Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Salwa Othman Bahish

Rapportdato: 2021-06-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 985 og med ett samlet driftsresultat på 287. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Asia Butikk AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 1 985 287
- Styrets leder 2015 - Aktiv 1 985 287

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Asia Butikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asia Butikk AS - 916205546
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Storgaten 77, 8200 Fauske
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,5 år
Styrets leder 2015 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 985 000
Personalkostnader
38 000
Lederlønn
30 000
Anleggsmidler
47 000
Egenkapital
569 000
Gjeld
161 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 14 20
Kontantstrøm fra drift 18 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 89 79 93
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 985 1 316 1 260
Driftsresultat 287 113 258
Resultat før skatt 224 86 198
Ordinært resultat 224 86 198
Årsresultat 224 86 198
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 47 0 0
Sum omløpsmidler 683 449 395
Sum eiendeler 730 449 395
Sum egenkapital 569 396 309
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161 53 86