Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bente Olimstad Brekka

Rapportdato: 2020-08-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 550 og med ett samlet driftsresultat på 265. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arendal Kommunale Boligstiftelse Styre­medlem 2020 - Aktiv 1 550 265
Austre Moland Helselag Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Bente Olimstad Brekka Innehaver 2015 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Austre Moland Helselag Styrets leder 2010 - 2020
Jovannslia Ungdomsboligstiftelse Styre­medlem 2016 - 2020
Austre Moland Sokn Styre­medlem 2016 - 2020
Lia Boligstiftelse Styre­medlem 2016 - 2020
Lia Boligstiftelse Styre­medlem 2016 - 2020
Arendal Boligbyggelag Vara­medlem 2009 - 2012

Arendal Kommunale Boligstiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendal Kommunale Boligstiftelse - 980814246
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Malmbryggen Vestre gate 5, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 550 000
Personalkostnader
25 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 736 000
Egenkapital
212 000
Gjeld
9 992 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 1
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 54 50 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 550 1 503 1 378
Driftsresultat 265 192 0
Resultat før skatt 0 -80 -285
Ordinært resultat 0 -80 -285
Årsresultat 0 -80 -285
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 736 9 027 9 319
Sum omløpsmidler 1 468 1 494 1 608
Sum eiendeler 10 205 10 521 10 927
Sum egenkapital 212 212 293
Sum langsiktig gjeld 9 549 9 919 10 271
Sum kortsiktig gjeld 443 390 363

Austre Moland Helselag

Foretaksinfo
(Aktiv) Austre Moland Helselag - 994842536
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o May Anne Hansen Landbøveien 64, 4849 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2010 2020 10,3 år

Bente Olimstad Brekka

Foretaksinfo
(Aktiv) Bente Olimstad Brekka - 969283735
Oppdrett av annet storfe
, 4849 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2015 Aktiv 5,6 år

Jovannslia Ungdomsboligstiftelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jovannslia Ungdomsboligstiftelse - 950769289
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Malmbryggen Vestre gate 2, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,4 år

Austre Moland Sokn

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austre Moland Sokn - 976992067
Religiøse organisasjoner
Nesgata 13, 4810 Eydehavn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,3 år

Lia Boligstiftelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lia Boligstiftelse - 857326962
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Malmbryggen Vestre gate 2, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,5 år

Hauene Boligstiftelse II

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hauene Boligstiftelse II - 980704432
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Malmbryggen Vestre gate 2, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,5 år

Arendal Boligbyggelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendal Boligbyggelag - 954768465
Boligbyggelag
Malmbryggen Vestre gate 2, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2012 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 015 000
Personalkostnader
12 684 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 583 000
Egenkapital
45 498 000
Gjeld
14 984 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 8 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 3 5
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 49 36 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 47 015 31 189 38 814
Driftsresultat 1 859 401 1 633
Resultat før skatt 1 495 287 1 210
Ordinært resultat 1 495 287 1 210
Årsresultat 1 495 287 1 210
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 583 6 798 7 160
Sum omløpsmidler 50 898 56 103 58 027
Sum eiendeler 60 481 62 901 65 187
Sum egenkapital 45 498 43 147 42 727
Sum langsiktig gjeld 7 666 11 493 17 634
Sum kortsiktig gjeld 7 318 8 260 4 826