Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alexander Weidemann

Rapportdato: 2023-06-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 331 634 og med ett samlet driftsresultat på 2 386. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aker Insurance Services AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 14 156 4 105
Aker Solutions Holding AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 317 478 -796
Aker Solutions Contracting AS Styrets leder 2023 - Aktiv 0 -70
Kværner Resources AS Styrets leder 2023 - Aktiv 0 -46
Ah Åtte AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 0 -789

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Aker Insurance Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Insurance Services AS - 987903066
Forsikringsformidling
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 156 000
Personalkostnader
8 319 000
Lederlønn
1 575 000
Anleggsmidler
492 000
Egenkapital
1 042 000
Gjeld
12 469 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 79 79 88
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 14 156 14 442 13 409
Driftsresultat 4 105 6 343 3 585
Resultat før skatt 3 066 4 763 2 803
Ordinært resultat 3 066 4 763 2 803
Årsresultat 3 066 4 763 2 803
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 492 503 452
Sum omløpsmidler 13 020 13 195 10 092
Sum eiendeler 13 512 13 698 10 544
Sum egenkapital 1 042 1 003 1 047
Sum langsiktig gjeld 1 967 2 012 1 809
Sum kortsiktig gjeld 10 502 10 684 7 687

Aker Solutions Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Solutions Holding AS - 913192192
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
317 478 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 147 139 000
Egenkapital
16 536 916 000
Gjeld
474 016 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 57 64 58
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 317 478 493 688 248 941
Driftsresultat -796 21 212 -80 903
Resultat før skatt 369 870 307 714 387 207
Ordinært resultat 369 870 307 714 387 207
Årsresultat 369 870 307 714 387 207
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 13 147 139 7 983 211 9 508 511
Sum omløpsmidler 3 863 794 3 332 322 1 512 287
Sum eiendeler 17 010 932 11 315 533 11 020 798
Sum egenkapital 16 536 916 10 994 183 10 686 468
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 474 016 321 349 334 330

Aker Solutions Contracting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Solutions Contracting AS - 985551669
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
293 000
Egenkapital
305 000
Gjeld
1 240 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 4 4 4
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -70 -133 -196
Resultat før skatt -42 -102 -158
Ordinært resultat -42 -102 -158
Årsresultat -42 -102 -158
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 293 281 252
Sum omløpsmidler 1 252 1 311 1 483
Sum eiendeler 1 545 1 592 1 735
Sum egenkapital 305 348 450
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 240 1 243 1 285

Kværner Resources AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kværner Resources AS - 996864359
Utleie av arbeidskraft
Snarøyveien 20, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 706 000
Egenkapital
6 485 000
Gjeld
0
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 18
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 8 79 80
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 3 115 9 430
Driftsresultat -46 710 1 703
Resultat før skatt 7 719 1 330
Ordinært resultat 7 719 1 330
Årsresultat 7 719 1 330
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 2 706 2 709 2 867
Sum omløpsmidler 3 778 3 988 5 998
Sum eiendeler 6 484 6 697 8 865
Sum egenkapital 6 485 6 477 5 917
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 079
Sum kortsiktig gjeld 0 220 1 869

Ah Åtte AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ah Åtte AS - 925925233
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000 000
Egenkapital
51 499 000
Gjeld
48 501 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -789
Resultat før skatt -60 025
Ordinært resultat -60 025
Årsresultat -60 025
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 100 000
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 100 000
Sum egenkapital 51 499
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 48 501

Aker Solutions Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Solutions Subsea AS - 929765001
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv < 1 år

Aker Solutions Middle East AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Solutions Middle East AS - 995541459
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 196 000
Gjeld
0
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 8 32
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 0 0
Resultat før skatt -1 2 4
Ordinært resultat -1 2 4
Årsresultat -1 2 4
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 195 1 197 1 200
Sum eiendeler 1 196 1 197 1 200
Sum egenkapital 1 196 1 197 1 195
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 5

Aker Installation Fp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Installation Fp AS - 991374329
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2023 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
678 000
Egenkapital
11 064 000
Gjeld
2 577 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 10 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 19 26 18
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt -274 112 -96
Ordinært resultat -274 112 -96
Årsresultat -274 112 -96
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 678 762 651
Sum omløpsmidler 12 954 14 470 13 482
Sum eiendeler 13 632 15 232 14 133
Sum egenkapital 11 064 12 417 11 510
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 577 2 824 2 640