Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Magnus Vestrheim

Rapportdato: 2020-07-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 27 507 og med ett samlet driftsresultat på 8 521. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stiftelsen Norsk Kokebokmuseum Vara­medlem 2009 - Aktiv 6 -2
Damsgårdsveien 150-156 AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 396 218
Vestrheim Invest AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -21
Vestrheim Eiendom AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 1 110 -1 456
Vestrheim Eiendomsdrift AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 5 296 4

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stiftelsen Ullandhauggarden Adm. direktør 2005 - 2018
Stiftelsen Ullandhauggarden Adm. direktør 2005 - 2018
Damsgårdsveien 161-171 AS Styre­medlem 2000** - 2008

Stiftelsen Norsk Kokebokmuseum

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Norsk Kokebokmuseum - 993811521
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Norsk Hotellhøgskole C/o Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
44 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 6 12
Driftsresultat -2 -6 -7
Resultat før skatt -2 -6 -7
Ordinært resultat -2 -6 -7
Årsresultat -2 -6 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 6 6
Sum omløpsmidler 44 46 52
Sum eiendeler 49 52 57
Sum egenkapital 44 46 52
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 6 6

Damsgårdsveien 150-156 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damsgårdsveien 150-156 AS - 890027482
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Vestrheim Eiendom AS Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
396 000
Personalkostnader
39 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 013 000
Egenkapital
1 619 000
Gjeld
1 823 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 70 68 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 396 384 379
Driftsresultat 218 191 234
Resultat før skatt 174 146 176
Ordinært resultat 174 146 176
Årsresultat 174 146 176
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 013 1 024 1 036
Sum omløpsmidler 2 428 2 346 2 345
Sum eiendeler 3 441 3 370 3 381
Sum egenkapital 1 619 1 620 1 622
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 823 1 750 1 759

Vestrheim Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestrheim Invest AS - 988987069
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Malthaugkroken 20, 4046 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 676 000
Egenkapital
10 791 000
Gjeld
3 855 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 37 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -34 -20
Resultat før skatt 770 758 1 633
Ordinært resultat 770 758 1 633
Årsresultat 770 758 1 633
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 676 9 075 7 839
Sum omløpsmidler 971 1 466 2 561
Sum eiendeler 14 647 10 540 10 400
Sum egenkapital 10 791 10 530 10 373
Sum langsiktig gjeld 3 850 6 7
Sum kortsiktig gjeld 5 4 20

Vestrheim Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestrheim Eiendom AS - 979806248
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 110 000
Personalkostnader
1 688 000
Lederlønn
924 000
Anleggsmidler
36 614 000
Egenkapital
49 499 000
Gjeld
9 407 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 60 60 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 110 1 057 1 057
Driftsresultat -1 456 -1 348 -1 156
Resultat før skatt 6 875 7 546 8 115
Ordinært resultat 6 875 7 546 8 115
Årsresultat 6 875 7 546 8 115
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 614 37 617 37 617
Sum omløpsmidler 22 292 22 245 21 087
Sum eiendeler 58 906 59 862 58 704
Sum egenkapital 49 499 49 466 49 504
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 407 10 396 9 200

Vestrheim Eiendomsdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestrheim Eiendomsdrift AS - 977175283
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 296 000
Personalkostnader
840 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
223 000
Gjeld
2 082 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 4 6 6
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 26 29 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 296 5 006 5 017
Driftsresultat 4 23 42
Resultat før skatt 3 9 22
Ordinært resultat 3 9 22
Årsresultat 3 9 22
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 305 1 291 3 496
Sum eiendeler 2 305 1 291 3 496
Sum egenkapital 223 223 223
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 082 1 068 3 274

AS Strandgaten 21-23

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Strandgaten 21-23 - 930784060
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 626 000
Personalkostnader
94 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 439 000
Egenkapital
2 047 000
Gjeld
5 667 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 84 79 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 626 7 484 7 321
Driftsresultat 3 701 4 388 3 547
Resultat før skatt 2 912 3 404 2 730
Ordinært resultat 2 912 3 404 2 730
Årsresultat 2 912 3 404 2 730
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 439 2 510 2 587
Sum omløpsmidler 5 275 6 367 4 005
Sum eiendeler 7 714 8 878 6 592
Sum egenkapital 2 047 2 100 2 040
Sum langsiktig gjeld 316 331 363
Sum kortsiktig gjeld 5 351 6 447 4 189

Strandgaten 223 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandgaten 223 AS - 965723021
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 383 000
Personalkostnader
94 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 090 000
Egenkapital
4 698 000
Gjeld
7 585 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 80 82 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 383 6 246 6 178
Driftsresultat 3 161 3 338 3 700
Resultat før skatt 2 444 2 553 2 804
Ordinært resultat 2 444 2 553 2 804
Årsresultat 2 444 2 553 2 804
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 090 10 275 10 465
Sum omløpsmidler 2 193 2 348 2 792
Sum eiendeler 12 283 12 623 13 257
Sum egenkapital 4 698 5 672 5 773
Sum langsiktig gjeld 3 037 2 581 3 518
Sum kortsiktig gjeld 4 548 4 371 3 966

AS Vågsgården

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Vågsgården - 930783900
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 690 000
Personalkostnader
94 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 416 000
Egenkapital
1 965 000
Gjeld
8 556 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 82 82 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 690 6 600 6 496
Driftsresultat 2 916 3 095 4 060
Resultat før skatt 2 281 2 398 3 103
Ordinært resultat 2 281 2 398 3 103
Årsresultat 2 281 2 398 3 103
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 416 2 484 2 556
Sum omløpsmidler 8 105 8 390 6 353
Sum eiendeler 10 521 10 874 8 909
Sum egenkapital 1 965 2 017 1 960
Sum langsiktig gjeld 261 276 305
Sum kortsiktig gjeld 8 295 8 580 6 644

Stiftelsen Ullandhauggarden

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Ullandhauggarden - 971339888
Drift av kulturhistoriske museer
Peder Klows gate 30a, 4010 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2018 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
546 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 431 000
Egenkapital
1 687 000
Gjeld
1 227 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 0 20 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 32 79 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 546 588 579
Driftsresultat -41 157 15
Resultat før skatt -75 161 20
Ordinært resultat -75 161 20
Årsresultat -75 161 20
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 431 80 230
Sum omløpsmidler 483 1 721 1 375
Sum eiendeler 2 915 1 800 1 605
Sum egenkapital 1 687 1 763 1 601
Sum langsiktig gjeld 1 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 227 38 3

Vestrheims Eureka Bedriftsrådgivning

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestrheims Eureka Bedriftsrådgivning - 981448251
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Øksnevadvegen 42, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,3 år

Damsgårdsveien 161-171 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damsgårdsveien 161-171 AS - 917883998
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 777 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 916 000
Egenkapital
27 169 000
Gjeld
28 539 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 66 78 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 777 18 755 23 184
Driftsresultat 7 004 9 982 14 884
Resultat før skatt 2 069 6 881 10 664
Ordinært resultat 2 069 6 881 10 664
Årsresultat 2 069 6 881 10 664
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 50 916 54 996 64 482
Sum omløpsmidler 4 792 4 443 3 664
Sum eiendeler 55 708 59 439 68 145
Sum egenkapital 27 169 18 277 19 747
Sum langsiktig gjeld 23 584 39 145 31 080
Sum kortsiktig gjeld 4 955 2 017 17 319