Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell-Marwin Lavik

Rapportdato: 2020-02-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 965 og med ett samlet driftsresultat på 525. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sauda Bilverkstad AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 7 306 -131
- Styrets leder 2014 - Aktiv 7 306 -131
Progreso Nord AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 0
Marwin & Witold Eiendom AS Styrets leder 2015 - Aktiv 670 341
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 670 341
Marwin Holding AS Styrets leder 2014 - Aktiv 48 6
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 48 6
Senja Hotell AS Styrets leder 2000** - Aktiv 3 941 309

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Sauda Bilverkstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sauda Bilverkstad AS - 913847881
Reparasjon av maskiner
Birkelandsvegen 122, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,3 år
Styrets leder 2014 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 306 000
Personalkostnader
2 616 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
576 000
Egenkapital
221 000
Gjeld
1 494 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 3
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 20 20 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 306 7 257 6 824
Driftsresultat -131 -237 -118
Resultat før skatt -105 -184 -90
Ordinært resultat -105 -184 -90
Årsresultat -105 -184 -90
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 576 652 947
Sum omløpsmidler 1 139 1 208 866
Sum eiendeler 1 715 1 859 1 813
Sum egenkapital 221 325 509
Sum langsiktig gjeld 75 150 28
Sum kortsiktig gjeld 1 419 1 384 1 275

Progreso Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progreso Nord AS - 916553048
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Storgata 8, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
-30 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 0 0 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 3 310
Driftsresultat 0 0 157
Resultat før skatt 0 0 110
Ordinært resultat 0 0 110
Årsresultat 0 0 110
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 943
Sum eiendeler 0 0 943
Sum egenkapital 30 30 140
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -30 -30 804

Marwin & Witold Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marwin & Witold Eiendom AS - 915103278
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Birkelandsvegen 122, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,9 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
670 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 024 000
Egenkapital
250 000
Gjeld
7 935 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 58 51 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 670 624 312
Driftsresultat 341 338 176
Resultat før skatt 32 22 28
Ordinært resultat 32 22 28
Årsresultat 32 22 28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 024 8 216 8 388
Sum omløpsmidler 162 152 118
Sum eiendeler 8 185 8 368 8 506
Sum egenkapital 250 218 196
Sum langsiktig gjeld 7 736 7 941 6 337
Sum kortsiktig gjeld 199 209 1 973

Marwin Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marwin Holding AS - 913705750
Reparasjon av maskiner
Birkelandsvegen 122, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,7 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 154 000
Egenkapital
123 000
Gjeld
1 155 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 13 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 0
Resultatgrad 16 20 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 49 83 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 132 0
Driftsresultat 6 103 -23
Resultat før skatt 1 78 -17
Ordinært resultat 1 78 -17
Årsresultat 1 78 -17
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 154 158 163
Sum omløpsmidler 124 263 39
Sum eiendeler 1 278 420 202
Sum egenkapital 123 121 43
Sum langsiktig gjeld 1 150 250 0
Sum kortsiktig gjeld 5 49 159

Senja Hotell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Senja Hotell AS - 980021777
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Storgata 8, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 941 000
Personalkostnader
1 471 000
Lederlønn
174 000
Anleggsmidler
9 141 000
Egenkapital
5 456 000
Gjeld
4 891 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 12 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 60 77 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 941 4 031 1 181
Driftsresultat 309 1 179 -394
Resultat før skatt 138 717 -425
Ordinært resultat 138 717 -425
Årsresultat 138 717 -425
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 141 9 225 9 503
Sum omløpsmidler 1 206 355 25
Sum eiendeler 10 347 9 580 9 528
Sum egenkapital 5 456 5 318 4 491
Sum langsiktig gjeld 4 385 3 753 4 719
Sum kortsiktig gjeld 506 509 318