Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Aarsæther

Rapportdato: 2020-06-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 487 og med ett samlet driftsresultat på 507. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arne Aarsæther Advokat Innehaver 2019 - Aktiv 1 050 670
AS Vøyensvingen 15 Styre­medlem 2018 - Aktiv 2 588 31
Boligsameiet Stensberggt. 15 Styre­medlem 2018 - Aktiv 849 -194
Bs Ekebergveien 230 Nestleder styre 2017 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arne Aarsæther Advokat Styrets leder 2000** - 2019
Cafe Europa AS Styrets leder 2006 - 2008
Hov Eiendom AS Styre­medlem 2003 - 2005
Norsearch AS Vara­medlem 2002 - 2006
Bjørnebæråsen Borettslag Vara­medlem 2002 - 2003
Nordicsearch AS Vara­medlem 2002 - 2005
Nordicsearch AS Vara­medlem 2002 - 2005

Arne Aarsæther Advokat

Foretaksinfo
(Aktiv) Arne Aarsæther Advokat - 981216032
Juridisk tjenesteyting
Grensen 12, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 050 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
672 000
Gjeld
86 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 88 85 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 050 899 1 541
Driftsresultat 670 316 1 152
Resultat før skatt 677 328 1 182
Ordinært resultat 677 328 1 182
Årsresultat 677 328 1 182
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 757 1 569 1 892
Sum eiendeler 757 1 569 1 892
Sum egenkapital 672 1 490 1 775
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 86 79 117

AS Vøyensvingen 15

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Vøyensvingen 15 - 921217781
Borettslag
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 588 000
Personalkostnader
144 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
518 000
Egenkapital
-6 149 000
Gjeld
7 422 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 4 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 18 14
Rentedekningsgrad 2 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 21 74 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 588 2 398 2 356
Driftsresultat 31 577 469
Resultat før skatt -167 340 222
Ordinært resultat -167 340 222
Årsresultat -167 340 222
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 518 518 518
Sum omløpsmidler 755 1 299 934
Sum eiendeler 1 273 1 817 1 451
Sum egenkapital -6 149 -5 982 -6 321
Sum langsiktig gjeld 7 070 7 343 7 596
Sum kortsiktig gjeld 352 456 177

Boligsameiet Stensberggt. 15

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Stensberggt. 15 - 979579713
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stensberggata 15a, 0170 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
849 000
Personalkostnader
51 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
287 000
Gjeld
146 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 2 14
Kontantstrøm fra drift 0 5 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 38 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 849 828 828
Driftsresultat -194 3 82
Resultat før skatt -177 21 98
Ordinært resultat -177 21 98
Årsresultat -177 21 98
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 433 525 491
Sum eiendeler 433 525 491
Sum egenkapital 287 464 444
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 146 61 47

Bs Ekebergveien 230

Foretaksinfo
(Aktiv) Bs Ekebergveien 230 - 919537116
Ikke tilgjengelig
C/o Karlander Invest AS Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 2,7 år

Cafe Europa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cafe Europa AS - 990319286
Drift av restauranter og kafeer
St Olavs gate 31, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 812 000
Personalkostnader
6 357 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 000
Egenkapital
-1 688 000
Gjeld
3 019 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 0 10
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 20 12
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 15 40 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 812 -2 12 394
Driftsresultat -2 115 -432 771
Resultat før skatt -2 115 -431 602
Ordinært resultat -2 115 -431 602
Årsresultat -2 115 -431 602
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 282 298 372
Sum omløpsmidler 1 049 129 2 011
Sum eiendeler 1 331 427 2 383
Sum egenkapital -1 688 427 858
Sum langsiktig gjeld 0 0 1
Sum kortsiktig gjeld 3 019 0 1 524

Hov Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hov Eiendom AS - 986278745
Ikke tilgjengelig
Madserud Allé 2, 0274 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 1,6 år

Norsearch AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsearch AS - 980677346
Ikke tilgjengelig
Kristian Augusts gate 19, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 3,6 år

Bjørnebæråsen Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørnebæråsen Borettslag - 980740544
Borettslag
Strandgata 5, 6415 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2003 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 312 000
Personalkostnader
73 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 679 000
Egenkapital
8 236 000
Gjeld
34 084 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 67 58 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 312 2 290 2 286
Driftsresultat 1 268 1 110 1 336
Resultat før skatt 829 649 851
Ordinært resultat 829 649 851
Årsresultat 829 649 851
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 41 679 41 679 41 682
Sum omløpsmidler 640 948 1 154
Sum eiendeler 42 319 42 627 42 837
Sum egenkapital 8 236 7 407 6 758
Sum langsiktig gjeld 34 037 34 795 35 533
Sum kortsiktig gjeld 47 425 546

Nordicsearch AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordicsearch AS - 980677370
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2005 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 469 000
Personalkostnader
13 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
329 000
Egenkapital
384 000
Gjeld
489 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 3 5
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 60 47 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 469 2 590 1 531
Driftsresultat 138 86 89
Resultat før skatt 78 37 43
Ordinært resultat 78 37 43
Årsresultat 78 37 43
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 329 475 587
Sum omløpsmidler 544 515 567
Sum eiendeler 873 990 1 153
Sum egenkapital 384 306 269
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 489 684 884

Aarsæther Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aarsæther Holding AS - 930299464
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Adv Arne Aarsæther Grensen 12, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,5 år