Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Eirik Hjelmeland

Rapportdato: 2023-02-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 399 597 og med ett samlet driftsresultat på -29 097. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Grade Software AS Vara­medlem 2022 - Aktiv 309 -389
Grade Midco AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -1 447
Grade Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 58 910 -37 082
Asolvi AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 170 189 20 103
Aspen Topco AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 170 189 -10 208

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Grade Software AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grade Software AS - 991271597
Drift av web-portaler
Tollbugata 8a, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2022 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
309 000
Personalkostnader
-32 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 000
Egenkapital
199 000
Gjeld
240 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 10
Totalt 12 62 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 309 490 365
Driftsresultat -389 -211 124
Resultat før skatt -391 5 789 97
Ordinært resultat -391 5 789 97
Årsresultat -391 5 789 97
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 44 44 44
Sum omløpsmidler 396 6 722 852
Sum eiendeler 440 6 765 896
Sum egenkapital 199 591 802
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 240 6 175 94

Grade Midco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grade Midco AS - 926876562
Uoppgitt
Tollbugata 8a, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
415 501 000
Egenkapital
-4 575 000
Gjeld
460 778 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 10
Totalt 14
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1 447
Resultat før skatt -4 605
Ordinært resultat -4 605
Årsresultat -4 605
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 415 501
Sum omløpsmidler 40 702
Sum eiendeler 456 203
Sum egenkapital -4 575
Sum langsiktig gjeld 460 257
Sum kortsiktig gjeld 521

Grade Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grade Holding AS - 926534025
Drift av web-portaler
Tollbugata 8a, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 910 000
Personalkostnader
36 112 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
353 441 000
Egenkapital
243 867 000
Gjeld
213 669 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 11
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 58 910
Driftsresultat -37 082
Resultat før skatt -45 672
Ordinært resultat -45 672
Årsresultat -45 672
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 353 441
Sum omløpsmidler 104 095
Sum eiendeler 457 535
Sum egenkapital 243 867
Sum langsiktig gjeld 155 868
Sum kortsiktig gjeld 57 801

Asolvi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asolvi AS - 990763615
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
170 189 000
Personalkostnader
86 631 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 008 000
Egenkapital
78 937 000
Gjeld
171 742 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 4 2 6
Totalt 68 75 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 170 189 150 993 142 999
Driftsresultat 20 103 28 400 22 128
Resultat før skatt 7 503 16 873 11 286
Ordinært resultat 7 503 16 873 11 286
Årsresultat 7 503 16 873 11 286
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 200 008 128 402 86 806
Sum omløpsmidler 50 670 65 196 45 253
Sum eiendeler 250 678 193 598 132 060
Sum egenkapital 78 937 64 918 47 118
Sum langsiktig gjeld 121 950 63 404 49 498
Sum kortsiktig gjeld 49 792 65 275 35 443

Aspen Topco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspen Topco AS - 920355420
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Asolvi AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
170 189 000
Personalkostnader
86 631 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
431 063 000
Egenkapital
238 309 000
Gjeld
235 806 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 10
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 39 41 21
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 170 189 150 993 54 907
Driftsresultat -10 208 -1 955 -5 224
Resultat før skatt -30 761 -19 470 -11 240
Ordinært resultat -30 761 -19 470 -11 240
Årsresultat -30 761 -19 470 -11 240
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 431 063 389 739 376 912
Sum omløpsmidler 43 052 70 354 54 364
Sum eiendeler 474 115 460 093 431 276
Sum egenkapital 238 309 268 165 284 456
Sum langsiktig gjeld 217 422 126 527 105 413
Sum kortsiktig gjeld 18 384 65 400 41 407

Aspen Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspen Holdco AS - 922898057
Uoppgitt
C/o Asolvi AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
357 322 000
Egenkapital
357 392 000
Gjeld
10 752 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 26 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -34 -35 -23
Resultat før skatt 4 469 -27 -15
Ordinært resultat 4 469 -27 -15
Årsresultat 4 469 -27 -15
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 357 322 352 351 352 344
Sum omløpsmidler 10 821 1 3
Sum eiendeler 368 143 352 352 352 347
Sum egenkapital 357 392 352 278 352 305
Sum langsiktig gjeld 77 44 0
Sum kortsiktig gjeld 10 675 30 41

Aspen Bidco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aspen Bidco AS - 922898162
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Asolvi AS Sluppenvegen 25, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
355 776 000
Egenkapital
355 647 000
Gjeld
16 399 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 22 0 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -39 -104 -1 950
Resultat før skatt 4 869 -143 -1 890
Ordinært resultat 4 869 -143 -1 890
Årsresultat 4 869 -143 -1 890
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 355 776 345 327 344 959
Sum omløpsmidler 16 269 4 960 9 164
Sum eiendeler 372 046 350 287 354 123
Sum egenkapital 355 647 350 287 350 430
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 399 0 3 693

Rabhamm Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rabhamm Invest AS - 925976202
Uoppgitt
Jacob Aalls gate 3c, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
983 000
Egenkapital
1 072 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 22
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1
Resultat før skatt 29
Ordinært resultat 29
Årsresultat 29
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 983
Sum omløpsmidler 96
Sum eiendeler 1 079
Sum egenkapital 1 072
Sum langsiktig gjeld 7
Sum kortsiktig gjeld 0

Hjelmis Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hjelmis Invest AS - 825704302
Uoppgitt
Tiller-ringen 164h, 7091 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,4 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
120 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 150
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 150
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 120