Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjersti Rasch

Rapportdato: 2019-12-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kjersti Rasch Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kjersti Rasch Styrets leder 2002 - 2019
Borettslaget Hagegt 3 Styrets leder 2000** - 2002

Kjersti Rasch

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjersti Rasch - 984349661
Avvirkning
Rogstadrønningen, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2002 2019 16,9 år

Borettslaget Hagegt 3

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Hagegt 3 - 953219557
Borettslag
Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
562 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 788 000
Egenkapital
2 721 000
Gjeld
611 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 10 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 562 569 613
Driftsresultat 5 -300 -30
Resultat før skatt -5 -321 -36
Ordinært resultat -5 -321 -36
Årsresultat -5 -306 -36
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 788 2 790 2 757
Sum omløpsmidler 545 505 489
Sum eiendeler 3 332 3 295 3 246
Sum egenkapital 2 721 2 726 3 032
Sum langsiktig gjeld 540 561 175
Sum kortsiktig gjeld 71 8 39