Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jens Schønning Gladheim

Rapportdato: 2022-07-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 25 087 og med ett samlet driftsresultat på 1 458. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gladheim Jens Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Nordic Green Power AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 22 455 435
Gladheim Multiservice AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 18 62
1-2-3 Klinikken AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 50 23
Nørståe Kraft AS Adm. direktør 2009 - Aktiv 674 -299
- Styre­medlem 2005 - Aktiv 674 -299
Jens Gladheim AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 1 890 1 237
- Styrets leder 2005 - Aktiv 1 890 1 237

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Strømforsynt AS Styre­medlem 2019 - 2019
Gladheim Jens Styrets leder 2000** - 2019
Numedalsutvikling Iks Styre­medlem 2016 - 2018
Spilling Kraft AS Adm. direktør 2016 - 2019
Heroya Property Holdings AS Vara­medlem 2014 - 2015

Strømforsynt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strømforsynt AS - 922694702
Handel med elektrisitet
Markens gate 2a, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-127 000
Gjeld
127 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 59
Driftsresultat -8 -6 -413
Resultat før skatt -8 -6 -413
Ordinært resultat -8 -6 -413
Årsresultat -8 -6 -413
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 1 5
Sum eiendeler 0 1 5
Sum egenkapital -127 -119 -113
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127 120 118

Numedalsutvikling Iks

Foretaksinfo
(Inaktiv) Numedalsutvikling Iks - 987939532
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Numedalstunet 3, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,1 år

Spilling Kraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spilling Kraft AS - 988368091
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2019 3,1 år

Heroya Property Holdings AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Heroya Property Holdings AS - 913223675
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2015 1,2 år

E.a. Smith Veggli AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) E.a. Smith Veggli AS - 963125399
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2009 1,1 år
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Styrets leder 2000 2006 5,4 år

Bn Rødberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bn Rødberg AS - 951314218
Butikkhandel med fargevarer
, 3630 Rødberg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2009 1,2 år
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Styrets leder 2002 2006 3,9 år

Svartlivegen Veglag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Svartlivegen Veglag Sa - 980060233
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Økonomi-fokus AS Neset 2, 3626 Rollag
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 6,9 år

Bn Eiendom AS Utleiebygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bn Eiendom AS Utleiebygg - 983429068
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,7 år

Rollag og Veggli Skogeierlag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rollag og Veggli Skogeierlag - 981181913
Tjenester tilknyttet skogbruk
Viken Skog Sa Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2018 12 år

Bekkjorden og Nysæther Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkjorden og Nysæther Bygg AS - 976037790
Oppføring av bygninger
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,1 år
Styrets leder 2000 2005 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 458 000
Personalkostnader
8 018 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
416 000
Egenkapital
568 000
Gjeld
3 246 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 2
Resultatgrad 8 0 2
Kontantstrøm fra drift 7 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 4 2 6
Totalt 67 17 38
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 26 458 29 983 39 406
Driftsresultat 1 198 -3 202 291
Resultat før skatt 1 164 -3 228 203
Ordinært resultat 1 164 -3 228 203
Årsresultat 1 164 -3 228 203
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 416 438 701
Sum omløpsmidler 3 398 2 611 9 101
Sum eiendeler 3 814 3 049 9 802
Sum egenkapital 568 -596 2 632
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 246 3 645 7 170

Rollag Elektrisitetsverk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rollag Elektrisitetsverk AS - 957896928
Distribusjon av elektrisitet
Løytevegen 3, 3626 Rollag
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2003 2005 2,5 år
Vara­medlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 189 000
Personalkostnader
4 904 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 286 000
Egenkapital
41 122 000
Gjeld
16 206 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 12 14
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 72 56 59
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 22 189 26 317 25 269
Driftsresultat 4 896 1 463 2 232
Resultat før skatt 3 660 896 1 394
Ordinært resultat 3 660 896 1 394
Årsresultat 3 660 896 1 394
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 48 286 45 611 42 216
Sum omløpsmidler 9 042 5 556 11 575
Sum eiendeler 57 328 51 166 53 791
Sum egenkapital 41 122 37 463 36 567
Sum langsiktig gjeld 2 404 2 841 3 278
Sum kortsiktig gjeld 13 802 10 862 13 946

Veggli Rørleggerservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Veggli Rørleggerservice AS - 876984962
Rørleggerarbeid
Østsida 40, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
102 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
90 000
Egenkapital
-790 000
Gjeld
1 015 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 8 2
Totalt 6 67 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 102 120 82
Driftsresultat -43 14 -70
Resultat før skatt -41 16 -68
Ordinært resultat -41 16 -68
Årsresultat -41 16 -68
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 90 102 114
Sum omløpsmidler 135 151 134
Sum eiendeler 225 254 248
Sum egenkapital -790 -749 -764
Sum langsiktig gjeld 1 019 989 1 002
Sum kortsiktig gjeld -4 13 11

AS Killingdalen Turistsenter

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Killingdalen Turistsenter - 937688962
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,6 år

Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS - 977318858
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 6,5 år

Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS - 975962059
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 643 000
Personalkostnader
55 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 792 000
Egenkapital
1 665 000
Gjeld
20 542 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 16 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 53 65 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 643 6 090 6 260
Driftsresultat 585 727 -41
Resultat før skatt 210 461 -495
Ordinært resultat 210 461 -495
Årsresultat 210 461 -495
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 12 792 12 943 14 568
Sum omløpsmidler 9 416 8 410 5 323
Sum eiendeler 22 207 21 353 19 891
Sum egenkapital 1 665 6 967 6 506
Sum langsiktig gjeld 18 829 12 683 11 904
Sum kortsiktig gjeld 1 713 1 703 1 481

Gladheim Jens

Foretaksinfo
(Aktiv) Gladheim Jens - 969551527
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Gladheimsvegen 205, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,2 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Nordic Green Power AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Green Power AS - 988453498
Handel med elektrisitet
Georg Tvibergs vei 7b, 3403 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 455 000
Personalkostnader
13 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 429 000
Gjeld
12 326 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 10
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 25 25 26
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 22 455 25 658 58 515
Driftsresultat 435 261 34
Resultat før skatt 216 127 12
Ordinært resultat 216 127 12
Årsresultat 216 127 12
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 14 755 15 258 24 241
Sum eiendeler 14 755 15 258 24 241
Sum egenkapital 2 429 2 214 2 086
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 326 13 044 22 155

Gladheim Multiservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gladheim Multiservice AS - 917991162
Grunnarbeid
C/o Live Sunniva Gladheim Gladheimsvegen 205, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 000
Personalkostnader
10 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 000
Gjeld
20 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 4 0 10
Totalt 81 11 83
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 18 307 602
Driftsresultat 62 -167 50
Resultat før skatt 62 -167 44
Ordinært resultat 62 -167 44
Årsresultat 62 -167 44
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 136 0
Sum omløpsmidler 23 61 158
Sum eiendeler 23 197 158
Sum egenkapital 3 -59 108
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 256 51

1-2-3 Klinikken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1-2-3 Klinikken AS - 987642157
Andre helsetjenester
Uranusveien 37, 3055 Krokstadelva
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-17 000
Gjeld
64 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 85 12 80
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 50 22 49
Driftsresultat 23 -10 8
Resultat før skatt 23 -10 8
Ordinært resultat 23 -10 8
Årsresultat 23 -10 8
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 47 36 42
Sum eiendeler 47 36 42
Sum egenkapital -17 -40 -30
Sum langsiktig gjeld 45 69 69
Sum kortsiktig gjeld 19 7 3

Nørståe Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nørståe Kraft AS - 987579064
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
C/o Jens Gladheim, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 Aktiv 13,3 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 17,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
674 000
Personalkostnader
133 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 563 000
Egenkapital
5 877 000
Gjeld
4 778 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 82 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 674 2 398 2 363
Driftsresultat -299 1 391 1 199
Resultat før skatt -349 909 773
Ordinært resultat -349 909 773
Årsresultat -349 909 773
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 563 8 848 9 138
Sum omløpsmidler 2 092 2 931 2 181
Sum eiendeler 10 655 11 779 11 319
Sum egenkapital 5 877 6 225 5 317
Sum langsiktig gjeld 4 498 4 914 5 330
Sum kortsiktig gjeld 280 640 672

Jens Gladheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jens Gladheim AS - 987794992
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jens Gladheim, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 13,4 år
Styrets leder 2005 Aktiv 17,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 890 000
Personalkostnader
603 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 439 000
Egenkapital
2 548 000
Gjeld
2 312 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 76 75 39
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 890 3 036 2 899
Driftsresultat 1 237 2 168 820
Resultat før skatt 498 920 -1 533
Ordinært resultat 498 920 -1 533
Årsresultat 498 920 -1 533
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 439 2 141 1 439
Sum omløpsmidler 3 422 1 800 4 637
Sum eiendeler 4 861 3 941 6 076
Sum egenkapital 2 548 2 051 1 131
Sum langsiktig gjeld 3 610 3 469 5 669
Sum kortsiktig gjeld -1 298 -1 579 -724