Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Albrektsen

Rapportdato: 2019-06-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 391 173 og med ett samlet driftsresultat på -462 176. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akastor ASA Vara­medlem 2017 - Aktiv 4 348 000 -438 000
Mhwirth AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 2 043 173 -24 176

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arendal Ibk Styre­medlem 2006 - 2008

Akastor ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Akastor ASA - 986529551
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 348 000 000
Personalkostnader
1 657 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 163 000 000
Egenkapital
5 277 000 000
Gjeld
5 051 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 7 5 5
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 348 000 5 310 000 15 869 000
Driftsresultat -438 000 -1 151 000 -2 160 000
Resultat før skatt -1 107 000 -2 017 000 -2 564 000
Ordinært resultat -1 107 000 -2 017 000 -2 564 000
Årsresultat -58 000 -1 282 000 -2 564 000
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 7 163 000 7 897 000 10 732 000
Sum omløpsmidler 3 165 000 4 964 000 9 805 000
Sum eiendeler 10 328 000 12 861 000 20 537 000
Sum egenkapital 5 277 000 5 580 000 7 386 000
Sum langsiktig gjeld 2 823 000 2 334 000 2 483 000
Sum kortsiktig gjeld 2 228 000 4 947 000 10 668 000

Mhwirth AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mhwirth AS - 942524544
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Butangen 20, 4639 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
726
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 043 173 000
Personalkostnader
728 641 000
Lederlønn
3 928 000
Anleggsmidler
1 113 751 000
Egenkapital
893 276 000
Gjeld
2 054 834 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 15 23 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 043 173 2 498 372 4 834 628
Driftsresultat -24 176 -321 220 -413 695
Resultat før skatt -351 180 -144 077 -424 524
Ordinært resultat -351 180 -144 077 -424 524
Årsresultat -351 180 -144 077 -424 524
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 113 751 1 383 176 1 303 876
Sum omløpsmidler 1 834 359 2 285 061 3 874 254
Sum eiendeler 2 948 110 3 668 237 5 178 130
Sum egenkapital 893 276 927 111 1 065 146
Sum langsiktig gjeld 1 065 577 1 221 495 1 988 121
Sum kortsiktig gjeld 989 257 1 519 631 2 124 863

Arendal Ibk

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendal Ibk - 983807968
Idrettslag og -klubber
Tors vei 1, 4846 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år