Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Helge Rognerud

Rapportdato: 2021-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 81 312 og med ett samlet driftsresultat på 28 263. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 12 av virksomhetene driftsunderskudd, og 20 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 40 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Langhus Living AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Restaurant Heftye AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -13
Vatne Living AS Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 -890
Heftye Vin AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Eierseksjonssameiet Marcus Thranes gate 13 Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Restaurant Heftye AS Styre­medlem 2021 - 2021
Helge Rognerud Styrets leder 2000** - 2019
Bogstadveien 64 AS Styre­medlem 2018 - 2021
Mtg 13 2 AS Styre­medlem 2017 - 2018
Bergensveien 2 og 8 AS Styre­medlem 2017 - 2017

Langhus Living AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Langhus Living AS - 928183513
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Restaurant Heftye AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Restaurant Heftye AS - 924196815
Drift av restauranter og kafeer
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2021 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
17 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 8 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -13 0
Resultat før skatt -13 0
Ordinært resultat -13 0
Årsresultat -13 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 30 30
Sum eiendeler 30 30
Sum egenkapital 17 30
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 0

Vatne Living AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vatne Living AS - 919737298
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
84 133 000
Egenkapital
-1 566 000
Gjeld
88 704 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 0 2 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -890 -16 -55
Resultat før skatt -1 526 -16 -55
Ordinært resultat -1 526 -16 -55
Årsresultat -1 526 -16 -55
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 84 133 0 0
Sum omløpsmidler 3 005 64 30
Sum eiendeler 87 138 64 30
Sum egenkapital -1 566 -41 -25
Sum langsiktig gjeld 74 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 704 105 55

Heftye Vin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heftye Vin AS - 927861674
Engroshandel med vin og brennevin
C/o Vatne Capital AS Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Eierseksjonssameiet Marcus Thranes gate 13

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Marcus Thranes gate 13 - 926316680
Lønnet arbeid i private husholdninger
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Multi Mobile Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Multi Mobile Technology AS - 998845114
Agenturhandel med bredt vareutvalg
Sandakerveien 74 A, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
200 000
Gjeld
175 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 6
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 9 8 89
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 58 0 94
Driftsresultat -172 -32 25
Resultat før skatt -181 -38 18
Ordinært resultat -181 -38 18
Årsresultat -181 -38 18
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 8 10
Sum omløpsmidler 375 564 49
Sum eiendeler 375 572 59
Sum egenkapital 200 381 39
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 175 191 20

Sameiet Grorud Senter

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Grorud Senter - 971532297
Lønnet arbeid i private husholdninger
Alnaparkveien 11, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 772 000
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 318 000
Gjeld
800 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 16 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 93 88 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 9 772 2 289 2 225
Driftsresultat 6 498 276 119
Resultat før skatt 6 504 277 113
Ordinært resultat 6 504 277 113
Årsresultat 6 504 277 113
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8 119 1 326 740
Sum eiendeler 8 119 1 326 740
Sum egenkapital 7 318 815 538
Sum langsiktig gjeld 0 25 94
Sum kortsiktig gjeld 800 486 109

Helge Rognerud

Foretaksinfo
(Aktiv) Helge Rognerud - 980106225
Modellbyråvirksomhet
Grønsundveien 3b, 0198 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Bogstadveien 1 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bogstadveien 1 Holding AS - 993372595
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 616 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
185 705 000
Egenkapital
74 834 000
Gjeld
113 155 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 4
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 56 9 61
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 616 6 033 9 261
Driftsresultat 1 517 -2 427 4 056
Resultat før skatt -995 -3 870 1 928
Ordinært resultat -995 -3 870 1 928
Årsresultat -995 -3 870 1 928
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 185 705 188 244 179 013
Sum omløpsmidler 2 284 1 694 9 307
Sum eiendeler 187 989 189 938 188 320
Sum egenkapital 74 834 75 829 79 699
Sum langsiktig gjeld 111 477 112 647 105 193
Sum kortsiktig gjeld 1 678 1 462 3 429

Vatne Investment Funds AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vatne Investment Funds AS - 921157347
Uoppgitt
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 000
Egenkapital
31 000
Gjeld
34 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 0
Totalt 6 43 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -36 -22 0
Resultat før skatt -36 38 0
Ordinært resultat -36 38 0
Årsresultat -36 38 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 21 30
Sum omløpsmidler 44 77 0
Sum eiendeler 65 98 30
Sum egenkapital 31 68 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 30 0

Akv Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akv Utvikling AS - 921157320
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 167 000
Gjeld
40 189 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 2 34 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 135 0
Driftsresultat -63 68 -3
Resultat før skatt -1 633 -565 -199
Ordinært resultat -1 633 -565 -199
Årsresultat -1 633 -565 -199
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 38 022 12 478 11 769
Sum eiendeler 38 022 12 478 11 769
Sum egenkapital -2 167 -535 30
Sum langsiktig gjeld 0 11 500 11 500
Sum kortsiktig gjeld 40 189 1 512 239

Sameiet Bogstadveien 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Bogstadveien 1 - 989333747
Ikke tilgjengelig
V/sebra Forvaltning Gladengveien 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 071 000
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 233 000
Gjeld
2 915 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 9 18 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 071 2 756 4 044
Driftsresultat -1 098 23 -256
Resultat før skatt -1 133 -4 -250
Ordinært resultat -1 133 -4 -250
Årsresultat -1 133 -4 -250
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 682 1 406 1 490
Sum eiendeler 1 682 1 406 1 490
Sum egenkapital -1 233 -100 -96
Sum langsiktig gjeld 2 246 1 358 1 457
Sum kortsiktig gjeld 669 147 128

Bogstadveien 64 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bogstadveien 64 AS - 914776007
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2018 2021 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 912 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 245 000
Egenkapital
53 000
Gjeld
8 080 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 13 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 12 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 4
Totalt 49 73 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 912 2 866 2 742
Driftsresultat 228 1 862 1 265
Resultat før skatt 37 1 341 821
Ordinært resultat 37 1 341 821
Årsresultat 37 1 341 821
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 245 6 180 6 842
Sum omløpsmidler 1 888 1 301 2 115
Sum eiendeler 8 134 7 481 8 957
Sum egenkapital 53 1 544 1 544
Sum langsiktig gjeld 5 786 3 269 5 467
Sum kortsiktig gjeld 2 294 2 668 1 946

Mtg 13 Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mtg 13 Næring AS - 920372597
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
93 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
122 000
Egenkapital
58 000
Gjeld
240 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 7 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 93 47 60
Driftsresultat -50 -20 -83
Resultat før skatt -50 -20 -64
Ordinært resultat -50 -20 -64
Årsresultat -50 -20 -64
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 122 74 77
Sum omløpsmidler 176 162 162
Sum eiendeler 298 236 238
Sum egenkapital 58 56 77
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 240 179 162

Chokoladefabrikken Næring 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chokoladefabrikken Næring 5 AS - 999227902
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
691 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 440 000
Egenkapital
5 069 000
Gjeld
10 168 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 8
Resultatgrad 18 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 61 56 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 691 611 353
Driftsresultat 118 52 2 559
Resultat før skatt -93 -143 1 773
Ordinært resultat -93 -143 1 773
Årsresultat -93 -143 1 773
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 440 11 857 12 273
Sum omløpsmidler 3 797 3 477 3 744
Sum eiendeler 15 237 15 334 16 017
Sum egenkapital 5 069 5 162 5 304
Sum langsiktig gjeld 10 074 10 066 10 661
Sum kortsiktig gjeld 94 106 51

Chokoladefabrikken Næring 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chokoladefabrikken Næring 1 AS - 999228054
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 058 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 148 000
Egenkapital
22 957 000
Gjeld
23 276 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 6
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 2 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 58 70
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 058 1 941 1 852
Driftsresultat 6 560 350 3 040
Resultat før skatt 4 711 -85 1 827
Ordinært resultat 4 711 -85 1 827
Årsresultat 4 711 -85 1 827
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 45 148 41 456 34 601
Sum omløpsmidler 1 084 583 8 575
Sum eiendeler 46 233 42 039 43 176
Sum egenkapital 22 957 18 246 18 331
Sum langsiktig gjeld 23 143 23 618 24 740
Sum kortsiktig gjeld 133 175 105

Marcus Thranes gate 13 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Marcus Thranes gate 13 Borettslag - 919973587
Borettslag
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 017 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
128 571 000
Egenkapital
315 000
Gjeld
129 071 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 11 15 11
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 017 1 281 1 265
Driftsresultat 0 0 -6
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 128 571 128 500 128 500
Sum omløpsmidler 815 735 811
Sum eiendeler 129 386 129 235 129 311
Sum egenkapital 315 315 315
Sum langsiktig gjeld 128 886 128 886 128 886
Sum kortsiktig gjeld 185 34 110

Mtg 13 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mtg 13 Holding AS - 919668261
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 384 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
130 571 000
Egenkapital
26 409 000
Gjeld
133 110 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 2 4 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 39 46 86
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 384 5 743 5 272
Driftsresultat 1 431 3 983 3 452
Resultat før skatt -3 025 435 29 359
Ordinært resultat -3 025 435 29 359
Årsresultat -3 025 435 29 359
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 130 571 129 331 129 342
Sum omløpsmidler 28 948 2 644 2 637
Sum eiendeler 159 519 131 975 131 979
Sum egenkapital 26 409 29 384 29 384
Sum langsiktig gjeld 130 000 101 123 101 709
Sum kortsiktig gjeld 3 110 1 468 886

Tollbuveien Vann- og Avløpssameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Tollbuveien Vann- og Avløpssameie - 919286148
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,4 år

Olaf Schous vei 12-18 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Olaf Schous vei 12-18 Borettslag - 919169028
Borettslag
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
248 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 432 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
17 476 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 2 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 248 204 202
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 17 432 17 432 17 432
Sum omløpsmidler 64 33 1
Sum eiendeler 17 496 17 465 17 433
Sum egenkapital 20 20 20
Sum langsiktig gjeld 17 360 17 360 17 360
Sum kortsiktig gjeld 116 85 53

Olaf Schous vei 20-24 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Olaf Schous vei 20-24 Borettslag - 919168552
Borettslag
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
221 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 110 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
16 126 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 221 205 207
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 16 110 16 110 16 110
Sum omløpsmidler 36 53 1
Sum eiendeler 16 146 16 163 16 111
Sum egenkapital 20 20 20
Sum langsiktig gjeld 15 965 15 965 15 965
Sum kortsiktig gjeld 161 178 126

Olaf Schous vei 13-27 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Olaf Schous vei 13-27 Borettslag - 919168730
Borettslag
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
260 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 625 000
Egenkapital
25 000
Gjeld
19 637 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 2 2 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 260 251 231
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 19 625 19 625 19 625
Sum omløpsmidler 37 51 2
Sum eiendeler 19 662 19 676 19 627
Sum egenkapital 25 25 25
Sum langsiktig gjeld 19 587 19 587 19 587
Sum kortsiktig gjeld 50 64 14

Trondheimsveien 163 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheimsveien 163 Borettslag - 919169826
Borettslag
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
678 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 300 000
Egenkapital
55 000
Gjeld
44 335 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 678 648 603
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 44 300 44 300 44 300
Sum omløpsmidler 90 100 2
Sum eiendeler 44 390 44 400 44 302
Sum egenkapital 55 55 55
Sum langsiktig gjeld 44 245 44 245 44 245
Sum kortsiktig gjeld 90 100 2

Bergensveien 4 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergensveien 4 Borettslag - 919170344
Borettslag
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
586 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 200 000
Egenkapital
60 000
Gjeld
31 192 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 16 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 586 456 387
Driftsresultat 78 30 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 31 200 31 200 28 200
Sum omløpsmidler 52 61 13
Sum eiendeler 31 252 31 261 28 213
Sum egenkapital 60 60 60
Sum langsiktig gjeld 31 052 31 052 28 052
Sum kortsiktig gjeld 140 149 101

Sinsenveien 14-18 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinsenveien 14-18 Borettslag - 919170204
Borettslag
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
261 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 200 000
Egenkapital
25 000
Gjeld
21 248 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 261 259 259
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 200 21 200 21 200
Sum omløpsmidler 72 52 15
Sum eiendeler 21 272 21 252 21 215
Sum egenkapital 25 25 25
Sum langsiktig gjeld 21 064 21 064 21 064
Sum kortsiktig gjeld 184 163 127

Sinsenveien 20-32 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinsenveien 20-32 Borettslag - 919169966
Borettslag
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
551 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 930 000
Egenkapital
55 000
Gjeld
46 935 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 551 571 503
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 46 930 46 930 46 930
Sum omløpsmidler 60 85 1
Sum eiendeler 46 990 47 015 46 931
Sum egenkapital 55 55 55
Sum langsiktig gjeld 46 680 46 680 46 680
Sum kortsiktig gjeld 255 279 196

Bergensveien 2 og 8 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergensveien 2 og 8 Borettslag - 919170042
Borettslag
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 067 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 100 000
Egenkapital
120 000
Gjeld
63 252 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 9 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 067 866 785
Driftsresultat 5 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 63 100 63 100 63 100
Sum omløpsmidler 272 127 8
Sum eiendeler 63 372 63 227 63 108
Sum egenkapital 120 120 120
Sum langsiktig gjeld 62 757 62 757 62 757
Sum kortsiktig gjeld 495 350 231

Sinsen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinsen Holding AS - 919048514
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 479 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
169 786 000
Egenkapital
154 210 000
Gjeld
26 751 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 58 65 65
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 479 5 919 5 895
Driftsresultat 3 191 3 415 3 446
Resultat før skatt 2 135 2 323 2 322
Ordinært resultat 2 135 2 323 2 322
Årsresultat 2 135 2 323 2 322
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 169 786 168 313 168 153
Sum omløpsmidler 11 175 8 054 4 614
Sum eiendeler 180 961 176 367 172 767
Sum egenkapital 154 210 154 128 154 123
Sum langsiktig gjeld 11 861 11 510 11 120
Sum kortsiktig gjeld 14 890 10 730 7 524

Grorud Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grorud Holding AS - 919048670
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 820 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
99 475 000
Egenkapital
69 400 000
Gjeld
32 111 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 6 8
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 50 54
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 4 820 4 612
Driftsresultat 2 057 2 220
Resultat før skatt 964 1 094
Ordinært resultat 964 1 094
Årsresultat 964 1 094
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 99 475 97 415
Sum omløpsmidler 2 036 1 778
Sum eiendeler 101 512 99 193
Sum egenkapital 69 400 69 497
Sum langsiktig gjeld 26 301 25 775
Sum kortsiktig gjeld 5 810 3 921

Sameiet Colosseum Park Syd 2

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Colosseum Park Syd 2 - 994540238
Ikke tilgjengelig
V/sebra Forvaltning AS Gladengveien 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 468 000
Personalkostnader
1 406 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 395 000
Gjeld
1 014 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 15 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 10 468 11 417 10 812
Driftsresultat -913 -3 669 -1 948
Resultat før skatt -898 -3 639 -1 921
Ordinært resultat -898 -3 639 -1 921
Årsresultat -898 -3 639 -1 921
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 409 5 607 9 696
Sum eiendeler 4 409 5 607 9 696
Sum egenkapital 3 395 4 017 8 257
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 014 1 590 1 438

Sameiet Trondheimsveien 8

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Trondheimsveien 8 - 991959289
Ikke tilgjengelig
Trondheimsveien 8, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år

Sinsen og Grorud Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinsen og Grorud Eiendom AS - 918279334
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
207 490 000
Egenkapital
22 218 000
Gjeld
196 839 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 14 12 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -35 -32 -41
Resultat før skatt -5 094 -4 917 -3 794
Ordinært resultat -5 094 -4 917 -3 794
Årsresultat -5 094 -4 917 -3 794
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 207 490 205 192 204 065
Sum omløpsmidler 11 567 12 343 11 957
Sum eiendeler 219 058 217 535 216 022
Sum egenkapital 22 218 27 313 32 229
Sum langsiktig gjeld 196 815 183 709 177 497
Sum kortsiktig gjeld 24 6 513 6 296

Sinsen og Grorud Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinsen og Grorud Eiendom Holding AS - 918931724
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
232 992 000
Egenkapital
-980 000
Gjeld
235 225 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 4 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -192 -40 -147
Resultat før skatt -332 -678 -190
Ordinært resultat -332 -678 -190
Årsresultat -332 -678 -190
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 232 992 219 885 213 673
Sum omløpsmidler 1 253 6 628 6 591
Sum eiendeler 234 244 226 513 220 264
Sum egenkapital -980 -648 30
Sum langsiktig gjeld 153 632 156 054 156 054
Sum kortsiktig gjeld 81 593 71 108 64 180

Kalbold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kalbold AS - 987298200
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Munkedamsveien 62a, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 928 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 896 000
Egenkapital
15 828 000
Gjeld
3 789 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 79 77 78
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 928 1 919 1 832
Driftsresultat 1 459 1 460 1 458
Resultat før skatt 1 175 1 166 1 177
Ordinært resultat 1 175 1 166 1 177
Årsresultat 1 175 1 166 1 177
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler</