Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Christine Rein-Helliesen

Rapportdato: 2023-04-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 264 447 og med ett samlet driftsresultat på 28 656. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gaia Gruppen AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 10 430 18
Real Vin AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 23 226 4 834
Pur Jus Wine Agency AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 1 305 -154
Horizon Wines AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 428 -30
Quality Brands AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 6 287 717

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Gaia Gruppen AS Styrets leder 2007 - 2020
Johan Follestads vei 7 AS Styre­medlem 2020 - 2020
Smestad Skoles Musikkorps Styrets leder 2014 - 2022
Gaia World Collection AS Styre­medlem 2009 - 2021
Gaia Wine & Spirits AS Styrets leder 2008 - 2020
Gaia Wine & Spirits AS Vara­medlem 2000** - 2002
Vin og Brennevinleverandørenes Forening Vara­medlem 2006 - 2009

Gaia Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaia Gruppen AS - 991851410
Engroshandel med vin og brennevin
Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,4 år
Styrets leder 2007 2020 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 430 000
Personalkostnader
8 842 000
Lederlønn
847 000
Anleggsmidler
28 705 000
Egenkapital
20 791 000
Gjeld
16 323 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 10 0
Totalt 63 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 430 0 0
Driftsresultat 18 -44 -15
Resultat før skatt 4 734 -164 -15
Ordinært resultat 4 734 -164 -15
Årsresultat 4 734 -164 -15
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 28 705 28 813 11 405
Sum omløpsmidler 8 408 121 1
Sum eiendeler 37 113 28 933 11 406
Sum egenkapital 20 791 16 057 -1 079
Sum langsiktig gjeld 10 000 12 857 12 457
Sum kortsiktig gjeld 6 323 19 29

Real Vin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Real Vin AS - 921784570
Engroshandel med vin og brennevin
Bygg B Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 226 000
Personalkostnader
17 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 943 000
Egenkapital
5 222 000
Gjeld
8 790 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 87 88 49
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 23 226 18 110 13 899
Driftsresultat 4 834 2 750 1 579
Resultat før skatt 3 874 2 076 -45
Ordinært resultat 3 874 2 076 -45
Årsresultat 3 874 2 076 -45
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 943 85 1 183
Sum omløpsmidler 10 070 7 672 6 415
Sum eiendeler 14 013 7 757 7 597
Sum egenkapital 5 222 3 235 3 178
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 790 4 522 4 419

Pur Jus Wine Agency AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pur Jus Wine Agency AS - 989307223
Engroshandel med vin og brennevin
Bygg B Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 305 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 160 000
Gjeld
614 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 4
Totalt 13 44 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 305 346 261
Driftsresultat -154 -81 -264
Resultat før skatt -25 53 -257
Ordinært resultat -25 53 -257
Årsresultat -25 53 -257
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 774 800 337
Sum eiendeler 1 774 800 337
Sum egenkapital 1 160 746 201
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 614 54 136

Horizon Wines AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Horizon Wines AS - 993880329
Engroshandel med vin og brennevin
Bygg B Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
428 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
250 000
Egenkapital
577 000
Gjeld
135 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 15 40 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 428 202 425
Driftsresultat -30 -68 -140
Resultat før skatt -8 278 -101
Ordinært resultat -8 278 -101
Årsresultat -8 278 -101
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 250 0 0
Sum omløpsmidler 461 1 811 574
Sum eiendeler 711 1 811 574
Sum egenkapital 577 495 253
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 135 1 316 321

Quality Brands AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Brands AS - 976237366
Engroshandel med vin og brennevin
Bygg B Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 287 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
565 000
Egenkapital
796 000
Gjeld
2 692 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 16 0
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 73 77 36
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 287 2 876 1 381
Driftsresultat 717 325 -105
Resultat før skatt 550 242 190
Ordinært resultat 550 242 190
Årsresultat 550 242 190
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 565 0 0
Sum omløpsmidler 2 924 1 051 1 997
Sum eiendeler 3 489 1 051 1 997
Sum egenkapital 796 246 246
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 692 805 1 751

Egge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Egge AS - 994735268
Engroshandel med vin og brennevin
Bygg B Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 240 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
615 000
Egenkapital
936 000
Gjeld
179 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 84 33 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 240 972 400
Driftsresultat 169 -60 -188
Resultat før skatt 189 86 -183
Ordinært resultat 189 86 -183
Årsresultat 189 86 -183
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 615 0 0
Sum omløpsmidler 500 1 603 330
Sum eiendeler 1 115 1 603 330
Sum egenkapital 936 732 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 179 870 230

Gaia Group Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaia Group Holding AS - 925119806
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Bygning 2 Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
133 473 000
Personalkostnader
9 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 039 000
Egenkapital
27 215 000
Gjeld
49 746 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 12 7
Kapitalomsetningshastighet 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6
Resultatgrad 14 12
Kontantstrøm fra drift 14 14
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 69 57
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 133 473 79 467
Driftsresultat 11 915 6 040
Resultat før skatt 7 314 3 788
Ordinært resultat 7 314 3 788
Årsresultat 7 314 3 788
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 18 039 25 341
Sum omløpsmidler 58 922 50 818
Sum eiendeler 76 961 76 159
Sum egenkapital 27 215 21 788
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49 746 54 371

Crh Consult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Crh Consult AS - 918144684
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Firkløverveien 4, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,3 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -2 0
Resultat før skatt -8 -2 0
Ordinært resultat -8 -2 0
Årsresultat -8 -2 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 14 16
Sum eiendeler 5 14 16
Sum egenkapital 5 13 16
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Smestad Skoles Musikkorps

Foretaksinfo
(Aktiv) Smestad Skoles Musikkorps - 992043059
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Smestad Skole Konventveien 27, 0377 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 8,4 år
Styrets leder 2014 2022 7,7 år

Gaia Wine & Spirits AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaia Wine & Spirits AS - 981642333
Engroshandel med vin og brennevin
Bygning 2 Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2020 11,9 år
Styre­medlem 2002 Aktiv 21 år
Vara­medlem 2000 2002 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
88 058 000
Personalkostnader
138 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 758 000
Egenkapital
7 074 000
Gjeld
46 206 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 7 2
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 16 8 2
Kontantstrøm fra drift 14 3 0
Rentedekningsgrad 10 6 2
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 70 34 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 88 058 71 322 54 613
Driftsresultat 11 244 3 110 175
Resultat før skatt 7 945 1 212 -1 217
Ordinært resultat 7 945 1 212 -1 217
Årsresultat 7 945 1 212 -1 217
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 12 758 11 100 11 188
Sum omløpsmidler 40 522 39 870 34 718
Sum eiendeler 53 280 50 970 45 906
Sum egenkapital 7 074 4 722 10
Sum langsiktig gjeld 5 130 3 641 0
Sum kortsiktig gjeld 41 076 42 607 45 895

Chaeos Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chaeos Holding AS - 991851372
Engroshandel med vin og brennevin
Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 419 000
Egenkapital
14 631 000
Gjeld
3 416 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 23 14 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -50 -24 -15
Resultat før skatt 283 -1 290 -15
Ordinært resultat 283 -1 290 -15
Årsresultat 283 -1 290 -15
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 17 419 17 419 2 207
Sum omløpsmidler 628 2 108 1
Sum eiendeler 18 047 19 527 2 208
Sum egenkapital 14 631 14 349 1 932
Sum langsiktig gjeld 3 297 4 879 0
Sum kortsiktig gjeld 119 300 276

Johan Follestads vei 7 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Johan Follestads vei 7 AS - 952321633
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Johan Follestads vei 7, 3474 Åros
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 002 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 006 000
Egenkapital
34 652 000
Gjeld
11 464 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 38 34 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 002 2 501 4 194
Driftsresultat -478 -387 914
Resultat før skatt -302 -1 126 2 476
Ordinært resultat -302 -1 126 2 476
Årsresultat -302 -1 126 2 476
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 40 006 42 802 45 630
Sum omløpsmidler 6 110 7 435 32 547
Sum eiendeler 46 116 50 238 78 178
Sum egenkapital 34 652 31 018 29 253
Sum langsiktig gjeld 11 162 19 139 45 687
Sum kortsiktig gjeld 302 80 3 238

Gaia World Collection AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaia World Collection AS - 994801678
Engroshandel med vin og brennevin
Trondheimsveien 2 B, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2021 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 872 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
689 000
Gjeld
5 810 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 6 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 10 1 0
Rentedekningsgrad 10 4 2
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 63 28 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 872 7 875 6 694
Driftsresultat 858 312 -75
Resultat før skatt 677 46 -307
Ordinært resultat 677 46 -307
Årsresultat 677 46 -307
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 20 420 433
Sum omløpsmidler 6 479 6 803 6 108
Sum eiendeler 6 499 7 222 6 541
Sum egenkapital 689 -715 -761
Sum langsiktig gjeld 3 300 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 510 7 937 7 302

Vin og Brennevinleverandørenes Forening

Foretaksinfo
(Aktiv) Vin og Brennevinleverandørenes Forening - 985980608
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2009 3,3 år