Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Cato Vevatne

Rapportdato: 2021-05-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 445 og med ett samlet driftsresultat på -556. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Envisio AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -9
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -9
Kvs Technologies AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 12 445 -547
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 12 445 -547

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Remotek AS Styrets leder 2017 - 2019
Pusteluft AS Styrets leder 2017 - 2019
Pusteluft AS Adm. direktør 2017 - 2019
Børsklubben Uis Styre­medlem 2012 - 2014
Aksel Adm. direktør 2012 - 2014
Aksel Styrets leder 2012 - 2014
Vevatne Invest Styrets leder 2010 - 2018
Vevatne Invest Styrets leder 2010 - 2018

Remotek AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Remotek AS - 918925759
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Vassbotnen 19, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2,6 år

Pusteluft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pusteluft AS - 917698430
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
Vassbotnen 19, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2,7 år
Adm. direktør 2017 2019 2,7 år

Børsklubben Uis

Foretaksinfo
(Aktiv) Børsklubben Uis - 997340876
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Studentenes Hus Kjell Arholmsgate 41, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,9 år

Aksel

Foretaksinfo
(Aktiv) Aksel - 998255589
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Kjell Arholms gate 35, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2014 1,9 år
Styrets leder 2012 2014 2 år

Vevatne Invest

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vevatne Invest - 996085805
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Våganesvegen 5a, 4052 Røyneberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 8,2 år
Adm. direktør 2010 2018 7,4 år

Envisio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Envisio AS - 918882138
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Våganesvegen 5a, 4052 Røyneberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 000
Egenkapital
12 000
Gjeld
198 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -9 0
Resultat før skatt -7 -7 1
Ordinært resultat -7 -7 1
Årsresultat -7 -7 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 160 158 156
Sum omløpsmidler 50 0 4
Sum eiendeler 210 158 161
Sum egenkapital 12 19 26
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 198 139 135

Kvs Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvs Technologies AS - 916511787
Programmeringstjenester
Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,3 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 445 000
Personalkostnader
3 938 000
Lederlønn
990 000
Anleggsmidler
9 742 000
Egenkapital
7 990 000
Gjeld
4 612 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 8
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 4 84 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 445 13 712 2 725
Driftsresultat -547 1 985 -100
Resultat før skatt -80 1 785 -80
Ordinært resultat -80 1 785 -80
Årsresultat -80 1 785 -80
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 742 3 457 68
Sum omløpsmidler 2 860 9 162 1 219
Sum eiendeler 12 602 12 619 1 287
Sum egenkapital 7 990 8 071 286
Sum langsiktig gjeld 0 131 0
Sum kortsiktig gjeld 4 612 4 417 1 002