Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Børre Jacobsen

Rapportdato: 2020-10-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 79 053 og med ett samlet driftsresultat på 7 331. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS Nestleder styre 2000** - Aktiv 79 039 7 325
Lunden Eigedom AS Styrets leder 2006 - Aktiv 14 6
ANS Peder Jacobsen Saft og Konservesfabrikk Adm. direktør 2005 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS Styrets leder 2017 - 2018
Eid Røde Kors Styre­medlem 2011 - 2017
Norges Røde Kors Forskningsfond Styre­medlem 2006 - 2008
Norges Røde Kors Humanitære Fond Styre­medlem 2006 - 2008
ANS Peder Jacobsen Saft og Konservesfabrikk Styre­medlem 2000** - 2005
ANS Peder Jacobsen Saft og Konservesfabrikk Styre­medlem 2000** - 2005

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS - 937184077
Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner
Hauglandsvegen 308, 6968 Flekke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,2 år
Nestleder styre 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
115
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 039 000
Personalkostnader
45 765 000
Lederlønn
1 020 000
Anleggsmidler
7 116 000
Egenkapital
29 344 000
Gjeld
19 760 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 10
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 14 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 79 59 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 79 039 77 032 76 715
Driftsresultat 7 325 3 702 5 866
Resultat før skatt 6 254 2 912 4 489
Ordinært resultat 6 254 2 912 4 489
Årsresultat 6 254 2 912 4 489
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 116 6 491 6 513
Sum omløpsmidler 41 987 37 314 34 029
Sum eiendeler 49 104 43 805 40 542
Sum egenkapital 29 344 23 090 20 178
Sum langsiktig gjeld 8 439 9 263 8 598
Sum kortsiktig gjeld 11 321 11 451 11 767

Lunden Eigedom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunden Eigedom AS - 989527509
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Lundenvegen 30, 6770 Nordfjordeid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 630 000
Egenkapital
-308 000
Gjeld
1 997 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 54 54 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 13 13
Driftsresultat 6 6 -1
Resultat før skatt 6 6 -1
Ordinært resultat 6 6 -1
Årsresultat 6 6 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 630 1 630 1 630
Sum omløpsmidler 59 53 49
Sum eiendeler 1 689 1 683 1 679
Sum egenkapital -308 -314 -320
Sum langsiktig gjeld 1 997 1 997 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1 999

ANS Peder Jacobsen Saft og Konservesfabrikk

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Peder Jacobsen Saft og Konservesfabrikk - 956214459
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
Lunden, 6770 Nordfjordeid
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 Aktiv 15,3 år
Styre­medlem 2000 2005 4,5 år

Eid Røde Kors

Foretaksinfo
(Aktiv) Eid Røde Kors - 989277197
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nordfjordeid, 6771 Nordfjordeid
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 6,2 år

Norges Røde Kors Forskningsfond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norges Røde Kors Forskningsfond - 986377093
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Hausmannsgate 7, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,6 år

Norges Røde Kors Humanitære Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Røde Kors Humanitære Fond - 986377131
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Hausmanns gate 7, 0186 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
282 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 381 000
Egenkapital
17 770 000
Gjeld
35 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 282 209 222
Driftsresultat -293 -2 7
Resultat før skatt -293 -2 7
Ordinært resultat -293 -2 7
Årsresultat -293 -2 7
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 381 12 338 12 355
Sum omløpsmidler 5 425 5 909 5 722
Sum eiendeler 17 805 18 248 18 077
Sum egenkapital 17 770 18 063 18 065
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 184 12

Haugland Internasjonale Fou Senter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haugland Internasjonale Fou Senter AS - 974990709
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
2 Etasje Dale Senter, 6963 Dale i Sunnfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år