Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Henning H Hansen

Rapportdato: 2023-03-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 844 og med ett samlet driftsresultat på 200. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hansen Arne H Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Hansen & Co ANS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
Alk Nor AS Styrets leder 2000** - Aktiv 1 844 200

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hansen Arne H Styrets leder 2000** - 2019

Hansen Arne H

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansen Arne H - 969429764
Melkeproduksjon på storfe
Vesterålsveien 1573, 8416 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,9 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Hansen & Co ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hansen & Co ANS - 970940960
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Vesterålsveien 1573, 8416 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,2 år

Alk Nor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alk Nor AS - 977495679
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Austadveien 46, 3748 Siljan
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 844 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 000
Egenkapital
4 932 000
Gjeld
665 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 12 20
Kontantstrøm fra drift 18 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 70 58 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 844 3 972 2 314
Driftsresultat 200 292 540
Resultat før skatt 266 306 451
Ordinært resultat 266 306 451
Årsresultat 266 306 451
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 114 101 95
Sum omløpsmidler 5 482 5 569 5 794
Sum eiendeler 5 596 5 670 5 889
Sum egenkapital 4 932 4 665 4 360
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 665 1 004 1 530