Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Unni Thommesen

Rapportdato: 2021-06-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 475 744 og med ett samlet driftsresultat på 101 130. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3t Produkter AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 51 544 5 865
Bomøbler Eiendom AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 9 846 7 331
Tut AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 -26
Grønøra Eiendom AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 1 056 610
Trondheim Kapitalforvaltning AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 -16

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
3t Produkter Holding AS Styre­medlem 2016 - 2017
Forte Fondsforvaltning AS Vara­medlem 2010 - 2011
3 T Steinkjer AS Vara­medlem 2010 - 2017
3 T Steinkjer AS Styre­medlem 2000** - 2010
3 T Pirbadet AS Vara­medlem 2010 - 2017
3 T Pirbadet AS Styre­medlem 2000** - 2010
3t Sluppen AS Vara­medlem 2010 - 2017
3t Sluppen AS Styre­medlem 2000** - 2010

3t Produkter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Produkter AS - 917867119
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 544 000
Personalkostnader
18 734 000
Lederlønn
1 198 000
Anleggsmidler
55 475 000
Egenkapital
1 098 000
Gjeld
145 458 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 16 18 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 1
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 48 51 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 51 544 47 257 42 491
Driftsresultat 5 865 7 027 3 218
Resultat før skatt 2 985 3 755 -575
Ordinært resultat 2 985 3 755 -575
Årsresultat 2 985 3 755 -575
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 55 475 45 572 45 521
Sum omløpsmidler 91 080 155 500 281 993
Sum eiendeler 146 556 201 072 327 514
Sum egenkapital 1 098 963 1 307
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 145 458 200 109 326 207

Bomøbler Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bomøbler Eiendom AS - 829472112
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 846 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 427 000
Egenkapital
8 297 000
Gjeld
90 176 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 68 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 846 9 120 9 069
Driftsresultat 7 331 6 583 6 507
Resultat før skatt 4 686 4 026 3 870
Ordinært resultat 4 686 4 026 3 870
Årsresultat 4 686 4 026 3 870
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 54 427 56 552 58 677
Sum omløpsmidler 44 046 36 136 35 548
Sum eiendeler 98 473 92 688 94 225
Sum egenkapital 8 297 8 041 8 365
Sum langsiktig gjeld 80 719 78 406 78 230
Sum kortsiktig gjeld 9 457 6 241 7 629

Tut AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tut AS - 996003426
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 679 000
Egenkapital
8 588 000
Gjeld
6 802 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 33 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -2 0
Resultat før skatt 923 1 332 -562
Ordinært resultat 923 1 332 -562
Årsresultat 923 1 332 -562
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 679 0 0
Sum omløpsmidler 8 711 15 899 14 556
Sum eiendeler 15 390 15 899 14 556
Sum egenkapital 8 588 7 665 11 333
Sum langsiktig gjeld 6 709 8 223 3 223
Sum kortsiktig gjeld 93 12 1

Grønøra Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønøra Eiendom AS - 976549228
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o 3t Eiendom AS Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 056 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 657 000
Egenkapital
7 972 000
Gjeld
-3 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 56 67 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 056 1 056 1 056
Driftsresultat 610 655 520
Resultat før skatt 488 490 381
Ordinært resultat 488 490 381
Årsresultat 488 490 381
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 657 7 969 8 303
Sum omløpsmidler 311 5 114
Sum eiendeler 7 969 7 974 8 416
Sum egenkapital 7 972 7 954 7 934
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -3 20 482

Trondheim Kapitalforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Kapitalforvaltning AS - 994744879
Treningssentre
Steinåsen 43, 7049 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 067 000
Egenkapital
27 134 000
Gjeld
1 819 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 30 30 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -13 -12
Resultat før skatt 1 839 2 240 3 565
Ordinært resultat 1 839 2 240 3 565
Årsresultat 1 839 2 240 3 565
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 067 27 067 27 067
Sum omløpsmidler 1 886 2 287 3 619
Sum eiendeler 28 952 29 354 30 686
Sum egenkapital 27 134 27 113 27 114
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 819 2 241 3 572

Haarberg & Larssen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haarberg & Larssen Eiendom AS - 912220664
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o 3t Eiendom AS Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 839 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 581 000
Egenkapital
318 000
Gjeld
8 468 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 69 66 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 839 1 839 1 839
Driftsresultat 1 102 1 156 1 075
Resultat før skatt 656 741 661
Ordinært resultat 656 741 661
Årsresultat 656 741 661
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 581 8 146 8 778
Sum omløpsmidler 1 204 15 189
Sum eiendeler 8 786 8 161 8 966
Sum egenkapital 318 314 329
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 468 7 847 8 637

Suttuøra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Suttuøra AS - 990834261
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Halsanvegen 1, 7600 Levanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 822 000
Egenkapital
36 179 000
Gjeld
37 782 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 10 22 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 249
Driftsresultat -284 0 176
Resultat før skatt -847 49 138
Ordinært resultat -847 49 138
Årsresultat -847 49 138
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 60 822 0 0
Sum omløpsmidler 13 139 2 592 2 531
Sum eiendeler 73 961 2 592 2 531
Sum egenkapital 36 179 1 304 1 333
Sum langsiktig gjeld 34 678 35 46
Sum kortsiktig gjeld 3 104 1 253 1 152

Stuggulia Hyttegrend AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stuggulia Hyttegrend AS - 990996369
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 138 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 358 000
Gjeld
13 746 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 8 0 8
Kontantstrøm fra drift 7 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 31 2 34
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 138 0 3 985
Driftsresultat 199 -150 160
Resultat før skatt 209 -150 175
Ordinært resultat 209 -150 175
Årsresultat 209 -150 175
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 12 389 9 733 5 302
Sum eiendeler 12 389 9 733 5 302
Sum egenkapital -1 358 -1 567 -1 417
Sum langsiktig gjeld 13 696 11 245 6 354
Sum kortsiktig gjeld 50 55 365

Stiftelsen Mia Casa

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Mia Casa - 983775101
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Tidemands gate 42, 7030 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 Aktiv 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
596 000
Egenkapital
644 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 58 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 144 137 312
Driftsresultat -95 50 -26
Resultat før skatt -94 50 -26
Ordinært resultat -94 50 -26
Årsresultat -94 50 -26
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 596 622 648
Sum omløpsmidler 49 117 41
Sum eiendeler 644 739 689
Sum egenkapital 644 739 689
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

3t Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Eiendom AS - 887383782
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 907 000
Personalkostnader
1 563 000
Lederlønn
1 238 000
Anleggsmidler
113 800 000
Egenkapital
1 303 000
Gjeld
162 866 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 61 59 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 907 17 765 18 598
Driftsresultat 3 289 2 388 2 486
Resultat før skatt -232 -398 -774
Ordinært resultat -232 -398 -774
Årsresultat -232 -398 -774
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 113 800 123 367 133 454
Sum omløpsmidler 50 368 41 750 54 783
Sum eiendeler 164 169 165 117 188 236
Sum egenkapital 1 303 1 489 2 571
Sum langsiktig gjeld 148 000 148 000 148 000
Sum kortsiktig gjeld 14 866 15 628 37 665

3t Produkter Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Produkter Holding AS - 963339127
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
389 270 000
Personalkostnader
138 087 000
Lederlønn
1 263 000
Anleggsmidler
543 282 000
Egenkapital
344 236 000
Gjeld
443 870 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 83 74 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 389 270 345 189 264 996
Driftsresultat 83 155 58 754 51 641
Resultat før skatt 63 562 24 486 31 129
Ordinært resultat 63 562 24 486 31 129
Årsresultat 61 123 25 314 29 547
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 543 282 485 517 505 628
Sum omløpsmidler 244 824 232 834 143 157
Sum eiendeler 788 106 718 351 648 785
Sum egenkapital 344 236 293 229 281 599
Sum langsiktig gjeld 339 744 308 575 308 371
Sum kortsiktig gjeld 104 126 116 547 58 814

3t Produkter Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 3t Produkter Holding AS - 917862826
Uoppgitt
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år

Forte Fondsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forte Fondsforvaltning AS - 895499382
Fondsforvaltningsvirksomhet
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 991 000
Personalkostnader
16 799 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 100 000
Egenkapital
11 029 000
Gjeld
5 934 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 0 12 16
Kontantstrøm fra drift 0 10 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 13 63 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 22 991 31 135 30 081
Driftsresultat -5 806 2 242 3 018
Resultat før skatt -4 258 1 853 2 366
Ordinært resultat -4 258 1 853 2 366
Årsresultat -4 258 1 853 2 366
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 100 2 649 3 235
Sum omløpsmidler 12 863 17 540 17 218
Sum eiendeler 16 963 20 189 20 452
Sum egenkapital 11 029 13 423 13 434
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 934 6 765 7 018

3 T Steinkjer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Steinkjer AS - 978658814
Treningssentre
Kongensg 43, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2017 7 år
Styre­medlem 2000 2010 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 930 000
Personalkostnader
2 771 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
950 000
Egenkapital
1 431 000
Gjeld
1 752 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 8 12 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 61 66 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 930 6 813 7 059
Driftsresultat 325 419 826
Resultat før skatt 295 366 660
Ordinært resultat 295 366 660
Årsresultat 295 366 660
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 950 849 1 076
Sum omløpsmidler 2 233 2 391 2 486
Sum eiendeler 3 183 3 240 3 561
Sum egenkapital 1 431 1 437 1 442
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 752 1 803 2 120

3 T Pirbadet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Pirbadet AS - 981580435
Treningssentre
Havnegata 12, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2017 7 år
Styre­medlem 2000 2010 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 017 000
Personalkostnader
1 966 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 000
Egenkapital
870 000
Gjeld
1 552 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 18 18 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 017 9 248 8 866
Driftsresultat -177 -777 -761
Resultat før skatt -120 -721 -686
Ordinært resultat -120 -721 -686
Årsresultat -120 -721 -686
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 55 94
Sum omløpsmidler 2 396 2 266 2 801
Sum eiendeler 2 421 2 320 2 896
Sum egenkapital 870 989 1 711
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 552 1 331 1 185

3t Sluppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Sluppen AS - 938472912
Treningssentre
Sluppenvegen 12h, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2017 7 år
Styre­medlem 2000 2010 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 804 000
Personalkostnader
2 260 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
323 000
Egenkapital
1 172 000
Gjeld
6 114 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 85 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 13 804 13 147 12 476
Driftsresultat 3 714 3 213 2 948
Resultat før skatt 3 058 2 614 2 300
Ordinært resultat 3 058 2 614 2 300
Årsresultat 3 058 2 614 2 300
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 323 58 92
Sum omløpsmidler 6 962 7 353 7 493
Sum eiendeler 7 285 7 411 7 585
Sum egenkapital 1 172 1 155 1 150
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 114 6 256 6 435

3t Solsiden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Solsiden AS - 994203002
Treningssentre
Portalen, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2017 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
87
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 204 000
Personalkostnader
6 412 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
679 000
Egenkapital
411 000
Gjeld
6 299 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 83 81 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 204 18 723 16 808
Driftsresultat 3 090 2 359 1 581
Resultat før skatt 2 529 1 930 1 270
Ordinært resultat 2 529 1 930 1 270
Årsresultat 2 529 1 930 1 270
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 679 165 224
Sum omløpsmidler 6 031 5 983 5 553
Sum eiendeler 6 710 6 148 5 777
Sum egenkapital 411 400 378
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 299 5 748 5 399

Persaunet Bygg 9 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Persaunet Bygg 9 AS - 990834326
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 1,2 år

Persaunet Bygg 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Persaunet Bygg 6 AS - 990824452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bynesveien 9, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2010 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 574 000
Egenkapital
-429 000
Gjeld
5 325 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -120 -225 -13
Resultat før skatt -342 -175 -13
Ordinært resultat -342 -175 -13
Årsresultat -342 -175 -13
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 574 4 675 4 617
Sum omløpsmidler 321 4 2
Sum eiendeler 4 896 4 678 4 619
Sum egenkapital -429 -87 89
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 325 4 765 4 530

Fosen Lobster AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fosen Lobster AS - 986661131
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
, 7190 Bessaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 4,2 år

Fosen Lobster Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fosen Lobster Drift AS - 987160438
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 7190 Bessaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 4,2 år

Contrace AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Contrace AS - 984992211
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Sandvikveien 2, 9950 Vardø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2010 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 646 000
Egenkapital
6 529 000
Gjeld
8 835 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 87 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 51 0 0
Driftsresultat 6 516 -36 -232
Resultat før skatt 6 558 -36 -232
Ordinært resultat 6 558 -36 -232
Årsresultat 6 558 -36 -232
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 646 196 196
Sum omløpsmidler 4 718 2 13
Sum eiendeler 15 364 199 209
Sum egenkapital 6 529 -128 -91
Sum langsiktig gjeld 7 624 202 202
Sum kortsiktig gjeld 1 211 124 99

3t Byåsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Byåsen AS - 986897399
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2017 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 058 000
Personalkostnader
5 233 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
871 000
Egenkapital
1 386 000
Gjeld
11 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 85 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 21 058 20 100 18 381
Driftsresultat 8 115 7 273 5 787
Resultat før skatt 6 603 5 825 4 503
Ordinært resultat 6 603 5 825 4 503
Årsresultat 6 603 5 825 4 503
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 871 1 187 563
Sum omløpsmidler 12 141 10 931 9 721
Sum eiendeler 13 011 12 118 10 284
Sum egenkapital 1 386 1 438 1 401
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 625 10 680 8 882

3 T Rosten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Rosten AS - 979193734
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
127
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 636 000
Personalkostnader
13 904 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 538 000
Egenkapital
5 952 000
Gjeld
22 699 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 87 85 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 58 636 55 722 52 266
Driftsresultat 13 326 10 381 9 050
Resultat før skatt 10 726 8 599 7 147
Ordinært resultat 10 726 8 599 7 147
Årsresultat 10 726 8 599 7 147
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 538 2 034 2 343
Sum omløpsmidler 27 113 24 305 21 947
Sum eiendeler 28 651 26 339 24 290
Sum egenkapital 5 952 6 190 6 120
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 699 20 149 18 170

3 T Midtbyn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Midtbyn AS - 979193807
Treningssentre
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
101
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 565 000
Personalkostnader
5 846 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 887 000
Egenkapital
5 012 000
Gjeld
13 667 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 83 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 25 565 25 482 24 396
Driftsresultat 8 880 8 880 5 779
Resultat før skatt 7 342 7 092 4 507
Ordinært resultat 7 342 7 092 4 507
Årsresultat 7 342 7 092 4 507
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 887 4 119 5 057
Sum omløpsmidler 14 792 9 785 25 789
Sum eiendeler 18 680 13 903 30 847
Sum egenkapital 5 012 5 298 5 634
Sum langsiktig gjeld 185 266 382
Sum kortsiktig gjeld 13 482 8 340 24 831

3 T Leangen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Leangen AS - 881115492
Treningssentre
Leangenvegen 10, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
80
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 464 000
Personalkostnader
10 757 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 958 000
Egenkapital
4 961 000
Gjeld
15 768 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 85 85 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 464 32 724 28 677
Driftsresultat 9 273 8 512 4 925
Resultat før skatt 7 625 6 859 3 914
Ordinært resultat 7 625 6 859 3 914
Årsresultat 7 625 6 859 3 914
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 958 2 664 1 552
Sum omløpsmidler 18 771 18 643 13 715
Sum eiendeler 20 729 21 307 15 267
Sum egenkapital 4 961 5 086 5 077
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 768 16 221 10 190

3t Saupstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Saupstad AS - 982284651
Treningssentre
Saupstadsenteret, 7078 Saupstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 075 000
Personalkostnader
2 907 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
667 000
Egenkapital
1 647 000
Gjeld
3 912 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 85 85 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 075 7 989 7 501
Driftsresultat 1 975 2 554 1 799
Resultat før skatt 1 653 2 047 1 403
Ordinært resultat 1 653 2 047 1 403
Årsresultat 1 653 2 047 1 403
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 667 618 383
Sum omløpsmidler 4 893 5 431 4 450
Sum eiendeler 5 560 6 050 4 833
Sum egenkapital 1 647 1 668 1 619
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 912 4 382 3 213

3 T Levanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Levanger AS - 980888657
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 365 000
Personalkostnader
3 097 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
567 000
Egenkapital
1 285 000
Gjeld
3 623 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 18 18 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 83 77 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 365 9 016 8 317
Driftsresultat 1 365 1 256 663
Resultat før skatt 1 164 1 045 553
Ordinært resultat 1 164 1 045 553
Årsresultat 1 164 1 045 553
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 567 865 1 181
Sum omløpsmidler 4 341 5 647 4 623
Sum eiendeler 4 908 6 513 5 804
Sum egenkapital 1 285 1 346 1 390
Sum langsiktig gjeld 0 0 13
Sum kortsiktig gjeld 3 623 5 166 4 402

3t Orkdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Orkdal AS - 982585325
Treningssentre
Grønørveien 20, 7300 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 901 000
Personalkostnader
1 975 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 000
Egenkapital
926 000
Gjeld
2 934 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 92 85 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 901 6 649 6 083
Driftsresultat 1 581 1 313 961
Resultat før skatt 1 312 1 069 764
Ordinært resultat 1 312 1 069 764
Årsresultat 1 312 1 069 764
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 73 167 264
Sum omløpsmidler 3 788 3 359 2 839
Sum eiendeler 3 861 3 526 3 102
Sum egenkapital 926 976 1 018
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 934 2 550 2 084

Dronningensgt 1 A AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dronningensgt 1 A AS - 958984243
Ikke tilgjengelig
Dronningensg 1 A, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Cybex Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cybex Norge AS - 976567919
Ikke tilgjengelig
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Vestre Rosten 80 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestre Rosten 80 AS - 935506093
Ikke tilgjengelig
Dronningensg 1 A, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

3 T Kristiansund AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 3 T Kristiansund AS - 982237645
Ikke tilgjengelig
Pr. Christies Gt. 19, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år