Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sven Iver Hegstad

Rapportdato: 2023-01-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 486 567 og med ett samlet driftsresultat på 704 788. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 55 av virksomhetene driftsunderskudd, og 52 av virksomhetene driftsoverskudd. 61 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 51 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 121.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Dagligvare Midco AS Kontakt­person 2022 - Aktiv 0 -162
Merkur Midco i AS Kontakt­person 2022 - Aktiv 0 0
Elverum Invest AS Kontakt­person 2022 - Aktiv 13 643 7 800
Sørhaug Sundland Eiendomsinvest i AS Kontakt­person 2022 - Aktiv 1 365 1 114
Hegna Eiendom AS Kontakt­person 2022 - Aktiv 7 325 5 374

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hagaløkka Eiendom AS Adm. direktør 2018 - 2022
Holmenkollen Cykleklubb Nestleder styre 2014 - 2021
Kkp Eiendom AS Styrets leder 2021 - 2021
Krona Eiendom AS Styrets leder 2021 - 2021
Lørenskog Vest Eiendom AS Styre­medlem 2009 - 2010

Dagligvare Midco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dagligvare Midco AS - 917179549
Uoppgitt
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
283 117 000
Egenkapital
89 686 000
Gjeld
202 515 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 12 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -162 -6 -5
Resultat før skatt -145 -6 -5
Ordinært resultat -145 -6 -5
Årsresultat -145 -6 -5
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 283 117 0 0
Sum omløpsmidler 9 085 4 10
Sum eiendeler 292 202 4 10
Sum egenkapital 89 686 4 10
Sum langsiktig gjeld 197 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 515 0 0

Merkur Midco i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Merkur Midco i AS - 927847140
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 000
Gjeld
0
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 24
Sum egenkapital 24
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Elverum Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elverum Invest AS - 980562409
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Borg Forvaltning AS Strandveien 43, 7067 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 643 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
111 840 000
Egenkapital
4 719 000
Gjeld
113 403 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 64 60 63
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 13 643 13 376 13 301
Driftsresultat 7 800 8 585 8 191
Resultat før skatt 3 648 3 886 3 023
Ordinært resultat 3 648 3 886 3 023
Årsresultat 3 648 3 886 3 023
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 111 840 111 197 114 065
Sum omløpsmidler 6 282 7 978 2 204
Sum eiendeler 118 123 119 175 116 269
Sum egenkapital 4 719 1 536 1 322
Sum langsiktig gjeld 110 507 110 893 110 730
Sum kortsiktig gjeld 2 896 6 746 4 217

Sørhaug Sundland Eiendomsinvest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørhaug Sundland Eiendomsinvest i AS - 985811393
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 365 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 930 000
Egenkapital
2 730 000
Gjeld
5 441 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 70 70 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 365 1 280 1 266
Driftsresultat 1 114 1 069 1 137
Resultat før skatt 697 838 791
Ordinært resultat 697 838 791
Årsresultat 697 838 791
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 930 7 008 7 085
Sum omløpsmidler 1 240 1 040 2 533
Sum eiendeler 8 170 8 047 9 619
Sum egenkapital 2 730 2 688 2 639
Sum langsiktig gjeld 4 196 296 5 918
Sum kortsiktig gjeld 1 245 5 063 1 061

Hegna Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegna Eiendom AS - 990567166
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 325 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 971 000
Egenkapital
14 415 000
Gjeld
45 019 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 60 66 69
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 325 7 381 7 142
Driftsresultat 5 374 5 557 5 434
Resultat før skatt 2 516 4 350 3 353
Ordinært resultat 2 516 4 350 3 353
Årsresultat 2 516 4 350 3 353
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 56 971 57 771 58 571
Sum omløpsmidler 2 463 5 530 7 780
Sum eiendeler 59 434 63 301 66 351
Sum egenkapital 14 415 14 234 15 267
Sum langsiktig gjeld 39 654 39 899 47 060
Sum kortsiktig gjeld 5 365 9 168 4 023

Hagaløkka Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hagaløkka Eiendom AS - 980952827
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2018 2022 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 533 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 765 000
Egenkapital
34 112 000
Gjeld
30 856 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 68 68 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 533 10 215 9 531
Driftsresultat 9 139 8 317 7 602
Resultat før skatt 6 886 6 214 5 568
Ordinært resultat 6 886 6 214 5 568
Årsresultat 6 886 6 214 5 568
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 61 765 62 471 60 969
Sum omløpsmidler 3 204 3 631 7 850
Sum eiendeler 64 968 66 103 68 819
Sum egenkapital 34 112 35 394 34 815
Sum langsiktig gjeld 19 570 19 149 19 135
Sum kortsiktig gjeld 11 286 11 560 14 870

Kjørbekkdalen 14 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjørbekkdalen 14 AS - 936900488
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 626 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 503 000
Egenkapital
12 442 000
Gjeld
30 309 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 59 71 66
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 626 5 294 4 531
Driftsresultat 3 840 3 090 2 112
Resultat før skatt 2 069 1 479 730
Ordinært resultat 2 069 1 479 730
Årsresultat 2 069 1 479 730
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 42 503 43 166 44 581
Sum omløpsmidler 248 19 364 19 769
Sum eiendeler 42 751 62 530 64 350
Sum egenkapital 12 442 10 373 10 563
Sum langsiktig gjeld 29 385 49 720 52 430
Sum kortsiktig gjeld 924 2 437 1 357

Kjørbekkdalen 19 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjørbekkdalen 19 AS - 916214782
Uoppgitt
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2022 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 326 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 000 000
Egenkapital
91 750 000
Gjeld
198 038 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 87 77 7
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 64 326 37 606 13 587
Driftsresultat 58 012 32 749 -16 972
Resultat før skatt 41 792 17 131 -18 564
Ordinært resultat 41 792 17 131 -18 564
Årsresultat 41 792 17 131 -18 564
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 282 000 227 065 208 845
Sum omløpsmidler 7 788 5 758 1 605
Sum eiendeler 289 788 232 823 210 450
Sum egenkapital 91 750 57 958 97 733
Sum langsiktig gjeld 196 074 172 704 101 042
Sum kortsiktig gjeld 1 964 2 161 11 674

Haugesundsgata Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugesundsgata Eiendom AS - 992779454
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Managment AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 653 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
178 175 000
Egenkapital
33 419 000
Gjeld
146 435 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 61 63
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 16 653 16 905 16 918
Driftsresultat 12 618 13 032 13 018
Resultat før skatt 6 063 5 924 6 154
Ordinært resultat 6 063 5 924 6 154
Årsresultat 6 063 5 924 6 154
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 178 175 176 219 176 878
Sum omløpsmidler 1 679 1 070 936
Sum eiendeler 179 854 177 289 177 814
Sum egenkapital 33 419 27 880 22 411
Sum langsiktig gjeld 142 994 145 804 152 216
Sum kortsiktig gjeld 3 441 3 604 3 187

Fantoft Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fantoft Utvikling AS - 899174682
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 021 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
235 947 000
Egenkapital
4 332 000
Gjeld
232 589 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 61 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 26 021 25 831 25 754
Driftsresultat 19 584 18 919 19 101
Resultat før skatt 8 296 7 973 7 842
Ordinært resultat 8 296 7 973 7 842
Årsresultat 8 296 7 973 7 842
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 235 947 273 365 276 367
Sum omløpsmidler 975 632 1 929
Sum eiendeler 236 921 273 998 278 295
Sum egenkapital 4 332 1 217 10 954
Sum langsiktig gjeld 222 782 265 188 262 970
Sum kortsiktig gjeld 9 807 7 593 4 371

Stavanger Næringseiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stavanger Næringseiendom AS - 813106272
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 414 000
Egenkapital
41 700 000
Gjeld
7 610 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 14 0 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -593 -628 -587
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 48 414 48 414 52 015
Sum omløpsmidler 896 1 820 763
Sum eiendeler 49 310 50 234 52 778
Sum egenkapital 41 700 41 700 52 700
Sum langsiktig gjeld 7 535 2 456 0
Sum kortsiktig gjeld 75 6 078 78

Holabekkvegen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holabekkvegen AS - 921005520
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 507 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 109 000
Egenkapital
18 695 000
Gjeld
69 519 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 51 12 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 507 65 0
Driftsresultat 3 982 -514 -22
Resultat før skatt 1 841 -532 -17
Ordinært resultat 1 841 -532 -17
Årsresultat 1 841 -532 -17
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 86 109 83 277 18 458
Sum omløpsmidler 2 105 16 534 3 800
Sum eiendeler 88 214 99 812 22 257
Sum egenkapital 18 695 16 853 30
Sum langsiktig gjeld 69 519 74 710 5 000
Sum kortsiktig gjeld 0 8 249 17 227

Huggenesveien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Huggenesveien AS - 916195303
Uoppgitt
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
77 180 000
Egenkapital
8 040 000
Gjeld
77 009 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 63 8 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 200 0 0
Driftsresultat 2 478 -465 -59
Resultat før skatt 741 -423 -46
Ordinært resultat 741 -423 -46
Årsresultat 741 -423 -46
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 77 180 52 645 4 344
Sum omløpsmidler 7 869 14 166 1 496
Sum eiendeler 85 048 66 811 5 840
Sum egenkapital 8 040 5 373 1 783
Sum langsiktig gjeld 76 123 53 466 3 589
Sum kortsiktig gjeld 886 7 973 467

Holmenkollen Cykleklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Holmenkollen Cykleklubb - 912188418
Idrettslag og -klubber
C/o Sven Iver Hegstad Gimleveien 5, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,7 år
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,7 år
Nestleder styre 2014 2021 6,6 år

Krona Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Krona Eiendom AS - 918047255
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 2021 < 1 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 294 613 000
Egenkapital
362 103 000
Gjeld
933 218 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -894 -6 -5
Resultat før skatt -12 024 -6 -5
Ordinært resultat -12 024 -6 -5
Årsresultat -12 024 -6 -5
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 294 613 0 0
Sum omløpsmidler 707 4 10
Sum eiendeler 1 295 320 4 10
Sum egenkapital 362 103 4 10
Sum langsiktig gjeld 884 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49 218 0 0

Pef Invest Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pef Invest Holding AS - 826735902
Uoppgitt
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
478 107 000
Egenkapital
478 990 000
Gjeld
3 047 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 6
Totalt 26
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -27
Resultat før skatt 990
Ordinært resultat 990
Årsresultat 990
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 478 107
Sum omløpsmidler 3 930
Sum eiendeler 482 037
Sum egenkapital 478 990
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3 047

Pareto Eiendomsfellesskap Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pareto Eiendomsfellesskap Invest AS - 926735934
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
201 334 000
Egenkapital
154 550 000
Gjeld
332 497 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 8
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1 726
Resultat før skatt -1 798
Ordinært resultat -1 798
Årsresultat -1 798
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 201 334
Sum omløpsmidler 285 713
Sum eiendeler 487 047
Sum egenkapital 154 550
Sum langsiktig gjeld 171 313
Sum kortsiktig gjeld 161 184

Hmv Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hmv Eiendom AS - 926735950
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 983 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
587 685 000
Egenkapital
138 993 000
Gjeld
450 937 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 10
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 41
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 10 983
Driftsresultat 6 136
Resultat før skatt -3 552
Ordinært resultat -3 552
Årsresultat -3 552
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 587 685
Sum omløpsmidler 2 244
Sum eiendeler 589 930
Sum egenkapital 138 993
Sum langsiktig gjeld 436 015
Sum kortsiktig gjeld 14 922

Forus Handel Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forus Handel Invest AS - 926735780
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Drammensveien 49, 0271 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 313 000
Egenkapital
61 815 000
Gjeld
47 444 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -17
Resultat før skatt -179
Ordinært resultat -179
Årsresultat -179
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 106 313
Sum omløpsmidler 2 946
Sum eiendeler 109 260
Sum egenkapital 61 815
Sum langsiktig gjeld 46 627
Sum kortsiktig gjeld 817

Investorprosjekt 369 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Investorprosjekt 369 AS - 926735829
Uoppgitt
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
23 000
Gjeld
0
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 23
Sum eiendeler 23
Sum egenkapital 23
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Lørenskog Vest Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lørenskog Vest Eiendom AS - 992616598
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,2 år
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 136 000
Personalkostnader
91 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
109 045 000
Egenkapital
21 417 000
Gjeld
89 895 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 60 60 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 136 9 693 10 462
Driftsresultat 6 807 7 665 8 168
Resultat før skatt 3 867 4 243 4 619
Ordinært resultat 3 867 4 243 4 619
Årsresultat 3 867 4 243 4 619
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 109 045 110 532 107 698
Sum omløpsmidler 2 268 2 990 5 779
Sum eiendeler 111 313 113 522 113 478
Sum egenkapital 21 417 32 350 29 307
Sum langsiktig gjeld 87 091 76 977 77 586
Sum kortsiktig gjeld 2 804 4 196 6 585

Borgeskogen 48 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgeskogen 48 AS - 919551259
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 690 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 468 000
Egenkapital
8 470 000
Gjeld
59 962 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 63 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 690 7 439 6 644
Driftsresultat 5 525 5 127 4 045
Resultat før skatt 3 310 2 734 1 834
Ordinært resultat 3 310 2 734 1 834
Årsresultat 3 310 2 734 1 834
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 67 468 69 597 71 727
Sum omløpsmidler 963 964 119
Sum eiendeler 68 431 70 562 71 845
Sum egenkapital 8 470 8 154 7 679
Sum langsiktig gjeld 56 123 59 253 17 831
Sum kortsiktig gjeld 3 839 3 154 46 336

Borgeskogen 46 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgeskogen 46 AS - 991921362
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management As, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 401 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 830 000
Egenkapital
35 967 000
Gjeld
16 615 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 67 70 64
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 401 8 377 8 212
Driftsresultat 5 369 4 876 4 593
Resultat før skatt 3 773 3 110 3 113
Ordinært resultat 3 773 3 110 3 113
Årsresultat 3 773 3 110 3 113
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 51 830 54 797 57 889
Sum omløpsmidler 752 1 632 1 808
Sum eiendeler 52 582 56 429 59 697
Sum egenkapital 35 967 36 847 38 080
Sum langsiktig gjeld 10 650 13 666 12 975
Sum kortsiktig gjeld 5 965 5 916 8 642

Pyttene AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pyttene AS - 990688907
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 843 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 209 000
Egenkapital
12 791 000
Gjeld
22 464 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 77 74 77
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 843 7 788 7 662
Driftsresultat 6 515 6 534 6 033
Resultat før skatt 4 874 4 826 4 169
Ordinært resultat 4 874 4 826 4 169
Årsresultat 4 874 4 826 4 169
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 35 209 36 036 36 989
Sum omløpsmidler 47 4 190 1 614
Sum eiendeler 35 255 40 227 38 603
Sum egenkapital 12 791 15 527 15 513
Sum langsiktig gjeld 13 136 17 789 17 797
Sum kortsiktig gjeld 9 328 6 911 5 293

Tønsberg Handelseiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tønsberg Handelseiendom AS - 818037422
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
94 196 000
Egenkapital
39 112 000
Gjeld
64 135 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 29 0 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -36 -1 863
Resultat før skatt 6 222 -996 715
Ordinært resultat 6 222 -996 715
Årsresultat 6 222 -996 715
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 94 196 94 665 94 665
Sum omløpsmidler 9 050 1 422 5 684
Sum eiendeler 103 246 96 086 100 349
Sum egenkapital 39 112 36 896 36 892
Sum langsiktig gjeld 58 998 53 944 61 389
Sum kortsiktig gjeld 5 137 5 246 2 068

Alna Senter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alna Senter AS - 921181698
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
107 485 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
580 257 000
Egenkapital
436 784 000
Gjeld
165 574 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 77 77 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 107 485 105 816 97 586
Driftsresultat 83 689 87 812 64 395
Resultat før skatt 64 886 68 095 48 914
Ordinært resultat 64 886 68 095 48 914
Årsresultat 64 886 68 095 48 914
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 580 257 586 492 592 054
Sum omløpsmidler 22 101 17 872 33 162
Sum eiendeler 602 358 604 364 625 215
Sum egenkapital 436 784 453 673 449 192
Sum langsiktig gjeld 59 028 43 952 61 553
Sum kortsiktig gjeld 106 546 106 738 114 471

Fornebuveien 7-13 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebuveien 7-13 AS - 996263193
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 3,4 år
Styre­medlem 2010 2018 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 630 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
324 309 000
Egenkapital
65 056 000
Gjeld
273 306 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 65 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 26 630 25 792 24 819
Driftsresultat 21 592 20 789 19 505
Resultat før skatt 12 876 11 628 9 434
Ordinært resultat 12 876 11 628 9 434
Årsresultat 12 876 11 628 9 434
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 324 309 328 295 332 698
Sum omløpsmidler 14 053 15 702 13 072
Sum eiendeler 338 362 343 997 345 771
Sum egenkapital 65 056 68 955 72 059
Sum langsiktig gjeld 251 039 255 108 259 054
Sum kortsiktig gjeld 22 267 19 935 14 658

Occi Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Occi Invest AS - 921994516
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
252 918 000
Egenkapital
253 641 000
Gjeld
7 039 000