Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henning Raymond Tennes

Rapportdato: 2023-06-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 22 020 og med ett samlet driftsresultat på 7 747. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sjøgata 6 Seksjonssameie Styre­medlem 2023 - Aktiv 0 0
Sjøgata 6 Borettslag Styre­medlem 2021 - Aktiv 12 974 6 827
Aga-mat Eiendom AS Styrets leder 2018 - Aktiv 1 067 636
Agamat AS Styrets leder 2017 - Aktiv 7 979 319
Ane Holding AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -35

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fotballklubben Vinkelen Styre­medlem 2015 - 2017
AGA Mat AS Styrets leder 2013 - 2018
AGA Mat AS Styrets leder 2013 - 2018

Sjøgata 6 Seksjonssameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøgata 6 Seksjonssameie - 992110694
Lønnet arbeid i private husholdninger
Sjøgata 6, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år

Sjøgata 6 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøgata 6 Borettslag - 991211551
Borettslag
Sjøgata 6, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 974 000
Personalkostnader
237 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
246 439 000
Egenkapital
22 909 000
Gjeld
228 710 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 58 66 66
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 12 974 13 501 13 555
Driftsresultat 6 827 8 467 8 511
Resultat før skatt 1 945 3 415 3 060
Ordinært resultat 1 945 3 415 3 060
Årsresultat 1 945 3 415 3 060
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 246 439 246 464 246 491
Sum omløpsmidler 5 180 5 396 4 459
Sum eiendeler 251 619 251 860 250 951
Sum egenkapital 22 909 20 963 17 548
Sum langsiktig gjeld 228 086 230 523 233 236
Sum kortsiktig gjeld 624 373 167

Aga-mat Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aga-mat Eiendom AS - 992085509
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Storgata 10, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 067 000
Personalkostnader
43 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 746 000
Egenkapital
1 539 000
Gjeld
8 270 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 10 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 66 72 77
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 067 1 056 1 026
Driftsresultat 636 673 1 823
Resultat før skatt 469 439 1 373
Ordinært resultat 469 439 1 373
Årsresultat 469 439 1 373
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 746 4 756 4 621
Sum omløpsmidler 1 063 734 938
Sum eiendeler 9 809 5 490 5 559
Sum egenkapital 1 539 1 263 1 226
Sum langsiktig gjeld 7 333 3 534 3 702
Sum kortsiktig gjeld 937 692 631

Agamat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agamat AS - 919796065
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Storgata 10, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 979 000
Personalkostnader
3 534 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
535 000
Egenkapital
996 000
Gjeld
1 286 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 66 21 24
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 979 8 166 11 165
Driftsresultat 319 -332 -40
Resultat før skatt 238 -266 -39
Ordinært resultat 238 -266 -39
Årsresultat 238 -266 -39
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 535 587 693
Sum omløpsmidler 1 747 1 667 1 465
Sum eiendeler 2 282 2 253 2 158
Sum egenkapital 996 758 830
Sum langsiktig gjeld 283 488 10
Sum kortsiktig gjeld 1 003 1 007 1 319

Ane Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ane Holding AS - 919721650
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Storgata 10, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 631 000
Egenkapital
3 568 000
Gjeld
4 393 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 10 10 41
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -35 -54 -107
Resultat før skatt 0 0 1 776
Ordinært resultat 0 0 1 776
Årsresultat 0 0 1 776
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 631 7 631 7 631
Sum omløpsmidler 329 571 456
Sum eiendeler 7 960 8 202 8 087
Sum egenkapital 3 568 3 568 3 568
Sum langsiktig gjeld 4 137 4 212 4 324
Sum kortsiktig gjeld 256 422 195

Fotballklubben Vinkelen

Foretaksinfo
(Aktiv) Fotballklubben Vinkelen - 993946303
Idrettslag og -klubber
C/o Geir Olsen Ringveien 9b, 8011 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,6 år

AGA Mat AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) AGA Mat AS - 918469435
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
Storgata 10, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,7 år

Åf-elektrorådgiverne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Åf-elektrorådgiverne AS - 957259901
Ikke tilgjengelig
Trålveien 50, 8089 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 1,6 år