Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sven Iver Hegstad

Rapportdato: 2020-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 278 348 og med ett samlet driftsresultat på 1 041 032. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 112 av virksomhetene driftsunderskudd, og 120 av virksomhetene driftsoverskudd. 71 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 168 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 116.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lervigsveien 32 og Tinngata 8 AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 712 -2 198
Østervåg 7 Holding AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 -50
Håndverksveien 10-12 AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 -124
Toveien 28 AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 21 446 13 848
Håndverksveien 25 AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 -701

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fornebuveien 7-13 AS Styre­medlem 2010 - 2018
Ullensaker Logistikk i AS Styre­medlem 2009 - 2010
Unninvest Iii AS Styre­medlem 2009 - 2009
Fornebuveien Bygg AS Styre­medlem 2018 - 2018
Fornebuveien 7 AS Styre­medlem 2018 - 2018

Lervigsveien 32 og Tinngata 8 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lervigsveien 32 og Tinngata 8 AS - 914717884
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
712 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 733 000
Egenkapital
6 992 000
Gjeld
53 831 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 7 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 712 781 27
Driftsresultat -2 198 -2 451 -6 280
Resultat før skatt -3 208 -3 384 -6 534
Ordinært resultat -3 208 -3 384 -6 534
Årsresultat -3 208 -3 384 -6 534
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 60 733 61 738 62 537
Sum omløpsmidler 90 348 167
Sum eiendeler 60 823 62 085 62 703
Sum egenkapital 6 992 10 200 13 584
Sum langsiktig gjeld 53 457 42 000 42 000
Sum kortsiktig gjeld 374 9 885 7 120

Østervåg 7 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østervåg 7 Holding AS - 999117147
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
70 528 000
Egenkapital
8 155 000
Gjeld
62 981 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 2 0 4
Totalt 13 4 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -50 -43 -54
Resultat før skatt 763 -1 889 -1 787
Ordinært resultat 763 -1 889 -1 787
Årsresultat 763 -1 889 -1 787
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 70 528 71 456 74 099
Sum omløpsmidler 608 434 427
Sum eiendeler 71 137 71 889 74 526
Sum egenkapital 8 155 7 392 9 281
Sum langsiktig gjeld 62 083 63 455 64 827
Sum kortsiktig gjeld 898 1 042 418

Håndverksveien 10-12 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håndverksveien 10-12 AS - 980903389
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 946 000
Egenkapital
6 537 000
Gjeld
158 559 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -124 -63 -72
Resultat før skatt -97 -29 -35
Ordinært resultat -97 -29 -35
Årsresultat -97 -29 -35
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 946 0 11
Sum omløpsmidler 157 150 6 634 6 588
Sum eiendeler 165 096 6 634 6 599
Sum egenkapital 6 537 6 634 6 599
Sum langsiktig gjeld 158 559 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Toveien 28 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toveien 28 AS - 988613169
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 446 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
243 659 000
Egenkapital
230 954 000
Gjeld
23 950 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 79 70 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 446 23 257 22 440
Driftsresultat 13 848 17 009 16 202
Resultat før skatt 11 350 13 562 12 755
Ordinært resultat 11 350 13 562 12 755
Årsresultat 11 350 13 562 12 755
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 243 659 245 230 250 073
Sum omløpsmidler 11 244 6 671 1 037
Sum eiendeler 254 903 251 900 251 110
Sum egenkapital 230 954 228 150 228 015
Sum langsiktig gjeld 14 670 14 798 14 751
Sum kortsiktig gjeld 9 280 8 953 8 345

Håndverksveien 25 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håndverksveien 25 AS - 999167969
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
136 159 000
Egenkapital
-3 195 000
Gjeld
222 785 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 14 61 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 3 902 0
Driftsresultat -701 3 704 -180
Resultat før skatt -5 566 2 392 -515
Ordinært resultat -5 566 2 392 -515
Årsresultat -5 566 2 392 -515
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 136 159 37 126 7 090
Sum omløpsmidler 83 431 6 844 10
Sum eiendeler 219 590 43 970 7 100
Sum egenkapital -3 195 1 887 -505
Sum langsiktig gjeld 204 890 13 239 7 505
Sum kortsiktig gjeld 17 895 28 843 100

Østervåg 7 DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Østervåg 7 DA - 882813762
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 062 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 389 000
Egenkapital
24 119 000
Gjeld
870 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 74 77 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 062 6 809 7 154
Driftsresultat 1 374 2 772 3 647
Resultat før skatt 1 397 2 726 3 442
Ordinært resultat 1 397 2 726 3 442
Årsresultat 1 397 2 726 3 442
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 389 24 458 27 366
Sum omløpsmidler 2 600 2 903 676
Sum eiendeler 24 988 27 361 28 042
Sum egenkapital 24 119 26 319 23 593
Sum langsiktig gjeld 1 753 4 391
Sum kortsiktig gjeld 869 289 58

Håndverksveien 25 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håndverksveien 25 Holding AS - 913505603
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
263 376 000
Egenkapital
269 235 000
Gjeld
678 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 32 10 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -105 -65 -68
Resultat før skatt 6 138 -65 43 665
Ordinært resultat 6 138 -65 43 665
Årsresultat 6 138 -65 43 665
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 263 376 0 0
Sum omløpsmidler 6 537 403 47 946
Sum eiendeler 269 913 403 47 946
Sum egenkapital 269 235 397 47 946
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 678 6 0

Dyrskueveien 15 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dyrskueveien 15 Holding AS - 913505654
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
189 805 000
Egenkapital
127 594 000
Gjeld
67 340 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 18 19 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -58 -63 -57
Resultat før skatt 752 914 1 852
Ordinært resultat 752 914 1 852
Årsresultat 752 914 1 852
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 189 805 155 059 131 645
Sum omløpsmidler 5 129 384 297
Sum eiendeler 194 934 155 443 131 942
Sum egenkapital 127 594 88 143 63 546
Sum langsiktig gjeld 67 294 67 294 67 294
Sum kortsiktig gjeld 46 6 1 103

Borgeskogen 63 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgeskogen 63 Holding AS - 913472551
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 342 000
Egenkapital
10 742 000
Gjeld
35 944 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 17 15 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -58 -64 -52
Resultat før skatt -78 -118 -20
Ordinært resultat -78 -118 -20
Årsresultat -78 -118 -20
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 46 342 48 229 51 259
Sum omløpsmidler 344 395 266
Sum eiendeler 46 686 48 625 51 525
Sum egenkapital 10 742 12 720 15 038
Sum langsiktig gjeld 35 898 35 898 35 898
Sum kortsiktig gjeld 46 6 588

Dikeveien Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dikeveien Holding AS - 913505646
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 492 000
Egenkapital
22 863 000
Gjeld
94 508 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 20 20 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -58 -59 -62
Resultat før skatt -217 -266 -746
Ordinært resultat -217 -266 -746
Årsresultat -217 -266 -746
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 492 115 254 119 379
Sum omløpsmidler 879 393 1 176
Sum eiendeler 117 371 115 648 120 556
Sum egenkapital 22 863 21 180 24 546
Sum langsiktig gjeld 94 462 94 462 94 462
Sum kortsiktig gjeld 46 6 1 548

Toveien 28 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toveien 28 Holding AS - 813505592
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 307 000
Egenkapital
8 104 000
Gjeld
43 424 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 22 22 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -58 -59 -57
Resultat før skatt 284 307 50
Ordinært resultat 284 307 50
Årsresultat 284 307 50
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 51 307 53 550 56 677
Sum omløpsmidler 221 1 846 317
Sum eiendeler 51 528 55 396 56 994
Sum egenkapital 8 104 12 021 12 914
Sum langsiktig gjeld 43 370 43 370 43 370
Sum kortsiktig gjeld 54 6 711

Stolvstadlia 9 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stolvstadlia 9 Holding AS - 813506092
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
58 799 000
Egenkapital
5 112 000
Gjeld
53 892 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 20 20 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -58 -59 -54
Resultat før skatt -118 -108 -226
Ordinært resultat -118 -108 -226
Årsresultat -118 -108 -226
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 58 799 62 160 66 323
Sum omløpsmidler 204 322 344
Sum eiendeler 59 003 62 482 66 666
Sum egenkapital 5 112 8 630 11 939
Sum langsiktig gjeld 53 846 53 846 53 846
Sum kortsiktig gjeld 46 6 882

Borgeskogen 65 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgeskogen 65 Holding AS - 913477642
Eiendomsforvaltning
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
78 299 000
Egenkapital
-6 268 000
Gjeld
86 037 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 18 18 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -59 -59 -57
Resultat før skatt -6 567 -11 144 -182
Ordinært resultat -6 567 -11 144 -182
Årsresultat -6 567 -11 144 -182
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 78 299 88 438 105 066
Sum omløpsmidler 1 470 359 478
Sum eiendeler 79 769 88 797 105 544
Sum egenkapital -6 268 2 800 18 144
Sum langsiktig gjeld 85 991 85 991 85 991
Sum kortsiktig gjeld 46 6 1 409

Dyrskueveien 15 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dyrskueveien 15 AS - 992012137
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 310 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
147 396 000
Egenkapital
154 743 000
Gjeld
12 749 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 71 74 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 310 10 104 9 745
Driftsresultat 7 266 7 162 6 919
Resultat før skatt 5 851 5 622 5 317
Ordinært resultat 5 851 5 622 5 317
Årsresultat 5 851 5 622 5 317
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 147 396 112 112 93 384
Sum omløpsmidler 20 096 17 912 2 699
Sum eiendeler 167 492 130 025 96 082
Sum egenkapital 154 743 117 732 92 776
Sum langsiktig gjeld 3 122 3 154 2 810
Sum kortsiktig gjeld 9 627 9 138 497

Karoline Eggens vei 3 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Karoline Eggens vei 3 Holding AS - 813661772
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
78 326 000
Egenkapital
-1 386 000
Gjeld
81 200 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 4 10 8
Totalt 9 14 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -57 -57 -60
Resultat før skatt -1 587 -3 367 -76
Ordinært resultat -1 587 -3 367 -76
Årsresultat -1 587 -3 367 -76
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 78 326 80 246 83 803
Sum omløpsmidler 1 487 907 2 719
Sum eiendeler 79 814 81 153 86 522
Sum egenkapital -1 386 1 300 5 367
Sum langsiktig gjeld 79 846 79 846 79 846
Sum kortsiktig gjeld 1 354 6 1 308

Bernt Ankers gate 17 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bernt Ankers gate 17 AS - 923835687
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år

Lagårdsveien Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lagårdsveien Holding AS - 889558822
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 514 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
431 537 000
Egenkapital
48 473 000
Gjeld
390 074 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 60 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 514 36 100 34 870
Driftsresultat 29 142 28 722 25 213
Resultat før skatt 19 106 18 687 6 916
Ordinært resultat 19 106 18 687 6 916
Årsresultat 19 106 18 687 6 916
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 431 537 437 045 409 230
Sum omløpsmidler 7 011 2 784 3 000
Sum eiendeler 438 547 439 829 412 230
Sum egenkapital 48 473 44 367 55 508
Sum langsiktig gjeld 363 523 369 566 331 082
Sum kortsiktig gjeld 26 551 25 896 25 640

Grønnegata 122 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønnegata 122 AS - 913013409
Eiendomsforvaltning
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 678 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
101 139 000
Egenkapital
18 452 000
Gjeld
86 807 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 2 0 10
Totalt 60 67 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 678 12 215 11 769
Driftsresultat 7 722 7 447 6 494
Resultat før skatt 4 166 4 424 2 723
Ordinært resultat 4 166 4 424 2 723
Årsresultat 4 166 4 424 2 723
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 101 139 104 609 108 817
Sum omløpsmidler 4 120 143 3 658
Sum eiendeler 105 259 104 751 112 476
Sum egenkapital 18 452 17 940 13 516
Sum langsiktig gjeld 81 929 85 408 97 825
Sum kortsiktig gjeld 4 878 1 403 1 135

Alna Senter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alna Senter AS - 921181698
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 948 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
581 795 000
Egenkapital
467 827 000
Gjeld
140 878 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 73
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 42 948
Driftsresultat 36 874
Resultat før skatt 25 371
Ordinært resultat 25 371
Årsresultat 25 371
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 581 795
Sum omløpsmidler 26 911
Sum eiendeler 608 706
Sum egenkapital 467 827
Sum langsiktig gjeld 98 970
Sum kortsiktig gjeld 41 908

Kongensgate 14 - 18 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongensgate 14 - 18 AS - 989452428
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 039 000
Personalkostnader
1 056 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 020 000
Egenkapital
14 122 000
Gjeld
70 336 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 63 62 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 039 8 253 7 856
Driftsresultat 4 138 3 599 4 689
Resultat før skatt 1 687 1 902 2 861
Ordinært resultat 1 687 1 902 2 861
Årsresultat 1 687 1 902 2 861
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 73 020 43 262 43 613
Sum omløpsmidler 11 437 44 341 7 911
Sum eiendeler 84 458 87 603 51 524
Sum egenkapital 14 122 16 105 14 431
Sum langsiktig gjeld 62 993 62 505 32 828
Sum kortsiktig gjeld 7 343 8 992 4 264

Helsfyr Kontorbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helsfyr Kontorbygg AS - 919726377
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
318 209 000
Egenkapital
122 225 000
Gjeld
215 150 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 16 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -123 0
Resultat før skatt 334 2
Ordinært resultat 334 2
Årsresultat 334 2
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 318 209 1
Sum omløpsmidler 19 166 24
Sum eiendeler 337 375 26
Sum egenkapital 122 225 26
Sum langsiktig gjeld 209 000 0
Sum kortsiktig gjeld 6 150 0

Rogaland Storhandel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rogaland Storhandel AS - 919726067
Uoppgitt
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 524 000
Egenkapital
53 067 000
Gjeld
13 474 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 4 0
Totalt 6 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -402 0
Resultat før skatt 474 2
Ordinært resultat 474 2
Årsresultat 474 2
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 59 524 1
Sum omløpsmidler 7 018 24
Sum eiendeler 66 542 26
Sum egenkapital 53 067 26
Sum langsiktig gjeld 6 943 0
Sum kortsiktig gjeld 6 531 0

Fornebuveien 7-13 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebuveien 7-13 AS - 996263193
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2010 2018 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 453 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
334 853 000
Egenkapital
92 994 000
Gjeld
277 448 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 64 14 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 453 0 0
Driftsresultat 13 905 -1 556 -2 371
Resultat før skatt 5 140 -4 739 -6 099
Ordinært resultat 5 140 -4 739 -6 099
Årsresultat 5 140 -4 739 -6 099
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 334 853 341 486 251 157
Sum omløpsmidler 35 589 24 639 107 680
Sum eiendeler 370 442 366 125 358 837
Sum egenkapital 92 994 101 511 106 250
Sum langsiktig gjeld 256 986 262 933 105 000
Sum kortsiktig gjeld 20 462 1 681 147 587

Forskningsveien II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forskningsveien II AS - 918047522
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 909 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 216 666 000
Egenkapital
338 395 000
Gjeld
931 373 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 50 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 909 0 0
Driftsresultat 32 657 -263 0
Resultat før skatt 12 033 -12 004 2
Ordinært resultat 12 033 -12 004 2
Årsresultat 12 033 -12 004 2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 216 666 1 017 945 1
Sum omløpsmidler 53 102 17 613 24
Sum eiendeler 1 269 768 1 035 558 26
Sum egenkapital 338 395 283 738 26
Sum langsiktig gjeld 873 885 715 000 0
Sum kortsiktig gjeld 57 488 36 819 0

Forskningsveien Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forskningsveien Holding AS - 917299684
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
296 567 000
Egenkapital
271 506 000
Gjeld
28 565 000