Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frank Robert Dromnes

Rapportdato: 2022-07-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 41 331 og med ett samlet driftsresultat på 5 393. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Viking Boats AS Styrets leder 2018 - Aktiv 6 571 1 454
Aure Bil og Fritid AS Styrets leder 2016 - Aktiv 32 860 3 233
Aure Bil og Fritid Eiendom AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 900 738
Aure Bil og Fritid Holding AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -21
Fradro AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -11
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 -11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aure Bil og Fritid AS Styre­medlem 2015 - 2016
Aure Bil og Fritid Eiendom AS Styre­medlem 2015 - 2016
Aure Bil og Fritid Holding AS Styre­medlem 2015 - 2016
Aure Bil og Fritid Holding AS Styre­medlem 2015 - 2016

Viking Boats AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viking Boats AS - 921679580
Bygging av fritidsbåter
Gamle Kirkevei 11, 6570 Smøla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 571 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 000
Egenkapital
1 787 000
Gjeld
1 738 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 10 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 6 2 6
Totalt 91 69 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 571 3 323 364
Driftsresultat 1 454 358 -17
Resultat før skatt 1 413 230 -22
Ordinært resultat 1 413 230 -22
Årsresultat 1 413 230 -22
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 48 0 16
Sum omløpsmidler 3 477 1 615 781
Sum eiendeler 3 526 1 615 797
Sum egenkapital 1 787 374 143
Sum langsiktig gjeld 252 327 376
Sum kortsiktig gjeld 1 486 915 278

Aure Bil og Fritid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aure Bil og Fritid AS - 915492851
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Brekkvegen 6, 6690 Aure
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6 år
Styre­medlem 2015 2016 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 860 000
Personalkostnader
3 391 000
Lederlønn
730 000
Anleggsmidler
2 237 000
Egenkapital
1 361 000
Gjeld
10 467 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 6
Resultatgrad 14 0 8
Kontantstrøm fra drift 14 1 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 74 16 56
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 32 860 24 482 18 338
Driftsresultat 3 233 -47 802
Resultat før skatt 2 270 -201 535
Ordinært resultat 2 270 -201 535
Årsresultat 2 270 -201 535
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 237 1 764 971
Sum omløpsmidler 9 590 9 231 4 190
Sum eiendeler 11 828 10 995 5 161
Sum egenkapital 1 361 261 462
Sum langsiktig gjeld 4 887 5 166 1 049
Sum kortsiktig gjeld 5 580 5 568 3 651

Aure Bil og Fritid Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aure Bil og Fritid Eiendom AS - 915299946
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Brekkvegen 6, 6690 Aure
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6 år
Styre­medlem 2015 2016 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 900 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 364 000
Egenkapital
2 953 000
Gjeld
18 919 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 65 62 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 900 1 988 1 515
Driftsresultat 738 915 341
Resultat før skatt 99 190 -200
Ordinært resultat 99 190 -200
Årsresultat 99 190 -200
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 19 364 19 910 20 636
Sum omløpsmidler 2 508 622 359
Sum eiendeler 21 872 20 531 20 994
Sum egenkapital 2 953 1 684 1 494
Sum langsiktig gjeld 18 678 18 545 19 111
Sum kortsiktig gjeld 241 303 389

Aure Bil og Fritid Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aure Bil og Fritid Holding AS - 915072224
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Brekkvegen 6, 6690 Aure
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6 år
Styre­medlem 2015 2016 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 861 000
Egenkapital
2 843 000
Gjeld
45 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -21 -18
Resultat før skatt -21 -21 -18
Ordinært resultat -21 -21 -18
Årsresultat -21 -21 -18
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 861 2 861 2 861
Sum omløpsmidler 27 18 39
Sum eiendeler 2 888 2 878 2 899
Sum egenkapital 2 843 2 863 2 884
Sum langsiktig gjeld 45 15 15
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Fradro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fradro AS - 914501091
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dølevegen 99, 5541 Kolnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,6 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
779 000
Egenkapital
800 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -7 -11
Resultat før skatt -11 -7 -10
Ordinært resultat -11 -7 -10
Årsresultat -11 -7 -10
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 779 779 779
Sum omløpsmidler 29 40 55
Sum eiendeler 808 819 834
Sum egenkapital 800 811 818
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 8 16

Frank Dromnes

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frank Dromnes - 992364629
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Frostaveien 6, 7068 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2017 9,8 år