Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Håvard Norstrøm

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 887 362 og med ett samlet driftsresultat på 139 805. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ernst & Young AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 887 362 139 805
Håvard Norstrøm Innehaver 2010 - Aktiv 0 0
Norstrøm & Thingelstad DA Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Pilestredet 29 Styre­medlem 2014 - 2017
Sandvold Boliger AS Vara­medlem 2012 - 2014
Jp Sandvold AS Vara­medlem 2010 - 2014
Tømrermester Sandvold AS Vara­medlem 2006 - 2014

Ernst & Young AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ernst & Young AS - 976389387
Revisjon
Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1854
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 887 362 000
Personalkostnader
1 340 172 000
Lederlønn
8 420 000
Anleggsmidler
82 460 000
Egenkapital
162 371 000
Gjeld
1 099 530 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 55 55 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 887 362 2 968 089 2 724 385
Driftsresultat 139 805 147 444 100 127
Resultat før skatt 106 880 108 661 68 975
Ordinært resultat 106 880 108 661 68 975
Årsresultat 106 880 108 661 68 975
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 82 460 93 187 86 138
Sum omløpsmidler 1 179 441 1 183 729 1 047 749
Sum eiendeler 1 261 901 1 276 916 1 133 887
Sum egenkapital 162 371 164 469 124 784
Sum langsiktig gjeld 108 000 84 500 91 500
Sum kortsiktig gjeld 991 530 1 027 947 917 603

Håvard Norstrøm

Foretaksinfo
(Aktiv) Håvard Norstrøm - 995042649
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Stigsrud Hadelandsveien 573, 3520 Jevnaker
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2010 Aktiv 9,8 år

Norstrøm & Thingelstad DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norstrøm & Thingelstad DA - 985370125
Eiendomsforvaltning
Borgerhagen, 3514 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år

Sameiet Pilestredet 29

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Pilestredet 29 - 980424774
Ikke tilgjengelig
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 381 000
Personalkostnader
92 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
187 000
Gjeld
343 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 8 0 20
Kontantstrøm fra drift 10 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 6 10
Totalt 56 6 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 381 1 347 2 176
Driftsresultat 59 -657 559
Resultat før skatt 85 -634 572
Ordinært resultat 85 -634 572
Årsresultat 85 -634 572
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 531 382 948
Sum eiendeler 531 382 948
Sum egenkapital 187 102 737
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 343 279 211

Sandvold Boliger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandvold Boliger AS - 997864417
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Osloveien 67, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2014 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
122 082 000
Personalkostnader
5 475 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 306 000
Egenkapital
24 353 000
Gjeld
58 447 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 16 18 16
Kontantstrøm fra drift 10 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 64 78 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 122 082 107 077 104 351
Driftsresultat 13 009 15 840 10 993
Resultat før skatt 8 443 11 251 7 716
Ordinært resultat 8 443 11 251 7 716
Årsresultat 8 443 11 251 7 716
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 306 2 798 2 933
Sum omløpsmidler 76 494 63 229 54 834
Sum eiendeler 82 800 66 027 57 767
Sum egenkapital 24 353 18 274 12 785
Sum langsiktig gjeld 11 662 4 374 6 297
Sum kortsiktig gjeld 46 785 43 379 38 685

Jp Sandvold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jp Sandvold AS - 996193411
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Almebakken 8, 3516 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2014 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
156 329 000
Personalkostnader
23 514 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 378 000
Egenkapital
35 531 000
Gjeld
76 354 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 13
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 7 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 58 78 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 156 329 107 322 103 985
Driftsresultat 14 523 17 105 12 650
Resultat før skatt 8 149 10 968 9 955
Ordinært resultat 8 149 10 968 9 955
Årsresultat 6 699 9 544 8 811
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 378 6 718 3 401
Sum omløpsmidler 99 507 66 003 59 786
Sum eiendeler 111 886 72 721 63 188
Sum egenkapital 35 531 27 708 18 080
Sum langsiktig gjeld 21 431 4 368 6 282
Sum kortsiktig gjeld 54 923 40 646 38 826

Tømrermester Sandvold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tømrermester Sandvold AS - 989921975
Oppføring av bygninger
Osloveien 67, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2014 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 723 000
Personalkostnader
9 893 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
740 000
Egenkapital
1 880 000
Gjeld
3 780 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 14 18
Kontantstrøm fra drift 18 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 89 79 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 723 13 863 11 479
Driftsresultat 2 048 1 362 1 690
Resultat før skatt 1 578 1 036 1 267
Ordinært resultat 1 578 1 036 1 267
Årsresultat 1 578 1 036 1 267
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 740 774 489
Sum omløpsmidler 4 920 3 978 3 897
Sum eiendeler 5 660 4 752 4 386
Sum egenkapital 1 880 1 003 867
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 780 3 749 3 519