Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Synnøve Karin Berntzen

Rapportdato: 2020-01-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 109 og med ett samlet driftsresultat på -450. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Accion AS Vara­medlem 2002 - Aktiv 572 -600
Senja Hotell AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 3 941 309
Ottos AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 4 596 -119
Humint AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 0 -40

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rådstua AS Vara­medlem 2005 - 2008
Sumaloftet Eiendom AS Vara­medlem 2005 - 2008
Sumaloftet AS Vara­medlem 2005 - 2008
Synnøve Karin Berntsen Styrets leder 2000** - 2019
Arctic AS Vara­medlem 2000** - 2006
Arctic AS Vara­medlem 2000** - 2006

Rådstua AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rådstua AS - 974533731
Ikke tilgjengelig
Storgata 4, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2008 2,8 år

Sumaloftet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sumaloftet Eiendom AS - 983357555
Ikke tilgjengelig
Storgata 4, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2008 2,8 år

Sumaloftet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sumaloftet AS - 976549600
Ikke tilgjengelig
Storgata 4, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2008 2,8 år

Synnøve Karin Berntsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Synnøve Karin Berntsen - 981718852
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Granlia 16, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år

Arctic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arctic AS - 971057025
Ikke tilgjengelig
Torget 1, 9325 Bardufoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Ambassaden Dancing AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ambassaden Dancing AS - 952396951
Ikke tilgjengelig
, 8450 Stokmarknes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Accion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Accion AS - 962226655
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 18 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
572 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 315 000
Egenkapital
1 064 000
Gjeld
10 020 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 14
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 6 0 4
Totalt 8 7 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 572 1 321 5 951
Driftsresultat -600 -2 440 1 115
Resultat før skatt -1 241 -1 370 172
Ordinært resultat -1 241 -1 370 172
Årsresultat -1 241 -1 370 172
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 315 6 444 8 201
Sum omløpsmidler 5 770 4 063 3 865
Sum eiendeler 11 085 10 507 12 066
Sum egenkapital 1 064 2 493 3 863
Sum langsiktig gjeld 8 295 6 573 8 048
Sum kortsiktig gjeld 1 725 1 442 154

Senja Hotell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Senja Hotell AS - 980021777
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Storgata 8, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 941 000
Personalkostnader
1 471 000
Lederlønn
174 000
Anleggsmidler
9 141 000
Egenkapital
5 456 000
Gjeld
4 891 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 12 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 60 77 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 941 4 031 1 181
Driftsresultat 309 1 179 -394
Resultat før skatt 138 717 -425
Ordinært resultat 138 717 -425
Årsresultat 138 717 -425
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 141 9 225 9 503
Sum omløpsmidler 1 206 355 25
Sum eiendeler 10 347 9 580 9 528
Sum egenkapital 5 456 5 318 4 491
Sum langsiktig gjeld 4 385 3 753 4 719
Sum kortsiktig gjeld 506 509 318

Ottos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ottos AS - 960969332
Drift av restauranter og kafeer
Storgata 4, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 596 000
Personalkostnader
1 692 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
-193 000
Egenkapital
1 266 000
Gjeld
2 528 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 19 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 596 0 0
Driftsresultat -119 -36 -215
Resultat før skatt -138 -54 -304
Ordinært resultat -138 -54 -304
Årsresultat -138 -54 -304
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler -193 -294 3 090
Sum omløpsmidler 3 988 3 350 15
Sum eiendeler 3 795 3 056 3 105
Sum egenkapital 1 266 1 404 1 458
Sum langsiktig gjeld 1 805 1 403 1 404
Sum kortsiktig gjeld 723 249 243

Humint AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Humint AS - 977043425
Drift av restauranter og kafeer
, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 878 000
Egenkapital
-354 000
Gjeld
4 407 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -40 -10 -60
Resultat før skatt -33 -18 -47
Ordinært resultat -33 -18 -47
Årsresultat -33 -18 -47
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 878 2 878 2 878
Sum omløpsmidler 1 175 1 172 1 493
Sum eiendeler 4 053 4 050 4 371
Sum egenkapital -354 -321 -303
Sum langsiktig gjeld 787 1 027 1 271
Sum kortsiktig gjeld 3 620 3 344 3 402