Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Dag Eidsvik

Rapportdato: 2021-09-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 778 701 og med ett samlet driftsresultat på -66 849. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Quality Intervention Operation AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 53 508 3 284
Annulus Intervention System AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 368 -5 135
Quality Intervention Technology AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 124 -889
Quality Intervention AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -750
Coilhose AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 429 -13 351

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Avanti Financial Services AS Adm. direktør 2017 - 2018
De Consult Dag Eidsvik Styrets leder 2016 - 2018
De Consult Dag Eidsvik Styrets leder 2016 - 2018

Quality Intervention Operation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Intervention Operation AS - 916125224
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Energivegen 12a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 508 000
Personalkostnader
18 845 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 314 000
Egenkapital
6 078 000
Gjeld
56 153 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 10 10
Kapitalomsetningshastighet 4 6 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 14
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 46 56 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 53 508 39 318 40 518
Driftsresultat 3 284 2 605 3 059
Resultat før skatt 2 546 2 284 3 232
Ordinært resultat 2 546 2 284 3 232
Årsresultat 2 546 2 284 3 232
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 314 717 385
Sum omløpsmidler 58 918 25 991 24 180
Sum eiendeler 62 232 26 708 24 565
Sum egenkapital 6 078 4 901 2 617
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56 153 21 806 21 948

Annulus Intervention System AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Annulus Intervention System AS - 918622373
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Hammaren 9a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
368 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 026 000
Egenkapital
-5 592 000
Gjeld
35 679 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 368 148 0
Driftsresultat -5 135 -328 -350
Resultat før skatt -6 587 -1 278 -351
Ordinært resultat -6 587 -1 278 -351
Årsresultat -6 587 -1 278 -351
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 026 23 136 17 679
Sum omløpsmidler 3 061 3 249 1 431
Sum eiendeler 30 087 26 385 19 111
Sum egenkapital -5 592 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 679 26 355 19 080

Quality Intervention Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Intervention Technology AS - 916125127
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Hammaren 9a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
124 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
366 000
Egenkapital
-934 000
Gjeld
1 491 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 2 11 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 124 558 168
Driftsresultat -889 -385 -264
Resultat før skatt -964 -343 -245
Ordinært resultat -964 -343 -245
Årsresultat -964 -343 -245
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 366 599 956
Sum omløpsmidler 191 835 412
Sum eiendeler 557 1 433 1 368
Sum egenkapital -934 30 31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 491 1 403 1 337

Quality Intervention AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Intervention AS - 918615512
Reparasjon av maskiner
Hammaren 9a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
513 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
120 000
Egenkapital
59 155 000
Gjeld
4 241 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 31 33 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -750 -359 -14
Resultat før skatt 1 684 1 558 -9
Ordinært resultat 1 684 1 558 -9
Årsresultat 1 684 1 558 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 120 120 146
Sum omløpsmidler 63 276 61 931 45 700
Sum eiendeler 63 396 62 051 45 846
Sum egenkapital 59 155 59 449 39 491
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 241 2 602 6 355

Coilhose AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Coilhose AS - 918622462
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Hammaren 9a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
429 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 733 000
Egenkapital
-6 076 000
Gjeld
31 525 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 60 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 429 3 819 6 612
Driftsresultat -13 351 1 371 5 169
Resultat før skatt -14 289 646 5 164
Ordinært resultat -14 289 646 5 164
Årsresultat -14 289 646 5 164
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 733 20 082 14 076
Sum omløpsmidler 5 716 2 039 1 408
Sum eiendeler 25 448 22 121 15 484
Sum egenkapital -6 076 5 830 5 184
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 525 16 291 10 300

Expro Group Norway Norsk Avdeling Av Utenlands Enhet

Foretaksinfo
(Aktiv) Expro Group Norway Norsk Avdeling Av Utenlands Enhet - 980596109
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Energivegen 12a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
94 449 000
Personalkostnader
30 604 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-760 566 000
Gjeld
774 088 000
Driftscore
2016 2015 2014
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 8 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 46 41 79
Resultatregnskap
2016 2015 2014
Driftsinntekter 94 449 146 891 182 880
Driftsresultat 12 097 44 485 78 855
Resultat før skatt -22 264 -93 015 54 568
Ordinært resultat -22 264 -93 015 54 568
Årsresultat -22 264 -93 015 54 568
Balanseregnskap
2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 88 230 71 666
Sum omløpsmidler 13 522 131 697 59 487
Sum eiendeler 13 522 219 927 131 153
Sum egenkapital -760 566 -739 131 -567 953
Sum langsiktig gjeld 0 3 238 4 886
Sum kortsiktig gjeld 774 088 955 820 694 220

Expro Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Expro Norway AS - 986962832
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Energivegen 12a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,6 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
138
Styremedlemmer
0
Omsetning
577 450 000
Personalkostnader
164 286 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 212 000
Egenkapital
104 703 000
Gjeld
107 001 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 20 11 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 577 450 408 161 220 218
Driftsresultat -52 281 -122 799 -84 222
Resultat før skatt -17 496 -156 541 -94 652
Ordinært resultat -17 496 -156 541 -94 652
Årsresultat -17 496 -156 541 -94 652
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 10 212 19 874 33 378
Sum omløpsmidler 201 492 165 730 88 069
Sum eiendeler 211 704 185 604 121 447
Sum egenkapital 104 703 -294 985 -138 444
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107 001 480 589 259 891

Petrotech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Petrotech AS - 978612024
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Kvalamarka 26, 5514 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 373 000
Personalkostnader
39 783 000
Lederlønn
1 224 000
Anleggsmidler
28 679 000
Egenkapital
56 016 000
Gjeld
20 733 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 17 17 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 52 373 42 301 22 568
Driftsresultat -7 151 -30 480 -15 941
Resultat før skatt -10 559 -200 419 -236 430
Ordinært resultat -10 559 -200 419 -236 430
Årsresultat -10 559 -200 419 -236 430
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 28 679 26 173 135 165
Sum omløpsmidler 48 070 61 057 6 089
Sum eiendeler 76 749 87 230 141 254
Sum egenkapital 56 016 64 902 -125 003
Sum langsiktig gjeld 6 115 6 980 5 773
Sum kortsiktig gjeld 14 618 15 348 260 484

Expro Holdings Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Expro Holdings Norway AS - 991954023
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Energivegen 12a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
917 270 000
Egenkapital
99 756 000
Gjeld
922 147 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 673 -6 424 -561
Resultat før skatt -33 675 -445 180 5 717
Ordinært resultat -33 675 -445 180 5 717
Årsresultat -33 675 -445 180 5 717
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 917 270 443 799 394 760
Sum omløpsmidler 104 642 148 205 92 608
Sum eiendeler 1 021 913 592 004 487 369
Sum egenkapital 99 756 -288 896 22 438
Sum langsiktig gjeld 382 975 374 770 403 886
Sum kortsiktig gjeld 539 172 506 131 61 045

Naborunden Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Naborunden Velforening - 996186997
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Lauritz Sands vei 13c, 1359 Eiksmarka
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,3 år

Avanti Financial Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avanti Financial Services AS - 919608749
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
C/o Maribel AS Grundingen 6, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2018 < 1 år

De Consult Dag Eidsvik

Foretaksinfo
(Inaktiv) De Consult Dag Eidsvik - 917754276
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Holmenkollveien 25b, 0376 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 1,6 år
Adm. direktør 2016 2018 1,6 år