Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Domenico Francesco Gerace

Rapportdato: 2020-10-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 575 og med ett samlet driftsresultat på 1 235. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3 Nax AS Styrets leder 2014 - Aktiv 924 839
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 924 839
3 Nbx AS Styrets leder 2014 - Aktiv 190 90
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 190 90
Bu 3n AS Styrets leder 2014 - Aktiv 461 306
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 461 306

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

3 Nax AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 Nax AS - 913652401
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Jørgen Robsruds veg 4, 2010 Strømmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
924 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 565 000
Egenkapital
1 365 000
Gjeld
199 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 77 45 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 924 62 0
Driftsresultat 839 8 -37
Resultat før skatt 619 6 -67
Ordinært resultat 619 6 -67
Årsresultat 619 6 -67
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 565 3 144 3 160
Sum omløpsmidler 0 27 4
Sum eiendeler 1 565 3 171 3 165
Sum egenkapital 1 365 811 805
Sum langsiktig gjeld 116 2 360 2 360
Sum kortsiktig gjeld 83 0 0

3 Nbx AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 Nbx AS - 913652339
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Jørgen Robsruds veg 4, 2010 Strømmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
190 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 104 000
Egenkapital
780 000
Gjeld
2 362 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 49 29 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 190 49 0
Driftsresultat 90 -6 -38
Resultat før skatt -8 -7 -73
Ordinært resultat -8 -7 -73
Årsresultat -8 -7 -73
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 104 3 136 3 162
Sum omløpsmidler 38 24 6
Sum eiendeler 3 142 3 160 3 169
Sum egenkapital 780 788 795
Sum langsiktig gjeld 2 362 2 372 2 374
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Bu 3n AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bu 3n AS - 813626152
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Jørgen Robsruds veg 4, 2010 Strømmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,5 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
461 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 165 000
Egenkapital
1 459 000
Gjeld
1 821 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 65 18 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 461 62 0
Driftsresultat 306 -45 -149
Resultat før skatt 306 -42 -176
Ordinært resultat 306 -42 -176
Årsresultat 306 -42 -176
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 165 4 718 4 691
Sum omløpsmidler 115 487 602
Sum eiendeler 3 280 5 205 5 293
Sum egenkapital 1 459 2 570 2 612
Sum langsiktig gjeld 1 821 2 634 2 680
Sum kortsiktig gjeld 0 1 1