Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Andersen

Rapportdato: 2020-02-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 28 011 159 og med ett samlet driftsresultat på 2 920 225. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 57.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Teepi AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 852 -10 194
Finansgruppen Eiendom AS Styrets leder 2019 - Aktiv 84 086 3 500
Orkla Eiendom AS Styrets leder 2018 - Aktiv 3 -902
Aktieselskabet Saudefaldene Styrets leder 2015 - Aktiv 767 694 232 742
Orkla Energi Sauda AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -20

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Orkla ASA Adm. direktør 2019 - 2019
Oslo Business Park AS Styre­medlem 2019 - 2019
Øav 86 AS Styre­medlem 2019 - 2019
Østre Aker vei 90 AS Styre­medlem 2019 - 2019
Øav Bygg 4-5 AS Styre­medlem 2019 - 2019

Teepi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Teepi AS - 919513276
Programmeringstjenester
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
852 000
Personalkostnader
6 429 000
Lederlønn
1 192 000
Anleggsmidler
2 379 000
Egenkapital
11 295 000
Gjeld
13 721 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 2
Totalt 13 2
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 852 0
Driftsresultat -10 194 -1 165
Resultat før skatt -7 759 -1 165
Ordinært resultat -7 759 -1 165
Årsresultat -7 759 -1 165
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 2 379 0
Sum omløpsmidler 22 637 727
Sum eiendeler 25 015 727
Sum egenkapital 11 295 -165
Sum langsiktig gjeld 11 336 0
Sum kortsiktig gjeld 2 385 892

Finansgruppen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finansgruppen Eiendom AS - 912520773
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Storgata 41, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
84 086 000
Personalkostnader
12 858 000
Lederlønn
1 437 000
Anleggsmidler
133 541 000
Egenkapital
90 416 000
Gjeld
316 694 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 8 14 16
Kontantstrøm fra drift 3 10 18
Rentedekningsgrad 4 6 8
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 24 47 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 84 086 88 762 90 264
Driftsresultat 3 500 8 180 10 576
Resultat før skatt 740 5 578 8 719
Ordinært resultat 740 5 578 8 719
Årsresultat 701 4 812 6 789
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 133 541 96 453 99 028
Sum omløpsmidler 273 569 221 749 177 098
Sum eiendeler 407 111 318 202 276 126
Sum egenkapital 90 416 89 566 84 754
Sum langsiktig gjeld 226 090 193 247 156 105
Sum kortsiktig gjeld 90 604 35 388 35 267

Orkla Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Eiendom AS - 932176076
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,3 år
Styre­medlem 2012 2018 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 149 515 000
Egenkapital
1 526 478 000
Gjeld
4 871 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 19 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 178 169
Driftsresultat -902 -1 066 -840
Resultat før skatt 3 424 -12 961 7 244
Ordinært resultat 3 424 -12 961 7 244
Årsresultat 3 424 -12 961 7 244
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 149 515 1 153 716 1 289 208
Sum omløpsmidler 381 834 373 984 181 326
Sum eiendeler 1 531 349 1 527 700 1 470 535
Sum egenkapital 1 526 478 1 526 411 1 461 923
Sum langsiktig gjeld 510 666 805
Sum kortsiktig gjeld 4 361 623 7 807

Aktieselskabet Saudefaldene

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktieselskabet Saudefaldene - 915729290
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Vangnes 19, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
767 694 000
Personalkostnader
32 048 000
Lederlønn
1 595 000
Anleggsmidler
1 678 350 000
Egenkapital
1 269 342 000
Gjeld
869 679 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 76 78 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 767 694 666 029 556 989
Driftsresultat 232 742 203 792 112 659
Resultat før skatt 97 793 159 040 102 148
Ordinært resultat 97 793 159 040 102 148
Årsresultat 97 793 159 040 102 148
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 678 350 1 776 947 1 827 557
Sum omløpsmidler 460 671 325 103 278 459
Sum eiendeler 2 139 021 2 102 050 2 106 016
Sum egenkapital 1 269 342 1 261 550 1 187 468
Sum langsiktig gjeld 526 385 583 746 735 791
Sum kortsiktig gjeld 343 294 256 754 182 757

Orkla Energi Sauda AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Energi Sauda AS - 986530703
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
811 594 000
Egenkapital
815 030 000
Gjeld
76 494 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 31 31 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -18 -27
Resultat før skatt 75 968 71 723 50 614
Ordinært resultat 75 968 71 723 50 614
Årsresultat 75 968 71 723 50 614
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 811 594 811 594 811 594
Sum omløpsmidler 79 930 75 676 54 431
Sum eiendeler 891 524 887 270 866 025
Sum egenkapital 815 030 815 030 815 030
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 76 494 72 240 50 995

Mossefossen ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mossefossen ANS - 950246901
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
C/o Sarpsfoss Limited Borregaard Kraftstasjon Borregaardsveien 24, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 155 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 426 000
Egenkapital
20 400 000
Gjeld
851 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 88 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 155 3 894 2 292
Driftsresultat 2 913 2 788 1 035
Resultat før skatt 3 022 2 853 1 109
Ordinært resultat 3 022 2 853 1 109
Årsresultat 3 022 2 853 1 109
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 426 3 604 3 973
Sum omløpsmidler 17 825 14 224 10 874
Sum eiendeler 21 251 17 828 14 848
Sum egenkapital 20 400 17 378 14 525
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 851 450 323

Trælandsfos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trælandsfos AS - 916910363
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
, 4480 Kvinesdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 896 000
Personalkostnader
1 370 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 704 000
Egenkapital
23 109 000
Gjeld
19 487 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 82 84 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 896 18 497 13 344
Driftsresultat 20 784 13 133 7 243
Resultat før skatt 15 881 10 123 5 107
Ordinært resultat 15 881 10 123 5 107
Årsresultat 15 881 10 123 5 107
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 34 704 24 926 26 766
Sum omløpsmidler 7 892 11 319 6 238
Sum eiendeler 42 597 36 245 33 004
Sum egenkapital 23 109 21 088 18 565
Sum langsiktig gjeld 0 3 421 8 280
Sum kortsiktig gjeld 19 487 11 736 6 159

Moss Brukseierforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Moss Brukseierforening - 970199888
Eiendomsforvaltning
Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,1 år

Mossefossen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mossefossen AS - 981960025
Distribusjon av elektrisitet
C/o Sarpsfoss Limited Borregaard Kraftstasjon Borregaardsveien 24, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 808 000
Egenkapital
9 579 000
Gjeld
743 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -11 -10
Resultat før skatt -240 -373 -281
Ordinært resultat -240 -373 -281
Årsresultat -240 -373 -281
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 808 9 808 9 808
Sum omløpsmidler 515 716 10 730
Sum eiendeler 10 323 10 524 20 537
Sum egenkapital 9 579 9 819 10 191
Sum langsiktig gjeld 524 513 10 339
Sum kortsiktig gjeld 219 193 7

Jotun A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Jotun A/S - 923248579
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Hystadveien 167, 3209 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1014
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 043 610 000
Personalkostnader
2 829 570 000
Lederlønn
5 408 000
Anleggsmidler
7 743 349 000
Egenkapital
8 469 264 000
Gjeld
8 245 297 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 10 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 55 55 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 043 610 16 937 795 16 474 202
Driftsresultat 1 360 814 1 354 264 1 762 724
Resultat før skatt 673 565 797 570 1 132 221
Ordinært resultat 673 565 797 570 1 132 221
Årsresultat 673 565 797 570 1 132 221
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 743 349 7 300 885 7 026 525
Sum omløpsmidler 8 971 212 8 407 311 8 131 786
Sum eiendeler 16 714 561 15 708 196 15 158 311
Sum egenkapital 8 469 264 8 254 357 8 034 557
Sum langsiktig gjeld 2 565 284 2 381 895 2 678 837
Sum kortsiktig gjeld 5 680 013 5 071 944 4 444 917

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,1 år
Styrets leder 2012 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
826
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,3 år
Styrets leder 2012 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Orkla Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Energi AS - 986530797
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
803 125 000
Egenkapital
838 736 000
Gjeld
1 250 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 14
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 10 10 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 100 6 400 7 000
Driftsresultat -975 -1 167 -585
Resultat før skatt -429 -120 558
Ordinært resultat -429 -120 558
Årsresultat -429 -120 558
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 803 125 803 125 803 125
Sum omløpsmidler 36 861 37 121 127 880
Sum eiendeler 839 986 840 246 931 005
Sum egenkapital 838 736 838 736 838 736
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 250 1 509 92 269

Industriinvesteringer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industriinvesteringer AS - 995633604
Produksjon av ferdigmat
Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
852 423 000
Egenkapital
341 023 000
Gjeld
513 125 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 9 35 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -155 -73
Resultat før skatt -156 447 5 215 612 -85 958
Ordinært resultat -156 447 5 215 612 -85 958
Årsresultat -156 447 5 215 612 -85 958
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 852 423 1 024 346 9 015 785
Sum omløpsmidler 1 725 48 319 2 435
Sum eiendeler 854 148 1 072 665 9 018 220
Sum egenkapital 341 023 506 335 9 012 028
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 513 125 566 330 6 192

Sarpsfoss Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Sarpsfoss Limited - 916694385
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Borregaard Kraftstasjon Borregaardsveien 24, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,7 år
Styre­medlem 2005 2007 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
189 850 000
Personalkostnader
7 345 000
Lederlønn
1 782 000
Anleggsmidler
372 242 000
Egenkapital
247 051 000
Gjeld
189 895 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 80 80 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 189 850 147 012 122 011
Driftsresultat 133 678 97 800 71 367
Resultat før skatt 57 166 41 623 30 567
Ordinært resultat 57 166 41 623 30 567
Årsresultat 57 166 41 623 30 567
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 372 242 328 777 308 549
Sum omløpsmidler 64 704 68 886 50 617
Sum eiendeler 436 946 397 664 359 166
Sum egenkapital 247 051 267 332 271 914
Sum langsiktig gjeld 16 325 17 362 18 367
Sum kortsiktig gjeld 173 570 112 969 68 885

Trælandsfos Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trælandsfos Holding AS - 914770297
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 000
Egenkapital
5 280 000
Gjeld
508 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 28 28 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -12 -11
Resultat før skatt 53 127 171
Ordinært resultat 53 127 171
Årsresultat 53 127 171
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 35 35 35
Sum omløpsmidler 5 753 6 202 21 198
Sum eiendeler 5 788 6 237 21 233
Sum egenkapital 5 280 5 420 5 676
Sum langsiktig gjeld 240 313 412
Sum kortsiktig gjeld 268 504 15 145

Pierre Robert Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pierre Robert Group AS - 912692094
Engroshandel med klær
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
208
Styremedlemmer
0
Omsetning
469 256 000
Personalkostnader
94 488 000
Lederlønn
3 454 000
Anleggsmidler
28 576 000
Egenkapital
69 266 000
Gjeld
204 489 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 16 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 78 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 469 256 464 121 472 203
Driftsresultat 61 425 59 830 65 982
Resultat før skatt 46 779 45 984 120 026
Ordinært resultat 46 779 45 984 120 026
Årsresultat 46 779 45 984 120 026
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 576 31 182 74 447
Sum omløpsmidler 245 179 230 986 214 855
Sum eiendeler 273 755 262 168 289 302
Sum egenkapital 69 266 70 967 72 172
Sum langsiktig gjeld 29 003 18 605 4 198
Sum kortsiktig gjeld 175 486 172 595 212 932

Orkla ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla ASA - 910747711
Produksjon av ferdigmat
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
275
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 837 000 000
Personalkostnader
7 734 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 707 000 000
Egenkapital
34 080 000 000
Gjeld
18 429 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 67 80 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 40 837 000 39 561 000 37 758 000
Driftsresultat 4 295 000 4 434 000 3 916 000
Resultat før skatt 3 354 000 8 657 000 4 375 000
Ordinært resultat 3 354 000 8 657 000 4 375 000
Årsresultat 3 272 000 8 567 000 4 299 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 37 707 000 35 712 000 42 529 000
Sum omløpsmidler 14 802 000 17 696 000 13 075 000
Sum eiendeler 52 509 000 53 408 000 55 604 000
Sum egenkapital 34 080 000 34 838 000 33 876 000
Sum langsiktig gjeld 9 401 000 9 554 000 11 318 000
Sum kortsiktig gjeld 9 028 000 9 016 000 10 410 000

Oslo Business Park AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Business Park AS - 995020726
Uoppgitt
Kirkegata 17, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 500 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
317 588 000
Egenkapital
157 379 000
Gjeld
163 741 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 4 2 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 500 0 0
Driftsresultat -1 367 -3 105 -2 585
Resultat før skatt -4 675 -6 242 -9 259
Ordinært resultat -4 675 -6 242 -9 259
Årsresultat -4 675 -6 242 -9 259
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 317 588 319 597 324 227
Sum omløpsmidler 3 531 3 138 4 094
Sum eiendeler 321 119 322 735 328 321
Sum egenkapital 157 379 162 152 168 393
Sum langsiktig gjeld 157 546 156 669 158 122
Sum kortsiktig gjeld 6 195 3 915 1 806

Øav 86 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øav 86 AS - 912401073
Uoppgitt
C/o Stor-oslo Eiendom AS Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 140 000
Egenkapital
10 827 000
Gjeld
341 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -116 -91 -55
Resultat før skatt -93 -71 -42
Ordinært resultat -93 -71 -42
Årsresultat -93 -71 -42
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 140 11 117 11 097
Sum omløpsmidler 28 8 79
Sum eiendeler 11 168 11 125 11 176
Sum egenkapital 10 827 10 920 10 991
Sum langsiktig gjeld 325 205 185
Sum kortsiktig gjeld 16 0 0

Østre Aker vei 90 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østre Aker vei 90 AS - 995020734
Uoppgitt
C/o Stor-oslo Eiendom AS Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 975 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
316 187 000
Egenkapital
269 211 000
Gjeld
50 025 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 10 7 20
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 17 12 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 975 19 732 26 246
Driftsresultat -4 313 -4 874 2 176
Resultat før skatt -3 741 -4 069 742
Ordinært resultat -3 741 -4 069 742
Årsresultat -3 741 -4 069 742
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 316 187 318 246 322 232
Sum omløpsmidler 3 049 9 001 8 870
Sum eiendeler 319 236 327 247 331 102
Sum egenkapital 269 211 272 276 275 635
Sum langsiktig gjeld 40 304 43 985 51 617
Sum kortsiktig gjeld 9 721 10 987 3 850

Øav Bygg 4-5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øav Bygg 4-5 AS - 998468507
Uoppgitt
C/o Stor-oslo Eiendom AS Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 123 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 296 000
Egenkapital
4 617 000
Gjeld
1 799 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 68 71 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 123 1 108 1 069
Driftsresultat 863 919 982
Resultat før skatt 668 701 740
Ordinært resultat 668 701 740
Årsresultat 668 701 740
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 296 6 829 6 386
Sum omløpsmidler 119 808 879
Sum eiendeler 6 415 7 637 7 265
Sum egenkapital 4 617 4 617 4 617
Sum langsiktig gjeld 920 1 748 1 261
Sum kortsiktig gjeld 879 1 273 1 388

Øav Parkbygget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øav Parkbygget AS - 998468590
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Stor-oslo Eiendom AS Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
792 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 532 000
Egenkapital
1 023 000
Gjeld
4 652 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 792 0 0
Driftsresultat -3 708 -110 -55
Resultat før skatt -2 932 -85 -41
Ordinært resultat -2 932 -85 -41
Årsresultat -2 932 -85 -41
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 532 9 067 9 043
Sum omløpsmidler 143 17 127
Sum eiendeler 5 675 9 084 9 170
Sum egenkapital 1 023 3 955 4 041
Sum langsiktig gjeld 4 587 5 129 5 129
Sum kortsiktig gjeld 65 0 0

Orkla Investeringer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Investeringer AS - 916938616
Produksjon av ferdigmat
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2019 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
76 542 000
Egenkapital
5 818 000
Gjeld
72 183 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -552 -1
Resultat før skatt -1 123 -4 771 -3
Ordinært resultat -1 123 -4 771 -3
Årsresultat -1 123 -4 771 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 76 542 53 223 18 259
Sum omløpsmidler 1 459 475 0
Sum eiendeler 78 001 53 698 18 259
Sum egenkapital 5 818 5 818 10 227
Sum langsiktig gjeld 61 624 39 735 0
Sum kortsiktig gjeld 10 559 8 145 8 032

Xavi Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Xavi Invest AS - 915314481
Uoppgitt
Barbra Rings vei 1, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 4,3 år
Adm. direktør 2015 2019 4 år

Orkla IT AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla IT AS - 991742255
Produksjon av ferdigmat
Drammensveien 149, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 2015 < 1 år
Styrets leder 2007 2014 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
117
Styremedlemmer
0
Omsetning
505 401 000
Personalkostnader
116 624 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 376 000
Egenkapital
46 260 000
Gjeld
136 489 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 63 81 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 505 401 451 916 447 842
Driftsresultat 24 837 23 271 24 124
Resultat før skatt 18 896 17 554 17 202
Ordinært resultat 18 896 17 554 17 202
Årsresultat 18 896 17 554 17 202
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 61 376 32 224 58 523
Sum omløpsmidler 121 373 124 773 134 061
Sum eiendeler 182 749 156 997 192 584
Sum egenkapital 46 260 49 625 45 808
Sum langsiktig gjeld 22 655 11 282 54 433
Sum kortsiktig gjeld 113 834 96 090 92 343

Hydro Extruded Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hydro Extruded Solutions AS - 899286952
Produksjon av halvfabrikater av aluminium
Drammensveien 264, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
806 000 000
Personalkostnader
206 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 675 000 000
Egenkapital
14 383 000 000
Gjeld
7 194 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 45 38 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 806 000 751 000 724 000
Driftsresultat -258 000 -156 000 -245 000
Resultat før skatt 836 000 364 000 1 212 000
Ordinært resultat 836 000 364 000 1 212 000
Årsresultat 836 000 364 000 1 212 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 675 000 19 764 000 19 066 000
Sum omløpsmidler 3 902 000 8 389 000 2 711 000
Sum eiendeler 21 577 000 28 153 000 21 777 000
Sum egenkapital 14 383 000 14 122 000 16 595 000
Sum langsiktig gjeld 3 450 000 3 672 000 480 000
Sum kortsiktig gjeld 3 744 000 10 359 000 4 702 000

Rieber & Søn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rieber & Søn AS - 914709628
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2013 < 1 år

Denomega Nutritional Oils AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Denomega Nutritional Oils AS - 989102648
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år

Orkla Food Ingredients AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Food Ingredients AS - 911161419
Produksjon av kornvarer
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,9 år
Styre­medlem 2003 2013 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 379 587 000
Egenkapital
1 386 772 000
Gjeld
2 457 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 37 32 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -75 -124
Resultat før skatt 139 357 249 738 620 762
Ordinært resultat 139 357 249 738 620 762
Årsresultat 139 357 249 738 620 762
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 379 587 1 488 383 1 884 975
Sum omløpsmidler 9 642 15 207 7 158
Sum eiendeler 1 389 229 1 503 590 1 892 133
Sum egenkapital 1 386 772 1 248 589 1 251 454
Sum langsiktig gjeld 934 934 934
Sum kortsiktig gjeld 1 523 254 067 639 745

Valdres Alpingrends Hytteforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Valdres Alpingrends Hytteforening - 983483097
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Øverbyvegen 24, 2834 Raufoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2016 3,8 år

Capto Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Capto Eiendom AS - 984061889
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
117 027 000
Egenkapital
127 569 000
Gjeld
10 329 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 21 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 411
Driftsresultat -473 -1 175 -7 487
Resultat før skatt -1 749 1 041 100 922
Ordinært resultat -1 749 1 041 100 922
Årsresultat -1 749 1 041 100 922
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 117 027 122 487 203 662
Sum omløpsmidler 20 871 23 328 134 902
Sum eiendeler 137 898 145 815 338 564
Sum egenkapital 127 569 130 979 311 730
Sum langsiktig gjeld 7 723 13 560 16 195
Sum kortsiktig gjeld 2 606 1 276 10 639

Orasa Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Orasa Invest AS - 996031381
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,4 år

Orkla Holding1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla Holding1 AS - 879494532
Produksjon av ferdigmat
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2015 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 924 000
Gjeld
6 620 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 0 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -20 -18
Resultat før skatt -55 -65 -72
Ordinært resultat -55 -65 -72
Årsresultat -55 -65 -72
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 331
Sum omløpsmidler 9 544 9 458 7 996
Sum eiendeler 9 544 9 458 8 327
Sum egenkapital 2 924 2 924 1 877
Sum langsiktig gjeld 6 620 6 534 6 450
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0