Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frank Norvik

Rapportdato: 2020-04-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 58 600 og med ett samlet driftsresultat på 985. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 20.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norsk Bergverksmuseum Styre­medlem 2018 - Aktiv 27 590 2 108
Rørosregionen Næringshage AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 7 990 454
Røros F&b Group AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 10 461 -2 679
654 M.o.h AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 10 833 1 218
Pels Holding AS Styrets leder 2006 - Aktiv 1 726 -116
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 1 726 -116

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Røros F&b Group AS Styre­medlem 2017 - 2017
Rørosvatn AS Styre­medlem 2017 - 2017
Book Central Norway AS Styre­medlem 2016 - 2019
Destinasjon Røros Adm. direktør 2016 - 2017
Destinasjon Røros Styre­medlem 2007 - 2015
Visit Røros AS Adm. direktør 2016 - 2017

Norsk Bergverksmuseum

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Bergverksmuseum - 977113490
Drift av naturhistoriske museer
Hyttegata 1, 3616 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 590 000
Personalkostnader
14 518 000
Lederlønn
52 000
Anleggsmidler
27 855 000
Egenkapital
32 362 000
Gjeld
10 789 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 67 48 49
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 27 590 26 517 25 589
Driftsresultat 2 108 1 084 1 116
Resultat før skatt 2 079 1 030 1 062
Ordinært resultat 2 079 1 030 1 062
Årsresultat 2 079 1 030 1 062
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 855 29 006 30 309
Sum omløpsmidler 15 296 12 264 9 998
Sum eiendeler 43 151 41 270 40 307
Sum egenkapital 32 362 30 282 29 252
Sum langsiktig gjeld 7 106 7 177 7 579
Sum kortsiktig gjeld 3 683 3 811 3 476

Rørosregionen Næringshage AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rørosregionen Næringshage AS - 989618660
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Ol-kanelesaveien 2, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 990 000
Personalkostnader
3 397 000
Lederlønn
604 000
Anleggsmidler
506 000
Egenkapital
2 653 000
Gjeld
2 579 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 10 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 62 44 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 990 7 961 8 124
Driftsresultat 454 100 -54
Resultat før skatt 359 81 -34
Ordinært resultat 359 81 -34
Årsresultat 359 81 -34
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 506 650 871
Sum omløpsmidler 4 726 3 724 2 883
Sum eiendeler 5 232 4 374 3 754
Sum egenkapital 2 653 2 294 2 213
Sum langsiktig gjeld 0 21 5
Sum kortsiktig gjeld 2 579 2 059 1 536

Røros F&b Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røros F&b Group AS - 912701581
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
C/o Havsjøveien Næringspark Havsjøveien 309, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,9 år
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 461 000
Personalkostnader
2 948 000
Lederlønn
709 000
Anleggsmidler
1 834 000
Egenkapital
5 758 000
Gjeld
1 481 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 17 13 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 461 12 550 13 310
Driftsresultat -2 679 -3 582 -2 522
Resultat før skatt -2 762 -6 889 -2 283
Ordinært resultat -2 762 -6 889 -2 283
Årsresultat -2 762 -6 889 -2 283
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 834 2 392 5 780
Sum omløpsmidler 5 405 4 032 6 838
Sum eiendeler 7 240 6 424 12 618
Sum egenkapital 5 758 -2 185 1 898
Sum langsiktig gjeld 0 6 552 8 324
Sum kortsiktig gjeld 1 481 2 057 2 395

654 M.o.h AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 654 M.o.h AS - 988750158
Butikkhandel med klær
Kjerkgata 30, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,3 år
Styrets leder 2005 2007 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 833 000
Personalkostnader
2 014 000
Lederlønn
470 000
Anleggsmidler
191 000
Egenkapital
4 696 000
Gjeld
1 941 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 12 16
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 81 69 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 833 9 778 8 858
Driftsresultat 1 218 779 971
Resultat før skatt 948 577 608
Ordinært resultat 948 577 608
Årsresultat 948 577 608
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 191 195 382
Sum omløpsmidler 6 445 5 731 5 304
Sum eiendeler 6 636 5 926 5 686
Sum egenkapital 4 696 4 222 3 997
Sum langsiktig gjeld 0 0 203
Sum kortsiktig gjeld 1 941 1 704 1 486

Pels Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pels Holding AS - 989173936
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o F Norvik Ol-klemmetsaveien 61, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,2 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 726 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 732 000
Egenkapital
2 725 000
Gjeld
109 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 6 10 8
Totalt 8 18 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 726 18 18
Driftsresultat -116 -122 -156
Resultat før skatt -115 -779 -1 502
Ordinært resultat -115 -779 -1 502
Årsresultat -115 -779 -1 502
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 732 1 287 1 829
Sum omløpsmidler 1 102 3 429 4 195
Sum eiendeler 2 834 4 716 6 025
Sum egenkapital 2 725 4 640 5 469
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109 76 556

Rørosvatn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rørosvatn AS - 913513991
Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
Havsjøveien Næringspark, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år

Book Central Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Book Central Norway AS - 897034662
Reisebyråvirksomhet
O. Skasliens veg 1, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
669 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
274 000
Gjeld
708 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 0
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 78 61 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 669 627 461
Driftsresultat 139 72 -169
Resultat før skatt 130 56 -169
Ordinært resultat 130 56 -169
Årsresultat 130 56 -169
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 982 933 1 193
Sum eiendeler 982 933 1 193
Sum egenkapital 274 144 88
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 708 790 1 105

Destinasjon Røros

Foretaksinfo
(Aktiv) Destinasjon Røros - 870220812
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Peder Hiorts gate 2, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2017 < 1 år
Styre­medlem 2007 2015 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 678 000
Personalkostnader
2 099 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 431 000
Egenkapital
563 000
Gjeld
2 908 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 4 12 0
Kontantstrøm fra drift 5 14 0
Rentedekningsgrad 4 10 0
Likviditetsgrad II 4 2 10
Totalt 31 60 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 678 4 347 9 026
Driftsresultat 128 341 -38
Resultat før skatt 18 287 -120
Ordinært resultat 18 287 -120
Årsresultat 18 287 -120
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 431 3 032 630
Sum omløpsmidler 1 040 951 2 878
Sum eiendeler 3 471 3 983 3 508
Sum egenkapital 563 545 257
Sum langsiktig gjeld 2 111 2 319 2 520
Sum kortsiktig gjeld 797 1 119 731

Visit Røros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Visit Røros AS - 992688505
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Peder Hiortgata 2, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 161 000
Personalkostnader
1 982 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 058 000
Egenkapital
463 000
Gjeld
2 625 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 19 73 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 161 6 718 5 361
Driftsresultat -147 540 -451
Resultat før skatt -148 548 -104
Ordinært resultat -148 548 -104
Årsresultat -148 548 -104
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 058 922 831
Sum omløpsmidler 2 030 2 995 1 701
Sum eiendeler 3 088 3 916 2 532
Sum egenkapital 463 611 63
Sum langsiktig gjeld 2 030 2 523 0
Sum kortsiktig gjeld 595 783 2 469

Bob Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bob Holding AS - 989923463
Butikkhandel med skotøy
Thomas Angells gate 7, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,3 år

Kommunike AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kommunike AS - 978702252
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bersvensåsen 27, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
468 000
Personalkostnader
315 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
351 000
Egenkapital
493 000
Gjeld
94 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 1
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 15 68 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 468 1 228 1 828
Driftsresultat -183 95 -21
Resultat før skatt -144 68 -17
Ordinært resultat -144 68 -17
Årsresultat -144 68 -17
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 351 239 247
Sum omløpsmidler 236 620 761
Sum eiendeler 587 859 1 008
Sum egenkapital 493 637 569
Sum langsiktig gjeld 0 1 0
Sum kortsiktig gjeld 94 220 439

Frost Sko AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frost Sko AS - 815004442
Butikkhandel med skotøy
Kjerkgata 25, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,4 år

Erzscheidergården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Erzscheidergården AS - 982056004
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Spell-olaveien 6, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 172 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 995 000
Egenkapital
5 660 000
Gjeld
6 609 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 65 65 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 172 1 204 1 021
Driftsresultat 332 507 244
Resultat før skatt 124 288 86
Ordinært resultat 124 288 86
Årsresultat 124 288 86
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 995 11 993 12 550
Sum omløpsmidler 1 274 822 1 237
Sum eiendeler 12 269 12 815 13 786
Sum egenkapital 5 660 5 537 5 249
Sum langsiktig gjeld 6 555 6 774 6 972
Sum kortsiktig gjeld 54 504 1 564

Optimus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Optimus AS - 961038391
Varig tilrettelagt arbeid
Øverhagaen 4, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2015 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 811 000
Personalkostnader
8 808 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 165 000
Egenkapital
4 800 000
Gjeld
14 611 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 61 59 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 811 16 628 15 815
Driftsresultat 1 162 1 062 1 236
Resultat før skatt 845 711 714
Ordinært resultat 845 711 714
Årsresultat 845 711 714
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 165 14 872 14 523
Sum omløpsmidler 5 246 4 659 5 301
Sum eiendeler 19 411 19 532 19 824
Sum egenkapital 4 800 3 954 3 243
Sum langsiktig gjeld 12 322 13 379 14 423
Sum kortsiktig gjeld 2 289 2 198 2 158

Reiselivets Hus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reiselivets Hus AS - 997997263
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Leif Jørgen Hovdahl Rørosgårdveien 280, 7375 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2019 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
561 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 197 000
Egenkapital
-392 000
Gjeld
6 779 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 8 12
Kontantstrøm fra drift 0 14 18
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 6 10 0
Totalt 10 43 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 561 789 500
Driftsresultat -1 571 37 33
Resultat før skatt -2 170 -208 -189
Ordinært resultat -2 170 -208 -189
Årsresultat -2 170 -208 -189
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 197 8 292 8 234
Sum omløpsmidler 191 183 264
Sum eiendeler 6 388 8 474 8 498
Sum egenkapital -392 1 778 1 986
Sum langsiktig gjeld 6 646 6 677 5 589
Sum kortsiktig gjeld 133 19 922

Engveien 2 Tynset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Engveien 2 Tynset AS - 993427241
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Tollef Bredals vei 11, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2012 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
680 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 422 000
Egenkapital
965 000
Gjeld
9 794 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 62 63 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 680 680 680
Driftsresultat 308 206 453
Resultat før skatt 142 74 275
Ordinært resultat 142 74 275
Årsresultat 142 74 275
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 422 4 723 3 920
Sum omløpsmidler 337 1 057 342
Sum eiendeler 10 759 5 779 4 263
Sum egenkapital 965 822 748
Sum langsiktig gjeld 9 735 4 928 3 234
Sum kortsiktig gjeld 59 29 280

Compenso Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Compenso Holding AS - 995153262
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Tollef Bredals vei 11, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
69 879 000
Personalkostnader
11 013 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 012 000
Egenkapital
12 078 000
Gjeld
50 264 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 52 48 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 69 879 60 719 61 054
Driftsresultat 5 154 3 760 3 614
Resultat før skatt 2 930 2 131 1 973
Ordinært resultat 2 930 2 131 1 973
Årsresultat 2 930 2 131 1 973
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 41 012 39 645 34 134
Sum omløpsmidler 21 330 15 323 15 656
Sum eiendeler 62 342 54 968 49 790
Sum egenkapital 12 078 10 404 9 487
Sum langsiktig gjeld 41 043 36 277 33 985
Sum kortsiktig gjeld 9 221 8 288 6 317

Toyota Slettum Bil AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toyota Slettum Bil AS - 995153343
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Tollef Bredals vei 11, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 778 000
Personalkostnader
11 013 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 482 000
Egenkapital
2 693 000
Gjeld
21 899 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 53 47 44
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 66 778 57 447 57 817
Driftsresultat 2 794 1 373 931
Resultat før skatt 1 958 912 540
Ordinært resultat 1 958 912 540
Årsresultat 1 958 912 540
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 482 2 247 1 515
Sum omløpsmidler 20 109 13 373 14 263
Sum eiendeler 24 592 15 620 15 778
Sum egenkapital 2 693 2 007 2 337
Sum langsiktig gjeld 13 311 7 421 8 995
Sum kortsiktig gjeld 8 588 6 193 4 445

Compenso Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Compenso Eiendom AS - 995153300
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Tollef Bredals vei 11, 7374 Røros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 745 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 518 000
Egenkapital
8 717 000
Gjeld
27 773 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 63 65 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 745 4 699 4 651
Driftsresultat 2 113 2 249 2 291
Resultat før skatt 897 1 190 1 235
Ordinært resultat 897 1 190 1 235
Årsresultat 897 1 190 1 235
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 35 518 36 677 31 868
Sum omløpsmidler 972 1 051 1 330
Sum eiendeler 36 490 37 728 33 198
Sum egenkapital 8 717 7 820 6 630
Sum langsiktig gjeld 25 472 26 871 24 685
Sum kortsiktig gjeld 2 301 3 038 1 883

Arnor Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arnor Invest AS - 993164275
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grindheim, 3890 Vinje
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2017 8,8 år

Retro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retro AS - 979496087
Butikkhandel med klær
Carl Johans gate 6, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
148 895 000
Personalkostnader
31 585 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 972 000
Egenkapital
42 964 000
Gjeld
28 514 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 8 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 55 64 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 148 895 137 285 137 264
Driftsresultat 7 167 8 459 11 461
Resultat før skatt 5 468 6 447 9 385
Ordinært resultat 5 468 6 447 9 385
Årsresultat 3 807 4 573 6 934
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 972 5 479 3 378
Sum omløpsmidler 65 506 64 678 62 486
Sum eiendeler 71 478 70 157 65 864
Sum egenkapital 42 964 42 663 41 310
Sum langsiktig gjeld 2 014 2 431 0
Sum kortsiktig gjeld 26 500 25 064 24 554

Retro Nordre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retro Nordre AS - 983466893
Butikkhandel med klær
Nordre gate 18-20, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 323 000
Personalkostnader
4 032 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 073 000
Egenkapital
8 665 000
Gjeld
3 709 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 10
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 4 14
Kontantstrøm fra drift 5 5 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 43 50 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 323 21 197 22 923
Driftsresultat 429 616 1 884
Resultat før skatt 338 477 1 424
Ordinært resultat 338 477 1 424
Årsresultat 338 477 1 424
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 073 1 218 1 450
Sum omløpsmidler 11 301 10 598 12 158
Sum eiendeler 12 374 11 816 13 608
Sum egenkapital 8 665 8 577 8 100
Sum langsiktig gjeld 42 41 35
Sum kortsiktig gjeld 3 667 3 199 5 474