Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Espen Halvorsen

Rapportdato: 2023-05-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 27 010 og med ett samlet driftsresultat på 297. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 15 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 20.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Rødslia Bolig AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 0 -44
Prinsekvartalet AS Styrets leder 2023 - Aktiv 271 -2 994
Storgata 43 Larvik AS Styrets leder 2023 - Aktiv 169 -413
Rådhusgata 2 AS Styrets leder 2023 - Aktiv 1 374 91
Vadskjæret AS Styrets leder 2023 - Aktiv 820 -1 191

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Prinsekvartalet AS Styre­medlem 2021 - 2023
Prinsekvartalet AS Adm. direktør 2021 - 2023
Storgata 43 Larvik AS Styre­medlem 2021 - 2023
Storgata 43 Larvik AS Adm. direktør 2021 - 2023
Rådhusgata 2 AS Adm. direktør 2020 - 2023
Vadskjæret AS Adm. direktør 2020 - 2023
Raveien 422 AS Adm. direktør 2020 - 2021

Rødslia Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rødslia Bolig AS - 927387158
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Tommy Alexander Jensen Rødslia 2, 3222 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 822 000
Egenkapital
-23 000
Gjeld
4 898 000
Driftscore
2022 2021
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 6 10
Totalt 6 10
Resultatregnskap
2022 2021
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -44 -13
Resultat før skatt -50 -13
Ordinært resultat -50 -13
Årsresultat -50 -13
Balanseregnskap
2022 2021
Sum anleggsmidler 4 822 4 280
Sum omløpsmidler 53 417
Sum eiendeler 4 875 4 697
Sum egenkapital -23 27
Sum langsiktig gjeld 4 860 4 650
Sum kortsiktig gjeld 38 21

Prinsekvartalet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prinsekvartalet AS - 926491903
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Prinsegata 3, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2021 2023 2,2 år
Adm. direktør 2021 2023 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
271 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 035 000
Egenkapital
-2 605 000
Gjeld
22 340 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 4
Totalt 9
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 271
Driftsresultat -2 994
Resultat før skatt -2 699
Ordinært resultat -2 699
Årsresultat -2 699
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 17 035
Sum omløpsmidler 2 701
Sum eiendeler 19 735
Sum egenkapital -2 605
Sum langsiktig gjeld 19 721
Sum kortsiktig gjeld 2 619

Storgata 43 Larvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata 43 Larvik AS - 822763782
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 43, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2021 2023 2,3 år
Adm. direktør 2021 2023 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
169 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 424 000
Egenkapital
109 000
Gjeld
4 467 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 0 4 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 169 159 62
Driftsresultat -413 -290 -49
Resultat før skatt -476 -327 -135
Ordinært resultat -476 -327 -135
Årsresultat -476 -327 -135
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 424 4 132 4 244
Sum omløpsmidler 152 50 30
Sum eiendeler 4 576 4 182 4 273
Sum egenkapital 109 586 913
Sum langsiktig gjeld 0 0 3 338
Sum kortsiktig gjeld 4 467 3 597 23

Rådhusgata 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rådhusgata 2 AS - 913006178
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgaten 2, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 2023 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 374 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 414 000
Egenkapital
4 077 000
Gjeld
11 621 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 12 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 23 5 40
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 374 1 032 1 143
Driftsresultat 91 -1 108
Resultat før skatt -354 -318 -123
Ordinært resultat -354 -318 -123
Årsresultat -354 -318 -123
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 414 14 969 11 255
Sum omløpsmidler 284 299 667
Sum eiendeler 15 698 15 268 11 922
Sum egenkapital 4 077 4 431 4 699
Sum langsiktig gjeld 11 152 9 926 6 851
Sum kortsiktig gjeld 469 911 371

Vadskjæret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vadskjæret AS - 980720292
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Havnegata 12, 3263 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 2023 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
820 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 027 000
Egenkapital
-1 788 000
Gjeld
16 305 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 5 0 31
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 820 129 0
Driftsresultat -1 191 -821 -13
Resultat før skatt -1 308 -680 192
Ordinært resultat -1 308 -680 192
Årsresultat -1 308 -680 192
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 14 027 8 671 0
Sum omløpsmidler 490 386 5 132
Sum eiendeler 14 517 9 057 5 132
Sum egenkapital -1 788 -480 4 296
Sum langsiktig gjeld 7 680 6 520 312
Sum kortsiktig gjeld 8 625 3 017 524

Gnp Areal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gnp Areal AS - 922853037
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bekkeveien 165, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 205 000
Personalkostnader
1 797 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 344 000
Egenkapital
38 599 000
Gjeld
39 127 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 4 2
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 78 55 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 205 2 282 51
Driftsresultat 5 487 539 -175
Resultat før skatt 5 734 407 -372
Ordinært resultat 5 734 407 -372
Årsresultat 5 734 407 -372
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 74 344 95 094 108 130
Sum omløpsmidler 3 382 1 554 996
Sum eiendeler 77 726 96 648 109 126
Sum egenkapital 38 599 12 865 12 457
Sum langsiktig gjeld 38 531 80 967 60 000
Sum kortsiktig gjeld 596 2 816 36 668

Ekeberg Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ekeberg Eiendomsutvikling AS - 930982520
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Tommy Alexander Jensen Rødslia 2, 3222 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år

Bekkeveien 165 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkeveien 165 AS - 980910539
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bekkeveien 165, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
967 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 661 000
Egenkapital
2 211 000
Gjeld
3 671 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 62 59 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 967 1 019 995
Driftsresultat 194 348 -281
Resultat før skatt 149 271 -220
Ordinært resultat 149 271 -220
Årsresultat 149 271 -220
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 661 5 708 5 897
Sum omløpsmidler 221 1 401 1 034
Sum eiendeler 5 882 7 110 6 930
Sum egenkapital 2 211 2 203 2 203
Sum langsiktig gjeld 2 293 3 386 3 923
Sum kortsiktig gjeld 1 378 1 521 804

Losen Stavern AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Losen Stavern AS - 930080853
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bryggeslengen 7, 3290 Stavern
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år

Norefjell Resort Hotell Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Norefjell Resort Hotell Sameie - 993940380
Ikke tilgjengelig
V/norefjell Ski & Spa AS Bøseter, 3536 Noresund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 288 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-738 000
Gjeld
8 526 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 8 12
Kontantstrøm fra drift 0 5 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 13 40 55
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 12 288 10 813 12 911
Driftsresultat -1 553 409 782
Resultat før skatt -1 553 410 783
Ordinært resultat -1 553 410 783
Årsresultat -1 553 410 783
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 787 12 030 10 447
Sum eiendeler 7 787 12 030 10 447
Sum egenkapital -738 815 405
Sum langsiktig gjeld 4 344 8 274 6 966
Sum kortsiktig gjeld 4 182 2 941 3 075

Laurus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Laurus AS - 922287139
Uoppgitt
C/o Espen Halvorsen Nipe Sevjeveien 8a, 3114 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 4,3 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 406 000
Egenkapital
506 000
Gjeld
3 119 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 4 45 45
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -31 -12
Resultat før skatt -262 531 213
Ordinært resultat -262 531 213
Årsresultat -262 531 213
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 406 1 298 0
Sum omløpsmidler 220 698 239
Sum eiendeler 3 626 1 996 239
Sum egenkapital 506 768 237
Sum langsiktig gjeld 3 119 1 210 0
Sum kortsiktig gjeld 0 18 2

Borgegården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgegården AS - 921833393
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 21, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2018 2023 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
454 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
727 000
Egenkapital
202 000
Gjeld
650 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 71 75 70
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 454 478 401
Driftsresultat 111 202 96
Resultat før skatt 79 155 75
Ordinært resultat 79 155 75
Årsresultat 79 155 75
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 727 544 400
Sum omløpsmidler 126 25 146
Sum eiendeler 853 568 547
Sum egenkapital 202 205 207
Sum langsiktig gjeld 10 11 12
Sum kortsiktig gjeld 640 352 328

Sperrekvartalet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sperrekvartalet AS - 991117350
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 23, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2018 2023 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 462 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 568 000
Egenkapital
1 223 000
Gjeld
945 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 82 82 44
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 462 2 565 2 531
Driftsresultat 641 683 124
Resultat før skatt 513 539 93
Ordinært resultat 513 539 93
Årsresultat 513 539 93
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 568 1 585 1 503
Sum omløpsmidler 600 668 652
Sum eiendeler 2 168 2 253 2 155
Sum egenkapital 1 223 1 219 1 213
Sum langsiktig gjeld 22 21 19
Sum kortsiktig gjeld 923 1 013 923

Espen Halvorsen Nipe

Foretaksinfo
(Aktiv) Espen Halvorsen Nipe - 817625762
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sevjeveien 8a, 3114 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2016 Aktiv 6,8 år

Raveien 422 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Raveien 422 AS - 989174681
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Einar Abrahamsen AS Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 2021 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 067 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 540 000
Egenkapital
1 164 000
Gjeld
26 605 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 70 61 51
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 3 067 2 924 3 916
Driftsresultat 1 397 930 728
Resultat før skatt 452 -33 -666
Ordinært resultat 452 -33 -666
Årsresultat 452 -33 -666
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 25 540 26 778 28 121
Sum omløpsmidler 2 229 1 466 329
Sum eiendeler 27 769 28 244 28 450
Sum egenkapital 1 164 -1 688 -1 654
Sum langsiktig gjeld 26 000 29 416 29 434
Sum kortsiktig gjeld 605 516 671

Nuax AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nuax AS - 913623681
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 868 000
Personalkostnader
4 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 002 000
Egenkapital
-19 187 000
Gjeld
82 394 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 14 11 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 143 868 6 650 10
Driftsresultat -15 146 -3 597 -269
Resultat før skatt -15 484 -3 678 -282
Ordinært resultat -15 484 -3 678 -282
Årsresultat -15 484 -3 678 -282
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 002 302 0
Sum omløpsmidler 60 205 8 460 152
Sum eiendeler 63 207 8 762 152
Sum egenkapital -19 187 -3 703 -25
Sum langsiktig gjeld 0 5 193 0
Sum kortsiktig gjeld 82 394 7 272 177

Tretteteig Gartneri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tretteteig Gartneri AS - 947054422
Dyrking av ettårige vekster ellers
Hørdalsveien 46c, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,4 år
Adm. direktør 2018 2020 1,4 år

Tretteteig Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tretteteig Holding AS - 990283230
Dyrking av ettårige vekster ellers
Hørdalsveien 46c, 3239 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,4 år
Adm. direktør 2018 2020 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
430 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 570 000
Egenkapital
-3 942 000
Gjeld
5 514 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 34 0 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 430 0 0
Driftsresultat 245 -32 -19
Resultat før skatt -1 647 -25 39
Ordinært resultat -1 647 -25 39
Årsresultat -1 647 -25 39
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 570 2 589 2 582
Sum omløpsmidler 2 0 1
Sum eiendeler 1 572 2 589 2 582
Sum egenkapital -3 942 -135 -110
Sum langsiktig gjeld 5 411 2 692 2 692
Sum kortsiktig gjeld 103 31 0

Tempus Finans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tempus Finans AS - 991472398
Postordre-/internetthandel med ikt-utstyr
Buergrenda 2, 3234 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2012 3 år
Styre­medlem 2007 2009 2 år
Adm. direktør 2007 2012 5,1 år

B-kapital AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B-kapital AS - 992270713
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2009 < 1 år
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

Espen Halvorsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Espen Halvorsen - 982670373
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Vennerødveien 154, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,3 år