Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Espen Joranger

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 064 787 og med ett samlet driftsresultat på 65 793. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Archer Integrated Services AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Archer Norge AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 485 820 17 652
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 485 820 17 652
Archer AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 3 564 626 84 903
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 3 564 626 84 903
C6 Technologies AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 14 341 -36 762

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Archer Norge AS Styrets leder 2014 - 2016
Archer AS Styrets leder 2014 - 2016
C6 Technologies AS Nestleder styre 2015 - 2016
Archer Oiltools AS Styre­medlem 2015 - 2020
Wellbore Solutions AS Styre­medlem 2014 - 2015

Archer Integrated Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Archer Integrated Services AS - 925247677
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Sandnesveien 358, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Archer Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Archer Norge AS - 991478450
Hovedkontortjenester
Sandnesveien 358, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,7 år
Styrets leder 2014 2016 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
253
Styremedlemmer
0
Omsetning
485 820 000
Personalkostnader
296 090 000
Lederlønn
2 199 000
Anleggsmidler
9 080 783 000
Egenkapital
1 925 345 000
Gjeld
7 692 067 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 8 12 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 28 28 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 485 820 455 426 394 257
Driftsresultat 17 652 22 954 3 326
Resultat før skatt -246 856 -263 135 77 428
Ordinært resultat -246 856 -263 135 77 428
Årsresultat -246 856 -263 135 77 428
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 080 783 7 632 752 10 300 684
Sum omløpsmidler 536 629 531 730 580 505
Sum eiendeler 9 617 412 8 164 482 10 881 188
Sum egenkapital 1 925 345 919 392 1 182 527
Sum langsiktig gjeld 7 352 558 6 725 262 9 236 640
Sum kortsiktig gjeld 339 509 519 827 462 021

Archer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Archer AS - 934361156
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Sandnesveien 358, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,7 år
Styrets leder 2014 2016 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1496
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 564 626 000
Personalkostnader
1 768 890 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
249 001 000
Egenkapital
120 423 000
Gjeld
969 596 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 44 25 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 564 626 2 477 211 1 938 396
Driftsresultat 84 903 -10 486 -95 256
Resultat før skatt 57 312 -18 629 -86 576
Ordinært resultat 57 312 -18 629 -86 576
Årsresultat 57 312 -18 629 -86 576
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 249 001 275 657 272 038
Sum omløpsmidler 841 017 672 535 499 866
Sum eiendeler 1 090 019 948 192 771 904
Sum egenkapital 120 423 63 081 81 709
Sum langsiktig gjeld 66 009 115 324 147 387
Sum kortsiktig gjeld 903 587 769 788 542 808

C6 Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C6 Technologies AS - 994967908
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Skvadronvegen 24, 4050 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 2016 1,3 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 341 000
Personalkostnader
5 437 000
Lederlønn
1 885 000
Anleggsmidler
263 733 000
Egenkapital
-17 511 000
Gjeld
291 754 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 15 13 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 341 13 690 25 465
Driftsresultat -36 762 -17 464 20 250
Resultat før skatt -36 716 -28 771 10 772
Ordinært resultat -36 716 -28 771 10 772
Årsresultat -36 716 -28 771 10 772
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 263 733 283 020 282 864
Sum omløpsmidler 10 509 8 626 7 464
Sum eiendeler 274 243 291 646 290 328
Sum egenkapital -17 511 19 205 47 977
Sum langsiktig gjeld 286 867 266 417 236 124
Sum kortsiktig gjeld 4 887 6 024 6 227

Archer Oiltools AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Archer Oiltools AS - 968145843
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Sandnesveien 358, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2020 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
140
Styremedlemmer
0
Omsetning
440 756 000
Personalkostnader
148 644 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 800 000
Egenkapital
39 256 000
Gjeld
376 945 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 14 8 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 10
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 66 60 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 440 756 332 107 245 574
Driftsresultat 36 951 12 204 -17 217
Resultat før skatt 15 523 9 665 -27 030
Ordinært resultat 15 523 9 665 -27 030
Årsresultat 15 523 9 665 -27 030
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 74 800 81 405 103 379
Sum omløpsmidler 341 402 277 511 244 717
Sum eiendeler 416 201 358 916 348 096
Sum egenkapital 39 256 22 404 12 231
Sum langsiktig gjeld 242 348 242 804 245 482
Sum kortsiktig gjeld 134 597 93 708 90 383

Wellbore Solutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Wellbore Solutions AS - 987043849
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Forus Fabrikkveien 3, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år

Bergen Technology Center AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergen Technology Center AS - 989622676
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Midtunhaugen 13, 5224 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 678 000
Personalkostnader
15 263 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 849 000
Egenkapital
14 627 000
Gjeld
16 513 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 14 0 8
Kontantstrøm fra drift 10 3 10
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 62 17 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 678 26 700 21 099
Driftsresultat 2 679 -109 1 011
Resultat før skatt 1 874 7 1 036
Ordinært resultat 1 874 7 1 036
Årsresultat 1 874 7 1 036
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 849 2 573 3 640
Sum omløpsmidler 29 291 28 030 24 186
Sum eiendeler 31 141 30 604 27 826
Sum egenkapital 14 627 12 742 12 694
Sum langsiktig gjeld 1 115 1 143 0
Sum kortsiktig gjeld 15 398 16 720 15 132

Archer Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Archer Consulting AS - 912421163
Utleie av arbeidskraft
Sandnesveien 358, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2020 6,4 år
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
107 558 000
Personalkostnader
41 803 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
43 000
Gjeld
29 367 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 66 57 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 107 558 48 248 24 162
Driftsresultat 5 867 1 872 589
Resultat før skatt 4 576 1 437 431
Ordinært resultat 4 576 1 437 431
Årsresultat 4 576 1 437 431
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 29 410 12 933 9 564
Sum eiendeler 29 410 12 933 9 564
Sum egenkapital 43 84 84
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29 367 12 848 9 480

Archer Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Archer Management AS - 991478345
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Finnestadveien 24, 4029 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Bråtesvingen Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Bråtesvingen Boligsameie - 984174969
Lønnet arbeid i private husholdninger
Bråtesvingen 8a, 2052 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2015 12,8 år