Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Dag Einar Ruden

Rapportdato: 2020-06-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 410 og med ett samlet driftsresultat på 122. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Grønn Montasje AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 410 122
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 1 410 122
Akvarie & Utstyr ANS Styre­medlem 2000** - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Grønn Montasje Dag Einar Hansen Styrets leder 2000** - 2013
Grønn Montasje Dag Einar Hansen Styrets leder 2000** - 2013

Grønn Montasje AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønn Montasje AS - 915320090
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Myrveien 8, 3271 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,1 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 410 000
Personalkostnader
472 000
Lederlønn
380 000
Anleggsmidler
79 000
Egenkapital
250 000
Gjeld
283 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 2
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 14 18 2
Kontantstrøm fra drift 14 18 5
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 82 87 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 410 1 953 1 165
Driftsresultat 122 268 8
Resultat før skatt 90 198 0
Ordinært resultat 90 198 0
Årsresultat 90 198 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 79 124 155
Sum omløpsmidler 455 431 335
Sum eiendeler 534 555 490
Sum egenkapital 250 161 87
Sum langsiktig gjeld 84 121 158
Sum kortsiktig gjeld 199 273 245

Akvarie & Utstyr ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akvarie & Utstyr ANS - 976333233
Engroshandel med levende dyr
Furuveien 18, 3257 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,4 år

Grønn Montasje Dag Einar Hansen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grønn Montasje Dag Einar Hansen - 965617949
Oppføring av bygninger
Myrveien 8, 3271 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 12,8 år
Adm. direktør 2000 2013 12,8 år