Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjetil Aarvik

Rapportdato: 2023-02-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 204 215 og med ett samlet driftsresultat på 13 042. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 16 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tak-vest AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 6 926 -1 472
Aarvikgruppen AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 87 193 7 172
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 87 193 7 172
Industrivegen Drift AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 2 392 1 164
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 2 392 1 164
Industrivegen Lager AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 24 910 3 306
Industrivegen 51 Eiendom AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 1 528 991
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 1 528 991

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tak-vest AS Styrets leder 2020 - 2021
Aarvikgruppen AS Styrets leder 2019 - 2021
Industrivegen Drift AS Styrets leder 2019 - 2021
Industrivegen Lager AS Styrets leder 2019 - 2021
Industrivegen 51 Eiendom AS Styrets leder 2019 - 2021

Tak-vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tak-vest AS - 926073516
Takarbeid ellers
Ulvenvegen 30, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 926 000
Personalkostnader
2 811 000
Lederlønn
225 000
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
-1 400 000
Gjeld
2 413 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 6
Totalt 15 8
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 6 926 208
Driftsresultat -1 472 -2
Resultat før skatt -1 498 -2
Ordinært resultat -1 498 -2
Årsresultat -1 498 -2
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 30 0
Sum omløpsmidler 983 354
Sum eiendeler 1 013 354
Sum egenkapital -1 400 98
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 413 256

Aarvikgruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aarvikgruppen AS - 923553045
Oppføring av bygninger
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2019 2021 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
87 193 000
Personalkostnader
21 210 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 538 000
Egenkapital
21 069 000
Gjeld
52 610 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 14 8
Kontantstrøm fra drift 14 7
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 6
Totalt 63 53
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 87 193 100 572
Driftsresultat 7 172 4 819
Resultat før skatt 5 623 3 333
Ordinært resultat 5 623 3 333
Årsresultat 5 623 3 333
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 25 538 22 027
Sum omløpsmidler 48 141 38 162
Sum eiendeler 73 679 60 189
Sum egenkapital 21 069 24 246
Sum langsiktig gjeld 27 496 14 883
Sum kortsiktig gjeld 25 114 21 060

Industrivegen Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industrivegen Drift AS - 923478116
Oppføring av bygninger
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2019 2021 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 392 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 275 000
Egenkapital
22 220 000
Gjeld
5 528 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 66 70 22
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 392 565 0
Driftsresultat 1 164 413 -29
Resultat før skatt 1 136 664 149
Ordinært resultat 1 136 664 149
Årsresultat 1 136 664 149
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 27 275 23 674 22 220
Sum omløpsmidler 473 542 23
Sum eiendeler 27 747 24 216 22 243
Sum egenkapital 22 220 22 183 22 179
Sum langsiktig gjeld 3 992 1 180 0
Sum kortsiktig gjeld 1 536 853 64

Industrivegen Lager AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industrivegen Lager AS - 922843759
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2019 2021 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 910 000
Personalkostnader
716 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 000
Egenkapital
79 000
Gjeld
5 441 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 4
Resultatgrad 18 14 8
Kontantstrøm fra drift 18 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 88 71 47
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 24 910 15 363 6 077
Driftsresultat 3 306 1 419 281
Resultat før skatt 2 579 1 085 219
Ordinært resultat 2 579 1 085 219
Årsresultat 2 579 1 085 219
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 24 0 0
Sum omløpsmidler 5 496 4 947 2 547
Sum eiendeler 5 520 4 947 2 547
Sum egenkapital 79 50 49
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 441 4 898 2 498

Industrivegen 51 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industrivegen 51 Eiendom AS - 923478132
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2019 2021 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 528 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 465 000
Egenkapital
3 236 000
Gjeld
17 457 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 75 70 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 528 1 689 1 334
Driftsresultat 991 1 080 695
Resultat før skatt 3 225 1 875 713
Ordinært resultat 3 225 1 875 713
Årsresultat 3 225 1 875 713
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 20 465 12 350 8 165
Sum omløpsmidler 228 654 818
Sum eiendeler 20 693 13 004 8 983
Sum egenkapital 3 236 3 127 3 116
Sum langsiktig gjeld 13 825 7 421 4 630
Sum kortsiktig gjeld 3 632 2 455 1 237

Industrivegen Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industrivegen Bolig AS - 920419496
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 5 år
Styrets leder 2018 2021 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
122 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 406 000
Egenkapital
-425 000
Gjeld
7 179 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 14 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 28 34 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 122 74 95
Driftsresultat 12 20 -21
Resultat før skatt -112 -61 -181
Ordinært resultat -112 -61 -181
Årsresultat -112 -61 -181
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 406 4 101 4 101
Sum omløpsmidler 347 59 38
Sum eiendeler 6 754 4 160 4 139
Sum egenkapital -425 -313 -252
Sum langsiktig gjeld 7 171 4 468 4 372
Sum kortsiktig gjeld 8 5 19

Industrivegen 77 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industrivegen 77 AS - 924506105
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2020 2021 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 093 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 944 000
Egenkapital
299 000
Gjeld
10 958 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 8 2
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 65 27
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 1 093 90
Driftsresultat 839 21
Resultat før skatt 448 -77
Ordinært resultat 448 -77
Årsresultat 448 -77
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 10 944 10 810
Sum omløpsmidler 311 918
Sum eiendeler 11 256 11 728
Sum egenkapital 299 221
Sum langsiktig gjeld 10 432 10 522
Sum kortsiktig gjeld 526 986

Industrivegen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industrivegen Utvikling AS - 925807907
Uoppgitt
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
235 000
Egenkapital
78 000
Gjeld
215 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 10 10
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -12 -7
Resultat før skatt -15 -7
Ordinært resultat -15 -7
Årsresultat -15 -7
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 235 235
Sum omløpsmidler 58 59
Sum eiendeler 293 294
Sum egenkapital 78 93
Sum langsiktig gjeld 203 200
Sum kortsiktig gjeld 12 1

Osøyro Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Osøyro Invest AS - 925953911
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Industrivegen 49, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
830 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 6 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 21 17
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -1 -1
Resultat før skatt 167 68
Ordinært resultat 167 68
Årsresultat 167 68
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 830 663
Sum eiendeler 830 663
Sum egenkapital 830 663
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Kjetil Aarvik Holding & Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjetil Aarvik Holding & Invest AS - 925927325
Uoppgitt
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,2 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 248 000
Egenkapital
22 574 000
Gjeld
1 125 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 45 40
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -48 -29
Resultat før skatt 5 115 2 421
Ordinært resultat 5 115 2 421
Årsresultat 5 115 2 421
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 14 248 14 248
Sum omløpsmidler 9 451 4 274
Sum eiendeler 23 699 18 522
Sum egenkapital 22 574 18 459
Sum langsiktig gjeld 26 9
Sum kortsiktig gjeld 1 099 54

Aarvik Takst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aarvik Takst AS - 922308527
Eiendomsmegling
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
263 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
172 000
Gjeld
203 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 85 89 92
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 263 165 93
Driftsresultat 156 45 45
Resultat før skatt 121 35 35
Ordinært resultat 121 35 35
Årsresultat 121 35 35
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 375 184 165
Sum eiendeler 375 184 165
Sum egenkapital 172 170 135
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 203 14 30

Byggmester Kjell Aarvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggmester Kjell Aarvik AS - 937965850
Oppføring av bygninger
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2021 4,3 år
Styre­medlem 2010 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 238 000
Personalkostnader
20 097 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 280 000
Egenkapital
20 893 000
Gjeld
13 845 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 2 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 43 46 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 77 238 90 719 94 346
Driftsresultat 501 2 035 4 026
Resultat før skatt 1 316 1 660 4 659
Ordinært resultat 1 316 1 660 4 659
Årsresultat 1 316 1 660 4 659
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 18 280 19 617 13 074
Sum omløpsmidler 16 458 17 548 31 519
Sum eiendeler 34 738 37 165 44 593
Sum egenkapital 20 893 20 893 22 516
Sum langsiktig gjeld 338 831 443
Sum kortsiktig gjeld 13 507 15 441 21 634

Aarvik Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aarvik Eiendomsutvikling AS - 917111545
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 550 000
Personalkostnader
397 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
376 000
Egenkapital
3 149 000
Gjeld
12 007 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 18 0 12
Kontantstrøm fra drift 18 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 52 6 44
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 550 8 350 14 460
Driftsresultat 434 -272 995
Resultat før skatt 260 -285 649
Ordinært resultat 260 -285 649
Årsresultat 260 -285 649
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 376 0 0
Sum omløpsmidler 14 779 5 400 9 303
Sum eiendeler 15 155 5 400 9 303
Sum egenkapital 3 149 139 424
Sum langsiktig gjeld 9 584 4 919 6 839
Sum kortsiktig gjeld 2 423 342 2 041

Aarvik Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aarvik Holding AS - 923478108
Uoppgitt
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 1,2 år

Osøren Gulvstøp AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Osøren Gulvstøp AS - 914810353
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3,8 år

Aarvik & Vaagenes AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aarvik & Vaagenes AS - 913533887
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6,3 år

Industrivegen 51 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Industrivegen 51 AS - 912478564
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industrivegen 51, 5210 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2020 6,1 år