Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Are Oust

Rapportdato: 2021-01-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 62 362 og med ett samlet driftsresultat på 12 958. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 24.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem Styre­medlem 2018 - Aktiv 11 751 4 415
Adolf Øiens Fond for Allmennyttige Formål Styre­medlem 2018 - Aktiv 2 091 1 850
Munkholmen Eiendom AS Styrets leder 2015 - Aktiv 3 189 497
Strinda Eiendom AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 21 856 10 765
Ir Oust Eiendom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nedre Møllenberg gate 17 AS Vara­medlem 2016 - 2017
Strinda Eiendom AS Styrets leder 2002 - 2015
Rettinvest AS Vara­medlem 2013 - 2015
Kjøpmannsbryggen AS Vara­medlem 2013 - 2017
Ravnkloa Eiendomsforvaltning AS Styrets leder 2013 - 2017

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem - 969599090
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Brattørkaia 17a, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 751 000
Personalkostnader
469 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 187 000
Egenkapital
114 065 000
Gjeld
41 436 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 7 20
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 26 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 751 6 476 10 385
Driftsresultat 4 415 -815 2 388
Resultat før skatt 4 223 -1 180 1 939
Ordinært resultat 4 223 -1 180 1 939
Årsresultat 4 223 -1 180 1 939
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 66 187 101 104 102 112
Sum omløpsmidler 89 313 52 082 55 838
Sum eiendeler 155 501 153 186 157 951
Sum egenkapital 114 065 109 842 111 022
Sum langsiktig gjeld 39 901 41 692 43 488
Sum kortsiktig gjeld 1 535 1 652 3 441

Adolf Øiens Fond for Allmennyttige Formål

Foretaksinfo
(Aktiv) Adolf Øiens Fond for Allmennyttige Formål - 941090354
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Brattørkaia 17a, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 091 000
Personalkostnader
42 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
18 643 000
Gjeld
1 128 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 10 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 091 0 1 526
Driftsresultat 1 850 -527 1 231
Resultat før skatt 1 837 -528 1 231
Ordinært resultat 1 837 -528 1 231
Årsresultat 1 837 -528 1 231
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 19 771 18 555 20 005
Sum eiendeler 19 771 18 555 20 005
Sum egenkapital 18 643 16 998 19 405
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 128 1 557 600

Munkholmen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Munkholmen Eiendom AS - 815594932
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 189 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 340 000
Egenkapital
17 084 000
Gjeld
47 142 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 61 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 189 637 633
Driftsresultat 497 326 527
Resultat før skatt 1 710 1 262 -37
Ordinært resultat 1 710 1 262 -37
Årsresultat 1 710 1 262 -37
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 28 340 21 370 16 797
Sum omløpsmidler 35 887 34 829 16 710
Sum eiendeler 64 226 56 200 33 507
Sum egenkapital 17 084 15 374 14 112
Sum langsiktig gjeld 41 973 36 773 18 717
Sum kortsiktig gjeld 5 169 4 053 677

Strinda Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strinda Eiendom AS - 984274998
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,8 år
Styrets leder 2002 2015 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 856 000
Personalkostnader
4 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
289 071 000
Egenkapital
24 405 000
Gjeld
278 521 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 58 58 54
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 21 856 22 206 22 636
Driftsresultat 10 765 8 770 5 599
Resultat før skatt 2 228 3 121 1 261
Ordinært resultat 2 228 3 121 1 261
Årsresultat 2 228 3 121 1 261
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 289 071 258 645 240 347
Sum omløpsmidler 13 855 12 229 5 653
Sum eiendeler 302 926 270 874 245 999
Sum egenkapital 24 405 22 176 19 055
Sum langsiktig gjeld 261 249 234 991 215 284
Sum kortsiktig gjeld 17 272 13 707 11 660

Ir Oust Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ir Oust Eiendom AS - 913845137
Eiendomsmegling
Ranheimsvegen 13c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,6 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 915 000
Egenkapital
8 851 000
Gjeld
96 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 915 8 915 8 915
Sum omløpsmidler 32 32 32
Sum eiendeler 8 947 8 947 8 947
Sum egenkapital 8 851 8 851 8 851
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96 96 96

A Oust AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A Oust AS - 912570568
Uoppgitt
Ranheimsvegen 13c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,3 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
25 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 25 2
Sum omløpsmidler 23 0 23
Sum eiendeler 25 25 25
Sum egenkapital 25 25 25
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Goosten Iii ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Goosten Iii ANS - 997514998
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 895
Driftsresultat 0 0 585
Resultat før skatt 0 0 34
Ordinært resultat 0 0 34
Årsresultat 0 0 34
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 12 232
Sum omløpsmidler 0 0 818
Sum eiendeler 0 0 13 050
Sum egenkapital 0 0 430
Sum langsiktig gjeld 0 0 10 021
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2 599

Hgr Eiendomsutleie ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hgr Eiendomsutleie ANS - 997509420
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
276 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 500 000
Egenkapital
2 000
Gjeld
4 488 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 49 49 47
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 276 269 266
Driftsresultat 207 206 185
Resultat før skatt 57 56 35
Ordinært resultat 57 56 35
Årsresultat 57 56 35
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 500 4 500 4 500
Sum omløpsmidler -10 -10 -10
Sum eiendeler 4 490 4 490 4 490
Sum egenkapital 2 -55 -111
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 488 4 545 4 601

Rotvoll Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rotvoll Eiendom AS - 994388592
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ranheimsvegen 13, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 3 år
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 803 000
Personalkostnader
4 532 000
Lederlønn
1 287 000
Anleggsmidler
2 217 000
Egenkapital
4 594 000
Gjeld
2 027 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 18 15 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 15 803 9 528 11 203
Driftsresultat -718 -958 -423
Resultat før skatt -95 -818 289
Ordinært resultat -95 -818 289
Årsresultat -95 -818 289
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 217 2 153 2 079
Sum omløpsmidler 4 404 4 109 4 669
Sum eiendeler 6 621 6 262 6 748
Sum egenkapital 4 594 4 689 5 507
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 027 1 573 1 241

Øvre Rotvoll AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øvre Rotvoll AS - 994933752
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ranheimsvegen 13a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 396 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 283 000
Egenkapital
-723 000
Gjeld
61 040 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 14 2 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 396 3 240 4 474
Driftsresultat -4 058 -2 737 -691
Resultat før skatt -4 430 -2 316 -90
Ordinært resultat -4 430 -2 316 -90
Årsresultat -4 430 -2 316 -90
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 37 283 33 494 31 227
Sum omløpsmidler 23 033 23 992 26 846
Sum eiendeler 60 316 57 486 58 073
Sum egenkapital -723 3 563 5 879
Sum langsiktig gjeld 56 650 22 770 47 594
Sum kortsiktig gjeld 4 390 31 153 4 600

Fyken ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fyken ANS - 994282611
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 0 0 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 557
Driftsresultat 0 0 380
Resultat før skatt 0 0 165
Ordinært resultat 0 0 165
Årsresultat 0 0 165
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 5 971
Sum omløpsmidler 0 0 4 783
Sum eiendeler 0 0 10 755
Sum egenkapital 0 0 2 758
Sum langsiktig gjeld 0 0 3 396
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4 600

Nedre Møllenberg gate 17 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nedre Møllenberg gate 17 AS - 916765169
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2017 < 1 år

Rettinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rettinvest AS - 999254969
Reklamebyråer
Forsøkslia 7b, 7028 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2015 1,3 år

Kjøpmannsbryggen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjøpmannsbryggen AS - 914485665
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2017 3,5 år

Ravnkloa Eiendomsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ravnkloa Eiendomsforvaltning AS - 999645178
Eiendomsforvaltning
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 4 år

Øvre Rotvoll 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øvre Rotvoll 4 AS - 998936594
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ranheimsvegen 13a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2020 7,3 år

Øvre Rotvoll 6 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øvre Rotvoll 6 AS - 898936392
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ranheimsvegen 13a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2020 7,3 år

Øvre Rotvoll 5 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øvre Rotvoll 5 AS - 998936683
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ranheimsvegen 13a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2020 7,3 år

Nardobakken Utbygging AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nardobakken Utbygging AS - 998938279
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2020 7,3 år

Øvre Rotvoll II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øvre Rotvoll II AS - 998936527
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Ranheimsvegen 13a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2020 7,3 år

Øvre Rotvoll Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øvre Rotvoll Iii AS - 998936543
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ranheimsvegen 13a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2020 7,3 år

Magnus Den Godes gate 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Magnus Den Godes gate 1 AS - 995690829
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 4,5 år

Goosten i ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Goosten i ANS - 997514904
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Falkenborgvegen 35c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2019 7,3 år

Ranheim IL Fotball Topp

Foretaksinfo
(Aktiv) Ranheim IL Fotball Topp - 995206722
Idrettslag og -klubber
Ranheimsvegen 174, 7055 Ranheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2013 2,2 år

Tycoon Gårdselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tycoon Gårdselskap AS - 989112473
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2017 5,4 år

Tycoon Gårdselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tycoon Gårdselskap AS - 996221083
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år

Kento AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kento AS - 992897139
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2010 < 1 år

Are Oust Enkeltpersonsforetak

Foretaksinfo
(Inaktiv) Are Oust Enkeltpersonsforetak - 994674447
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
Ranheimsvegen 13c, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2019 9,7 år
Adm. direktør 2009 2019 9,7 år

Hgr Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hgr Eiendom AS - 994404482
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2017 7,5 år

Tycoon Gårdselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tycoon Gårdselskap AS - 918962697
Ikke tilgjengelig
Nedre Møllenberg gate 36b C/o Henning Grue, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år

Gomaten Fra Gården AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gomaten Fra Gården AS - 985680094
Ikke tilgjengelig
Nedre Møllenberg gate 36 B V/henning Grue, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,9 år

Toseth Grue & Oust AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Toseth Grue & Oust AS - 983683568
Ikke tilgjengelig
Håkon Herdebreis veg 4, 7046 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2007 6 år