Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stian Sjølund

Rapportdato: 2019-09-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 47 999 038 og med ett samlet driftsresultat på 2 206 786. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Konsernfaglig Samarb. Mellom Lo- Klubber/foreninger i Aker Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Ie Klubben Mhwirth avd 33 Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
Velferdsstiftelsen for Akastor-ansatte Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -270
Aker Pensjonskasse Vara­medlem 2018 - Aktiv 155 444 -40 974
Aker ASA Vara­medlem 2017 - Aktiv 42 163 000 2 087 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
LO Klubbene i Akastor Nestleder styre 2014 - 2017
Akastor ASA Vara­medlem 2016 - 2016
Mhwirth AS Vara­medlem 2007 - 2011

Konsernfaglig Samarb. Mellom Lo- Klubber/foreninger i Aker

Foretaksinfo
(Aktiv) Konsernfaglig Samarb. Mellom Lo- Klubber/foreninger i Aker - 990146411
Arbeidstakerorganisasjoner
Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Ie Klubben Mhwirth avd 33

Foretaksinfo
(Aktiv) Ie Klubben Mhwirth avd 33 - 919325070
Arbeidstakerorganisasjoner
Butangen 20, 4639 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,1 år

Velferdsstiftelsen for Akastor-ansatte

Foretaksinfo
(Aktiv) Velferdsstiftelsen for Akastor-ansatte - 915124526
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 014 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 12 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -270 -20 -34
Resultat før skatt -573 16 13
Ordinært resultat -573 16 13
Årsresultat -573 16 13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 014 5 558 5 543
Sum eiendeler 5 014 5 558 5 543
Sum egenkapital 5 014 5 558 5 543
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Aker Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Pensjonskasse - 979276699
Pensjonskasser
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
155 444 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
521 284 000
Gjeld
4 380 201 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 155 444 252 445 244 636
Driftsresultat -40 974 -20 476 -730
Resultat før skatt -45 723 -4 374 26 751
Ordinært resultat -45 723 -4 374 26 751
Årsresultat -45 723 -4 374 26 751
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 901 485 4 957 025 4 870 715
Sum eiendeler 4 901 485 4 957 025 4 870 715
Sum egenkapital 521 284 539 654 544 008
Sum langsiktig gjeld 4 379 387 4 389 572 4 325 155
Sum kortsiktig gjeld 814 27 799 1 552

Aker ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker ASA - 886581432
Bygging av oljeplattformer og moduler
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
44
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 163 000 000
Personalkostnader
13 963 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 070 000 000
Egenkapital
41 918 000 000
Gjeld
50 840 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 10 18 5
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 39 54 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 42 163 000 41 610 000 43 673 000
Driftsresultat 2 087 000 2 871 000 1 572 000
Resultat før skatt 930 000 1 620 000 -1 365 000
Ordinært resultat 930 000 1 620 000 -1 365 000
Årsresultat 930 000 1 620 000 -1 365 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 67 070 000 61 678 000 63 060 000
Sum omløpsmidler 25 688 000 22 910 000 29 632 000
Sum eiendeler 92 758 000 84 588 000 92 692 000
Sum egenkapital 41 918 000 40 059 000 40 019 000
Sum langsiktig gjeld 27 499 000 26 205 000 26 943 000
Sum kortsiktig gjeld 23 341 000 18 324 000 25 730 000

LO Klubbene i Akastor

Foretaksinfo
(Aktiv) LO Klubbene i Akastor - 814107922
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,4 år
Nestleder styre 2014 2017 2,6 år

Akastor ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Akastor ASA - 986529551
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,8 år
Vara­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 800 000 000
Personalkostnader
1 424 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 078 000 000
Egenkapital
4 316 000 000
Gjeld
4 687 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 15 7 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 800 000 4 348 000 5 310 000
Driftsresultat 110 000 -438 000 -1 151 000
Resultat før skatt -193 000 -1 107 000 -2 017 000
Ordinært resultat -193 000 -1 107 000 -2 017 000
Årsresultat -193 000 -58 000 -1 282 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 078 000 7 163 000 7 897 000
Sum omløpsmidler 3 925 000 3 165 000 4 964 000
Sum eiendeler 9 003 000 10 328 000 12 861 000
Sum egenkapital 4 316 000 5 277 000 5 580 000
Sum langsiktig gjeld 1 485 000 2 823 000 2 334 000
Sum kortsiktig gjeld 3 202 000 2 228 000 4 947 000

Mhwirth AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mhwirth AS - 942524544
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Butangen 20, 4639 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,3 år
Vara­medlem 2007 2011 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
753
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 880 594 000
Personalkostnader
734 186 000
Lederlønn
3 789 000
Anleggsmidler
2 071 661 000
Egenkapital
1 750 209 000
Gjeld
2 603 680 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 17 15 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 880 594 2 043 173 2 498 372
Driftsresultat 51 030 -24 176 -321 220
Resultat før skatt -126 979 -351 180 -144 077
Ordinært resultat -126 979 -351 180 -144 077
Årsresultat -126 979 -351 180 -144 077
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 071 661 1 113 751 1 383 176
Sum omløpsmidler 2 282 228 1 834 359 2 285 061
Sum eiendeler 4 353 889 2 948 110 3 668 237
Sum egenkapital 1 750 209 893 276 927 111
Sum langsiktig gjeld 454 574 1 065 577 1 221 495
Sum kortsiktig gjeld 2 149 106 989 257 1 519 631