Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hanna Hagen Brow

Rapportdato: 2019-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 437 421 og med ett samlet driftsresultat på 203 022. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Realty AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -25
Holding 2 AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 2 388 911 180 700
Brow Bygg AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 428 38
Hagen Brow AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -11
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -11
Storgata Eiendom Lillehammer AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 2 605 573

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Solheim Skole Fau Styre­medlem 2016 - 2017
Skogblomsten Juba Styre­medlem 2015 - 2019
Søndregate 4 AS Styre­medlem 2011 - 2016
Raop Invest AS Styre­medlem 2011 - 2016
Raop Invest AS Styre­medlem 2011 - 2016
Kvitfjell Hotel AS Styre­medlem 2006 - 2007
Financial Funds AS Vara­medlem 2000** - 2008

Realty AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Realty AS - 990860696
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Sloraveien 4, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
17 651 000
Gjeld
1 706 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -26 -38
Resultat før skatt -122 -126 -144
Ordinært resultat -122 -126 -144
Årsresultat -122 -126 -144
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 500 2 500 2 500
Sum omløpsmidler 16 856 1 804 1 929
Sum eiendeler 19 356 4 304 4 429
Sum egenkapital 17 651 2 562 2 688
Sum langsiktig gjeld 1 690 1 730 1 690
Sum kortsiktig gjeld 16 13 51

Holding 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holding 2 AS - 889001992
Handel med elektrisitet
Sloraveien 4, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 388 911 000
Personalkostnader
80 480 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
400 148 000
Egenkapital
871 639 000
Gjeld
749 214 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 67 55
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 388 911 2 232 531 1 708 346
Driftsresultat 180 700 119 814 83 720
Resultat før skatt 132 613 131 004 58 552
Ordinært resultat 132 613 131 004 58 552
Årsresultat 94 348 102 098 39 029
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 400 148 88 936 43 579
Sum omløpsmidler 1 220 704 932 518 741 298
Sum eiendeler 1 620 852 1 021 454 784 877
Sum egenkapital 871 639 520 710 370 274
Sum langsiktig gjeld 179 276 12 316 9 552
Sum kortsiktig gjeld 569 938 488 428 405 050

Brow Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brow Bygg AS - 912157873
Oppføring av bygninger
Kjennveien 108, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
428 000
Personalkostnader
297 000
Lederlønn
272 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
39 000
Gjeld
234 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 66 15 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 428 389 271
Driftsresultat 38 -69 -138
Resultat før skatt 38 -69 -138
Ordinært resultat 38 -69 -138
Årsresultat 38 -69 -138
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 14
Sum omløpsmidler 273 251 230
Sum eiendeler 273 251 244
Sum egenkapital 39 1 70
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 234 250 174

Hagen Brow AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hagen Brow AS - 911969254
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kjennveien 108, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,1 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
71 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -6 -8
Resultat før skatt -9 -5 -6
Ordinært resultat -9 -5 -6
Årsresultat -9 -5 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 5 0
Sum omløpsmidler 64 79 120
Sum eiendeler 71 85 120
Sum egenkapital 71 80 85
Sum langsiktig gjeld 0 0 -4
Sum kortsiktig gjeld 1 5 40

Storgata Eiendom Lillehammer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata Eiendom Lillehammer AS - 890787452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 605 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 209 000
Egenkapital
12 170 000
Gjeld
1 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 61 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 605 2 554 2 326
Driftsresultat 573 661 701
Resultat før skatt 461 506 514
Ordinært resultat 461 506 514
Årsresultat 461 506 514
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 209 13 209 13 209
Sum omløpsmidler 4 0 0
Sum eiendeler 13 212 13 209 13 209
Sum egenkapital 12 170 11 709 11 203
Sum langsiktig gjeld 916 1 434 1 939
Sum kortsiktig gjeld 126 65 67

Storgata 148 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata 148 AS - 990787611
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
275 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 132 000
Egenkapital
1 697 000
Gjeld
1 728 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 26 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 275 160 402
Driftsresultat -240 0 -23
Resultat før skatt -224 -39 -59
Ordinært resultat -224 -39 -59
Årsresultat -224 -39 -59
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 132 3 250 3 370
Sum omløpsmidler 294 41 77
Sum eiendeler 3 425 3 291 3 447
Sum egenkapital 1 697 1 712 1 720
Sum langsiktig gjeld 1 654 1 579 1 727
Sum kortsiktig gjeld 74 0 0

Kvitfjell Resort AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Resort AS - 980624846
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
132 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -4 -4 -4
Ordinært resultat -4 -4 -4
Årsresultat -4 -4 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 132 132 131
Sum eiendeler 132 132 131
Sum egenkapital 132 132 131
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kvitfjell Destination AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Destination AS - 980624803
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
133 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -4 -4 -4
Ordinært resultat -4 -4 -4
Årsresultat -4 -4 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 133 132 132
Sum eiendeler 133 132 132
Sum egenkapital 133 132 132
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Stiftelsen Futurum

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Futurum - 979500122
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
66 000
Gjeld
75 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 8 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -6 -6
Resultat før skatt -6 -6 -5
Ordinært resultat -6 -6 -5
Årsresultat -6 -6 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 141 140 140
Sum eiendeler 141 140 140
Sum egenkapital 66 72 77
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75 68 62

Ing T Hagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ing T Hagen AS - 948386283
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
982 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -7 -17
Resultat før skatt -1 -1 -8
Ordinært resultat -1 -1 -8
Årsresultat -1 -1 -8
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 4
Sum omløpsmidler 981 982 967
Sum eiendeler 982 982 971
Sum egenkapital 982 982 971
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kvitfjell Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Eiendom AS - 955641981
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 959 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 678 000
Egenkapital
26 022 000
Gjeld
6 725 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 13 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 959 1 811 1 718
Driftsresultat -2 277 -2 316 -3 089
Resultat før skatt -1 958 -1 991 -2 536
Ordinært resultat -1 958 -1 991 -2 536
Årsresultat -1 958 -1 991 -2 536
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 678 29 269 30 399
Sum omløpsmidler 5 069 8 587 8 537
Sum eiendeler 32 746 37 855 38 936
Sum egenkapital 26 022 26 877 27 598
Sum langsiktig gjeld 5 363 5 913 6 463
Sum kortsiktig gjeld 1 362 5 066 4 875

Kvitfjell Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Entreprenør AS - 876289172
Oppføring av bygninger
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
253 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -3 -3 -3
Ordinært resultat -3 -3 -3
Årsresultat -3 -3 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 253 253 253
Sum eiendeler 253 253 253
Sum egenkapital 253 253 253
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tom Hagen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tom Hagen Eiendom AS - 916975538
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 897 000
Personalkostnader
3 217 000
Lederlønn
465 000
Anleggsmidler
323 321 000
Egenkapital
208 296 000
Gjeld
205 054 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 8 6 4
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 73 68 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 41 897 35 232 35 244
Driftsresultat 24 311 16 874 10 375
Resultat før skatt 14 374 7 556 3 304
Ordinært resultat 14 374 7 556 3 304
Årsresultat 14 374 7 556 3 304
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 323 321 325 718 328 116
Sum omløpsmidler 90 029 83 484 76 158
Sum eiendeler 413 350 409 201 404 274
Sum egenkapital 208 296 209 488 202 017
Sum langsiktig gjeld 162 856 176 598 190 863
Sum kortsiktig gjeld 42 198 23 115 11 394

Norecon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norecon AS - 936034691
Oppføring av bygninger
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 346 000
Personalkostnader
971 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
256 000
Egenkapital
1 148 000
Gjeld
554 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 14 8
Kontantstrøm fra drift 0 10 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 10 56 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 346 1 209 784
Driftsresultat -18 113 30
Resultat før skatt -19 85 21
Ordinært resultat -19 85 21
Årsresultat -19 85 21
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 256 257 258
Sum omløpsmidler 1 445 1 449 975
Sum eiendeler 1 701 1 706 1 232
Sum egenkapital 1 148 1 144 1 056
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 554 562 177

Solheim Skole Fau

Foretaksinfo
(Aktiv) Solheim Skole Fau - 917263159
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Mailandveien 4, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år

Skogblomsten Juba

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogblomsten Juba - 984019580
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4 år

Søndregate 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndregate 4 AS - 990787506
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Veslekroken 6, 2822 Bybrua
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 5,6 år

Raop Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raop Invest AS - 988485187
Opplevelsesaktiviteter
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 5,8 år

Skiing AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skiing AS - 985483434
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 1 år

Kvitfjell Hotel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Hotel AS - 871001332
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 659 000
Personalkostnader
3 254 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
746 000
Egenkapital
2 519 000
Gjeld
7 174 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 42 11 9
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 9 659 8 671 7 026
Driftsresultat 258 -673 -181
Resultat før skatt 190 -575 -292
Ordinært resultat 190 -575 -292
Årsresultat 190 -575 -292
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 746 1 871 2 032
Sum omløpsmidler 8 948 3 208 3 229
Sum eiendeler 9 693 5 079 5 261
Sum egenkapital 2 519 -2 463 -2 829
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 174 7 542 8 090

Financial Funds AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Financial Funds AS - 981908279
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Klingenberggata 7 B, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2008 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 238 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
519 000
Egenkapital
5 688 000
Gjeld
17 769 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 6 39 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 178
Driftsresultat -1 663 -1 738 -2 203
Resultat før skatt -5 819 8 223 -5 065
Ordinært resultat -5 819 8 223 -5 065
Årsresultat -5 819 8 223 -5 065
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 519 644 800
Sum omløpsmidler 22 937 42 066 24 405
Sum eiendeler 23 456 42 710 25 205
Sum egenkapital 5 688 11 507 3 284
Sum langsiktig gjeld 839 7 512 7 192
Sum kortsiktig gjeld 16 930 23 692 14 728