Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørgen Gregardsøn Heje

Rapportdato: 2020-05-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 062 612 og med ett samlet driftsresultat på 736 881. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 18 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 110.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Oslo Maritime Stiftelse Nestleder styre 2018 - Aktiv 0 -2 806
Eidsiva Holding AS Styrets leder 2016 - Aktiv 723 -1 026
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 723 -1 026
Lise og Arnfinn Hejes Fond Styre­medlem 2015 - Aktiv 128 -5 861
Jjh Invest Holding AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -29
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 -29
Csh Invest i AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -51
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 0 -51

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Oslo Maritime Stiftelse Styre­medlem 2010 - 2018
Oslo Maritime Stiftelse Styrets leder 2006 - 2010
Harren Container i AS Styre­medlem 2016 - 2019
Eidsiva Holding AS Styre­medlem 2000** - 2004
Eidsiva Holding AS Styrets leder 2006 - 2016
Eidsiva Holding AS Adm. direktør 2006 - 2016
Norwegian Car Carriers AS Styrets leder 2009 - 2012
Norwegian Car Carriers AS Styre­medlem 2002 - 2007
Norwegian Car Carriers AS Nestleder styre 2000** - 2014
Norwegian Car Carriers AS Adm. direktør 2000** - 2009

Oslo Maritime Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Maritime Stiftelse - 946168203
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Arthur H. Mathiesen & Co AS Grev Wedels Plass 4, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 1,8 år
Styre­medlem 2010 2018 7,8 år
Styrets leder 2006 2010 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
132 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
72 975 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 32 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 806 -2 030 -2 092
Resultat før skatt 8 914 551 948
Ordinært resultat 8 914 551 948
Årsresultat 8 914 551 948
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 2 322
Sum omløpsmidler 73 075 64 166 61 549
Sum eiendeler 73 075 64 166 63 872
Sum egenkapital 72 975 64 061 63 510
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 105 362

Eidsiva Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidsiva Holding AS - 947902342
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,4 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
723 000
Personalkostnader
406 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
117 603 000
Egenkapital
107 932 000
Gjeld
24 681 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 55 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 723 770 1 474
Driftsresultat -1 026 -1 104 -339
Resultat før skatt -1 039 7 778 2 100
Ordinært resultat -1 039 7 778 2 100
Årsresultat -1 039 7 778 2 100
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 117 603 135 978 135 672
Sum omløpsmidler 15 010 13 148 21 154
Sum eiendeler 132 613 149 126 156 826
Sum egenkapital 107 932 108 971 113 192
Sum langsiktig gjeld 24 565 40 078 42 432
Sum kortsiktig gjeld 116 77 1 202

Lise og Arnfinn Hejes Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) Lise og Arnfinn Hejes Fond - 940158427
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
128 000
Personalkostnader
884 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 829 000
Egenkapital
94 044 000
Gjeld
5 889 000
Driftscore
2014 2013 2012
Totalrentabilitet 3 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 19 41
Resultatregnskap
2014 2013 2012
Driftsinntekter 128 0 0
Driftsresultat -5 861 -4 726 -4 639
Resultat før skatt -70 706 -2 558 24 485
Ordinært resultat -70 706 -2 558 24 485
Årsresultat -71 369 -3 218 20 056
Balanseregnskap
2014 2013 2012
Sum anleggsmidler 82 829 111 964 62 270
Sum omløpsmidler 17 104 66 287 103 301
Sum eiendeler 99 933 178 250 165 571
Sum egenkapital 94 044 165 413 152 130
Sum langsiktig gjeld 5 675 5 675 0
Sum kortsiktig gjeld 214 7 162 13 441

Jjh Invest Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jjh Invest Holding AS - 915475396
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
196 626 000
Egenkapital
184 604 000
Gjeld
12 023 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -44 -30
Resultat før skatt -152 -103 -89
Ordinært resultat -152 -103 -89
Årsresultat -152 -103 -89
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 196 626 196 626 196 626
Sum omløpsmidler 1 17 20
Sum eiendeler 196 628 196 643 196 647
Sum egenkapital 184 604 184 756 184 859
Sum langsiktig gjeld 7 096 11 826 11 767
Sum kortsiktig gjeld 4 927 61 21

Csh Invest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Csh Invest i AS - 914621798
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,4 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 401 000
Egenkapital
7 582 000
Gjeld
4 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 22 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -51 -41 -71
Resultat før skatt 44 67 88
Ordinært resultat 44 67 88
Årsresultat 44 67 88
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 401 14 820 18 764
Sum omløpsmidler 180 948 229
Sum eiendeler 11 582 15 768 18 992
Sum egenkapital 7 582 15 753 15 685
Sum langsiktig gjeld 0 15 7
Sum kortsiktig gjeld 4 000 0 3 300

Jjh Invest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jjh Invest i AS - 814621812
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,4 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 396 000
Egenkapital
5 946 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 4 27 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -34 -44 -30
Resultat før skatt -269 734 -127
Ordinært resultat -269 734 -127
Årsresultat -269 734 -127
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 396 971 3 560
Sum omløpsmidler 3 550 6 505 6 366
Sum eiendeler 5 946 7 476 9 926
Sum egenkapital 5 946 6 214 5 481
Sum langsiktig gjeld 0 1 261 4 397
Sum kortsiktig gjeld 0 0 48

Ljh Invest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ljh Invest i AS - 914621739
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,4 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 486 000
Egenkapital
14 731 000
Gjeld
7 282 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 33 38 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -77 -50 -54
Resultat før skatt 2 184 2 548 24
Ordinært resultat 2 184 2 548 24
Årsresultat 2 184 2 548 24
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 486 15 882 17 575
Sum omløpsmidler 9 527 7 736 5 111
Sum eiendeler 22 013 23 617 22 685
Sum egenkapital 14 731 20 547 18 999
Sum langsiktig gjeld 1 205 472 1 846
Sum kortsiktig gjeld 6 077 2 599 1 841

Jørgen g Heje

Foretaksinfo
(Aktiv) Jørgen g Heje - 975511286
Lønnet arbeid i private husholdninger
Jerpefaret 7, 0788 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,3 år

Tone og Jørgen g Hejes Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Tone og Jørgen g Hejes Stiftelse - 893283242
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,3 år
Styrets leder 2008 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
610 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
265 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 610 549 200
Driftsresultat -24 -24 -24
Resultat før skatt -63 -108 1
Ordinært resultat -63 -108 1
Årsresultat -63 -108 1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 265 328 436
Sum eiendeler 265 328 436
Sum egenkapital 265 328 435
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1

Jjh Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jjh Invest AS - 989238558
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,3 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 050 000
Egenkapital
44 851 000
Gjeld
76 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 12 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -35 -43 -108
Resultat før skatt 57 17 -38
Ordinært resultat 57 17 -38
Årsresultat 57 17 -38
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 39 050 42 550 44 100
Sum omløpsmidler 5 877 3 316 3 386
Sum eiendeler 44 927 45 866 47 486
Sum egenkapital 44 851 44 794 44 777
Sum langsiktig gjeld 76 1 072 2 710
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Dacapo Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dacapo Holding AS - 964833826
Engroshandel med klær
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 16,3 år
Adm. direktør 2004 Aktiv 16,3 år
Vara­medlem 2000 2004 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
355 223 000
Egenkapital
320 129 000
Gjeld
38 358 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 66 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 738 0
Driftsresultat -149 442 -409
Resultat før skatt 26 663 23 207 21 776
Ordinært resultat 26 663 23 207 21 776
Årsresultat 26 663 23 207 21 776
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 355 223 355 223 361 199
Sum omløpsmidler 3 263 3 373 3 400
Sum eiendeler 358 487 358 597 364 598
Sum egenkapital 320 129 320 466 330 859
Sum langsiktig gjeld 11 240 11 020 11 739
Sum kortsiktig gjeld 27 118 27 110 22 000

Agra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agra AS - 979596812
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 030 608 000
Personalkostnader
829 923 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 648 532 000
Egenkapital
2 037 474 000
Gjeld
1 345 488 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 79 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 030 608 3 856 798 3 553 615
Driftsresultat 373 553 572 003 381 480
Resultat før skatt 284 218 471 894 259 750
Ordinært resultat 284 218 471 894 259 750
Årsresultat 284 218 469 630 256 653
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 648 532 2 649 075 2 074 477
Sum omløpsmidler 734 430 1 106 016 779 122
Sum eiendeler 3 382 962 3 755 091 2 853 599
Sum egenkapital 2 037 474 1 837 629 1 414 738
Sum langsiktig gjeld 482 899 914 479 623 437
Sum kortsiktig gjeld 862 589 1 002 983 815 424

Alpin Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alpin Eiendom ANS - 976602285
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon 7s g 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,4 år

Agra Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agra Holding AS - 962954081
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 030 543 000
Personalkostnader
829 923 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 591 611 000
Egenkapital
1 990 529 000
Gjeld
1 338 494 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 79 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 030 543 3 856 735 3 553 552
Driftsresultat 373 420 571 876 381 239
Resultat før skatt 284 245 471 923 259 814
Ordinært resultat 284 245 471 923 259 814
Årsresultat 284 245 469 659 256 717
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 591 611 2 592 153 2 017 555
Sum omløpsmidler 737 413 1 109 749 782 064
Sum eiendeler 3 329 024 3 701 902 2 799 619
Sum egenkapital 1 990 529 1 790 658 1 367 739
Sum langsiktig gjeld 475 899 907 479 616 437
Sum kortsiktig gjeld 862 595 1 003 765 815 443

Harren Container i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Harren Container i AS - 917384185
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 866 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 049 000
Egenkapital
14 432 000
Gjeld
34 053 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 8 12
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 6 6
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 5 52 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 866 19 943 2 841
Driftsresultat -21 131 973 187
Resultat før skatt -21 909 748 379
Ordinært resultat -21 909 748 379
Årsresultat -21 909 748 379
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 46 049 50 701 52 840
Sum omløpsmidler 2 435 6 090 6 715
Sum eiendeler 48 484 56 791 59 555
Sum egenkapital 14 432 30 168 31 011
Sum langsiktig gjeld 23 494 21 953 25 860
Sum kortsiktig gjeld 10 559 4 669 2 684

Norwegian Car Carriers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Car Carriers AS - 910411616
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2012 2,5 år
Styre­medlem 2002 2007 4,7 år
Nestleder styre 2000 2014 13,4 år
Adm. direktør 2000 2009 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
338 213 000
Personalkostnader
17 615 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 640 007 000
Egenkapital
1 217 578 000
Gjeld
1 592 560 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 62 66 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 338 213 364 562 353 731
Driftsresultat 111 233 78 287 -145 621
Resultat før skatt 26 033 -2 092 -203 649
Ordinært resultat 26 033 -2 092 -203 649
Årsresultat 27 903 -10 934 -215 621
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 640 007 2 796 575 2 274 596
Sum omløpsmidler 170 131 211 809 185 762
Sum eiendeler 2 810 138 3 008 376 2 460 359
Sum egenkapital 1 217 578 1 212 048 1 109 208
Sum langsiktig gjeld 1 380 716 1 570 797 934 384
Sum kortsiktig gjeld 211 844 225 531 416 767

J. B. Ugland Dry Bulk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) J. B. Ugland Dry Bulk AS - 985997535
Utenriks sjøfart med gods
Stortingsgata 2, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

J.b.ugland Investments AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) J.b.ugland Investments AS - 985997519
Utenriks sjøfart med gods
Stortingsgaten 2, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

J.b. Ugland Obo i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) J.b. Ugland Obo i AS - 986541616
Utenriks sjøfart med gods
Stortingsgata 2, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

J.b. Ugland Obo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) J.b. Ugland Obo AS - 987621990
Utenriks sjøfart med gods
Stortingsgaten 2, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

J. B. Ugland Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) J. B. Ugland Shipping AS - 985997527
Utenriks sjøfart med gods
Stortingsgata 2, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

Agra Borgar Eiendom i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agra Borgar Eiendom i AS - 991494278
Ikke tilgjengelig
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Agra Borgar Eiendom Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agra Borgar Eiendom Iii AS - 991494391
Ikke tilgjengelig
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Agra Borgar Eiendom II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agra Borgar Eiendom II AS - 991494294
Ikke tilgjengelig
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Norwegian Car Carrier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Car Carrier AS - 990854122
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2,3 år
Adm. direktør 2007 2009 2,3 år

Eastern Car Carrier II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eastern Car Carrier II KS - 979631898
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2,9 år
Styre­medlem 2002 2007 4,3 år

Østersjø-fergen ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Østersjø-fergen ANS - 990523908
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2013 6,6 år

Stavanger Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stavanger Car Carrier KS - 980227138
Ikke tilgjengelig
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 1,9 år
Styre­medlem 2002 2006 4,1 år

Lch Jojolo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lch Jojolo AS - 989959115
Ikke tilgjengelig
Thorleif Haugs vei 12, 0791 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år

Kgh Jojolo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kgh Jojolo AS - 989959069
Ikke tilgjengelig
Sofienberggaten 19, 0506 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 1,2 år

Borgar Eiendom Bjørkhaug AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgar Eiendom Bjørkhaug AS - 864692532
Ikke tilgjengelig
Sofienbergata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 1,3 år
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Oslo Rederiforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Rederiforening - 889783842
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1 år

Kongelig Norsk Seilforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongelig Norsk Seilforening - 970193634
Idrettslag og -klubber
Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 656 000
Personalkostnader
10 640 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 627 000
Egenkapital
12 292 000
Gjeld
49 912 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 4 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 0 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 56 34 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 31 656 35 333 28 898
Driftsresultat 616 -190 918
Resultat før skatt 507 -374 367
Ordinært resultat 507 -374 367
Årsresultat 507 -374 367
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 43 627 45 591 45 810
Sum omløpsmidler 18 577 16 762 9 740
Sum eiendeler 62 204 62 353 55 550
Sum egenkapital 12 292 11 785 12 159
Sum langsiktig gjeld 39 124 40 855 39 624
Sum kortsiktig gjeld 10 788 9 714 3 766

Ro-ro Helena AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ro-ro Helena AS - 889902892
Utenriks sjøfart med gods
C/o Norwegian Car Carriers AS Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2012 5,7 år
Adm. direktør 2006 2012 5,7 år

Ro-ro Helena KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ro-ro Helena KS - 989902849
Utenriks sjøfart med gods
C/o Norwegian Car Carriers ASA Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3,5 år
Adm. direktør 2006 2009 3,5 år

Jgh Invest Iv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jgh Invest Iv AS - 989246267
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,7 år
Adm. direktør 2006 2008 2,7 år

Eidsiva Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Holding AS - 989240072
Engroshandel med skotøy
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2016 10,3 år
Adm. direktør 2006 2016 10,3 år

Tsh Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tsh Invest AS - 989237721
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2015 9 år
Adm. direktør 2006 2015 9 år

Melicia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Melicia AS - 956868254
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1 år
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Eidsiva Trucker KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Trucker KS - 987923601
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Vii`s gate 10, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 4,7 år

Eidsiva 2 Roro KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva 2 Roro KS - 987092726
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2010 6,3 år

Forest II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forest II KS - 986836578
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 5,6 år
Vara­medlem 2004 2004 < 1 år
Adm. direktør 2004 2010 6,3 år

Hankø Yacht Club

Foretaksinfo
(Aktiv) Hankø Yacht Club - 975504549
Drift av restauranter og kafeer
Dampskipsbrygga Hankø, 1621 Gressvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 956 000
Personalkostnader
434 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 282 000
Egenkapital
4 691 000
Gjeld
719 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 8
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 64
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 4 956
Driftsresultat 230
Resultat før skatt 206
Ordinært resultat 206
Årsresultat 206
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 4 282
Sum omløpsmidler 1 128
Sum eiendeler 5 410
Sum egenkapital 4 691
Sum langsiktig gjeld 294
Sum kortsiktig gjeld 425

Bonita Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bonita Holding AS - 968274872
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2015 10,7 år
Vara­medlem 2000 2004 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
362 294 000
Egenkapital
335 167 000
Gjeld
27 542 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 26 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -126 -63 -150
Resultat før skatt 26 621 22 214 22 138
Ordinært resultat 26 621 22 214 22 138
Årsresultat 26 621 22 214 22 138
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 362 294 362 294 362 294
Sum omløpsmidler 415 733 500
Sum eiendeler 362 709 363 027 362 794
Sum egenkapital 335 167 335 546 340 333
Sum langsiktig gjeld 335 333 331
Sum kortsiktig gjeld 27 207 27 147 22 130

Petrobulk Carriers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Petrobulk Carriers AS - 934135482
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis g 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2008 4,9 år

Eastern Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eastern Car Carrier KS - 979615647
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2009 6,1 år
Styrets leder 2002 2003 1,1 år

Eidsiva Roro KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Roro KS - 986088903
Utenriks sjøfart med gods
Grev Wedels Plass 9 Co Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 6,2 år

Norwegian Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Car Carrier KS - 980019713
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 6,6 år
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år

Eidsiva Car Carrier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Car Carrier AS - 985425000
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 1 år

Eidsiva Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Car Carrier KS - 985424993
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 5,7 år

Forest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forest KS - 975936732
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,7 år
Styrets leder 2000 2003 2 år

Bergshav Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergshav Car Carrier KS - 980006751
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Hasseldalen, 4878 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2009 7,1 år

Agra Viking AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agra Viking AS - 917193347
Ikke tilgjengelig
Borgarv 19, 1633 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,4 år
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år

Agra Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agra Invest AS - 934873963
Ikke tilgjengelig
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,5 år
Styrets leder 2000 2002 1,7 år
Adm. direktør 2000 2002 1,7 år

Hejes Investment AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hejes Investment AS - 933935183
Ikke tilgjengelig
Sofienbergg 19, 0506 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Labogas Viii KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Labogas Viii KS - 951896918
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,9 år

Vanessa AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vanessa AS - 950588152
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Mills DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mills DA - 945288140
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2005 4,7 år

Indian Store AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Indian Store AS - 865337582
Ikke tilgjengelig
Risv 7, 0374 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,6 år

Agra Foods AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agra Foods AS - 979263953
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Borgar Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgar Invest AS - 932442582
Utenriks sjøfart med gods
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12,5 år
Adm. direktør 2000 2002 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
65 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 848 000
Egenkapital
54 502 000
Gjeld
520 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 30 30 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 65 64 62
Driftsresultat -4 -3 10
Resultat før skatt 13 21 40
Ordinært resultat 13 21 40
Årsresultat 13 21 40
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 54 848 54 854 54 854
Sum omløpsmidler 176 318 508
Sum eiendeler 55 024 55 172 55 362
Sum egenkapital 54 502 54 490 54 468
Sum langsiktig gjeld 414 542 706
Sum kortsiktig gjeld 106 141 188

Eidsiva 2 Roro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva 2 Roro AS - 952067036
Utenriks sjøfart med gods
C/o Norwegian Car Carriers ASA Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2012 11,1 år

AS Coli Invest

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Coli Invest - 834373602
Ikke tilgjengelig
Haakon Vii's g 1, 0122 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Eidsiva Roro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Roro AS - 976513738
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis g 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,9 år

Vibeke AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vibeke AS - 838062822
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Trinity Bulk Carriers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trinity Bulk Carriers AS - 959033838
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 6,1 år

Eskimo Reefer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eskimo Reefer AS - 968286692
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,6 år
Adm. direktør 2000 2004 3,6 år

Agra Viking II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agra Viking II AS - 975964779
Ikke tilgjengelig
Haakon Vii´s gt 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,5 år
Adm. direktør 2000 2003 2,5 år

KS Østersjø-fergen

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Østersjø-fergen - 979739079
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 6,1 år

Øresund KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øresund KS - 976513622
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis g 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,4 år

Agra Foods AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agra Foods AS - 910098071
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
52 069 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
655 440 000
Egenkapital
627 774 000
Gjeld
379 411 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 39 61 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 219 128
Driftsresultat -60 015 -31 481 -38 035
Resultat før skatt 285 462 384 408 208 792
Ordinært resultat 285 462 384 408 208 792
Årsresultat 285 462 384 408 208 792
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 655 440 847 514 591 735
Sum omløpsmidler 351 744 427 755 299 616
Sum eiendeler 1 007 184 1 275 269 891 351
Sum egenkapital 627 774 592 312 450 604
Sum langsiktig gjeld 53 262 52 858 47 745
Sum kortsiktig gjeld 326 149 630 101 393 002

Hold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hold AS - 968274961
Ikke tilgjengelig
Klingenbergg 7 A, 0122 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Pride AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pride AS - 867161392
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Lageravvikling DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lageravvikling DA - 965676082
Ikke tilgjengelig
Risveien 7, 0374 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skipsaksjeselskapet Jojolo

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skipsaksjeselskapet Jojolo - 982775094
Ikke tilgjengelig
Bankgata 46, 2609 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8 år
Adm. direktør 2000 2009 8 år

Eidsiva Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Shipping AS - 834247232
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2016 15,4 år
Adm. direktør 2000 2005 4 år

Tusenfryd Investor DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tusenfryd Investor DA - 956608074
Ikke tilgjengelig
Co Marelan Invest AS, 0121 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,2 år

Glacier Reefer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Glacier Reefer AS - 936654169
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,3 år
Adm. direktør 2000 2005 4,3 år

Cena AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cena AS - 848099422
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
Hvitstenveien 11, 1545 Hvitsten
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-8 226 000
Gjeld
8 260 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -1
Resultat før skatt -153 -811 -301
Ordinært resultat -153 -811 -301
Årsresultat -153 -811 -301
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 34 12 10
Sum eiendeler 34 12 10
Sum egenkapital -8 226 -19 510 -18 699
Sum langsiktig gjeld 8 260 19 522 18 709
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Loki AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Loki AS - 954676072
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 5, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,9 år

Peak Performance Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Peak Performance Norway AS - 963636857
Butikkhandel med klær
Maridalsveien 87 B, 0461 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,6 år

Ditlev Cruises AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ditlev Cruises AS - 932553090
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

West Chartering A.s

Foretaksinfo
(Inaktiv) West Chartering A.s - 845890692
Ikke tilgjengelig
Lilleakerv 4, 0216 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

A/S Forma

Foretaksinfo
(Aktiv) A/S Forma - 914168481
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2005 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
105 000 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
459 160 000
Egenkapital
315 657 000
Gjeld
150 019 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 73 66 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 105 000 108 000 108 000
Driftsresultat 102 046 106 941 107 200
Resultat før skatt 85 272 52 464 101 977