Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bente Sollid Storehaug

Rapportdato: 2019-06-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 18 249 659 og med ett samlet driftsresultat på 1 934 835. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 41.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Velixio AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Motor Gruppen AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 4 490 098 259 564
Hafslund E-co AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Boostcom Group AS Styrets leder 2016 - Aktiv 64 442 -6 523
Eika Gruppen AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 2 896 660 536 779

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hitch AS Styrets leder 2018 - 2019
Smart Energy Network AS Styre­medlem 2017 - 2018
Hafslund AS Styre­medlem 2017 - 2018
The Future Group AS Styre­medlem 2017 - 2018
Bredvid AS Styre­medlem 2017 - 2018

Velixio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Velixio AS - 922581193
Programmeringstjenester
Holmenkollveien 122, 0787 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Motor Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Motor Gruppen AS - 935258197
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Østre Aker vei 62, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 490 098 000
Personalkostnader
396 975 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
151 412 000
Egenkapital
385 737 000
Gjeld
994 075 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 64 54 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 490 098 3 875 365 4 105 200
Driftsresultat 259 564 157 393 213 802
Resultat før skatt 189 754 107 455 151 227
Ordinært resultat 189 754 107 455 151 227
Årsresultat 174 460 97 952 138 888
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 151 412 152 621 147 227
Sum omløpsmidler 1 228 401 1 140 683 1 105 980
Sum eiendeler 1 379 812 1 293 304 1 253 207
Sum egenkapital 385 737 317 580 303 153
Sum langsiktig gjeld 100 839 98 387 122 112
Sum kortsiktig gjeld 893 236 877 336 827 942

Hafslund E-co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hafslund E-co AS - 920596509
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Drammensveien 144, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år

Boostcom Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boostcom Group AS - 982316448
Programmeringstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 442 000
Personalkostnader
20 901 000
Lederlønn
2 356 000
Anleggsmidler
43 988 000
Egenkapital
25 864 000
Gjeld
41 697 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 7 8 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 64 442 60 746 76 184
Driftsresultat -6 523 -4 955 -8 435
Resultat før skatt -13 413 -8 320 -11 000
Ordinært resultat -13 413 -8 320 -11 000
Årsresultat -13 413 -8 320 -11 108
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 43 988 47 407 41 468
Sum omløpsmidler 23 572 25 228 22 359
Sum eiendeler 67 560 72 635 63 827
Sum egenkapital 25 864 23 813 13 153
Sum langsiktig gjeld 6 101 8 223 21 044
Sum kortsiktig gjeld 35 596 40 599 29 630

Eika Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eika Gruppen AS - 979319568
Finansielle holdingselskaper
Parkveien 61, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
304
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 896 660 000
Personalkostnader
562 438 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 526 255 000
Egenkapital
1 957 000 000
Gjeld
10 675 315 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 55 60 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 896 660 2 744 618 2 665 665
Driftsresultat 536 779 624 234 562 521
Resultat før skatt 404 645 447 701 393 994
Ordinært resultat 404 645 447 701 393 994
Årsresultat 404 645 447 701 393 994
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 526 255 3 647 279 3 505 747
Sum omløpsmidler 9 106 060 8 451 085 8 514 120
Sum eiendeler 12 632 315 12 098 364 12 019 867
Sum egenkapital 1 957 000 2 036 856 1 952 529
Sum langsiktig gjeld 621 695 564 422 576 004
Sum kortsiktig gjeld 10 053 620 9 497 086 9 491 335

Europris ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris ASA - 997639588
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 422 530 000
Personalkostnader
826 847 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 327 012 000
Egenkapital
1 764 233 000
Gjeld
2 784 146 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 67 61
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 422 530 5 085 205 4 629 232
Driftsresultat 552 007 589 998 532 566
Resultat før skatt 389 799 413 661 277 581
Ordinært resultat 389 799 413 661 277 581
Årsresultat 389 799 413 661 277 581
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 327 012 2 265 515 2 241 193
Sum omløpsmidler 2 221 365 2 170 952 1 852 808
Sum eiendeler 4 548 378 4 436 467 4 094 001
Sum egenkapital 1 764 233 1 708 372 1 528 467
Sum langsiktig gjeld 1 699 030 1 693 721 1 710 571
Sum kortsiktig gjeld 1 085 116 1 034 373 854 962

Europris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris AS - 986762469
Uspesifisert engroshandel
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
365
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 852 682 000
Personalkostnader
235 754 000
Lederlønn
5 157 000
Anleggsmidler
1 541 535 000
Egenkapital
1 832 729 000
Gjeld
1 675 158 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 79 81 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 852 682 3 906 514 3 522 816
Driftsresultat 515 047 588 590 511 625
Resultat før skatt 388 774 438 327 328 212
Ordinært resultat 388 774 438 327 328 212
Årsresultat 388 774 438 327 328 212
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 541 535 1 478 104 1 468 511
Sum omløpsmidler 1 966 352 1 889 214 1 463 278
Sum eiendeler 3 507 887 3 367 319 2 931 788
Sum egenkapital 1 832 729 1 813 836 1 689 555
Sum langsiktig gjeld 596 371 595 849 598 012
Sum kortsiktig gjeld 1 078 787 957 634 644 221

Europris Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris Holding AS - 997517946
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 465 050 000
Egenkapital
1 354 931 000
Gjeld
1 151 481 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 2
Likviditetsgrad II 10 4 10
Totalt 25 26 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -85 -57 -23
Resultat før skatt 63 989 151 833 -3 351
Ordinært resultat 63 989 151 833 -3 351
Årsresultat 63 989 151 833 -3 351
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 465 050 2 465 050 2 465 050
Sum omløpsmidler 41 363 195 906 155 311
Sum eiendeler 2 506 413 2 660 956 2 620 361
Sum egenkapital 1 354 931 1 355 942 1 429 171
Sum langsiktig gjeld 1 140 921 1 139 241 1 140 771
Sum kortsiktig gjeld 10 560 165 773 50 419

Polaris Media ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Polaris Media ASA - 992614145
Utgivelse av aviser
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 8,9 år
Vara­medlem 2009 2013 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 518 211 000
Personalkostnader
682 022 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 108 526 000
Egenkapital
1 646 958 000
Gjeld
832 042 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 63 9 64
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 518 211 1 520 739 1 624 418
Driftsresultat 76 063 -113 409 -64 386
Resultat før skatt 87 738 -110 723 938 358
Ordinært resultat 87 738 -110 723 938 358
Årsresultat 86 536 -111 657 938 358
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 108 526 1 985 026 2 126 411
Sum omløpsmidler 370 474 352 368 366 184
Sum eiendeler 2 479 000 2 337 394 2 492 595
Sum egenkapital 1 646 958 1 419 831 1 582 863
Sum langsiktig gjeld 453 089 476 858 494 366
Sum kortsiktig gjeld 378 953 440 705 415 366

Digitalt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digitalt AS - 959554706
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 344 000
Personalkostnader
792 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 947 000
Egenkapital
3 011 000
Gjeld
958 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 15 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 18 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 80 65 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 344 1 570 1 127
Driftsresultat 570 -18 100
Resultat før skatt 455 1 603 128
Ordinært resultat 455 1 603 128
Årsresultat 455 1 603 128
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 947 2 289 3 213
Sum omløpsmidler 2 021 3 199 1 300
Sum eiendeler 3 969 5 489 4 513
Sum egenkapital 3 011 4 306 3 603
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 958 1 183 910

Digital Hverdag AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digital Hverdag AS - 983213677
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 692 000
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 187 000
Egenkapital
1 759 000
Gjeld
1 067 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 0
Totalt 85 88 80
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 692 925 535
Driftsresultat 1 413 683 364
Resultat før skatt 1 491 518 287
Ordinært resultat 1 491 518 287
Årsresultat 1 491 518 287
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 187 1 033 983
Sum omløpsmidler 1 638 649 90
Sum eiendeler 2 826 1 682 1 074
Sum egenkapital 1 759 868 349
Sum langsiktig gjeld 211 275 358
Sum kortsiktig gjeld 856 540 366

Hitch AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hitch AS - 918418830
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Rødbergveien 14, 9408 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,1 år

Smart Energy Network AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Smart Energy Network AS - 919824581
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
240 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 000
Egenkapital
-44 000
Gjeld
1 313 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 4
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 240
Driftsresultat -178
Resultat før skatt -135
Ordinært resultat -135
Årsresultat -135
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 43
Sum omløpsmidler 1 226
Sum eiendeler 1 269
Sum egenkapital -44
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1 313

Hafslund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hafslund AS - 918705066
Distribusjon av elektrisitet
Drammensveien 144, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 621 000 000
Personalkostnader
308 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 272 000 000
Egenkapital
5 150 000 000
Gjeld
10 288 000 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 64 64
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 5 621 000 5 169 000
Driftsresultat 756 000 961 000
Resultat før skatt 482 000 612 000
Ordinært resultat 482 000 612 000
Årsresultat 482 000 4 314 000
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 14 272 000 13 140 000
Sum omløpsmidler 1 166 000 2 183 000
Sum eiendeler 15 438 000 15 323 000
Sum egenkapital 5 150 000 4 761 000
Sum langsiktig gjeld 5 976 000 7 763 000
Sum kortsiktig gjeld 4 312 000 2 799 000

The Future Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Future Group AS - 812664522
Programmeringstjenester
Gjerdrums vei 10a, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 250 000
Personalkostnader
76 321 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 338 000
Egenkapital
26 842 000
Gjeld
31 753 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 6
Totalt 10
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 4 250
Driftsresultat -301 252
Resultat før skatt -301 194
Ordinært resultat -301 194
Årsresultat -299 980
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 13 338
Sum omløpsmidler 45 257
Sum eiendeler 58 595
Sum egenkapital 26 842
Sum langsiktig gjeld 900
Sum kortsiktig gjeld 30 853

Bredvid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bredvid AS - 917573360
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 364 000
Personalkostnader
15 397 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
261 000
Egenkapital
7 845 000
Gjeld
6 983 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 93 88 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 27 364 11 354 2 108
Driftsresultat 6 748 2 174 478
Resultat før skatt 5 179 1 650 359
Ordinært resultat 5 179 1 650 359
Årsresultat 5 179 1 650 359
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 261 114 0
Sum omløpsmidler 14 567 6 359 2 216
Sum eiendeler 14 828 6 473 2 216
Sum egenkapital 7 845 3 384 1 359
Sum langsiktig gjeld 7 5 0
Sum kortsiktig gjeld 6 976 3 084 857

Tenk Digitalt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tenk Digitalt AS - 997869834
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 682 000
Personalkostnader
36 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 000
Egenkapital
-2 741 000
Gjeld
11 969 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 76 4 7
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 682 922 1 038
Driftsresultat 1 739 -3 160 -3 407
Resultat før skatt 1 737 -3 168 -3 552
Ordinært resultat 1 737 -3 168 -3 552
Årsresultat 1 737 -3 168 -3 552
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 13 0 17
Sum omløpsmidler 9 215 1 396 1 717
Sum eiendeler 9 228 1 396 1 734
Sum egenkapital -2 741 -4 478 -3 396
Sum langsiktig gjeld 750 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 219 5 874 5 130

Wizaly Nordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wizaly Nordic AS - 915994121
Reklamebyråer
Drammensveien 49, 0271 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3,1 år
Adm. direktør 2015 2018 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 680 000
Personalkostnader
1 509 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
601 000
Egenkapital
439 000
Gjeld
1 041 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 7 8 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 680 3 481 171
Driftsresultat -1 012 -1 181 -348
Resultat før skatt -794 -900 -259
Ordinært resultat -794 -900 -259
Årsresultat -794 -900 -259
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 601 397 102
Sum omløpsmidler 880 1 719 2 727
Sum eiendeler 1 480 2 116 2 829
Sum egenkapital 439 234 1 134
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 041 1 882 1 695

Enerwe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enerwe AS - 912348717
Utgivelse av aviser
Brenneriveien 5, 0182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 478 000
Personalkostnader
2 976 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
217 000
Egenkapital
-352 000
Gjeld
1 390 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 14 15 11
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 478 2 135 2 065
Driftsresultat -2 279 -1 910 -780
Resultat før skatt -2 278 -1 903 -772
Ordinært resultat -2 278 -1 903 -772
Årsresultat -2 278 -1 903 -772
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 217 187 222
Sum omløpsmidler 821 836 2 488
Sum eiendeler 1 038 1 023 2 710
Sum egenkapital -352 426 -671
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 390 597 3 381

Cxense ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Cxense ASA - 895166022
Programmeringstjenester
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
169 460 000
Personalkostnader
153 439 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
78 882 000
Egenkapital
180 205 000
Gjeld
71 049 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 4
Totalt 14 16 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 169 460 213 999 147 532
Driftsresultat -220 494 -97 615 -82 458
Resultat før skatt -262 487 -70 672 -75 951
Ordinært resultat -262 487 -70 672 -75 951
Årsresultat -268 690 -70 672 -74 830
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 78 882 261 148 263 882
Sum omløpsmidler 172 380 223 602 81 442
Sum eiendeler 251 263 484 750 345 325
Sum egenkapital 180 205 405 349 234 184
Sum langsiktig gjeld 1 273 8 485 29 965
Sum kortsiktig gjeld 69 776 70 916 81 176

General Storage And Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) General Storage And Technology AS - 993961906
Programmeringstjenester
Nedre vei 24, 3183 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,2 år

Dot Global AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dot Global AS - 996952975
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Thunes vei 2, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 921 000
Personalkostnader
3 463 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 264 000
Egenkapital
22 016 000
Gjeld
5 829 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 49 15 17
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 921 3 949 433
Driftsresultat -1 475 -2 569 -4 875
Resultat før skatt 672 -3 869 -2 908
Ordinært resultat 672 -3 869 -2 908
Årsresultat 672 -3 869 -2 908
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 22 264 21 343 23 359
Sum omløpsmidler 5 582 2 285 2 510
Sum eiendeler 27 845 23 628 25 869
Sum egenkapital 22 016 21 344 25 213
Sum langsiktig gjeld 1 000 1 000 0
Sum kortsiktig gjeld 4 829 1 284 656

Amfi Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amfi Media AS - 981144880
Fjernsynskringkasting
Øravegen 4, 6650 Surnadal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 1,9 år
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Inmeta Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inmeta Consulting AS - 977302390
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sandakerveien 114 A, 0402 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
169
Styremedlemmer
0
Omsetning
161 104 000
Personalkostnader
98 780 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 559 000
Egenkapital
17 998 000
Gjeld
41 259 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 60 69 75
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 161 104 170 743 169 204
Driftsresultat 7 041 13 622 13 852
Resultat før skatt 6 237 11 157 10 209
Ordinært resultat 6 237 11 157 10 209
Årsresultat 6 237 11 157 10 209
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 559 7 110 8 055
Sum omløpsmidler 52 698 58 498 50 800
Sum eiendeler 59 257 65 608 58 855
Sum egenkapital 17 998 15 303 13 309
Sum langsiktig gjeld 0 0 536
Sum kortsiktig gjeld 41 259 50 305 45 010

Stochasto AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stochasto AS - 986304428
Programmeringstjenester
Sigurd Syrs gate 2, 0273 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,9 år

DnB Private Equity AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) DnB Private Equity AS - 991609490
Fondsforvaltningsvirksomhet
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,9 år

Vy Communication AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vy Communication AS - 971201509
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Kongens gate 11, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 2,7 år
Styre­medlem 2006 2007 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 593 000
Personalkostnader
9 570 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 557 000
Egenkapital
3 821 000
Gjeld
6 376 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 18 18 8
Kontantstrøm fra drift 20 18 5
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 91 91 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 593 25 551 20 980
Driftsresultat 4 364 3 426 828
Resultat før skatt 3 899 3 337 491
Ordinært resultat 3 899 3 337 491
Årsresultat 3 899 3 337 491
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 557 704 114
Sum omløpsmidler 8 639 5 310 5 422
Sum eiendeler 10 197 6 014 5 536
Sum egenkapital 3 821 1 664 -5 788
Sum langsiktig gjeld 0 72 7 249
Sum kortsiktig gjeld 6 376 4 278 4 074

Strongpoint ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Strongpoint ASA - 982769221
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Slynga 10, 2005 Rælingen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 067 683 000
Personalkostnader
331 908 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
274 245 000
Egenkapital
265 137 000
Gjeld
390 249 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 14
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 41 37 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 067 683 951 478 1 120 166
Driftsresultat 29 870 19 906 78 315
Resultat før skatt 13 447 10 035 74 199
Ordinært resultat 13 447 10 035 74 199
Årsresultat 13 447 10 035 74 199
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 274 245 324 390 287 666
Sum omløpsmidler 381 141 371 218 371 658
Sum eiendeler 655 386 695 608 659 324
Sum egenkapital 265 137 281 012 320 981
Sum langsiktig gjeld 70 494 52 045 38 075
Sum kortsiktig gjeld 319 755 362 551 300 268

Nettposten Sunnmøre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nettposten Sunnmøre AS - 981224981
Ikke tilgjengelig
Kirkegata 10 B, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,7 år

Mediasalg Sunnmøre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mediasalg Sunnmøre AS - 981224965
Ikke tilgjengelig
Kirkegata 10 B, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,7 år

Tvnordvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tvnordvest AS - 964054452
Fjernsynskringkasting
Nedre Enggate 5-7, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år

Mediagruppen Møre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mediagruppen Møre AS - 989636286
Ikke tilgjengelig
Nedre Enggate 5 - 7, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2 år

Consafe Logistics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Consafe Logistics AS - 989521373
Utgivelse av annen programvare
Jogstadveien 11, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 838 000
Personalkostnader
13 812 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
11 812 000
Gjeld
9 389 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 12 8 14
Kontantstrøm fra drift 7 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 61 60 54
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 36 838 38 546 38 226
Driftsresultat 2 053 1 869 3 125
Resultat før skatt 2 071 2 169 -8 533
Ordinært resultat 2 071 2 169 -8 533
Årsresultat 2 071 2 169 -8 533
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 21 201 19 265 22 691
Sum eiendeler 21 201 19 265 22 691
Sum egenkapital 11 812 9 741 15 572
Sum langsiktig gjeld 0 0 340
Sum kortsiktig gjeld 9 389 9 524 6 779

Forward Communications AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forward Communications AS - 985435499
Ikke tilgjengelig
Øvre Slottsgate 27 4 Etg, 0301 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2005 < 1 år

DnB Asset Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) DnB Asset Management AS - 880109162
Fondsforvaltningsvirksomhet
Bygg M-12 Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2011 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
138
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 651 614 000
Personalkostnader
261 261 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
158 267 000
Egenkapital
507 987 000
Gjeld
808 808 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 91 91 92
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 651 614 1 225 840 1 450 374
Driftsresultat 449 638 434 383 342 964
Resultat før skatt 346 414 330 976 252 447
Ordinært resultat 346 414 330 976 252 447
Årsresultat 346 414 330 976 252 447
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 158 267 159 609 162 764
Sum omløpsmidler 1 158 528 1 029 934 919 651
Sum eiendeler 1 316 795 1 189 543 1 082 415
Sum egenkapital 507 987 507 063 492 088
Sum langsiktig gjeld 71 269 57 545 67 758
Sum kortsiktig gjeld 737 539 624 935 522 569

Eierseksjonssameiet Holbergsgate 11

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Holbergsgate 11 - 885460992
Ikke tilgjengelig
Holbergs gate 11, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
607 000
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
410 000
Gjeld
92 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 20 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 74 85 77
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 607 730 610
Driftsresultat 67 248 78
Resultat før skatt 68 260 78
Ordinært resultat 68 260 78
Årsresultat 68 260 78
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 502 446 185
Sum eiendeler 502 446 185
Sum egenkapital 410 343 82
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 92 103 103

DnB Investor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) DnB Investor AS - 941755534
Ikke tilgjengelig
Vollsveien 17 A, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Bastin Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bastin Eiendom AS - 983643302
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,8 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Bastin Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bastin Invest AS - 983643264
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Bastin Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bastin Utvikling AS - 983643248
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sørkedalsveien 32, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,8 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Digital Hverdag AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Digital Hverdag AS - 970920560
Ikke tilgjengelig
Verftsg 10, 1326 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Media Online AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Media Online AS - 977300924
Ikke tilgjengelig
Bentsebrug 20, 0304 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Bmerk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bmerk AS - 947963708
Reklamebyråer
Nedre Strandgate 31, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 101 000
Personalkostnader
9 799 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
930 000
Egenkapital
4 341 000
Gjeld
5 849 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 70 72 66
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 20 101 19 552 15 658
Driftsresultat 1 844 1 745 1 166
Resultat før skatt 1 351 1 252 705
Ordinært resultat 1 351 1 252 705
Årsresultat 1 351 1 252 705
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 930 554 1 102
Sum omløpsmidler 9 260 9 352 6 850
Sum eiendeler 10 190 9 906 7 952
Sum egenkapital 4 341 3 991 4 740
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 849 5 915 3 212

Egroup ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Egroup ASA - 981123190
Ikke tilgjengelig
Tevlingveien 23, 1011 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år