Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kim Are Hansen

Rapportdato: 2023-03-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 453 og med ett samlet driftsresultat på 79. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arctic & Green AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 453 79

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kvalsund Idrettslag Styrets leder 2016 - 2019

Arctic & Green AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic & Green AS - 922533423
Opplevelsesaktiviteter
C/o Jørn Stenersen Ringveien 20, 9620 Kvalsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
453 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 055 000
Egenkapital
194 000
Gjeld
915 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 61 56 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 453 544 480
Driftsresultat 79 83 -31
Resultat før skatt 26 30 -34
Ordinært resultat 26 30 -34
Årsresultat 26 30 -34
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 055 1 087 1 127
Sum omløpsmidler 53 51 49
Sum eiendeler 1 108 1 138 1 176
Sum egenkapital 194 168 138
Sum langsiktig gjeld 841 901 946
Sum kortsiktig gjeld 74 69 92

Kvalsund Idrettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvalsund Idrettslag - 971407077
Idrettslag og -klubber
, 9621 Kvalsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2019 3,3 år