Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Atle Christiansen

Rapportdato: 2019-11-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 328 530 og med ett samlet driftsresultat på 22 935. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Tidig Eiendom AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 240 -1 380
C-holding AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 163 333 11 905
- Styrets leder 2004 - Aktiv 163 333 11 905
ANS Ole Deviksvei 4 Nestleder styre 2005 - Aktiv 507 188
Ørnulf Wiig Installasjon A/S Nestleder styre 2004 - Aktiv 105 965 12 210
Leithe & Christiansen AS Nestleder styre 2003 - Aktiv 58 485 12

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nor-alarm Øst AS Styrets leder 2005 - 2019
Neslia 2-4 DA Styre­medlem 2004 - 2006
Pro-group AS Nestleder styre 2004 - 2009
Pro-group AS Vara­medlem 2000** - 2004
Pro-group AS Vara­medlem 2000** - 2004
Leithe & Christiansen AS Styre­medlem 2000** - 2003

Tidig Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tidig Eiendom AS - 997721853
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nedre Storgate 13, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
240 000
Personalkostnader
916 000
Lederlønn
781 000
Anleggsmidler
23 551 000
Egenkapital
1 687 000
Gjeld
22 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 12 10 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 240 322 198
Driftsresultat -1 380 -1 219 -1 165
Resultat før skatt -703 -2 424 10
Ordinært resultat -703 -2 424 10
Årsresultat -703 -2 424 10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 551 23 482 23 481
Sum omløpsmidler 900 4 041 4 024
Sum eiendeler 24 451 27 524 27 505
Sum egenkapital 1 687 2 390 4 314
Sum langsiktig gjeld 22 615 23 283 21 537
Sum kortsiktig gjeld 148 1 851 1 654

C-holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C-holding AS - 951188956
Elektrisk installasjonsarbeid
Ole Deviks vei 4, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,1 år
Styrets leder 2004 Aktiv 15,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
163 333 000
Personalkostnader
68 776 000
Lederlønn
5 851 000
Anleggsmidler
21 721 000
Egenkapital
82 120 000
Gjeld
46 880 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 12 16 4
Kontantstrøm fra drift 7 14 5
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 54 76 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 163 333 173 370 161 264
Driftsresultat 11 905 17 645 3 685
Resultat før skatt 6 429 16 110 5 801
Ordinært resultat 6 429 16 110 5 801
Årsresultat 6 429 16 110 5 801
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 721 16 088 13 545
Sum omløpsmidler 107 279 108 287 94 386
Sum eiendeler 129 001 124 374 107 930
Sum egenkapital 82 120 78 701 65 582
Sum langsiktig gjeld 485 470 635
Sum kortsiktig gjeld 46 395 45 204 41 713

ANS Ole Deviksvei 4

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Ole Deviksvei 4 - 958831684
Ikke tilgjengelig
Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
507 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
641 000
Egenkapital
3 117 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 56 76 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 507 496 431
Driftsresultat 188 207 200
Resultat før skatt 207 221 215
Ordinært resultat 207 221 215
Årsresultat 207 221 215
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 641 727 706
Sum omløpsmidler 2 476 2 225 1 983
Sum eiendeler 3 117 2 952 2 688
Sum egenkapital 3 117 2 909 2 688
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 43 0

Ørnulf Wiig Installasjon A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Ørnulf Wiig Installasjon A/S - 917339236
Elektrisk installasjonsarbeid
Slependveien 48, 1341 Slependen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 Aktiv 15,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
61
Styremedlemmer
0
Omsetning
105 965 000
Personalkostnader
40 649 000
Lederlønn
4 842 000
Anleggsmidler
5 914 000
Egenkapital
13 797 000
Gjeld
34 485 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 16
Kontantstrøm fra drift 14 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 79 87 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 105 965 107 494 90 755
Driftsresultat 12 210 14 956 9 470
Resultat før skatt 9 554 11 509 7 167
Ordinært resultat 9 554 11 509 7 167
Årsresultat 9 554 11 509 7 167
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 914 5 057 4 051
Sum omløpsmidler 42 368 49 796 36 599
Sum eiendeler 48 282 54 853 40 650
Sum egenkapital 13 797 13 243 12 734
Sum langsiktig gjeld 2 163 2 465 7 966
Sum kortsiktig gjeld 32 322 39 145 19 951

Leithe & Christiansen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leithe & Christiansen AS - 919513845
Elektrisk installasjonsarbeid
Ole Deviksvei 2, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2003 Aktiv 16,1 år
Styre­medlem 2000 2003 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
53
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 485 000
Personalkostnader
28 127 000
Lederlønn
1 009 000
Anleggsmidler
3 365 000
Egenkapital
10 419 000
Gjeld
20 589 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 1 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 2 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 23 59 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 58 485 65 641 69 865
Driftsresultat 12 2 989 -5 544
Resultat før skatt -42 2 630 -5 969
Ordinært resultat -42 2 630 -5 969
Årsresultat -42 2 630 -5 969
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 365 3 705 3 784
Sum omløpsmidler 27 643 23 379 26 490
Sum eiendeler 31 008 27 084 30 274
Sum egenkapital 10 419 10 262 10 132
Sum langsiktig gjeld 528 540 1 023
Sum kortsiktig gjeld 20 061 16 282 19 118

Nor-alarm Øst AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nor-alarm Øst AS - 988737860
Tjenester tilknyttet vakttjenester
Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2019 13,3 år

Neslia 2-4 DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Neslia 2-4 DA - 985745625
Ikke tilgjengelig
Kværnerveien 10 C/o Peab AS, 0134 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,4 år

Pro-group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pro-group AS - 861235432
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Ole Deviksvei 2, 0666 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2009 4,8 år
Vara­medlem 2000 2004 3,2 år

Finco Elektro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finco Elektro AS - 910156969
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Strømsveien 223 Bygning 9, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 2,4 år