Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jens Schønning Gladheim

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 64 141 og med ett samlet driftsresultat på 2 068. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gladheim Jens Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Nordic Green Power AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 58 515 34
Gladheim Multiservice AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 307 -167
1-2-3 Klinikken AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 22 -10
Nørståe Kraft AS Adm. direktør 2009 - Aktiv 2 398 1 391
- Styre­medlem 2005 - Aktiv 2 398 1 391
Jens Gladheim AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 2 899 820
- Styrets leder 2005 - Aktiv 2 899 820

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Strømforsynt AS Styre­medlem 2019 - 2019
Gladheim Jens Styrets leder 2000** - 2019
Numedalsutvikling Iks Styre­medlem 2016 - 2018
Spilling Kraft AS Adm. direktør 2016 - 2019
Heroya Property Holdings AS Vara­medlem 2014 - 2015

Strømforsynt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strømforsynt AS - 922694702
Handel med elektrisitet
Markens gate 2a, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-119 000
Gjeld
120 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 10
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 59
Driftsresultat -6 -413
Resultat før skatt -6 -413
Ordinært resultat -6 -413
Årsresultat -6 -413
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1 5
Sum eiendeler 1 5
Sum egenkapital -119 -113
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120 118

Numedalsutvikling Iks

Foretaksinfo
(Inaktiv) Numedalsutvikling Iks - 987939532
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Numedalstunet 3, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,1 år

Spilling Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spilling Kraft AS - 988368091
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2019 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 153 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 841 000
Egenkapital
4 594 000
Gjeld
11 961 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 68 66 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 153 2 238 1 565
Driftsresultat 915 1 439 426
Resultat før skatt 322 62 -643
Ordinært resultat 322 62 -643
Årsresultat 322 62 -643
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 841 12 687 13 109
Sum omløpsmidler 1 715 1 099 1 291
Sum eiendeler 16 555 13 785 14 400
Sum egenkapital 4 594 1 605 -2 451
Sum langsiktig gjeld 11 771 11 771 16 475
Sum kortsiktig gjeld 190 409 375

Heroya Property Holdings AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Heroya Property Holdings AS - 913223675
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2015 1,2 år

E.a. Smith Veggli AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) E.a. Smith Veggli AS - 963125399
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2009 1,1 år
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Styrets leder 2000 2006 5,4 år

Bn Rødberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bn Rødberg AS - 951314218
Butikkhandel med fargevarer
, 3630 Rødberg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2009 1,2 år
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Styrets leder 2002 2006 3,9 år

Svartlivegen Veglag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Svartlivegen Veglag Sa - 980060233
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Økonomi-fokus AS Neset 2, 3626 Rollag
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 6,9 år

Bn Eiendom AS Utleiebygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bn Eiendom AS Utleiebygg - 983429068
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,7 år

Rollag og Veggli Skogeierlag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rollag og Veggli Skogeierlag - 981181913
Tjenester tilknyttet skogbruk
Viken Skog Sa Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2018 12 år

Bekkjorden og Nysæther Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkjorden og Nysæther Bygg AS - 976037790
Oppføring av bygninger
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,1 år
Styrets leder 2000 2005 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 406 000
Personalkostnader
10 668 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
701 000
Egenkapital
2 632 000
Gjeld
7 170 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 2 0 2
Kontantstrøm fra drift 1 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 38 20 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 39 406 41 498 60 042
Driftsresultat 291 -594 524
Resultat før skatt 203 -478 381
Ordinært resultat 203 -478 381
Årsresultat 203 -478 381
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 701 744 756
Sum omløpsmidler 9 101 8 422 11 614
Sum eiendeler 9 802 9 166 12 370
Sum egenkapital 2 632 2 429 2 907
Sum langsiktig gjeld 0 0 74
Sum kortsiktig gjeld 7 170 6 737 9 390

Rollag Elektrisitetsverk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rollag Elektrisitetsverk AS - 957896928
Distribusjon av elektrisitet
Løytevegen 3, 3626 Rollag
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2003 2005 2,5 år
Vara­medlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 317 000
Personalkostnader
5 508 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 611 000
Egenkapital
37 463 000
Gjeld
13 703 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 56 59 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 317 25 269 22 594
Driftsresultat 1 463 2 232 2 615
Resultat før skatt 896 1 394 1 696
Ordinært resultat 896 1 394 1 696
Årsresultat 896 1 394 1 696
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 45 611 42 216 40 670
Sum omløpsmidler 5 556 11 575 9 675
Sum eiendeler 51 166 53 791 50 345
Sum egenkapital 37 463 36 567 35 173
Sum langsiktig gjeld 2 841 3 278 3 715
Sum kortsiktig gjeld 10 862 13 946 11 457

Veggli Rørleggerservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Veggli Rørleggerservice AS - 876984962
Rørleggerarbeid
Østsida 40, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 000
Egenkapital
-764 000
Gjeld
1 013 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 8 8 3
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 82 94 100
Driftsresultat -70 -9 -33
Resultat før skatt -68 -9 -57
Ordinært resultat -68 -9 -57
Årsresultat -68 -9 -57
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 125 99
Sum omløpsmidler 134 145 141
Sum eiendeler 248 271 240
Sum egenkapital -764 -697 -688
Sum langsiktig gjeld 1 002 930 760
Sum kortsiktig gjeld 11 37 167

AS Killingdalen Turistsenter

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Killingdalen Turistsenter - 937688962
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,6 år

Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS - 977318858
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 6,5 år

Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS - 975962059
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 260 000
Personalkostnader
39 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 568 000
Egenkapital
6 506 000
Gjeld
13 385 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 12 4
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 6 6
Likviditetsgrad II 2 8 10
Totalt 9 58 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 260 7 245 3 518
Driftsresultat -41 404 52
Resultat før skatt -495 490 603
Ordinært resultat -495 490 603
Årsresultat -495 490 603
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 568 14 798 15 179
Sum omløpsmidler 5 323 4 767 4 184
Sum eiendeler 19 891 19 565 19 363
Sum egenkapital 6 506 7 001 6 511
Sum langsiktig gjeld 11 904 11 588 12 307
Sum kortsiktig gjeld 1 481 977 546

Gladheim Jens

Foretaksinfo
(Aktiv) Gladheim Jens - 969551527
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Gladheimsvegen 205, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Nordic Green Power AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Green Power AS - 988453498
Handel med elektrisitet
Georg Tvibergs vei 7b, 3403 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 515 000
Personalkostnader
13 000
Lederlønn
11 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 086 000
Gjeld
22 155 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 26 36 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 58 515 44 054 21 450
Driftsresultat 34 347 52
Resultat før skatt 12 427 47
Ordinært resultat 12 427 47
Årsresultat 12 427 47
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 24 241 13 487 9 291
Sum eiendeler 24 241 13 487 9 291
Sum egenkapital 2 086 2 074 1 647
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 155 11 413 7 644

Gladheim Multiservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gladheim Multiservice AS - 917991162
Grunnarbeid
C/o Live Sunniva Gladheim Gladheimsvegen 205, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
307 000
Personalkostnader
283 000
Lederlønn
212 000
Anleggsmidler
136 000
Egenkapital
-59 000
Gjeld
256 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 6
Totalt 11 83 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 307 602 671
Driftsresultat -167 50 -22
Resultat før skatt -167 44 -22
Ordinært resultat -167 44 -22
Årsresultat -167 44 -22
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 136 0 0
Sum omløpsmidler 61 158 190
Sum eiendeler 197 158 190
Sum egenkapital -59 108 64
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 256 51 127

1-2-3 Klinikken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1-2-3 Klinikken AS - 987642157
Andre helsetjenester
Uranusveien 37, 3055 Krokstadelva
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-40 000
Gjeld
76 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 80 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 22 49 52
Driftsresultat -10 8 -18
Resultat før skatt -10 8 -18
Ordinært resultat -10 8 -18
Årsresultat -10 8 -18
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 36 42 38
Sum eiendeler 36 42 38
Sum egenkapital -40 -30 -39
Sum langsiktig gjeld 69 69 69
Sum kortsiktig gjeld 7 3 8

Nørståe Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nørståe Kraft AS - 987579064
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
C/o Jens Gladheim, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 Aktiv 12,2 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 16,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 398 000
Personalkostnader
138 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 848 000
Egenkapital
6 225 000
Gjeld
5 554 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 82 79 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 398 2 363 1 996
Driftsresultat 1 391 1 199 861
Resultat før skatt 909 773 637
Ordinært resultat 909 773 637
Årsresultat 909 773 637
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 848 9 138 9 376
Sum omløpsmidler 2 931 2 181 1 222
Sum eiendeler 11 779 11 319 10 598
Sum egenkapital 6 225 5 317 4 439
Sum langsiktig gjeld 4 914 5 330 5 746
Sum kortsiktig gjeld 640 672 413

Jens Gladheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jens Gladheim AS - 987794992
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jens Gladheim, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,3 år
Styrets leder 2005 Aktiv 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 899 000
Personalkostnader
547 000
Lederlønn
495 000
Anleggsmidler
1 439 000
Egenkapital
1 131 000
Gjeld
4 945 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 39 36 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 899 742 497
Driftsresultat 820 151 -87
Resultat før skatt -1 533 -376 146
Ordinært resultat -1 533 -376 146
Årsresultat -1 533 -376 146
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 439 1 439 1 439
Sum omløpsmidler 4 637 4 888 1 788
Sum eiendeler 6 076 6 327 3 227
Sum egenkapital 1 131 2 664 3 040
Sum langsiktig gjeld 5 669 3 419 109
Sum kortsiktig gjeld -724 244 78