Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anders Møller Opdahl

Rapportdato: 2021-07-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 729 679 og med ett samlet driftsresultat på 653 763. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Amediastiftelsen Styre­medlem 2021 - Aktiv 3 643 045 320 327
Trønder-avisa AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 193 043 1 938
Amedia Utvikling AS Styrets leder 2020 - Aktiv 124 742 -9 984
Amedia Trykk og Distribusjon AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -11 808
Amedia Eastern Europe AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -2 536

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Amedia Utvikling AS Styre­medlem 2017 - 2020
Diar AS Styre­medlem 2020 - 2021
Nu Publishing AS Styrets leder 2019 - 2020
Nu Publishing AS Adm. direktør 2019 - 2020
Mediehuset Nidaros AS Styrets leder 2019 - 2020
Faktisk.no AS Styre­medlem 2019 - 2021

Amediastiftelsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Amediastiftelsen - 817112242
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Amedia AS Akersgata 34, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 643 045 000
Personalkostnader
1 963 863 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 942 448 000
Egenkapital
1 251 854 000
Gjeld
2 222 134 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 14 12 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 70 66 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 643 045 3 744 819 3 569 778
Driftsresultat 320 327 266 997 328 657
Resultat før skatt 248 817 199 421 235 955
Ordinært resultat 248 817 199 421 235 955
Årsresultat 248 817 199 421 235 955
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 942 448 1 942 169 1 450 885
Sum omløpsmidler 1 531 540 1 384 731 1 147 285
Sum eiendeler 3 473 988 3 326 900 2 598 170
Sum egenkapital 1 251 854 1 027 852 837 295
Sum langsiktig gjeld 1 014 632 1 060 513 744 516
Sum kortsiktig gjeld 1 207 502 1 238 535 1 016 359

Trønder-avisa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trønder-avisa AS - 957730000
Utgivelse av aviser
Hamnegata 20, 7714 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
193 043 000
Personalkostnader
94 545 000
Lederlønn
1 180 000
Anleggsmidler
24 302 000
Egenkapital
5 776 000
Gjeld
67 039 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 1 1
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 43 18 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 193 043 194 075 197 714
Driftsresultat 1 938 -5 795 -9 130
Resultat før skatt -377 -6 985 -9 181
Ordinært resultat -377 -6 985 -9 181
Årsresultat -377 -6 985 -9 181
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 302 33 147 41 459
Sum omløpsmidler 48 513 44 885 43 325
Sum eiendeler 72 814 78 032 84 784
Sum egenkapital 5 776 6 152 13 152
Sum langsiktig gjeld 21 803 23 413 25 889
Sum kortsiktig gjeld 45 236 48 467 45 743

Amedia Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Utvikling AS - 935641357
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Akersgata 34, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 2020 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
68
Styremedlemmer
0
Omsetning
124 742 000
Personalkostnader
56 481 000
Lederlønn
846 000
Anleggsmidler
25 456 000
Egenkapital
91 451 000
Gjeld
39 203 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 13 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 4
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 5 20 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 19 68 38
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 124 742 102 730 89 137
Driftsresultat -9 984 -11 954 1 086
Resultat før skatt -6 791 35 240 1 284
Ordinært resultat -6 791 35 240 1 284
Årsresultat -6 791 35 240 1 284
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 456 33 747 41 884
Sum omløpsmidler 105 198 109 821 43 022
Sum eiendeler 130 654 143 568 84 906
Sum egenkapital 91 451 91 352 46 547
Sum langsiktig gjeld 15 000 22 856 18 513
Sum kortsiktig gjeld 24 203 29 360 19 846

Amedia Trykk og Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Trykk og Distribusjon AS - 987184094
Andre post- og budtjenester
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
8 927 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
191 153 000
Egenkapital
362 042 000
Gjeld
70 434 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 24 96
Driftsresultat -11 808 -13 070 -12 293
Resultat før skatt -10 317 -10 903 -9 314
Ordinært resultat -10 317 -10 903 -9 314
Årsresultat -10 317 -10 903 -9 314
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 191 153 190 591 190 239
Sum omløpsmidler 241 323 226 665 219 544
Sum eiendeler 432 476 417 255 409 783
Sum egenkapital 362 042 346 571 346 371
Sum langsiktig gjeld 384 255 191
Sum kortsiktig gjeld 70 050 70 429 63 221

Amedia Eastern Europe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Eastern Europe AS - 879972132
Utgivelse av aviser
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 978 000
Egenkapital
143 711 000
Gjeld
87 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 37 42
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 536 -1 157 -1 396
Resultat før skatt 9 327 14 053 13 009
Ordinært resultat 9 327 14 053 13 009
Årsresultat 9 327 14 053 13 009
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 43 978 56 371 67 927
Sum omløpsmidler 99 820 80 955 54 527
Sum eiendeler 143 798 137 326 122 454
Sum egenkapital 143 711 133 544 122 375
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87 3 781 79

Amedia Lokal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Lokal AS - 987604638
Utgivelse av aviser
Akersgata 34, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 758 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 744 850 000
Egenkapital
1 187 480 000
Gjeld
629 936 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 28 5
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 11 758 45 8 187
Driftsresultat 7 733 -4 340 -15 512
Resultat før skatt -13 827 4 535 -4 804
Ordinært resultat -13 827 4 535 -4 804
Årsresultat -13 827 4 535 -4 804
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 744 850 1 680 149 1 512 645
Sum omløpsmidler 72 566 53 297 56 030
Sum eiendeler 1 817 416 1 733 446 1 568 675
Sum egenkapital 1 187 480 1 220 371 1 235 954
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 629 936 513 075 332 720

Amedia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia AS - 917127328
Utgivelse av aviser
Akersgata 34, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
60
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 643 165 000
Personalkostnader
1 963 864 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 723 042 000
Egenkapital
2 462 178 000
Gjeld
1 789 312 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 70 68 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 643 165 3 744 940 3 569 899
Driftsresultat 346 828 316 464 390 178
Resultat før skatt 284 175 248 928 298 488
Ordinært resultat 284 175 248 928 298 488
Årsresultat 284 175 248 928 280 200
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 723 042 2 696 467 2 155 964
Sum omløpsmidler 1 528 448 1 356 427 1 146 908
Sum eiendeler 4 251 490 4 052 894 3 302 872
Sum egenkapital 2 462 178 2 202 791 1 984 859
Sum langsiktig gjeld 585 483 611 582 301 655
Sum kortsiktig gjeld 1 203 829 1 238 521 1 016 358

Ll Inntrøndelagen

Foretaksinfo
(Aktiv) Ll Inntrøndelagen - 931301268
Utgivelse av aviser
C/o Hulda Tronstad Niels Leuchs vei 2a, 1361 Østerås
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
501 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
805 000
Egenkapital
1 579 000
Gjeld
178 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -861 -564 -539
Resultat før skatt -858 -559 -527
Ordinært resultat -858 -559 -527
Årsresultat -858 -559 -527
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 805 805 805
Sum omløpsmidler 951 2 148 2 802
Sum eiendeler 1 757 2 953 3 607
Sum egenkapital 1 579 2 836 3 395
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 178 117 212

Lakselv Grunneierforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Lakselv Grunneierforening - 970542876
Eiendomsforvaltning
Torget, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2 år

Mediehuset Nettavisen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mediehuset Nettavisen AS - 981958373
Utgivelse av aviser
Akersgata 34, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,8 år
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
89
Styremedlemmer
0
Omsetning
113 926 000
Personalkostnader
60 544 000
Lederlønn
2 521 000
Anleggsmidler
13 335 000
Egenkapital
55 349 000
Gjeld
16 043 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 10 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 4 14 12
Kontantstrøm fra drift 3 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 47 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 113 926 100 588 130 865
Driftsresultat 2 126 9 004 10 006
Resultat før skatt 1 817 6 973 16 553
Ordinært resultat 1 817 6 973 16 553
Årsresultat 1 817 6 973 16 553
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 335 11 820 12 058
Sum omløpsmidler 58 057 56 562 64 321
Sum eiendeler 71 392 68 382 76 379
Sum egenkapital 55 349 52 351 55 259
Sum langsiktig gjeld 1 520 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 523 16 031 21 120

Diar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Diar AS - 822593062
Reklamebyråer
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 512 000
Personalkostnader
7 864 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 628 000
Egenkapital
-7 317 000
Gjeld
14 920 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 17 10
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 10 512 0
Driftsresultat -7 302 -3 159
Resultat før skatt -5 771 -3 176
Ordinært resultat -5 771 -3 176
Årsresultat -5 771 -3 176
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 1 628 0
Sum omløpsmidler 5 975 3 619
Sum eiendeler 7 603 3 619
Sum egenkapital -7 317 -1 546
Sum langsiktig gjeld 11 441 4 827
Sum kortsiktig gjeld 3 479 337

Nu Publishing AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nu Publishing AS - 923592687
Utgivelse av aviser
Storgata 15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Adm. direktør 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
45 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 116 000
Egenkapital
22 946 000
Gjeld
12 576 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -70
Resultat før skatt -54
Ordinært resultat -54
Årsresultat -54
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 35 116
Sum omløpsmidler 405
Sum eiendeler 35 521
Sum egenkapital 22 946
Sum langsiktig gjeld 4 759
Sum kortsiktig gjeld 7 817

Mediehuset Nidaros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mediehuset Nidaros AS - 823592582
Utgivelse av aviser
Kjøpmannsgata 42, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 126 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 396 000
Egenkapital
12 042 000
Gjeld
3 259 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -2 380
Resultat før skatt -1 846
Ordinært resultat -1 846
Årsresultat -1 846
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 396
Sum omløpsmidler 13 905
Sum eiendeler 15 302
Sum egenkapital 12 042
Sum langsiktig gjeld 3
Sum kortsiktig gjeld 3 256

Faktisk.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Faktisk.no AS - 919036508
Utgivelse av aviser
Skippergata 24, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 450 000
Personalkostnader
8 372 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
634 000
Egenkapital
300 000
Gjeld
9 783 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 16 15 13
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 11 450 7 888 6 687
Driftsresultat -4 -1 -8
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 634 67 0
Sum omløpsmidler 9 449 10 552 7 248
Sum eiendeler 10 083 10 619 7 248
Sum egenkapital 300 300 300
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 783 10 319 6 948

Avisa Nordland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avisa Nordland AS - 984032994
Utgivelse av aviser
Dronningens gate 18, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
59
Styremedlemmer
0
Omsetning
111 979 000
Personalkostnader
36 839 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 887 000
Egenkapital
14 357 000
Gjeld
42 832 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 78 84 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 111 979 114 496 116 715
Driftsresultat 11 413 14 380 15 531
Resultat før skatt 9 105 10 912 11 818
Ordinært resultat 9 105 10 912 11 818
Årsresultat 9 105 10 912 11 818
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 887 7 959 9 136
Sum omløpsmidler 50 302 50 274 56 477
Sum eiendeler 57 190 58 233 65 612
Sum egenkapital 14 357 15 503 16 390
Sum langsiktig gjeld 1 685 2 760 3 708
Sum kortsiktig gjeld 41 147 39 970 45 513

Bladet Nordlys AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bladet Nordlys AS - 932653117
Utgivelse av aviser
Rådhusgata 3, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3,2 år
Vara­medlem 2016 2016 < 1 år
Adm. direktør 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
71
Styremedlemmer
0
Omsetning
131 047 000
Personalkostnader
46 828 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 791 000
Egenkapital
2 912 000
Gjeld
52 215 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 80 84 86
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 131 047 135 571 142 883
Driftsresultat 15 556 17 549 24 209
Resultat før skatt 12 201 13 891 18 629
Ordinært resultat 12 201 13 891 18 629
Årsresultat 12 201 13 891 18 629
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 791 2 682 2 675
Sum omløpsmidler 52 335 53 593 60 476
Sum eiendeler 55 126 56 276 63 151
Sum egenkapital 2 912 4 806 5 038
Sum langsiktig gjeld 6 742 4 958 5 257
Sum kortsiktig gjeld 45 473 46 512 52 856

Bergensavisen Konsern AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergensavisen Konsern AS - 980403653
Utgivelse av aviser
Vestre Torggaten 11, 5015 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 162 000
Egenkapital
95 239 000
Gjeld
13 187 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 68 32
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 000 1 000 0
Driftsresultat 933 945 -67
Resultat før skatt 1 219 1 782 1 350
Ordinært resultat 1 219 1 782 1 350
Årsresultat 1 219 1 782 1 350
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 162 6 162 6 162
Sum omløpsmidler 102 264 98 673 88 103
Sum eiendeler 108 426 104 835 94 266
Sum egenkapital 95 239 94 020 92 238
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 187 10 816 2 028

Bergensavisen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergensavisen AS - 910504703
Utgivelse av aviser
Vestre Torggaten 11, 5015 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
91
Styremedlemmer
0
Omsetning
126 264 000
Personalkostnader
53 177 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 101 000
Egenkapital
86 364 000
Gjeld
34 447 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 10 7 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 60 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 126 264 114 458 111 160
Driftsresultat 9 829 8 063 11 982
Resultat før skatt 8 462 6 481 9 278
Ordinært resultat 8 462 6 481 9 278
Årsresultat 8 462 6 481 9 278
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 101 1 480 1 531
Sum omløpsmidler 119 711 110 466 96 968
Sum eiendeler 120 812 111 946 98 499
Sum egenkapital 86 364 78 903 73 421
Sum langsiktig gjeld 410 846 1 614
Sum kortsiktig gjeld 34 037 32 197 23 465

Finnmarksposten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finnmarksposten AS - 976028198
Utgivelse av aviser
Nordkappgata 1, 9750 Honningsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 751 000
Personalkostnader
1 732 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 000
Egenkapital
2 555 000
Gjeld
1 193 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 10 6
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 14 16 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 79 61
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 751 3 339 2 798
Driftsresultat 314 405 221
Resultat før skatt 255 342 179
Ordinært resultat 255 342 179
Årsresultat 255 342 179
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 6 8
Sum omløpsmidler 3 742 3 415 3 022
Sum eiendeler 3 748 3 420 3 030
Sum egenkapital 2 555 2 383 2 124
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 193 1 037 906

Lofotposten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lofotposten AS - 968386085
Utgivelse av aviser
Valgata 1, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 668 000
Personalkostnader
12 569 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
269 000
Egenkapital
18 915 000
Gjeld
11 194 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 14 14
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 81 69 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 30 668 32 196 32 039
Driftsresultat 4 039 2 954 3 192
Resultat før skatt 3 223 2 497 2 508
Ordinært resultat 3 223 2 497 2 508
Årsresultat 3 223 2 497 2 508
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 269 224 324
Sum omløpsmidler 29 840 26 357 24 907
Sum eiendeler 30 109 26 581 25 231
Sum egenkapital 18 915 15 847 13 661
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 194 10 733 11 569

Fremover AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fremover AS - 933677699
Utgivelse av aviser
Dronningens gate 27, 8514 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 935 000
Personalkostnader
15 555 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
987 000
Egenkapital
3 733 000
Gjeld
10 116 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 14
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 76 78 78
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 37 935 41 636 39 434
Driftsresultat 3 500 3 718 3 319
Resultat før skatt 2 773 3 001 2 557
Ordinært resultat 2 773 3 001 2 557
Årsresultat 2 773 3 001 2 557
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 987 933 958
Sum omløpsmidler 12 862 13 130 12 126
Sum eiendeler 13 849 14 063 13 084
Sum egenkapital 3 733 3 199 2 810
Sum langsiktig gjeld 379 664 827
Sum kortsiktig gjeld 9 737 10 199 9 446

AS Finnmark Dagblad

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Finnmark Dagblad - 934400372
Utgivelse av aviser
Hamnegata 19, 9600 Hammerfest
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Styre­medlem 2009 2012 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 421 000
Personalkostnader
13 442 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 105 000
Egenkapital
61 166 000
Gjeld
11 879 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 75 62
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 33 421 33 062 32 875
Driftsresultat 4 679 3 939 2 688
Resultat før skatt 3 831 3 635 2 312
Ordinært resultat 3 831 3 635 2 312
Årsresultat 3 831 3 635 2 312
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 105 4 034 4 038
Sum omløpsmidler 68 940 68 885 63 601
Sum eiendeler 73 045 72 919 67 640
Sum egenkapital 61 166 61 061 57 633
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 879 11 858 10 006

Lofoten Kommunikasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lofoten Kommunikasjon AS - 947196154
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Storgata 105, 8370 Leknes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 997 000
Personalkostnader
4 294 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
68 000
Egenkapital
14 875 000
Gjeld
2 776 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 997 5 877 5 244
Driftsresultat -341 -1 175 -1 277
Resultat før skatt -215 -762 -919
Ordinært resultat -215 -762 -919
Årsresultat -215 -762 -919
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 68 102 128
Sum omløpsmidler 17 583 17 789 17 799
Sum eiendeler 17 651 17 891 17 926
Sum egenkapital 14 875 15 450 15 569
Sum langsiktig gjeld 0 21 1
Sum kortsiktig gjeld 2 776 2 419 2 357

Dagbladet Finnmarken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dagbladet Finnmarken AS - 937639406
Utgivelse av aviser
Havnegata 24, 9800 Vadsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Styre­medlem 2009 2010 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
37
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 423 000
Personalkostnader
11 338 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 976 000
Egenkapital
30 295 000
Gjeld
7 622 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 73 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 24 423 23 841 23 888
Driftsresultat 1 380 2 091 1 895
Resultat før skatt 1 175 1 933 1 548
Ordinært resultat 1 175 1 933 1 548
Årsresultat 1 175 1 933 1 548
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 976 3 391 3 720
Sum omløpsmidler 34 940 32 773 31 471
Sum eiendeler 37 917 36 164 35 191
Sum egenkapital 30 295 29 460 27 805
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 622 6 704 7 386

Norsk Redaktørforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Redaktørforening - 971278323
Yrkessammenslutninger
Pressens Hus Skippergata 24, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,7 år

Tidens Krav AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tidens Krav AS - 932318334
Utgivelse av aviser
Nedre Enggate 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 864 000
Personalkostnader
21 233 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
644 000
Egenkapital
4 212 000
Gjeld
21 115 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 88 88 86
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 58 864 62 225 63 474
Driftsresultat 8 277 8 255 8 973
Resultat før skatt 6 866 6 617 6 962
Ordinært resultat 6 866 6 617 6 962
Årsresultat 6 866 6 617 6 962
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 644 520 606
Sum omløpsmidler 24 683 22 656 24 908
Sum eiendeler 25 326 23 176 25 513
Sum egenkapital 4 212 5 028 4 212
Sum langsiktig gjeld 921 -309 9
Sum kortsiktig gjeld 20 194 18 457 21 293