Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Torgrim Frafjord

Rapportdato: 2023-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 253 982 og med ett samlet driftsresultat på 46 086. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Andbeyond Spirits AS Styrets leder 2023 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2023 - Aktiv 0 0
At-wine AS Styrets leder 2020 - Aktiv 444 35
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 444 35
Aja Vin AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 603 -243
- Styrets leder 2018 - Aktiv 603 -243
AS Youlikeit AS Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -23
- Styrets leder 2008 - Aktiv 0 -23
Publico Wines AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 1 813 386

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aja Vin AS Styre­medlem 2014 - 2018
Abere AS Styre­medlem 2019 - 2021
Abere AS Styrets leder 2014 - 2019
AS Youlikeit AS Styre­medlem 2008 - 2008
Unico Real Wines AS Adm. direktør 2012 - 2012
Red & White AS Styre­medlem 2000** - 2008

Andbeyond Spirits AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andbeyond Spirits AS - 830811222
Engroshandel med vin og brennevin
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2023 Aktiv < 1 år

At-wine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) At-wine AS - 925360406
Engroshandel med vin og brennevin
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,7 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
444 000
Personalkostnader
70 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
103 000
Gjeld
648 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 12 0
Kontantstrøm fra drift 14 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 2 10
Totalt 54 10
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 444 0
Driftsresultat 35 -26
Resultat før skatt 38 -26
Ordinært resultat 38 -26
Årsresultat 38 -26
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 751 67
Sum eiendeler 751 67
Sum egenkapital 103 65
Sum langsiktig gjeld 1 0
Sum kortsiktig gjeld 647 2

Aja Vin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aja Vin AS - 914246997
Engroshandel med vin og brennevin
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,8 år
Styrets leder 2018 Aktiv 4,5 år
Styre­medlem 2014 2018 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
603 000
Personalkostnader
224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-20 932 000
Gjeld
21 895 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 17 7 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 603 48 3 138
Driftsresultat -243 -63 -3 732
Resultat før skatt -93 -63 -3 736
Ordinært resultat -93 -63 -3 736
Årsresultat -93 -63 -3 736
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 963 454 77
Sum eiendeler 963 454 77
Sum egenkapital -20 932 -21 361 -21 298
Sum langsiktig gjeld 21 766 21 286 20 578
Sum kortsiktig gjeld 129 530 797

AS Youlikeit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Youlikeit AS - 886114362
Engroshandel med vin og brennevin
Holsfjord Strand 7, 3410 Sylling
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 5,9 år
Styrets leder 2008 Aktiv 14,4 år
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
307 000
Egenkapital
8 604 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 25 35 41
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -19 -22
Resultat før skatt 5 094 3 293 359
Ordinært resultat 5 094 3 293 359
Årsresultat 5 094 3 293 359
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 307 307 871
Sum omløpsmidler 8 297 5 377 1 485
Sum eiendeler 8 604 5 684 2 356
Sum egenkapital 8 604 3 510 217
Sum langsiktig gjeld 0 2 174 2 136
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3

Publico Wines AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Publico Wines AS - 915522211
Engroshandel med vin og brennevin
Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 813 000
Personalkostnader
427 000
Lederlønn
218 000
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
1 182 000
Gjeld
459 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 86 89 5
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 813 3 523 1 427
Driftsresultat 386 1 303 -10
Resultat før skatt 308 1 072 -12
Ordinært resultat 308 1 072 -12
Årsresultat 308 1 072 -12
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 3 0
Sum omløpsmidler 1 638 1 749 963
Sum eiendeler 1 640 1 752 963
Sum egenkapital 1 182 874 -198
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 459 878 1 161

Autentico AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autentico AS - 997417666
Engroshandel med vin og brennevin
Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
114 460 000
Personalkostnader
11 393 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 709 000
Egenkapital
20 676 000
Gjeld
55 371 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 85
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 114 460
Driftsresultat 23 223
Resultat før skatt 23 847
Ordinært resultat 23 847
Årsresultat 23 847
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 4 709
Sum omløpsmidler 71 338
Sum eiendeler 76 047
Sum egenkapital 20 676
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 55 371

Unico Real Wines AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Unico Real Wines AS - 998207134
Engroshandel med vin og brennevin
Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 11 år
Adm. direktør 2012 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 939 000
Personalkostnader
5 498 000
Lederlønn
621 000
Anleggsmidler
784 000
Egenkapital
8 088 000
Gjeld
25 197 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 4
Resultatgrad 20 18 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 87 81 50
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 61 939 57 813 37 833
Driftsresultat 14 881 9 928 2 302
Resultat før skatt 11 441 7 660 1 790
Ordinært resultat 11 441 7 660 1 790
Årsresultat 11 441 7 660 1 790
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 784 871 894
Sum omløpsmidler 32 501 28 595 26 079
Sum eiendeler 33 286 29 466 26 974
Sum egenkapital 8 088 4 447 2 687
Sum langsiktig gjeld 0 0 5 862
Sum kortsiktig gjeld 25 197 25 019 18 425

Are Aamodt Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Are Aamodt Invest AS - 989143441
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Heggveien 19a, 3403 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 131 000
Egenkapital
1 137 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -9 -9
Resultat før skatt -9 -9 -9
Ordinært resultat -9 -9 -9
Årsresultat -9 -9 -9
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 131 1 131 1 131
Sum omløpsmidler 7 16 25
Sum eiendeler 1 138 1 147 1 156
Sum egenkapital 1 137 1 146 1 154
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 1 1

Red & White AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Red & White AS - 982214513
Engroshandel med vin og brennevin
Strandveien 15, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 14,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,3 år
Styre­medlem 2000 2008 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 723 000
Personalkostnader
6 876 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 566 000
Egenkapital
16 890 000
Gjeld
37 801 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 10 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 16 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 10 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 72 54 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 74 723 80 097 60 865
Driftsresultat 8 289 6 120 -6 359
Resultat før skatt 7 777 4 708 -8 675
Ordinært resultat 7 777 4 708 -8 675
Årsresultat 7 777 4 708 -8 675
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 566 6 533 5 886
Sum omløpsmidler 50 124 48 047 48 207
Sum eiendeler 54 690 54 580 54 093
Sum egenkapital 16 890 9 113 4 404
Sum langsiktig gjeld 9 960 9 790 9 631
Sum kortsiktig gjeld 27 841 35 678 40 057

Red & White Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Red & White Invest AS - 981481631
Engroshandel med vin og brennevin
Holsfjord Strand 7, 3410 Sylling
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 14,5 år
Adm. direktør 2003 Aktiv 20,2 år
Nestleder styre 2003 2008 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 965 000
Egenkapital
-8 000
Gjeld
3 108 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 4 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -18 -21
Resultat før skatt -36 -18 0
Ordinært resultat -36 -18 0
Årsresultat -36 -18 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 965 2 965 2 965
Sum omløpsmidler 135 100 99
Sum eiendeler 3 100 3 065 3 065
Sum egenkapital -8 28 46
Sum langsiktig gjeld 0 3 034 3 016
Sum kortsiktig gjeld 3 108 3 3

Hege Høili Frafjord Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hege Høili Frafjord Invest AS - 984708106
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Holsfjord Strand 7, 3410 Sylling
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 20,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
110 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 571 000
Egenkapital
28 848 000
Gjeld
1 576 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 12 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 4 400
Driftsresultat -433 -881 2 999
Resultat før skatt -49 -153 2 324
Ordinært resultat -49 -153 2 324
Årsresultat -49 -153 2 324
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 21 571 22 855 33 725
Sum omløpsmidler 8 853 19 446 10 971
Sum eiendeler 30 424 42 302 44 696
Sum egenkapital 28 848 38 397 40 850
Sum langsiktig gjeld 0 2 320 2 986
Sum kortsiktig gjeld 1 576 1 584 860

Høili, Frafjord Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Høili, Frafjord Drift AS - 979118899
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Holsfjord Strand 7, 3410 Sylling
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,3 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 673 000
Egenkapital
1 826 000
Gjeld
857 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -2 -3
Resultat før skatt -5 -9 -15
Ordinært resultat -5 -9 -15
Årsresultat -5 -9 -15
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 673 2 673 2 673
Sum omløpsmidler 10 9 1
Sum eiendeler 2 683 2 682 2 674
Sum egenkapital 1 826 1 831 1 840
Sum langsiktig gjeld 857 851 834
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Abere AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abere AS - 999522343
Engroshandel med vin og brennevin
Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 1,8 år
Styrets leder 2014 2019 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 170 000
Personalkostnader
1 657 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 000
Egenkapital
209 000
Gjeld
799 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 0
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 3 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 47 71 18
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 170 5 799 2 182
Driftsresultat 102 410 -187
Resultat før skatt 64 294 -149
Ordinært resultat 64 294 -149
Årsresultat 64 294 -149
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 83 93 95
Sum omløpsmidler 925 1 275 698
Sum eiendeler 1 008 1 368 793
Sum egenkapital 209 145 -149
Sum langsiktig gjeld 0 0 305
Sum kortsiktig gjeld 799 1 223 637

Agt Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agt Prosjekt AS - 992234822
Snekkerarbeid
Lisabekken 12a, 3060 Svelvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2020 12,1 år

Epn Hege Høili Frafjord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Epn Hege Høili Frafjord AS - 987596074
Ikke tilgjengelig
Holsfjordveien 10, 3410 Sylling
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,8 år

Th Hege Høili Frafjord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Th Hege Høili Frafjord AS - 987596384
Ikke tilgjengelig
Holsfjordveien 10, 3410 Sylling
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,8 år

Hi Hege Høili Frafjord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hi Hege Høili Frafjord AS - 987596260
Ikke tilgjengelig
Holsfjordveien 10, 3410 Sylling
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 1,8 år

Osloveien 91 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Osloveien 91 AS - 980175359
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Løenveien 2, 1653 Sellebakk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,6 år