Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jens Schønning Gladheim

Rapportdato: 2020-01-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 47 813 og med ett samlet driftsresultat på 1 729. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gladheim Jens Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Nordic Green Power AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 44 054 347
Gladheim Multiservice AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 602 50
1-2-3 Klinikken AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 52 -18
Nørståe Kraft AS Adm. direktør 2009 - Aktiv 2 363 1 199
- Styre­medlem 2005 - Aktiv 2 363 1 199
Jens Gladheim AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 742 151
- Styrets leder 2005 - Aktiv 742 151

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Energy Saver AS Styre­medlem 2019 - 2019
Gladheim Jens Styrets leder 2000** - 2019
Numedalsutvikling Iks Styre­medlem 2016 - 2018
Spilling Kraft AS Adm. direktør 2016 - 2019
Heroya Property Holdings AS Vara­medlem 2014 - 2015

Energy Saver AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energy Saver AS - 922694702
Handel med elektrisitet
Nedre Strandgate 11, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år

Numedalsutvikling Iks

Foretaksinfo
(Inaktiv) Numedalsutvikling Iks - 987939532
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Numedalstunet 3, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,1 år

Spilling Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spilling Kraft AS - 988368091
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
C/o Asbjørn Spilling, 4520 Lindesnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2019 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 238 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 687 000
Egenkapital
1 605 000
Gjeld
12 180 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 41 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 238 1 565 1 184
Driftsresultat 1 439 426 -178
Resultat før skatt 62 -643 -1 181
Ordinært resultat 62 -643 -1 181
Årsresultat 62 -643 -1 181
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 687 13 109 13 531
Sum omløpsmidler 1 099 1 291 1 426
Sum eiendeler 13 785 14 400 14 957
Sum egenkapital 1 605 -2 451 -1 808
Sum langsiktig gjeld 11 771 16 475 16 447
Sum kortsiktig gjeld 409 375 317

Heroya Property Holdings AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Heroya Property Holdings AS - 913223675
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 2015 1,2 år

Bn Rødberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bn Rødberg AS - 951314218
Butikkhandel med fargevarer
, 3630 Rødberg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2009 1,2 år
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Styrets leder 2002 2006 3,9 år

E.a. Smith Veggli AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) E.a. Smith Veggli AS - 963125399
Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2009 1,1 år
Styre­medlem 2006 2008 2,2 år
Styrets leder 2000 2006 5,4 år

Svartlivegen Veglag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Svartlivegen Veglag Sa - 980060233
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Økonomi-fokus AS Neset 2, 3626 Rollag
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 6,9 år

Bn Eiendom AS Utleiebygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bn Eiendom AS Utleiebygg - 983429068
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,7 år

Rollag og Veggli Skogeierlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Rollag og Veggli Skogeierlag - 981181913
Tjenester tilknyttet skogbruk
Viken Skog Sa Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2018 12 år

Bekkjorden og Nysæther Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkjorden og Nysæther Bygg AS - 976037790
Oppføring av bygninger
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,1 år
Styrets leder 2000 2005 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 498 000
Personalkostnader
10 352 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
744 000
Egenkapital
2 429 000
Gjeld
6 737 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 2 2
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 20 41 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 498 60 042 57 610
Driftsresultat -594 524 485
Resultat før skatt -478 381 360
Ordinært resultat -478 381 360
Årsresultat -478 381 360
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 744 756 845
Sum omløpsmidler 8 422 11 614 12 756
Sum eiendeler 9 166 12 370 13 601
Sum egenkapital 2 429 2 907 3 526
Sum langsiktig gjeld 0 74 114
Sum kortsiktig gjeld 6 737 9 390 9 961

Rollag Elektrisitetsverk Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Rollag Elektrisitetsverk Sa - 957896928
Distribusjon av elektrisitet
Løytevegen 3, 3626 Rollag
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2003 2005 2,5 år
Vara­medlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 269 000
Personalkostnader
5 001 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 216 000
Egenkapital
36 567 000
Gjeld
17 224 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 59 63 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 269 22 594 21 926
Driftsresultat 2 232 2 615 1 896
Resultat før skatt 1 394 1 696 1 230
Ordinært resultat 1 394 1 696 1 230
Årsresultat 1 394 1 696 1 230
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 216 40 670 36 149
Sum omløpsmidler 11 575 9 675 10 857
Sum eiendeler 53 791 50 345 47 006
Sum egenkapital 36 567 35 173 33 475
Sum langsiktig gjeld 3 278 3 715 4 152
Sum kortsiktig gjeld 13 946 11 457 9 379

Veggli Rørleggerservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Veggli Rørleggerservice AS - 876984962
Rørleggerarbeid
Østsida 40, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
94 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
125 000
Egenkapital
-697 000
Gjeld
967 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 4 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 8 3 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 94 100 299
Driftsresultat -9 -33 -81
Resultat før skatt -9 -57 -104
Ordinært resultat -9 -57 -104
Årsresultat -9 -57 -104
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 125 99 76
Sum omløpsmidler 145 141 183
Sum eiendeler 271 240 260
Sum egenkapital -697 -688 -631
Sum langsiktig gjeld 930 760 716
Sum kortsiktig gjeld 37 167 174

AS Killingdalen Turistsenter

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Killingdalen Turistsenter - 937688962
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,6 år

Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS - 977318858
Ikke tilgjengelig
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 6,5 år

Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkjorden og Nysæther Eiendom AS - 975962059
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 245 000
Personalkostnader
28 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 798 000
Egenkapital
7 001 000
Gjeld
12 565 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 12 4 12
Kontantstrøm fra drift 18 20 14
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 58 57 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 245 3 518 8 941
Driftsresultat 404 52 652
Resultat før skatt 490 603 455
Ordinært resultat 490 603 455
Årsresultat 490 603 455
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 798 15 179 15 237
Sum omløpsmidler 4 767 4 184 3 561
Sum eiendeler 19 565 19 363 18 798
Sum egenkapital 7 001 6 511 5 908
Sum langsiktig gjeld 11 588 12 307 12 263
Sum kortsiktig gjeld 977 546 626

Gladheim Jens

Foretaksinfo
(Aktiv) Gladheim Jens - 969551527
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Gladheimsvegen 205, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Nordic Green Power AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Green Power AS - 988453498
Handel med elektrisitet
Georg Tvibergs vei 7b, 3403 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 054 000
Personalkostnader
15 000
Lederlønn
10 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 074 000
Gjeld
11 413 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 36 32 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 44 054 21 450 16 812
Driftsresultat 347 52 -275
Resultat før skatt 427 47 -273
Ordinært resultat 427 47 -273
Årsresultat 427 47 -273
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 13 487 9 291 3 103
Sum eiendeler 13 487 9 291 3 103
Sum egenkapital 2 074 1 647 1 600
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 413 7 644 1 503

Gladheim Multiservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gladheim Multiservice AS - 917991162
Grunnarbeid
C/o Live Sunniva Gladheim Gladheimsvegen 205, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
602 000
Personalkostnader
459 000
Lederlønn
410 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
108 000
Gjeld
51 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 14 0 20
Kontantstrøm fra drift 10 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 83 19 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 602 671 138
Driftsresultat 50 -22 75
Resultat før skatt 44 -22 56
Ordinært resultat 44 -22 56
Årsresultat 44 -22 56
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 158 190 150
Sum eiendeler 158 190 150
Sum egenkapital 108 64 86
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51 127 64

1-2-3 Klinikken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1-2-3 Klinikken AS - 987642157
Andre helsetjenester
Uranusveien 37, 3055 Krokstadelva
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-39 000
Gjeld
77 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 12 12 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 51 45
Driftsresultat -18 -8 -11
Resultat før skatt -18 -8 -11
Ordinært resultat -18 -8 -11
Årsresultat -18 -8 -11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 38 72 93
Sum eiendeler 38 72 93
Sum egenkapital -39 -20 -12
Sum langsiktig gjeld 69 69 69
Sum kortsiktig gjeld 8 23 36

Nørståe Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nørståe Kraft AS - 987579064
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
C/o Jens Gladheim, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 Aktiv 10,8 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 363 000
Personalkostnader
129 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 138 000
Egenkapital
5 317 000
Gjeld
6 002 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 79 76 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 363 1 996 2 082
Driftsresultat 1 199 861 894
Resultat før skatt 773 637 670
Ordinært resultat 773 637 670
Årsresultat 773 637 670
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 138 9 376 9 668
Sum omløpsmidler 2 181 1 222 1 197
Sum eiendeler 11 319 10 598 10 865
Sum egenkapital 5 317 4 439 3 802
Sum langsiktig gjeld 5 330 5 746 6 162
Sum kortsiktig gjeld 672 413 901

Jens Gladheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jens Gladheim AS - 987794992
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jens Gladheim, 3628 Veggli
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,9 år
Styrets leder 2005 Aktiv 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
742 000
Personalkostnader
547 000
Lederlønn
495 000
Anleggsmidler
1 439 000
Egenkapital
2 664 000
Gjeld
3 663 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 55 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 742 497 957
Driftsresultat 151 -87 -30
Resultat før skatt -376 146 313
Ordinært resultat -376 146 313
Årsresultat -376 146 313
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 439 1 439 1 439
Sum omløpsmidler 4 888 1 788 1 604
Sum eiendeler 6 327 3 227 3 043
Sum egenkapital 2 664 3 040 2 894
Sum langsiktig gjeld 3 419 109 1
Sum kortsiktig gjeld 244 78 148