Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Skramstad

Rapportdato: 2020-04-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 45 673 og med ett samlet driftsresultat på 881. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 19.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Biokapital AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -3
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 0 -3
Spermvital AS Styrets leder 2020 - Aktiv 20 063 -1 636
Geno Global AS Styrets leder 2020 - Aktiv 25 610 2 591
Cryo Invest AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -71
Lars Skramstad Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Løten Orienteringslag Nestleder styre 2017 - Aktiv 0 0
Skramstad Morthov Samdrift DA Adm. direktør 2002 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Biobank AS Styre­medlem 2020 - 2020
Biobank AS Vara­medlem 2005 - 2007
Biokapital AS Vara­medlem 2011 - 2011
Biokapital AS Styre­medlem 2009 - 2020
Geno Sa Adm. direktør 2020 - 2020
Spermvital AS Styre­medlem 2013 - 2013
Geno Global AS Styre­medlem 2014 - 2016
Geno Global AS Adm. direktør 2002 - 2017

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år
Vara­medlem 2005 2007 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 259 000
Personalkostnader
5 366 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 776 000
Egenkapital
5 647 000
Gjeld
5 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 16 18 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 87 92 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 259 16 386 10 305
Driftsresultat 1 796 2 340 747
Resultat før skatt 1 714 1 722 533
Ordinært resultat 1 714 1 722 533
Årsresultat 1 714 1 722 533
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 776 3 571 3 946
Sum omløpsmidler 7 075 5 681 3 383
Sum eiendeler 10 851 9 253 7 329
Sum egenkapital 5 647 5 530 3 808
Sum langsiktig gjeld 3 161 1 892 2 050
Sum kortsiktig gjeld 2 043 1 832 1 471

Geno Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno Sa - 970028935
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
183
Styremedlemmer
0
Omsetning
375 818 000
Personalkostnader
75 896 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
193 196 000
Egenkapital
101 416 000
Gjeld
189 924 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 2 4 4
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 4 6 2
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 30 34 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 375 818 368 791 367 019
Driftsresultat 1 553 3 817 10 967
Resultat før skatt 802 1 612 -1 673
Ordinært resultat 802 1 612 -1 673
Årsresultat 835 1 502 -1 651
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 193 196 179 544 158 352
Sum omløpsmidler 98 144 92 575 63 902
Sum eiendeler 291 340 272 119 222 254
Sum egenkapital 101 416 100 688 97 815
Sum langsiktig gjeld 105 920 91 898 64 824
Sum kortsiktig gjeld 84 004 79 532 59 615

Cryogenetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cryogenetics AS - 985283885
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,7 år
Vara­medlem 2008 2010 2,2 år
Styrets leder 2004 2008 4,3 år
Nestleder styre 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 532 000
Personalkostnader
8 738 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 459 000
Egenkapital
13 584 000
Gjeld
14 699 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 5 5 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 21 25 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 532 30 430 21 596
Driftsresultat -1 358 241 -14 686
Resultat før skatt -2 150 -3 023 -20 501
Ordinært resultat -2 150 -3 023 -20 501
Årsresultat -2 150 -3 023 -20 501
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 459 14 882 18 337
Sum omløpsmidler 14 824 18 988 20 251
Sum eiendeler 28 283 33 870 38 588
Sum egenkapital 13 584 15 807 17 652
Sum langsiktig gjeld 7 097 9 734 12 867
Sum kortsiktig gjeld 7 602 8 330 8 069

Landbrukets Dataflyt Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Landbrukets Dataflyt Sa - 870309392
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Hollendergata 5, 0190 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2017 6 år
Styre­medlem 2006 2011 4,9 år
Styrets leder 2004 2006 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 090 000
Personalkostnader
5 224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 107 000
Egenkapital
3 845 000
Gjeld
1 769 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 8
Resultatgrad 4 4 16
Kontantstrøm fra drift 3 3 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 37 34 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 090 8 698 8 674
Driftsresultat 164 150 1 098
Resultat før skatt 141 110 821
Ordinært resultat 141 110 821
Årsresultat 141 110 821
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 107 18 84
Sum omløpsmidler 4 507 9 278 6 655
Sum eiendeler 5 614 9 296 6 739
Sum egenkapital 3 845 3 653 3 494
Sum langsiktig gjeld 37 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 732 5 643 3 245

Genderguide AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Genderguide AS - 989077872
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Professor Olav Hanssens vei 15, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 581 000
Gjeld
3 930 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 60 63 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 120 120 120
Driftsresultat 98 101 109
Resultat før skatt 100 101 108
Ordinært resultat 100 101 108
Årsresultat 100 101 108
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 350 1 246 276
Sum eiendeler 1 350 1 246 276
Sum egenkapital -2 581 -2 681 -3 683
Sum langsiktig gjeld 116 116 116
Sum kortsiktig gjeld 3 814 3 811 3 843

Løten Regnskapskontor BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Løten Regnskapskontor BA - 935300266
Ikke tilgjengelig
Meierisenteret, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,5 år

Nsg Semin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nsg Semin AS - 982743044
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Moerveien 2 A, 1430 Ås
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,5 år

Biokapital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biokapital AS - 993130532
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2011 2011 < 1 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10,2 år
Styre­medlem 2009 2020 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 066 000
Egenkapital
2 105 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 12 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 -6 -9
Resultat før skatt 19 9 7
Ordinært resultat 19 9 7
Årsresultat 19 9 7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 066 2 045 2 030
Sum omløpsmidler 39 42 47
Sum eiendeler 2 105 2 086 2 077
Sum egenkapital 2 105 2 086 2 077
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Spermvital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spermvital AS - 993936294
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 063 000
Personalkostnader
8 067 000
Lederlønn
1 003 000
Anleggsmidler
26 197 000
Egenkapital
13 505 000
Gjeld
27 371 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 38 40 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 063 18 231 16 654
Driftsresultat -1 636 -594 17
Resultat før skatt -913 -210 234
Ordinært resultat -913 -210 234
Årsresultat -913 -210 234
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 197 23 419 20 239
Sum omløpsmidler 14 679 14 029 11 181
Sum eiendeler 40 876 37 448 31 420
Sum egenkapital 13 505 14 419 14 628
Sum langsiktig gjeld 19 595 16 632 11 144
Sum kortsiktig gjeld 7 776 6 398 5 648

Geno Global AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno Global AS - 985194378
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2014 2016 2,2 år
Adm. direktør 2002 2017 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 610 000
Personalkostnader
1 664 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 764 000
Egenkapital
4 590 000
Gjeld
18 960 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 16 20 12
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 39 82 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 610 18 512 14 054
Driftsresultat 2 591 4 489 871
Resultat før skatt -4 826 4 110 -7 201
Ordinært resultat -4 826 4 110 -7 201
Årsresultat -4 826 4 110 -7 201
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 764 16 144 20 185
Sum omløpsmidler 14 787 8 715 7 452
Sum eiendeler 23 550 24 859 27 637
Sum egenkapital 4 590 9 416 5 306
Sum langsiktig gjeld 7 230 11 230 16 230
Sum kortsiktig gjeld 11 730 4 213 6 100

Cryo Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cryo Invest AS - 992133538
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 858 000
Egenkapital
6 256 000
Gjeld
4 619 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 0 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -71 -75 -35
Resultat før skatt -248 -222 -378
Ordinært resultat -248 -222 -378
Årsresultat -248 -222 -378
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 858 10 858 10 858
Sum omløpsmidler 17 50 3
Sum eiendeler 10 875 10 908 10 861
Sum egenkapital 6 256 6 504 5 276
Sum langsiktig gjeld 4 523 4 381 5 283
Sum kortsiktig gjeld 96 23 302

Lars Skramstad

Foretaksinfo
(Aktiv) Lars Skramstad - 881632012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skramstad, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Løten Orienteringslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Løten Orienteringslag - 981634233
Drift av idrettsanlegg
Løten O-lag, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 2,9 år

Skramstad Morthov Samdrift DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Skramstad Morthov Samdrift DA - 984234384
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
Vestbygdvegen 228, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 Aktiv 18,1 år