Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kåre Rune Frekhaug

Rapportdato: 2021-05-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 121 og med ett samlet driftsresultat på 1 864. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 20.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Skipsreder Jacob Christensens Legat Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -11
- Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -11
Thoren Bruns Legat Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -11
- Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -11
Jens, Fredrik og Joachim Ellerhusens Donasjonsfond Styre­medlem 2015 - Aktiv 4 144 2 070
Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -7
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -7
Sjømannslekten Bøes Voksende Fond Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -14

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fredrik Krefting og Hustrus Legat Styrets leder 2016 - 2017
Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat Styre­medlem 2006 - 2014
Sjømannslekten Bøes Voksende Fond Styre­medlem 2006 - 2014
Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett Styre­medlem 2007 - 2019
Legat Til Verdige Trengende Skipper Enker i Bergen og Hordaland Styre­medlem 2007 - 2010

Skipsreder Jacob Christensens Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Skipsreder Jacob Christensens Legat - 977158192
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,2 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
881 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 50 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 10 12
Driftsresultat -11 3 -7
Resultat før skatt -4 3 -7
Ordinært resultat -4 3 -7
Årsresultat -4 3 -7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 240
Sum omløpsmidler 881 885 642
Sum eiendeler 881 885 882
Sum egenkapital 881 885 882
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Thoren Bruns Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Thoren Bruns Legat - 940767601
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,2 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
923 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 38 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 8 10
Driftsresultat -11 1 -2
Resultat før skatt -4 1 -2
Ordinært resultat -4 1 -2
Årsresultat -4 1 -2
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 100
Sum omløpsmidler 923 927 827
Sum eiendeler 923 927 927
Sum egenkapital 923 927 927
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Jens, Fredrik og Joachim Ellerhusens Donasjonsfond

Foretaksinfo
(Aktiv) Jens, Fredrik og Joachim Ellerhusens Donasjonsfond - 977157420
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Morten Mikkelsen Årstadveien 27, 5009 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 144 000
Personalkostnader
112 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 331 000
Egenkapital
20 417 000
Gjeld
180 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 83 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 144 2 851 1 000
Driftsresultat 2 070 1 165 -665
Resultat før skatt 2 070 1 167 -662
Ordinært resultat 2 070 1 167 -662
Årsresultat 2 070 1 167 -662
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 331 2 519 16 896
Sum omløpsmidler 18 265 16 157 532
Sum eiendeler 20 596 18 677 17 428
Sum egenkapital 20 417 18 346 17 179
Sum langsiktig gjeld 86 95 95
Sum kortsiktig gjeld 94 236 154

Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Skipsreder J M Johannesen og Hustru Ingrid Født Walters Legat - 977156092
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,7 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,8 år
Styre­medlem 2006 2014 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
312 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 2 2
Driftsresultat -7 -4 -7
Resultat før skatt -6 -4 -7
Ordinært resultat -6 -4 -7
Årsresultat -6 -4 -7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 312 318 322
Sum eiendeler 312 318 322
Sum egenkapital 312 318 322
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Sjømannslekten Bøes Voksende Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjømannslekten Bøes Voksende Fond - 883574362
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,8 år
Styre­medlem 2006 2014 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 176 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 50 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 38 38
Driftsresultat -14 28 23
Resultat før skatt 10 28 23
Ordinært resultat 10 28 23
Årsresultat 10 28 23
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 600
Sum omløpsmidler 3 176 0 2 573
Sum eiendeler 3 176 0 3 173
Sum egenkapital 3 176 0 3 173
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Havnefogd Lars Iversen og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Havnefogd Lars Iversen og Hustrus Legat - 986061053
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2011 Aktiv 9,5 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 000
Egenkapital
348 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 56 56 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 35 35 94
Driftsresultat 28 24 85
Resultat før skatt 28 24 85
Ordinært resultat 28 24 85
Årsresultat 28 24 85
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 40 40
Sum omløpsmidler 309 281 307
Sum eiendeler 348 320 346
Sum egenkapital 348 320 346
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Legat Til Menn og Kvinner Av Sjømannstanden i Bergen og Omland

Foretaksinfo
(Aktiv) Legat Til Menn og Kvinner Av Sjømannstanden i Bergen og Omland - 995603667
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 772 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 25 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -16 -15
Resultat før skatt 5 524 -1
Ordinært resultat 5 524 -1
Årsresultat 5 524 -1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 772 1 767 1 243
Sum eiendeler 1 772 1 767 1 243
Sum egenkapital 1 772 1 767 1 243
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Bergens Skipperforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergens Skipperforening - 871561702
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 942 000
Personalkostnader
674 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 114 000
Egenkapital
5 416 000
Gjeld
167 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 89 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 942 7 752 1 825
Driftsresultat -149 5 540 61
Resultat før skatt -103 5 487 -9
Ordinært resultat -103 5 487 -9
Årsresultat -103 5 487 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 114 166 178
Sum omløpsmidler 4 469 7 161 1 725
Sum eiendeler 5 583 7 327 1 903
Sum egenkapital 5 416 5 519 32
Sum langsiktig gjeld 0 1 653 1 703
Sum kortsiktig gjeld 167 155 168

Katrine Jonassens Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Katrine Jonassens Legat - 938556571
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 669 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 8 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -16 -15
Resultat før skatt 48 22 41
Ordinært resultat 48 22 41
Årsresultat 48 22 41
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 669 3 637 3 615
Sum eiendeler 3 669 3 637 3 615
Sum egenkapital 3 669 3 637 3 615
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Enkefru Gjertrud Amlands Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Enkefru Gjertrud Amlands Legat - 977152496
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
911 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -9
Resultat før skatt -3 0 -3
Ordinært resultat -3 0 -3
Årsresultat -3 0 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 911 914 914
Sum eiendeler 911 914 914
Sum egenkapital 911 914 914
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Fredrik Krefting og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fredrik Krefting og Hustrus Legat - 877153762
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergens Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 1,6 år

Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett

Foretaksinfo
(Inaktiv) Johan og Rikke Amelns Gave Til Understøttelse Av Forliste Sjøfolks Ett - 977155215
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Bergen Skipperforening Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2019 12,3 år

Legat Til Verdige Trengende Skipper Enker i Bergen og Hordaland

Foretaksinfo
(Inaktiv) Legat Til Verdige Trengende Skipper Enker i Bergen og Hordaland - 976919459
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalmenning 7 C/o Bergen Skipperforening, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3,5 år

Severin Troyes Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Severin Troyes Legat - 977157900
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandg 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år

Georg Jensen og Hustru Signe Jensens Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Georg Jensen og Hustru Signe Jensens Legat - 977156122
Forvaltningsstiftelser for fond og legater opprettet for veldedige og allmennyttige formål, men som
Strandkaien 6, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,9 år

Frithjof Sundts Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frithjof Sundts Legat - 977157919
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalm, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år

Dankert Chr Hagemanns og Hustru Charlotte F Stoltz Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dankert Chr Hagemanns og Hustru Charlotte F Stoltz Legat - 940545862
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandgaten 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2019 13,2 år

Fru Lilly Stormann Næss F Odfjells Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fru Lilly Stormann Næss F Odfjells Legat - 877157962
Ikke tilgjengelig
Vågsalmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,8 år

Fredrik Johan Snipsørs Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fredrik Johan Snipsørs Legat - 940603749
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år

Kaptein Teodor Browns Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kaptein Teodor Browns Legat - 977157994
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandgaten 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 7,9 år

Iver Scheffer og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Iver Scheffer og Hustrus Legat - 940803446
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandg 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år

Henrik Olsen og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Henrik Olsen og Hustrus Legat - 938570361
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år

Hans Hysings Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hans Hysings Legat - 940653711
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år

Tollef Stubs Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tollef Stubs Legat - 943781273
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år

Skipsfører August Kjerland og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skipsfører August Kjerland og Hustrus Legat - 943201439
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsalmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år

Jessie Hagemanns Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jessie Hagemanns Legat - 940545951
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandgaten 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2019 13,2 år

Sjømannslekten Bøes Voksende Fond Til Beste for Bergens Krets Av Norske Selskap Til Skipbrudnes Redn

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sjømannslekten Bøes Voksende Fond Til Beste for Bergens Krets Av Norske Selskap Til Skipbrudnes Redn - 939626476
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 7,9 år

Skipsfører Jan Andersen og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skipsfører Jan Andersen og Hustrus Legat - 977157625
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Småstrandg 8, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,4 år