Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Egil Melby

Rapportdato: 2021-06-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 819 og med ett samlet driftsresultat på 287. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
7sterke Kontakt­person 2018 - Aktiv 819 287
Jan Egil Melby Innehaver 2011 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kongsvinger Rotary Klubb Styre­medlem 2013 - 2017
Kongsvinger IL Håndball Nestleder styre 2009 - 2011
Skakland-vestsiden Utmarkslag Sa Styre­medlem 2007 - 2009

7sterke

Foretaksinfo
(Aktiv) 7sterke - 891296592
Yrkessammenslutninger
Markensvegen 1b, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
819 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 000
Egenkapital
2 191 000
Gjeld
1 377 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 13 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 80 90 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 819 1 513 1 548
Driftsresultat 287 501 170
Resultat før skatt 302 510 174
Ordinært resultat 302 510 174
Årsresultat 302 510 174
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 65 81 0
Sum omløpsmidler 3 503 2 229 2 360
Sum eiendeler 3 568 2 311 2 360
Sum egenkapital 2 191 1 889 1 378
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 377 422 981

Jan Egil Melby

Foretaksinfo
(Aktiv) Jan Egil Melby - 997442547
Avvirkning
Vestre Solørveg 341, 2213 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2011 Aktiv 9,6 år

Kongsvinger Rotary Klubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsvinger Rotary Klubb - 983096816
Andre sosialtjenester uten botilbud
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,4 år

Kongsvinger IL Håndball

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsvinger IL Håndball - 983152309
Idrettslag og -klubber
Gjemselund Stadion, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2009 2011 2,9 år

Skakland-vestsiden Utmarkslag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Skakland-vestsiden Utmarkslag Sa - 990801037
Eiendomsforvaltning
Fjeldvegen 35, 2219 Brandval
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,3 år