Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hanna Hagen Brow

Rapportdato: 2019-09-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 026 549 og med ett samlet driftsresultat på 232 743. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fnp Tomt 4 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Fnp Område AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Fnp Tomt 2 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Fnp Tomt 3 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Fnp Tomt 1 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Solheim Skole Fau Styre­medlem 2016 - 2017
Skogblomsten Juba Styre­medlem 2015 - 2019
Søndregate 4 AS Styre­medlem 2011 - 2016
Raop Invest AS Styre­medlem 2011 - 2016
Raop Invest AS Styre­medlem 2011 - 2016
Kvitfjell Hotel AS Styre­medlem 2006 - 2007
Financial Funds AS Vara­medlem 2000** - 2008

Fnp Tomt 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fnp Tomt 4 AS - 923084541
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Fnp Område AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fnp Område AS - 923084401
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Fnp Tomt 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fnp Tomt 2 AS - 923084533
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Fnp Tomt 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fnp Tomt 3 AS - 923084495
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Fnp Tomt 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fnp Tomt 1 AS - 923084452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Fnp Tomt 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fnp Tomt 5 AS - 923084568
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Realty AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Realty AS - 990860696
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Sloraveien 4, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
20 088 000
Gjeld
1 706 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -25 -26
Resultat før skatt -122 -122 -126
Ordinært resultat -122 -122 -126
Årsresultat -122 -122 -126
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 500 2 500 2 500
Sum omløpsmidler 19 294 16 856 1 804
Sum eiendeler 21 794 19 356 4 304
Sum egenkapital 20 088 17 651 2 562
Sum langsiktig gjeld 1 690 1 690 1 730
Sum kortsiktig gjeld 16 16 13

Holding 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holding 2 AS - 889001992
Handel med elektrisitet
Sloraveien 4, 1472 Fjellhamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 965 509 000
Personalkostnader
80 548 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
385 018 000
Egenkapital
992 460 000
Gjeld
779 180 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 59 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 965 509 2 388 911 2 232 531
Driftsresultat 204 075 180 700 119 814
Resultat før skatt 144 333 132 613 131 004
Ordinært resultat 144 333 132 613 131 004
Årsresultat 102 174 94 348 102 098
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 385 018 400 148 88 936
Sum omløpsmidler 1 386 622 1 220 704 932 518
Sum eiendeler 1 771 640 1 620 852 1 021 454
Sum egenkapital 992 460 871 639 520 710
Sum langsiktig gjeld 166 934 179 276 12 316
Sum kortsiktig gjeld 612 246 569 938 488 428

Brow Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brow Bygg AS - 912157873
Oppføring av bygninger
Kjennveien 108, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
932 000
Personalkostnader
685 000
Lederlønn
591 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
87 000
Gjeld
403 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 12 14 0
Kontantstrøm fra drift 7 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 61 66 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 932 428 389
Driftsresultat 48 38 -69
Resultat før skatt 48 38 -69
Ordinært resultat 48 38 -69
Årsresultat 48 38 -69
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 490 273 251
Sum eiendeler 490 273 251
Sum egenkapital 87 39 1
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 403 234 250

Hagen Brow AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hagen Brow AS - 911969254
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kjennveien 108, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,3 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
71 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -6 -8
Resultat før skatt -9 -5 -6
Ordinært resultat -9 -5 -6
Årsresultat -9 -5 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 5 0
Sum omløpsmidler 64 79 120
Sum eiendeler 71 85 120
Sum egenkapital 71 80 85
Sum langsiktig gjeld 0 0 -4
Sum kortsiktig gjeld 1 5 40

Storgata Eiendom Lillehammer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata Eiendom Lillehammer AS - 890787452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 605 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 209 000
Egenkapital
12 170 000
Gjeld
1 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 61 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 605 2 554 2 326
Driftsresultat 573 661 701
Resultat før skatt 461 506 514
Ordinært resultat 461 506 514
Årsresultat 461 506 514
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 209 13 209 13 209
Sum omløpsmidler 4 0 0
Sum eiendeler 13 212 13 209 13 209
Sum egenkapital 12 170 11 709 11 203
Sum langsiktig gjeld 916 1 434 1 939
Sum kortsiktig gjeld 126 65 67

Storgata 148 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata 148 AS - 990787611
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
275 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 132 000
Egenkapital
1 697 000
Gjeld
1 728 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 26 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 275 160 402
Driftsresultat -240 0 -23
Resultat før skatt -224 -39 -59
Ordinært resultat -224 -39 -59
Årsresultat -224 -39 -59
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 132 3 250 3 370
Sum omløpsmidler 294 41 77
Sum eiendeler 3 425 3 291 3 447
Sum egenkapital 1 697 1 712 1 720
Sum langsiktig gjeld 1 654 1 579 1 727
Sum kortsiktig gjeld 74 0 0

Kvitfjell Destination AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Destination AS - 980624803
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
133 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -4 -4 -4
Ordinært resultat -4 -4 -4
Årsresultat -4 -4 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 133 132 132
Sum eiendeler 133 132 132
Sum egenkapital 133 132 132
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kvitfjell Resort AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Resort AS - 980624846
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
132 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -4 -4 -4
Ordinært resultat -4 -4 -4
Årsresultat -4 -4 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 132 132 131
Sum eiendeler 132 132 131
Sum egenkapital 132 132 131
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Stiftelsen Futurum

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Futurum - 979500122
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
66 000
Gjeld
75 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 8 8 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -6 -6
Resultat før skatt -6 -6 -5
Ordinært resultat -6 -6 -5
Årsresultat -6 -6 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 141 140 140
Sum eiendeler 141 140 140
Sum egenkapital 66 72 77
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75 68 62

Ing T Hagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ing T Hagen AS - 948386283
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
982 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -7 -17
Resultat før skatt -1 -1 -8
Ordinært resultat -1 -1 -8
Årsresultat -1 -1 -8
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 4
Sum omløpsmidler 981 982 967
Sum eiendeler 982 982 971
Sum egenkapital 982 982 971
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kvitfjell Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Entreprenør AS - 876289172
Oppføring av bygninger
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
253 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -5
Resultat før skatt -3 -3 -3
Ordinært resultat -3 -3 -3
Årsresultat -3 -3 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 253 253 253
Sum eiendeler 253 253 253
Sum egenkapital 253 253 253
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kvitfjell Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Eiendom AS - 955641981
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 959 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 678 000
Egenkapital
26 022 000
Gjeld
6 725 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 13 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 959 1 811 1 718
Driftsresultat -2 277 -2 316 -3 089
Resultat før skatt -1 958 -1 991 -2 536
Ordinært resultat -1 958 -1 991 -2 536
Årsresultat -1 958 -1 991 -2 536
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 678 29 269 30 399
Sum omløpsmidler 5 069 8 587 8 537
Sum eiendeler 32 746 37 855 38 936
Sum egenkapital 26 022 26 877 27 598
Sum langsiktig gjeld 5 363 5 913 6 463
Sum kortsiktig gjeld 1 362 5 066 4 875

Norecon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norecon AS - 936034691
Oppføring av bygninger
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 346 000
Personalkostnader
971 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
256 000
Egenkapital
1 148 000
Gjeld
554 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 14 8
Kontantstrøm fra drift 0 10 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 10 56 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 346 1 209 784
Driftsresultat -18 113 30
Resultat før skatt -19 85 21
Ordinært resultat -19 85 21
Årsresultat -19 85 21
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 256 257 258
Sum omløpsmidler 1 445 1 449 975
Sum eiendeler 1 701 1 706 1 232
Sum egenkapital 1 148 1 144 1 056
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 554 562 177

Tom Hagen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tom Hagen Eiendom AS - 916975538
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 923 000
Personalkostnader
3 474 000
Lederlønn
542 000
Anleggsmidler
319 980 000
Egenkapital
226 032 000
Gjeld
189 900 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 77 73 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 53 923 41 897 35 232
Driftsresultat 30 649 24 311 16 874
Resultat før skatt 19 935 14 374 7 556
Ordinært resultat 19 935 14 374 7 556
Årsresultat 19 935 14 374 7 556
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 319 980 323 321 325 718
Sum omløpsmidler 95 952 90 029 83 484
Sum eiendeler 415 932 413 350 409 201
Sum egenkapital 226 032 208 296 209 488
Sum langsiktig gjeld 152 258 162 856 176 598
Sum kortsiktig gjeld 37 642 42 198 23 115

Solheim Skole Fau

Foretaksinfo
(Aktiv) Solheim Skole Fau - 917263159
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Mailandveien 4, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år

Skogblomsten Juba

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogblomsten Juba - 984019580
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4 år

Søndregate 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndregate 4 AS - 990787506
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Veslekroken 6, 2822 Bybrua
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 5,6 år

Raop Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raop Invest AS - 988485187
Opplevelsesaktiviteter
Nordliveien 21, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 5,8 år

Skiing AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skiing AS - 985483434
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 1 år

Kvitfjell Hotel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvitfjell Hotel AS - 871001332
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Mellomstasjonen, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 847 000
Personalkostnader
3 877 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
684 000
Egenkapital
2 550 000
Gjeld
1 267 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 3 7 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 0
Totalt 36 42 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 847 9 659 8 671
Driftsresultat -5 258 -673
Resultat før skatt 1 190 -575
Ordinært resultat 1 190 -575
Årsresultat 1 190 -575
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 684 746 1 871
Sum omløpsmidler 3 133 8 948 3 208
Sum eiendeler 3 817 9 693 5 079
Sum egenkapital 2 550 2 519 -2 463
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 267 7 174 7 542

Financial Funds AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Financial Funds AS - 981908279
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Klingenberggata 7 B, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2008 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 252 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
420 000
Egenkapital
336 000
Gjeld
4 219 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 6 6 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 622 -1 663 -1 738
Resultat før skatt -5 351 -5 819 8 223
Ordinært resultat -5 351 -5 819 8 223
Årsresultat -5 351 -5 819 8 223
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 420 519 644
Sum omløpsmidler 4 136 22 937 42 066
Sum eiendeler 4 555 23 456 42 710
Sum egenkapital 336 5 688 11 507
Sum langsiktig gjeld 854 839 7 512
Sum kortsiktig gjeld 3 365 16 930 23 692