Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ola Bjørn Nordseth

Rapportdato: 2021-04-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bjørn Nordseth Innehaver 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Mettler Toledo AS Vara­medlem 2000** - 2004

Bjørn Nordseth

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørn Nordseth - 994584197
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst
Glenneveien 44, 1476 Rasta
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2009 Aktiv 11,5 år

Mettler Toledo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mettler Toledo AS - 934792408
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Ulvenveien 92 B, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
98 609 000
Personalkostnader
29 329 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 000
Egenkapital
12 367 000
Gjeld
28 437 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 12 0 8
Kontantstrøm fra drift 7 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 66 17 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 98 609 88 445 81 268
Driftsresultat 7 099 -1 101 2 664
Resultat før skatt 5 777 -1 037 2 050
Ordinært resultat 5 777 -1 037 2 050
Årsresultat 5 777 -1 037 2 050
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 160 208 258
Sum omløpsmidler 40 644 30 160 26 449
Sum eiendeler 40 804 30 368 26 707
Sum egenkapital 12 367 6 590 7 627
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 437 23 778 19 081