Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjersti Michaelsen Allum

Rapportdato: 2022-10-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 704 og med ett samlet driftsresultat på 1 277. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
7days AS Styrets leder 2015 - Aktiv 4 704 1 277
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 4 704 1 277

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Memic ANS Styrets leder 2004 - 2017

7days AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 7days AS - 915963285
Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer
Solvikveien 30c, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 704 000
Personalkostnader
948 000
Lederlønn
752 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 975 000
Gjeld
1 075 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 6
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 20 18 4
Kontantstrøm fra drift 20 18 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 93 90 46
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 704 3 465 3 369
Driftsresultat 1 277 494 76
Resultat før skatt 979 367 53
Ordinært resultat 979 367 53
Årsresultat 979 367 53
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 050 1 765 1 306
Sum eiendeler 3 050 1 765 1 306
Sum egenkapital 1 975 996 629
Sum langsiktig gjeld 15 13 0
Sum kortsiktig gjeld 1 060 756 676

Memic ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Memic ANS - 987137061
Uspesifisert engroshandel
Vestensvingen 1, 1182 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2017 12,6 år