke tilgjengelig
Holbergs gate 11, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
607 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
231 000
Gjeld
76 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 16 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 74 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 607 607 730
Driftsresultat -181 67 248
Resultat før skatt -179 68 260
Ordinært resultat -179 68 260
Årsresultat -179 68 260
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 308 502 446
Sum eiendeler 308 502 446
Sum egenkapital 231 410 343
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 76 92 103

Media Online AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Media Online AS - 977300924
Ikke tilgjengelig
Bentsebrug 20, 0304 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Egroup ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Egroup ASA - 981123190
Ikke tilgjengelig
Tevlingveien 23, 1011 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Bastin Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bastin Eiendom AS - 983643302
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,8 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Bastin Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bastin Invest AS - 983643264
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Bastin Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bastin Utvikling AS - 983643248
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,8 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Bmerk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bmerk AS - 947963708
Reklamebyråer
Nedre Strandgate 31, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 258 000
Personalkostnader
11 096 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
435 000
Egenkapital
4 153 000
Gjeld
2 847 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 12
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 14 14
Kontantstrøm fra drift 3 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 45 70 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 258 20 101 19 552
Driftsresultat 274 1 844 1 745
Resultat før skatt 167 1 351 1 252
Ordinært resultat 167 1 351 1 252
Årsresultat 167 1 351 1 252
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 435 930 554
Sum omløpsmidler 6 565 9 260 9 352
Sum eiendeler 7 000 10 190 9 906
Sum egenkapital 4 153 4 341 3 991
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 847 5 849 5 915

DnB Investor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) DnB Investor AS - 941755534
Ikke tilgjengelig
Vollsveien 17 A, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Digital Hverdag AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Digital Hverdag AS - 970920560
Ikke tilgjengelig
Verftsg 10, 1326 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år