Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Olesen Hetta

Rapportdato: 2020-05-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 172 og med ett samlet driftsresultat på -37. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Interessegruppa for Fiskefond i Maze Nestleder styre 2016 - Aktiv 0 0
3xp Compas AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 0
3xp Energy Limited Styrets leder 2006 - Aktiv 172 -37
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 172 -37

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nettbyggern AS Adm. direktør 2007 - 2008
Maze Gîlisearvi Styrets leder 2006 - 2012
Maze Gîlisearvi Styrets leder 2006 - 2012
Oves Varesenter AS Vara­medlem 2002 - 2004
Oves Varesenter AS Styre­medlem 2000** - 2002

Interessegruppa for Fiskefond i Maze

Foretaksinfo
(Aktiv) Interessegruppa for Fiskefond i Maze - 994681915
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Hirsaluohka, 9525 Maze
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 Aktiv 3,8 år

3xp Compas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3xp Compas AS - 911655748
Oppføring av bygninger
Toppen, 9525 Maze
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,2 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 30 30
Sum eiendeler 0 30 30
Sum egenkapital 0 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

3xp Energy Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) 3xp Energy Limited - 989726684
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
, 9525 Maze
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,1 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
172 000
Personalkostnader
41 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 000
Egenkapital
-146 000
Gjeld
182 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 8 87 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 172 248 196
Driftsresultat -37 79 -44
Resultat før skatt -38 79 -69
Ordinært resultat -38 79 -69
Årsresultat -38 79 -69
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 32 0 0
Sum omløpsmidler 4 119 66
Sum eiendeler 36 119 66
Sum egenkapital -146 -108 -187
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182 227 253

Nettbyggern AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nettbyggern AS - 979865554
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Sønvismoen 76, 9517 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2008 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 856 000
Personalkostnader
1 237 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 431 000
Egenkapital
3 392 000
Gjeld
1 708 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 1 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 16 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 76 19 93
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 856 7 823 11 974
Driftsresultat 592 -1 478 1 665
Resultat før skatt 580 -1 452 1 674
Ordinært resultat 580 -1 452 1 674
Årsresultat 580 -1 452 1 674
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 431 1 909 2 752
Sum omløpsmidler 3 669 1 659 3 263
Sum eiendeler 5 099 3 567 6 014
Sum egenkapital 3 392 2 812 4 265
Sum langsiktig gjeld 17 117 0
Sum kortsiktig gjeld 1 691 638 1 750

Maze Gîlisearvi

Foretaksinfo
(Aktiv) Maze Gîlisearvi - 871405972
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Maze Grendehus, 9525 Maze
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2012 5,5 år

Per Atle Hætta

Foretaksinfo
(Inaktiv) Per Atle Hætta - 989519395
Ikke tilgjengelig
, 9525 Maze
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,1 år

Oves Varesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oves Varesenter AS - 968877534
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Hirsaluokka, 9525 Maze
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 2 år
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 238 000
Personalkostnader
1 074 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
158 000
Egenkapital
597 000
Gjeld
301 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 2 0 2
Kontantstrøm fra drift 5 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 46 15 44
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 238 4 150 4 662
Driftsresultat 18 -356 7
Resultat før skatt 25 -360 11
Ordinært resultat 25 -360 11
Årsresultat 25 -360 11
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 158 400 427
Sum omløpsmidler 740 548 951
Sum eiendeler 898 948 1 378
Sum egenkapital 597 571 931
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 301 377 447