Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Atle Fylling

Rapportdato: 2020-06-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 764 484 og med ett samlet driftsresultat på 40 556. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ålgård Holding AS Styrets leder 2020 - Aktiv 550 548 8 344
Hegre Auto AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 64 417 -133
Hegre Bilutleie AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 275 324
Jonas Hegre Eiendom AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 7 781 5 938
Jonas Hegre Investering AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 68 013 4 072

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ålgård Holding AS Styre­medlem 2014 - 2020
Jæren Tomteselskap AS Vara­medlem 2011 - 2019
Røldal Eiendom AS Styre­medlem 2010 - 2011
Bygdøy Allè Eiendomsmegling AS Styrets leder 2006 - 2011
Sandnes Sparebanks Musikkfond Vara­medlem 2006 - 2012

Ålgård Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålgård Holding AS - 931788612
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Bedriftsveien 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2014 2020 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
550 548 000
Personalkostnader
71 825 000
Lederlønn
1 632 000
Anleggsmidler
107 784 000
Egenkapital
17 976 000
Gjeld
215 798 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 8 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 1 1
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 36 16 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 550 548 339 291 362 579
Driftsresultat 8 344 -2 772 -3 099
Resultat før skatt 7 294 -4 262 -4 400
Ordinært resultat 7 294 -4 262 -4 400
Årsresultat 7 294 -4 262 -4 400
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 107 784 102 268 120 596
Sum omløpsmidler 125 991 125 245 118 057
Sum eiendeler 233 774 227 513 238 653
Sum egenkapital 17 976 11 682 15 944
Sum langsiktig gjeld 112 495 109 730 122 114
Sum kortsiktig gjeld 103 303 106 101 100 596

Hegre Auto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegre Auto AS - 937665393
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Gamleveien 81-83, 4315 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 417 000
Personalkostnader
14 999 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 238 000
Egenkapital
13 615 000
Gjeld
10 143 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 3
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 4
Totalt 22 43 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 64 417 67 558 79 362
Driftsresultat -133 760 1 920
Resultat før skatt -9 660 1 555
Ordinært resultat -9 660 1 555
Årsresultat -9 660 1 555
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 238 1 761 2 387
Sum omløpsmidler 22 520 19 816 24 640
Sum eiendeler 23 758 21 577 27 027
Sum egenkapital 13 615 13 491 13 181
Sum langsiktig gjeld 789 912 1 301
Sum kortsiktig gjeld 9 354 7 174 12 546

Hegre Bilutleie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegre Bilutleie AS - 976846974
Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
Gamleveien 81-83, 4315 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 275 000
Personalkostnader
82 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 902 000
Egenkapital
6 433 000
Gjeld
847 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 78 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 275 1 367 1 487
Driftsresultat 324 217 207
Resultat før skatt 274 202 201
Ordinært resultat 274 202 201
Årsresultat 274 202 201
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 902 4 167 6 415
Sum omløpsmidler 2 379 3 344 988
Sum eiendeler 7 280 7 511 7 402
Sum egenkapital 6 433 6 309 6 542
Sum langsiktig gjeld 496 462 559
Sum kortsiktig gjeld 351 740 301

Jonas Hegre Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jonas Hegre Eiendom AS - 913231317
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gamleveien 81-83, 4315 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 781 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 589 000
Egenkapital
1 304 000
Gjeld
12 462 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 82 80 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 781 7 539 7 445
Driftsresultat 5 938 5 571 5 332
Resultat før skatt 4 479 4 119 3 891
Ordinært resultat 4 479 4 119 3 891
Årsresultat 4 479 4 119 3 891
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 589 10 339 11 272
Sum omløpsmidler 4 177 4 408 3 718
Sum eiendeler 13 766 14 747 14 990
Sum egenkapital 1 304 1 614 2 052
Sum langsiktig gjeld 6 000 6 912 6 912
Sum kortsiktig gjeld 6 462 6 221 6 027

Jonas Hegre Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jonas Hegre Investering AS - 912875202
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Gamleveien 81-83, 4315 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 013 000
Personalkostnader
16 727 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 742 000
Egenkapital
69 509 000
Gjeld
26 679 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 10 14
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 61 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 68 013 74 122 85 771
Driftsresultat 4 072 5 047 5 440
Resultat før skatt 3 954 2 806 5 324
Ordinært resultat 3 954 2 806 5 324
Årsresultat 3 954 2 806 5 324
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 742 16 309 20 357
Sum omløpsmidler 80 446 83 587 85 646
Sum eiendeler 96 187 99 896 106 003
Sum egenkapital 69 509 74 555 74 749
Sum langsiktig gjeld 12 641 13 528 14 634
Sum kortsiktig gjeld 14 038 11 813 16 620

Jonas Hegre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jonas Hegre AS - 918161562
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Gamleveien 81, 4315 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
262 000
Personalkostnader
1 646 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 021 000
Egenkapital
11 263 000
Gjeld
17 759 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 10
Totalt 63 57 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 262 785 265
Driftsresultat -1 594 -1 011 -1 427
Resultat før skatt 3 817 4 882 5 334
Ordinært resultat 3 817 4 882 5 334
Årsresultat 3 817 4 882 5 334
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 021 19 869 19 951
Sum omløpsmidler 10 001 26 597 27 982
Sum eiendeler 29 022 46 466 47 932
Sum egenkapital 11 263 11 693 27 109
Sum langsiktig gjeld 11 852 12 568 13 270
Sum kortsiktig gjeld 5 907 22 205 7 553

2020park AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 2020park AS - 987582715
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Forusparken 10, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 188 000
Personalkostnader
2 599 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
528 749 000
Egenkapital
38 992 000
Gjeld
549 235 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 6 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 57 59 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 72 188 76 859 77 497
Driftsresultat 23 605 26 487 32 276
Resultat før skatt 6 048 7 569 9 972
Ordinært resultat 6 048 7 569 9 972
Årsresultat 6 048 7 569 9 972
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 528 749 521 323 541 825
Sum omløpsmidler 59 478 84 476 81 451
Sum eiendeler 588 227 605 799 623 277
Sum egenkapital 38 992 41 138 38 316
Sum langsiktig gjeld 443 371 462 252 481 979
Sum kortsiktig gjeld 105 864 102 408 102 982

Bedriftsrådgivning - Atle Fylling

Foretaksinfo
(Aktiv) Bedriftsrådgivning - Atle Fylling - 921746814
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Jærvegen 753, 4351 Kleppe
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2018 Aktiv 1,5 år

Jæren Tomteselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jæren Tomteselskap AS - 997761413
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2019 7,1 år

Røldal Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Røldal Eiendom AS - 990583285
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år

Bygdøy Allè Eiendomsmegling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bygdøy Allè Eiendomsmegling AS - 889665742
Eiendomsmegling
Borgenveien 66, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 641 000
Personalkostnader
4 629 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 000
Egenkapital
137 000
Gjeld
1 517 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 8
Resultatgrad 2 2 14
Kontantstrøm fra drift 1 1 10
Rentedekningsgrad 4 4 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 34 31 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 641 8 077 9 134
Driftsresultat 79 8 804
Resultat før skatt 30 0 626
Ordinært resultat 30 0 626
Årsresultat 30 0 626
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 38 30 43
Sum omløpsmidler 1 615 1 966 3 160
Sum eiendeler 1 654 1 996 3 203
Sum egenkapital 137 107 106
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 517 1 890 3 097

Sandnes Sparebanks Musikkfond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sandnes Sparebanks Musikkfond - 976922204
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2012 6 år

Sandnes Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sandnes Eiendom AS - 948027038
Eiendomsmegling
Langgata 64, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,1 år
Vara­medlem 2004 2006 2,1 år

Direkte Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Direkte Bygg AS - 881200422
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Øksnevad Næringspark Engelsvollvegen 264, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2014 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 584 000
Personalkostnader
514 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 000
Egenkapital
733 000
Gjeld
418 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 12 0 8
Kontantstrøm fra drift 7 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 69 16 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 584 2 293 2 505
Driftsresultat 169 -152 83
Resultat før skatt 142 -40 69
Ordinært resultat 142 -40 69
Årsresultat 142 -40 69
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 82 175
Sum omløpsmidler 1 115 1 254 644
Sum eiendeler 1 151 1 336 819
Sum egenkapital 733 592 632
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 418 744 187

Gamlaværket AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gamlaværket AS - 968561715
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
St. Olavs gate 38, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2008 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
72
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 193 000
Personalkostnader
11 282 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
940 000
Egenkapital
775 000
Gjeld
5 519 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 15 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 193 20 265 17 556
Driftsresultat -826 -2 486 -4 370
Resultat før skatt -754 -2 039 -3 386
Ordinært resultat -754 -2 039 -3 386
Årsresultat -754 -2 039 -3 386
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 940 1 820 2 620
Sum omløpsmidler 5 355 5 383 5 669
Sum eiendeler 6 294 7 204 8 288
Sum egenkapital 775 421 415
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 519 6 782 7 874

Bank Direkte AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bank Direkte AS - 982136636
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,2 år

Sandnes Sparebank Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sandnes Sparebank Eiendom AS - 971643544
Ikke tilgjengelig
Østervåg 17 A, 4001 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år